Francie: Zahraniční obchod a investice

25. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

-

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Naposledy byla francouzská obchodní bilance vyrovnaná v roce 2003. Od té doby je deficitní. Tradičně jsou největší dovozní položkou energetické zdroje (ropa, plyn). Největšími vývozními položkami jsou výrobky strojírenského průmyslu, zejm. pak leteckého a kosmického.

Obchodní bilance za roky 2013–2017 (v mil. USD)
 

Vývoz

Dovoz

Saldo

2013

567 987

671 253

-103 265

2014

566 656

 659 872

 -93 215

2015

493 941

 563 398

-69 457

2016

 488 885

 560 554

 -71 670

2017

522 838

611 679

-88 841

Zdroj: ITC

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pro Francii jsou hlavními obchodními partnery ostatní země Evropské Unie. Nejdůležitějším francouzským obchodním partnerem je Německo. Znatelný je rostoucí význam asijských zemí v obchodní výměně Francie.

Teritoriální struktura zahraničního obchodu Francie
 

2015

2016

2017

(v milionech euro)

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Export

podíl Import podíl Saldo

Celkem

 446 123

   509 416   -63 293

441 738

   506 496  

-64 758

463 976

  544 168   -80 192

Země  EU

 263 738

59 %

 293 001

58 %

 -29 263

263 767

 60 %

 292 895

 58 %

-29 127

273 829

59 % 318 736 59 % -44 907

Německo

71 417

16 %

 87 031

17 %

 -15 614

71 247

 16 %

 85 429

 17 %

-14 182

68 837

15 % 86 210 16 % -17 373

Belgie

 30 372

7 %

 36 848

7 %

-6 476

29 968

 7 %

 34 352

 7 %

-4 384 

32 285

7 % 36 702 7 % -4 417

Itálie

 31 958

7 %

 37 750

7 %

-5 792

32 295

 7 %

 37 991

 8 %

-5 695 

35 208

8 % 41 914 8 % -6 706

Spojené království

31 635

7 %

 19 504

4 %

 12 131

31 124

 7 %

 19 459

 4 %

11 664 

31 100

 7 % 26 982  5 % 4 118

Španělsko

32 514

7 %

 31 599

6 %

 915

33 110

 8 %

 32 319

 6 %

790

35 650

8 % 34 990  6 %

660

Nizozemsko

17 446  4 %

 21 610

 4 %

-4 164

15 974

 4 %

 23 074

 5 %

-7 100 

17 013

4 % 25 504 5 % -8 491

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu Francie
 

2017

(v milionech euro)

Export

Import

Saldo

Celkem (včetně vojenského materiálu)

463 976 544 168 -80 192

Zpracovatelský průmysl

186 022 213 079 -27 057

Těžební průmysl, výroba elektřiny

9264 38 434 -29 170

Zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura

13 918 14 512 -594

Potravinářský průmysl

47 300 41 166 6 134

Rafinace ropy a koksárenství

8 568 18 380

-9 812

Strojírenství, elektrotechnika a IT

88 212 114 760

-26 548

Transportní zařízení

107 405 100 542

6 863

Farmaceutika

29 556 26 237

3 319

Výrobky z plastu a kaučuku, minerální produkty

19 040 25 788

-6 748

Metalurgie a kovy

31 441 38 930

-7 489

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Ve Francii existují 2 zóny volného obchodu (zones franches):

 • přístav Verdon (správou je pověřen přístav v Bordeaux), kontaktní orgán: Direction interrégionale des douanes, Palais de la Bourse 33075 BORDEAUX.
 • regionální zóna volného obchodu Guyane: správou je pověřena Guyanská obchodní komora, kontaktní orgán: Direction régionale de Guyane, 8 rue Louis Blanc 97305 GUYANE.

Dále ve Francii existují celní mezisklady, které jsou ve většině důležitých francouzských přístavů: Bordeaux, Dunquerque, Le Havre, Marseille, Rouen, Pointe à Pitre a dále na Réunionu.

Více informací o právním základě a fungování francouzských zón volného obchodu naleznete na stránkách FR celní správy.

Podnikatelské inkubátory v regionu Ile-de-France

Pro zahraniční podniky existuje možnost usídlení v Regionu Ile-de-France, nabízí zahraničním podnikům pomocí 13 podnikatelských inkubátorů. Tato místa jsou označená Agenturou pro regionální rozvoj jako „Paris Region International Business Location“.

Zde je firmám k dispozici technická a finanční podpora. Některá místa jsou obecné, jiná jsou specializovaná podle odvětví činnosti.

Rozsah služeb těchto míst je šitý na míru potřebám zahraničních firem. Jedná se zejména o poskytnutí modulárních prostor za atraktivní ceny, flexibilní pronájem, sdílené služby (telefonní linka, účetnictví aj.), technická asistence, pomoc při získávání finančních prostředků.

Více informací o službách a jednotlivých inkubátorech naleznete na www.paris-region.com

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Ve Francii funguje na 20 tisíc zahraničních firem, které zaměstnávají kolem 20 % místní pracovní síly. V uplynulém roce zahraniční společnosti vytvořili ve Francii přes 33 tisíc pracovních míst.

V roce 2017 činil příliv přímých zahraničních investic (PZI) 47,6 miliard euro, což je nejvíce od roku 2008.

Přítok PZI do Francie za posledních 5 let (v miliardách euro)

 • 2013: 12,7
 • 2014: 11,0
 • 2015: 40,1
 • 2016: 46,5
 • 2017: 47,6

Zdroj: Ministerstvo Financí Francie

Největším zahraničním investorem ve Francii jsou USA, následované Německem, Itálií a Velkou Británií. Regiony, které nejvíce přispěly k růstu investic ve Francii, jsou regiony Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine a Occitanie.

Teritoriální struktura PZI ve Francii v roce 2017 (v % z celkového objemu)

 • Země EU: 58,0
 • Německo: 16
 • Itálie: 7
 • Velká Británie: 7
 • Severní Amerika: 23
 • USA: 18
 • Asie: 13,0
 • Japonsko: 5
 • Ostatní: 6

 

Zdroj: BusinessFrance

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován, není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze. 

Získávání zahraničních investic je v kompetenci státní instituce DIACT (Délégation interministérielle a l'aménagement et a la competivité des territoires) a také státní agentury pro podporu exportu a investic BusinessFrance.

Investiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: