Francie: Zahraniční obchod a investice

19. 3. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

-

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Naposledy byla francouzská obchodní bilance vyrovnaná v roce 2003. Od té doby je deficitní. Tradičně jsou největší dovozní položkou energetické zdroje (ropa, plyn). Největšími vývozními položkami jsou výrobky strojírenského průmyslu, zejm. pak leteckého a kosmického.

Obchodní bilance za roky 2012–2016 (v mil. USD)
 

Vývoz

Dovoz

Saldo

2012

558,460

666,675

-108,214

2013

567,987

671,253

-103,265

2014

566,656

 659 872

 -93,215

2015

493,941

 563,398

-69,457

2016

 488 885

 560 554

 -71,670

Zdroj: ITC

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pro Francii jsou hlavními obchodními partnery ostatní země Evropské Unie. Nejdůležitějším francouzským obchodním partnerem je Německo. Znatelný je rostoucí význam asijských zemí v ochodní výměně Francie.

Teritoriální struktura zahraničního obchodu Francie
 

2015

2016

(v milionech euro)

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Celkem

 446 123

   509 416   -63 293

441 738

   506 496  

-64 758

Země  EU

 263 738

59 %

 293 001

58 %

 -29 263

263 767

 60 %

 292 895

 58 %

-29 127

Německo

71 417

16 %

 87 031

17 %

 -15 614

71 247

 16 %

 85 429

 17 %

-14 182

Belgie

 30 372

7 %

 36 848

7 %

-6 476

29 968

 7 %

 34 352

 7 %

-4 384 

Itálie

 31 958

7 %

 37 750

7 %

-5 792

32 295

 7 %

 37 991

 8 %

-5 695 

Spojené království

31 635

7 %

 19 504

4 %

 12 131

31 124

 7 %

 19 459

 4 %

11 664 

Španělsko

32 514

7 %

 31 599

6 %

 915

33 110

 8 %

 32 319

 6 %

790

Nizozemsko

17 446  4 %

 21 610

 4 %

-4 164

15 974

 4 %

 23 074

 5 %

-7 100 

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu Francie
 

2016

(v milionech euro)

Export

Import

Saldo

Celkem (včetně vojenského materiálu)

443 244 509 166 -65 922

Zpracovatelský průmysl

174 985 200 426 -25 441

Těžební průmysl, výroba elektřiny

7 191 30 071 -22 880

Zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura

14 305 14 053 252

Potravinářský průmysl

44 452 38 762 5 690

Rafinace ropy a koksárenství

6 976 15 551

-8 575

Strojírenství, elektrotechnika a IT

85 103 109 657

-24 554

Transportní zařízení

106 497 97 315

9 182

Farmaceutika

27 221 19 939

7 281

Výrobky z plastu a kaučuku, minerální produkty

17 605 19 817

-2 212

Metalurgie a kovy

10 429 8 845

1 583

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Ve Francii existují 2 zóny volného obchodu (zones franches):

 • přístav Verdon (správou je pověřen přístav v Bordeaux), kontaktní orgán: Direction interrégionale des douanes, Palais de la Bourse 33075 BORDEAUX.
 • regionální zóna volného obchodu Guyane: správou je pověřena Guyanská obchodní komora, kontaktní orgán: Direction régionale de Guyane, 8 rue Louis Blanc 97305 GUYANE.

Dále ve Francii existují celní mezisklady, které jsou ve většině důležitých francouzských přístavů: Bordeaux, Dunquerque, Le Havre, Marseille, Rouen, Pointe à Pitre a dále na Réunionu.

Více informací o právním základě a fungování francouzských zón volného obchodu naleznete na stránkách FR celní správy.

Podnikatelské inkubátory v regionu Ile-de-France

Pro zahraniční podniky existuje možnost usídlení v Regionu Ile-de-France, nabízí zahraničním podnikům pomocí 13 podnikatelských inkubátorů. Tato místa jsou označená Agenturou pro regionální rozvoj jako „Paris Region International Business Location“.

Zde je firmám k dispozici technická a finanční podpora. Některá místa jsou obecné, jiná jsou specializovaná podle odvětví činnosti.

Rozsah služeb těchto míst je šitý na míru potřebám zahraničních firem. Jedná se zejména o poskytnutí modulárních prostor za atraktivní ceny, flexibilní pronájem, sdílené služby (telefonní linka, účetnictví aj.), technická asistence, pomoc při získávání finančních prostředků.

Více informací o službách a jednotlivých inkubátorech naleznete na www.paris-region.com

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Ve Francii funguje na 20 tisíc zahraničních firem, které zaměstnávají kolem 13 % místní pracovní síly. Podílí se 19 % na HDP země, 31 % na exportu a vynakládají 28 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj. Za posledních 10 let vytvořily zahraniční firmy ve Francii kolem 380 tisíc pracovních míst.

V roce 2016 činil příliv přímých zahraničních investic (PZI) 46,5 miliard euro, což je nejvíce od roku 2008.

Odvětvová struktura PZI se v roce 2016 soustředila z 30 % na výrobní sektor (zejm. strojírenství, výroba elektroniky a potravinářství), dále z 61 % na služby (informatika, služby podnikům a obchod) a 9 % PZI směřovalo do výzkumu a vývoje.

Přítok PZI do Francie za posledních 5 let (v miliardách euro)

 • 2011: 24,1
 • 2012: 12,3
 • 2013: 12,7
 • 2014: 11,0
 • 2015: 40,1
 • 2016: 46,5

Zdroj: Ministerstvo Financí Francie

Největším zahraničním investorem ve Francii jsou USA, následované Německem, Itálií a Velkou Británií. 2/3 PZI směřovaly v roce 2016 do 5 francouzských regionů: Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhônes-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais a do Alsaska.

Teritoriální struktura PZI ve Francii v roce 2016 (v % z celkového objemu)

 • Země EU: 60,0
 • Německo: 14,7
 • Itálie: 8,7
 • Velká Británie: 8,4
 • Severní Amerika: 22,0
 • USA: 18,3
 • Asie: 13,0
 • Japonsko: 6,0
 • Čína: 4,5

Zdroj: BusinessFrance

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován, není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze. 

Získávání zahraničních investic je v kompetenci státní instituce DIACT (Délégation interministérielle a l'aménagement et a la competivité des territoires) a také státní agentury pro podporu exportu a investic BusinessFrance.

Investiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: