Francie: Zahraniční obchod a investice

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Naposledy byla francouzská obchodní bilance vyrovnaná v roce 2003. Od té doby je deficitní. Tradičně jsou největší dovozní položkou energetické zdroje (ropa, plyn). Největšími vývozními položkami jsou výrobky strojírenského průmyslu, zejm. pak leteckého a kosmického.

Obchodní bilance za roky 2010–2015 (v mil. USD)
 

Vývoz

Dovoz

Saldo

2010

52 346

609 650

-86 190

2011

184 551

720 029

-123 556

2012

144 950

674 415

-105 707

2013

144 456

680 673

-101 026

2014

566 656

 659 872

 -93 216

2015

 505 789

 572 700

 -66 911

Zdroj: ITC

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pro Francii jsou hlavními obchodními partnery ostatní země Evropské Unie. Nejdůležitějším francouzským obchodním partnerem je Německo. Znatelný je rostoucí význam asijských zemí v ochodní výměně Francie.

Teritoriální struktura zahraničního obchodu Francie
 

2014

2015

(v milionech euro)

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Celkem

428 923

 

500 404

 

-71 481

 446 123

   509 416  

 -63 293

Evropa

289 955

68 %

330 750

66 %

-40 795

 294 045

 66 %

 329 918

 65 %

 -35 873

Země  EU

259 210

60 %

290 996

58 %

-31 786

 263 738

 59 %

 293 001

 58 %

 -29 263

Země eurozóny

202 365

47 %

240 166

48 %

-37 801

 204 827

 46 %

 242 134

 48 %

 -37 307

Nové členské země (12)

23 279

5 %

27 922

6 %

-4 643

 24 347

 5 %

 29 503

 6 %

 -5 156

Německo

71 196

17 %

85 859

17 %

-14 663

 71 417

 16 %

 87 031

 17 %

 -15 614

Belgie

31 343

7 %

40 219

8 %

-8 876

 30 372

 7 %

 36 848

 7 %

 -6 476

Itálie

31 106

7 %

36 599

7 %

-5 493

 31 958

 7 %

 37 750

 7 %

 -5 792

Spojené království

30 484

7 %

19 695

4 %

10 789

 31 635

 7 %

 19 504

 4 %

 12 131

Španělsko

30 694

7 %

29 777

6 %

917

 32 514

 7 %

 31 599

 6 %

 915

Nizozemí

17 494 

 4 %

 21 688

 4 %

 -4 194

 17 446

 4 %

 21 610

 4 %

 -4 164

Švýcarsko

 12 938

 3 %

 12 604

 3 %

 334

 13 836

 3 %

 14 171

 3 %

 -335

Evropa mimo EU

30 745

7 %

39 754

8 %

-9 009

 30 307

 7 %

 36 917

 7 %

 -6 610

Amerika

42 066

10 %

42 936

9 %

-870

 49 081

 11 %

 47 161

 9 %

 1 920

Spojené státy

27 372

6 %

31 609

6 %

-4 237

 32 721

 7 %

 35 033

 7 %

 -2 312

Afrika

27 453

6 %

26 338

5 %

1 115

 28 574

 6 %

 23 092

 5 %

 5 482

Severní Afrika

15 128

4 %

15 000

3 %

128

 16 372

 4 %

 13 301

 3 %

 3 071

Asie

54 243

13 %

78 301

16 %

-24 058

 57 076

13 %

 86 133

 17 %

 -29 057

Čína a Hongkong

20 566

5 %

43 374

9 %

-22 808

 22 561

 5 %

 47 785

 9 %

 -25 224

Střední a Blízký východ

13 517

3 %

11 899

2 %

1 618

 15 232

 3 %

 9 612

 2 %

 5 620

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu Francie
 

2014

2015

(v milionech euro)

Export

Import

Saldo

Export

Import

Saldo

Celkem (včetně vojenského materiálu)

437 285

491 108

-53 823

455 083

500 752

-45 669

Zpracovatelský průmysl

400 975

435 742

-34 767

418 259

455 165

-36 906

Těžební průmysl, výroba elektřiny

10 021

48 863

-38 842

8 853

37 678

-28 825

Zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura

14 695

12 080

2 615

15 707

13 107

2 600

Potravinářský průmysl

43 463

36 996

6 467

44 527

37 920

6 607

Rafinace ropy a koksárenství

11 278

27 256

-15 978

8 677

19 966

-11 289

Strojírenství, elektrotechnika a IT

81 382

100 774

-19 392

85 511

107 582

-22 071

Transportní zařízení

93 733

75 825

17 908

103 442

88 428

15 014

Další průmyslové výrobky

171 119

194 891

-23 772

176 103

201 270

-25 167

Textil, oděvy, kůže a obuv

20 557

33 397

-12 840

22 295

36 352

-14 057

Dřevo, papír, celulóza

8 240

12 295

-4 055

8 432

12 566

-4 134

Chemikálie, parfémy, kosmetika

52 755

41 927

10 828

53 290

42 157

11 133

Farmaceutika

28 169

26 236

1 933

28 759

25 453

3 306

Výrobky z plastu a kaučuku, minerální produkty

17 566

23 244

-5 678

18 124

24 076

-5 952

Metalurgie a kovy

29 361

35 260

-5 899

29 676

36 095

-6 419

Řemeslná výroba (nábytek, šperky, hry, sport)

14 472

22 532

-8 060

15 528

24 571

-9 043

Informace a komunikace, Věda a technika, Administrativní a poradenské služby, Další služby a ostatní produkty

3 231

3 718

-487

3 303

3 465

-162

Zdroj: Celní správa Francie

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Ve Francii existují 2 zóny volného obchodu (zones franches):

 • přístav Verdon (správou je pověřen přístav v Bordeaux), kontaktní orgán: Direction interrégionale des douanes, Palais de la Bourse 33075 BORDEAUX.
 • regionální zóna volného obchodu Guyane: správou je pověřena Guyanská obchodní komora, kontaktní orgán: Direction régionale de Guyane, 8 rue Louis Blanc 97305 GUYANE.

Dále ve Francii existují celní mezisklady, které jsou ve většině důležitých francouzských přístavů: Bordeaux, Dunquerque, Le Havre, Marseille, Rouen, Pointe à Pitre a dále na Réunionu.

Více informací o právním základě a fungování francouzských zón volného obchodu naleznete na stránkách FR celní správy.

Podnikatelské inkubátory v regionu Ile-de-France

Pro zahraniční podniky existuje možnost usídlení v Regionu Ile-de-France, nabízí zahraničním podnikům pomocí 13 podnikatelských inkubátorů. Tato místa jsou označená Agenturou pro regionální rozvoj jako „Paris Region International Business Location“.

Zde je firmám k dispozici technická a finanční podpora. Některá místa jsou obecné, jiná jsou specializovaná podle odvětví činnosti.

Rozsah služeb těchto míst je šitý na míru potřebám zahraničních firem. Jedná se zejména o poskytnutí modulárních prostor za atraktivní ceny, flexibilní pronájem, sdílené služby (telefonní linka, účetnictví aj.), technická asistence, pomoc při získávání finančních prostředků.

Více informací o službách a jednotlivých inkubátorech naleznete na www.paris-region.com

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Ve Francii funguje na 20 tisíc zahraničních firem, které zaměstnávají kolem 13 % místní pracovní síly. Podílí se 19 % na HDP země, 31 % na exportu a vynakládají 28 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj. Za posledních 10 let vytvořily zahraniční firmy ve Francii kolem 380 tisíc pracovních míst.

V roce 2015 činil příliv přímých zahraničních investic (PZI) 40 miliard euro, což je nejvíce od roku 2008. Pro srovnání, v roce 2014 dosáhl objem PZI ve Francii 11 miliard euro. Zásluhu na výsledcích roku 2015 má především několik velkých fúzí, jako např. spojení stavebních koncernů Lafarge a Holcim.

V roce 2015 přišlo do Francie 476 zahraničních firem, které vytvořily 8 669 pracovních míst. Celkově přispěly PZI v roce 2015 k vytvoření 33 682 pracovních míst.

Odvětvová struktura PZI se v roce 2015 soustředila z 30 % na výrobní sektor (zejm. strojírenství, výroba elektroniky a potravinářství), dále z 61 % na služby (informatika, služby podnikům a obchod) a 9 % PZI směřovalo do výzkumu a vývoje.

Přítok PZI do Francie za posledních 5 let (v miliardách euro)

 • 2010: 10,5
 • 2011: 24,1
 • 2012: 12,3
 • 2013: 12,7
 • 2014: 11,0
 • 2015: 40,1

Zdroj: Ministerstvo Financí Francie

Největším zahraničním investorem ve Francii jsou USA, následované Německem, Itálií a Velkou Británií. 2/3 PZI směřovaly v roce 2015 do 5 francouzských regionů: Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhônes-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais a do Alsaska.

Teritoriální struktura PZI ve Francii v roce 2015 (v % z celkového objemu)

 • Země EU: 60,0
 • Německo: 14,7
 • Itálie: 8,7
 • Velká Británie: 8,4
 • Severní Amerika: 22,0
 • USA: 18,3
 • Asie: 13,0
 • Japonsko: 6,0
 • Čína: 4,5

Zdroj: BusinessFrance

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován, není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze. 

Získávání zahraničních investic je v kompetenci státní instituce DIACT (Délégation interministérielle a l'aménagement et a la competivité des territoires) a také státní agentury pro podporu exportu a investic BusinessFrance.

Investiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: