Francie: Zahraniční obchod a investice

1. 6. 2015

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Naposledy byla francouzská obchodní bilance vyrovnaná v roce 2003. Od té doby je deficitní. Tradičně jsou největší dovozní položkou energetické zdroje (ropa, plyn). Největšími vývozními položkami jsou výrobky lstrojírenského průmyslu, zejm. pak leteckého a kosmického.

Obchodní bilance za roky 2008–2013 (v mil. USD)
 

Vývoz

Dovoz

Saldo

2008

616 240

716 795

-100 555

2009

484 781

560 873

-76 092

2010

52 346

609 650

-86 190

2011

184 551

720 029

-123 556

2012

144 950

674 415

-105 707

2013

144 456

680 673

-101 026

Zdroj: Bank de France

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pro Francii jsou hlavními obchodními partnery ostatní země Evropské Unie. Nejdůležitějším francouzským obchodním partnerem je Německo. Znatelný je rostoucí význam asijských zemí v ochodní výměně Francie.

Teritoriální struktura zahraničního obchodu Francie
 

2013

2014

(v milionech euro)

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Export

podíl

Import

podíl

Saldo

Celkem

428 768

 

506 849

 

-78 081

428 923

 

500 404

 

-71 481

Evropa

288 474

67 %

336 957

66 %

-48 483

289 955

68 %

330 750

66 %

-40 795

Země  EU

256 221

60 %

293 381

58 %

-37 160

259 210

60 %

290 996

58 %

-31 786

Země eurozóny

201 608

47 %

242 398

48 %

-40 790

202 365

47 %

240 166

48 %

-37 801

Nové členské země (12)

22 373

5 %

26 658

5 %

-4 285

23 279

5 %

27 922

6 %

-4 643

Německo

70 708

16 %

87 006

17 %

-16 298

71 196

17 %

85 859

17 %

-14 663

Belgie

32 975

8 %

39 840

8 %

-6 865

31 343

7 %

40 219

8 %

-8 876

Itálie

30 545

7 %

36 399

7 %

-5 854

31 106

7 %

36 599

7 %

-5 493

Spojené království

29 534

7 %

20 813

4 %

8 721

30 484

7 %

19 695

4 %

10 789

Španělsko

29 254

7 %

30 905

6 %

-1 651

30 694

7 %

29 777

6 %

917

Evropa mimo EU

32 253

8 %

43 576

9 %

-11 323

30 745

7 %

39 754

8 %

-9 009

Amerika

43 099

10 %

44 940

9 %

-1 841

42 066

10 %

42 936

9 %

-870

Spojené státy

26 915

6 %

32 687

6 %

-5 772

27 372

6 %

31 609

6 %

-4 237

Afrika

27 619

6 %

27 181

5 %

438

27 453

6 %

26 338

5 %

1 115

Severní Afrika

15 613

4 %

15 735

3 %

-122

15 128

4 %

15 000

3 %

128

Asie

53 675

13%

76 746

15 %

-23 071

54 243

13 %

78 301

16 %

-24 058

Čína a Hongkong

19 549

5 %

41 451

8 %

-21 902

20 566

5 %

43 374

9 %

-22 808

Střední a Blízký východ

13 900

3 %

11 725

2 %

2 175

13 517

3 %

11 899

2 %

1 618

Zdroj: www.douane.gouv.fr

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu Francie
 

2012

2013

2014

(v milionech euro)

Export

Import

Saldo

Export

Import

Saldo

Export

Import

Saldo

Celkem (včetně vojenského materiálu)

441 924

509 187

-67 263

436 817

497 620

-60 803

437 285

491 108

-53 823

Zpracovatelský průmysl

404 511

441658

-37 147

399 025

433 178

-34 153

400 975

435 742

-34 767

Těžební průmysl, výroba elektřiny

10 949

61 690

-50 741

9 506

57 877

-48 371

10 021

48 863

-38 842

Zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura

15 112

11 458

3 654

16 420

12 238

4 182

14 695

12 080

2 615

Potravinářský průmysl

43 155

35 385

7 770

43 829

36 815

7 014

43 463

36 996

6 467

Rafinace ropy a koksárenství

13 689

32 104

-18 415

12 022

29 364

-17 342

11 278

27 256

-15 978

Strojírenství, elektrotechnika a IT

82 820

102 101

-19 281

80 555

100 813

-20 258

81 382

100 774

-19 392

Transportní zařízení

93 243

76 435

16 808

92 733

74 934

17 799

93 733

75 825

17 908

Další průmyslové výrobky

171 605

195 632

-24 027

169 886

191 252

-21 366

171 119

194 891

-23 772

Textil, oděvy, kůže a obuv

19 162

30 575

-11 413

19 647

31 344

-11 697

20 557

33 397

-12 840

Dřevo, papír, celulóza

8 232

12 776

-4 544

8 106

12 420

-4 314

8 240

12 295

-4 055

Chemikálie, parfémy, kosmetika

52 580

44 922

7 658

51 474

42 250

9 224

52 755

41 927

10 828

Farmaceutika

28 891

25 917

2 974

29 625

25 016

4 609

28 169

26 236

1 933

Výrobky z plastu a kaučuku, minerální produkty

17 558

22 848

-5 290

17 449

22 818

-5 369

17 566

23 244

-5 678

Metalurgie a kovy

31 999

37 187

-5 188

29 735

36 071

-6 336

29 361

35 260

-5 899

Řemeslná výroba (nábytek, šperky, hry, sport)

13 183

21 406

-8 223

13 851

21 332

-7 481

14 472

22 532

-8 060

Informace a komunikace, Věda a technika, Administrativní a poradenské služby, Další služby a ostatní produkty

3 750

3 646

104

3 818

3 555

263

3 231

3 718

-487

Zdroj: www.douane.gouv.fr

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Ve Francii existují 2 zóny volného obchodu (zones franches):

 • přístav Verdon (správou je pověřen přístav v Bordeaux), kontaktní orgán: Direction interrégionale des douanes, Palais de la Bourse 33075 BORDEAUX.
 • regionální zóna volného obchodu Guyane: správou je pověřena Guyanská obchodní komora, kontaktní orgán: Direction régionale de Guyane, 8 rue Louis Blanc 97305 GUYANE.

Dále ve Francii existují celní mezisklady, které jsou ve většině důležitých francouzských přístavů: Bordeaux, Dunquerque, Le Havre, Marseille, Rouen, Pointe à Pitre a dále na Réunionu.

Více informací o právním základě a fungování francouzských zón volného obchodu naleznete na stránkách FR celní správy.

Podnikatelské inkubátory v regionu Ile-de-France

Pro zahraniční podniky existuje možnost usídlení v Regionu Ile-de-France, nabízí zahraničním podnikům pomocí 13 podnikatelských inkubátorů. Tato místa jsou označená Agenturou pro regionální rozvoj jako „Paris Region International Business Location“.

Zde je firmám k dispozici technická a finanční podpora. Některá místa jsou obecné, jiná jsou specializovaná podle odvětví činnosti.

Rozsah služeb těchto míst je šitý na míru potřebám zahraničních firem. Jedná se zejména o poskytnutí modulárních prostor za atraktivní ceny, flexibilní pronájem, sdílené služby (telefonní linka, účetnictví aj.), technická asistence, pomoc při získávání finančních prostředků.

Více informací o službách a jednotlivých inkubátorech naleznete na www.paris-region.com

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Ve Francii funguje na 20 tisíc zahraničních firem, které zaměstnávají kolem 2 milionů pracovníků. Podílí se 29 % na objemu průmyslové výroby, 31 % exportu a vynakládají 27 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj. Za posledních 10 let vytvořily zahraniční firmy ve Francii kolem 345 tisíc pracovních míst.

V roce 2014 zaznamenal příliv přímých zahraničních investic (PZI) nárůst o 8 % ve srovnání s předchozím rokem a dosáhl téměř 13 miliard euro. Za rok 2014 se podařilo rozjet ve Francii 1014 nových projektů zahraničních investorů, které mají vygeneroval 26 535 nových pracovních míst. 

Odvětvová struktura PZI se v roce 2014 soustředila z 63 % na výrobní sektor (zejm. strojírenství, výroba elektroniky a potravinářství) a z 37 % na služby (informatika, služby podnikům a obchod).

Přítok PZI do Francie za posledních 5 let (v miliardách euro)

 • 2010: 10,5
 • 2011: 24,1
 • 2012: 12,3
 • 2013: 12,7
 • 2014: 12,9

Zdroj: Francouzský statistický úřad INSEE

Největším zahraničním investorem ve Francii jsou USA, následované Německem, Velkou Británií a Itálií. 2/3 PZI směřovaly v roce 2014 do 6 francouzských regionů: Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhônes-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais a do Alsaska.

Teritoriální struktura PZI ve Francii v roce 2014 (v % z celkového objemu)

 • Země EU: 61
 • Německo: 14
 • Velká Británie: 9
 • Itálie: 9
 • Severní Amerika: 22
 • USA: 19
 • Asie: 12
 • Japonsko: 6

Zdroj: BusinessFrance

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován, není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze. 

Získávání zahraničních investic je v kompetenci státní instituce DIACT (Délégation interministérielle a l'aménagement et a la competivité des territoires) a také státní agentury pro podporu exportu a investic BusinessFrance.

Investiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: