Francie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Francouzská Republika (République Française)

Složení vlády: (jmenované 11. února 2016)

 • Manuel VALLS, předseda vlády
 • Jean-Marc AYRAULT, ministr zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje
 • Ségolène ROYAL, ministryně pro životní prostředí, energetiku a moře pověřená mezinárodními vztahy v oblasti klimatu
 • Najat VALLAUD-BELKACEM, ministryně školství, vysokého školství a výzkumu
 • Michel SAPIN, ministr financí a veřejného rozpočtu, vz. ministr pro ekonomii, průmysl a digitální ekonomiku
 • Marisol TOURAINE, ministryně sociálních věcí a zdravotnictví
 • Jean-Yves LE DRIAN, ministr obrany
 • Jean-Jacques URVOAS, strážce pečeti, ministr spravedlnosti
 • Myriam EL KHOMRI, ministryně práce, zaměstnanosti, odborné přípravy a sociálního dialogu
 • Jean-Michel BAYLET, ministr pro územní rozvoj, rozvoj venkova a územní celky
 • Bernard CAZENEUVE, ministr vnitra
 • Stéphane LE FOLL, ministr zemědělství, potravinářství a lesnictví, mluvčí vlády
 • Emmanuelle COSSE, ministryně pro bytovou politiku a udržitelný rozvoj
 • Audrey AZOULAY, ministryně kultury a komunikace
 • Laurence ROSSIGNOL, ministryně pro rodinu, děti a práva žen
 • Annick GIRARDIN, ministryně pro státní správu
 • Patrick KANNER, ministr pro města, mládež a sport
 • George PAU-LANGEVIN, ministryně pro zámořská území

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 66 627 602 (k 1. 1. 2016) Zdroj: INSEE

Průměrný roční přírůstek: 275 000 za posledních deset let (osciluje mezi 240 až 300 000 ročně)

Migrační saldo: + 61 000 v roce 2015 (Zdroj: INSEE)

Náboženské skupiny:

Ve Francii je zákonem z 6. dubna roku 1972 zakázáno „shromažďovat či zacházet s informacemi osobního charakteru, které přímo či nepřímo poukazují na rasový nebo etnický původ a politické, filozofické či náboženské názory“.  Podle studie Institutu Sociovision z roku 2014 je náboženské rozdělení obyvatelstva následující:

 • Katolická církev: 48 % 
 • Ateisté: 41 % 
 • Islám: 6 % 
 • Protestanté: 2 %
 • Židé: 1 % 
 • Buddhisté: 1%
 • Ostatní náboženství: 1 %

Národnostní složení

Francouzské právo umožňuje dvojí občanství a nevyžaduje, aby nový francouzský občan vzdával své svého původního občanství. 5 % občanů Francie (bez zahrnutí zámořských teritorií) má dvojí občanství. 90 % držitelů dvojí občanství jsou imigranti nebo potomci přistěhovalců. Zhruba 50 % imigrantů si ponechalo občanství země původu.

Poměr obyvatel, kteří si ponechávají původní občanství:

 • Jihovýchodní Asie: méně než 10 %
 • Země Magrebu (Severní Afrika): 55 %
 • Turecko: 55 %
 • Portugalsko: 43 %

Většina občanů zemí Evropské Unie si po přijetí francouzského občanství ponechává své původní občanství, s výjimkou imigrantů ze Španělska a Itálie. (Zdroj: INED)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Rok 2015 znamenal pro francouzskou ekonomiku mírné oživení s růstem HDP 1,2 %. K tomu přispělo zejména zvýšení příjmů domácností o 1,5 %, klesající ceny ropy, oslabení eura a nízké úrokové míry. V prvním pololetí roku 2016 rostlo francouzské hospodářství 0,4% tempem.

Inflace v roce 2015 byla nulová, podobně jako v prvním pololetí roku 2016.

Ziskovost firem se díky levnějším vstupům zvýšila meziročně z 29,7 % na 31, 4 % přidané hodnoty. Měnová expanze ECB a následné oslabení eura společně s nízkými úrokovými mírami dále podpořily export a investice francouzských podniků. Podle odhadů francouzského statistického úřadu INSEE přispěla politika ECB k růstu francouzské ekonomiky o 0,4 % HDP.

V roce 2016 pokračuje restrukturalizace francouzského průmyslu, kterému se podařilo dosáhnout v roce 2015 růstu produkce o 1,7 %. Podnikové investice zůstaly se v ročním průměru se zvýšily o 2 %. Zdrojem investic francouzských firem jsou především úspory v nákupech energií a daňové úlevy.

Mírné zotavení ekonomiky se v letech 2015 a 2016 se neprojevilo na snížení nezaměstnanosti, která pokračovala ve vzrůstající tendenci a dosáhla koncem roku 2015 míru 10,6 %. Ke konci 1. čtvrtletí 2016 pak činila 10,2 %. Nezaměstnaných je 2,9 milionů Francouzů. Snížení zaměstnanosti se projevilo zejm. v průmyslu a stavebnictví. Tento pokles byl částečně vykompenzován růstem počtu pracovních míst ve službách.

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s s ohledem na stav francouzského hospodářství snížila v září 2015 Francii hodnocení ratingu státu ze stupně Aa1 na Aa2. Agentura konstatovala, že hospodářský růst je nižší než očekávaný a odhaduje, že tento trend potrvá i v následujících letech. Pozitivní je, že i přes snížení ratingu zůstává úvěrová spolehlivost Francie vysoká a má třetí nejvyšší hodnocení, které v rámci úvěrové spolehlivosti Moody´s uděluje. To je agenturou připisováno především rozvinuté a velké ekonomice, pozitivním demografickým trendům a vysokým příjmům na obyvatele. Výhled ratingu Francie byl Moody´s zároveň zvýšen z „negativního“ na „stabilní“, což nepředpokládá jeho další snižování.

Hlavní makroekonomické ukazatele (2011-2015)

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP v běžných cenách v miliardách euro

2 059,3

2 086,9

 2 115,3

 2 140,0

 2 181,1

HDP na obyvatele v běžných cenách v euro

31 538,7

31 805,7

32 084,9

32 312,3

32 795,9

Inflace v %

2,1

2,0

0,9

0,5

0,0

Míra nezaměstnanosti v %

8,9

9,5

9,9

10,0

10,6

Zdroj: INSEE

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejné výdaje (v % HDP)
 

Příjmy

Výdaje

Saldo

2010

49,6

56,4

-6,8

2011

50,8

55,9

-5,1

2012

51,8

56,7

-4,9

2013

53,0

57,1

-4,1

2014

53,0

57,7

-4,3

2015

53,5

57,0

-3,4

Zdroj: INSEE

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance 2011-2015 (v miliardách euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

-38,9

-31,8

-30,3

19,7

-4,3

Obchodní bilance

-73,5

-54,6

-42,5

-34,6

-24,3

Bilance služeb

24,2

24,7

18,3

17,8

-45,3

Prvotní důchody

46,9

40,7

39,3

44,5

52,1

Druhotné důchody

-36,6

-42,6

-45,3

-47,4

-41,2

Kapitálový účet (brutto)

-0,1

0,5

1,8

2,2

2,0

Finanční účet (brutto)

58,1

-21

-14,2

-10,9

-11,1

Přímé investice

-35,4

14,1

-5,1

20,9

-7,1

- Francouzské v zahraničí

-64,8

37,7

-0,2

26,3

33,0

- Zahraniční ve Francii

29,5

23,6

4,9

5,4

40,1

Portfoliové investice

251,6

-26,5

-69,8

-7,4

38,0

- Aktiva

177,5

-1,7

66,3

77,2

51,5

- Pasiva

74,1

24,9

136,1

84,9

13,5

Finanční deriváty

13,8

-14,3

-16,8

-23,9

10,8

Ostatní investice 

-177,3

1,7

79

-1,2

-60,0

Rezervní aktiva

5,5

4

-1,5

0,7

7,2

Čisté chyby a opomenutí

-19,1

10,3

14,3

6,7

-8,9

Zdroj: Banque de France

 

Devizové rezervy (v milionech euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Devizové rezervy

172 206

184 551

144 950

144 456

144 332

154 763

* údaj ke konci dubna 2016

Zdroj: Ministerstvo financí Francie

 

Veřejný dluh Francieke konci roku 2015 činil 2 096,9 miliard euro, tj. 95,7 % HDP

Zdroj: INSEE

 

Čistá zahraniční zadluženost Francie ke konci roku 2015 činila 37,5 % HDP

Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banque de France, která provádí zejm. dohled nad úvěrovou politikou obchodních bank. Významná část jejích pravomocí v monetární politice však již přešla na Evropskou Centrální Banku (ECB).

Banky

Z historického hlediska ve Francii existují tzv. depozitní banky (banques de dépot) a obchodní banky (banques d‘affaires), rozdíly mezi nimi se však postupem času již téměř setřely (vedle nich fungují družstevní banky, tzv. lidové banky a spořitelny).  

Francouzský bankovní trh ovládá převážně následujících šesti bankovních skupin:

 • BNP Paribas
 • le groupe BPCE
 • le Groupe Crédit Agricole
 • le Groupe Crédit Mutuel-CIC
 • la Société Générale
 • la Banque Postale

Ze zahraničních bank ve Francii operuje HSBC a Barclays. Ve Francii fungovalo k 1. 1. 2015 166 bank, 21 poboček bank třetích zemí, 91 družstevních záložen, 18 komunálních úvěrových fondů a 106 poskytovatelů specializovaných úvěrů. (Zdroj: Banque de France)

Pojišťovny

Hlavními obecnými pojišťovnami ve Francii jsou:

 • skupina AXA (jejími členy jsou: Axa, Direct Assurance, Monvoisin Assurance, Mutuelles Saint-Christophe, Club 14, Natio Assurance)
 • CNP Assurances
 • Predica (patřící skupině Crédit agricole)
 • Allianz
 • Generali Asssurances
 • BNP Paribas Assurance
 • Assurances du Crédit Mutuel
 • Aviva
 • La Mondiale
 • Group Swiss Life France
 • Natixis
 • Suravenir
 • SMABTP

Kromě nich na francouzském trhu ještě fungují tzv. vzájemné pojišťovny, z nichž nejvýznamnější podíl na trhu mají Groupama, Macif, MMA, MAAF, MAIF a GMF.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Ve Francii existují následující základní typy daní a poplatků:

Přímé daně 

 • daň z příjmu fyzických osob (Impôt sur le revenu des personnes physique)
 • daň z příjmu právnických osob (Impôt sur les sociétés)
 • daň z příjmu podnikatelů (Impôt sur le revenu pour les professionnels)
 • daň z majetku (Impôt de solidarité sur la fortune)
 • přímé místní daně: např. daň z nemovitostí, daň z bydlení aj.

 Nepřímé daně 

 • DPH (TVA -Taxe sur la valeur ajoutée)
 • poplatky a kolky
 • akcízy (spotřební daně)

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob se ve Francii vypočítává za celou tzv. „fiskální domácnost“, tj. skupinu výdělečně činných a ostatních osob (dětí, důchodců, nezaměstnaných, postižených osob atd.) žijících v jedné domácnosti. V daňovém přiznání, které se vyplňuje jednou ročně, se sečtou veškeré příjmy (ze závislé činnosti; z nemovitostí; finančních aktiv atd.) za všechny členy fiskální domácnosti. Sazby jsou progresivní, a daňová pásma jsou každoročně upravována v závislosti na inflaci.

Výpočet daně

Nejprve se od zdanitelných příjmů odečtou daňové úlevy a odpočitatelné položky. Ve Francii existuje celá řada odpočitatelných položek obdobných jako ve všech členských státech EU. Specificky francouzským příspěvkem je tzv. "prémie za zaměstnání" (prime pour l‘emploi) pro domácnosti s nižšími příjmy, které splňují několik dalších podmínek - např. alespoň jeden z členů domácnosti musí být výdělečně činný. Prémie se automaticky odečítá z částky dlužné daně a v případě, že její výše tuto částku přesahuje, poplatník obdrží výsledný rozdíl.

Podle výše příjmu se pak na základ daně aplikují daňové sazby na jednotlivé části příjmu (příjem se celý nedaní jednou sazbou, ale postupně jednotlivými sazbami - progresivní daň). Do částky 9 690 euro se daň neodvádí.


Aktuální daňová pásma a odpovídající sazby v roce 2016

Daňový základ

Daňová sazba

pod 9 700 €

0 %

9 7001 - 26 791 €

14 %

26 792  - 71 826 €

30 %

71 827 - 152 108 €

41 %

nad 152 108 €

45 %

Zdroj: Ministerstvo financí Francie

Daň z příjmu právnických osob 

Daním z příjmu právnických osob podléhají zisky společností realizované ve Francii. Zahraniční zisky firem prostřednictvím poboček předmětem této daně nejsou.

V zásadě platí, že každá společnost platí tuto daň pouze ze svých vlastních zisků. 
Nicméně, v případě, že si společnost zvolí možnost daňové konsolidace, může mateřská společnost zahrnout do svých zdanitelných zisků i zisky svých dceřiných společností, pokud v nich vlastní alespoň 95% podíl. Mateřská společnost tak platí daň ze zisku celé skupiny.

Sazby a výpočet daně

Standartní sazba

Standardní sazba činí 33,33 %. Tato sazba se vztahuje na společnosti, jejichž roční obrat je vyšší než 7 630 000 euro. Sazba může být navýšena o tyto položky: sociální příspěvky, mimořádné příspěvky a dodatečné příspěvky.

Sociální příspěvek je 3,3 % pro podniky s obratem alespoň 7 630 000 euro a daň z příjmu PO přesahující 763 000 euro.

Mimořádný příspěvek je stanoven na 10,7% pro firmy, jejichž obrat je vyšší než 250 mil. euro v období mezi 31. 12. 2013 a 31. 12. 2015.

Dodatečný příspěvek se rovná 3% z částek rozdělených společníkům, akcionářům nebo podílníkům a zisku, který nebyl vložen do rezerv nebo začleněn do kapitálu společnosti.

Neziskové organizace podléhají zvláštní sazbě daně, a sice 24% pro příjmy z majetku (nemovitosti, pronájmy, zemědělské zisky, atd.) a 10% z kapitálových výnosů (např. dluhopisy).

Snížená sazba

Snížená sazba je stanovená na 15% a vztahuje se na společnosti a aplikuje se na daňový základ nižší než 38 120 €. Týká se společností, jejichž roční obrat bez daně je nižší než 7 630 000 € a jejichž základní kapitál byl splacen a je držen minimálně z 75% fyzickými osobami.

Daň z majetku (Impôt de Solidarité sur la Fortune - ISF)

Jedná se o daň uvalenou na majetek fyzických osob (movitý i nemovitý), jehož čistá hodnota přesahuje 1,3 mil euro k 1. lednu 2013.

Tato daň se týká fyzických osob, které jsou registrované k platbám daní ve Francii, ale i osob, které mají majetek ve Francii dosahující této hodnoty a k platbám daní zde registrovaní nejsou.

Pro osoby žijící ve Francii se daň vztahuje na veškeré nemovitosti ve vlastnictví fiskální domácností ve Francii, ale i v zahraničí.  Pro osoby žijící v zahraničí se daň vztahuje pouze na jejich majetek ve Francii.

Přímé místní daně

Od roku 2010 funguje tzv. ekonomická teritoriální kvóta (CET). CET je progresivní daň vypočítaná z obratu podniků a skládá se z pozemkového poplatku podniků (cotisation foncière des entreprises - CFE) a poplatku z tvorby přidané hodnoty podniků (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE).

Dalšími místními daněmi jsou daň z nemovitostí (taxe foncière) a z bydlení (taxe d‘habitation) vyměřovaná pro uživatele nekomerčních prostor, ať již jsou v jejich vlastnictví nebo jen v pronájmu. Tyto daně se určují z nájemní hodnoty těchto prostor.

Další uplatňovanou místní daní je rovněž příspěvek na veřejnoprávní audiovisuální vysílání (contribution à  l’audiovisuel public). Týká se fyzických osob, plátců daně z bydlení a majitelů televize nebo jiného zařízení určeného k příjmu televizního vysílání.

Místní správní orgány mají pravomoc rozhodnout o daňovém osvobození nebo snížení přímých místních daní v zájmu podpory určitých oblastí, např. výzkumu.

DPH

DPH se vztahuje na prodej zboží a služeb. DPH se podílí více než 50% na celkových daňových příjmech Francie. Obchodní společnosti inkasují daň při prodeji a platí daň při nákupu. Jestliže objem zaplacené daně je vyšší než inkasované, rozdíl je na základě žádosti firmě vrácen.

Ve Francii se DPH platí ve čtyřech sazbách; ve výši 20 %, 10 %, 5,5 % nebo 2,1 %.

Základní sazba se týká většiny zboží a služeb. Snížená 5,5% sazba se vztahuje na zboží a služby považované za objekty primární potřeby (potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, atd.).

Sazba 2,1% je uplatňovaná na léky hrazené zdravotním pojištěním, na příspěvek na veřejnoprávní TV vysílání a na tiskoviny.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: