Ghana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Ghana leží v západní Africe, je členem regionálního sdružení ECOWAS.

Její ekonomika je závislá na zemědělství a službách, rozvíjí se těžba nerostných surovin. Ghana vyváží zejména kakao, zlato a dřevo (méně ropu, diamanty, bauxit, mangan); dováží automobily, strojírenské výrobky, spotřební zboží všeho druhu, chemikálie, elektroniku, ropu a ropné produkty, textil, léky atd.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu: Ghanská republika (the Republic of Ghana)
 • Prezident: Nana Akufo-Addo (od roku 2016)
 • Viceprezident: Mahamudu Bawumia
 • Ministryně zahraničních věcí: Shirley Ayorkor Botchwey
 • Složení vlády: viz webové stránky

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 27,57 mil. (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,18 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0–14 let: 38,38 %
 • 15–24 let: 18,69 %
 • 25–54 let: 33,95 % 
 • 55–64 let 4,84 %
 • 65 a více 4,14 %

Národnostní složení: 

Na území dnešní Ghany žije přibližně 50 etnických skupin hovořící různými jazyky a dialekty, mezi hlavní patří:

 • Akan (47,5 %)
 • Mole-Dagbon (16,6 %)
 • Ewe (13,9 %)
 • Ga-Dangme (7,4 %)
 • Guan (3,7 %)
 • Gurma (5,7 %)
 • Grusi (2,5 %)
 • Mande-Busanga (1,1 %)
 • ostatní etnika (1,6 %)

 Náboženské složení: 

 • křesťané (71,2 %)
 • muslimové (17,6 %)
 • tradiční náboženství (5,2 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012

2013

2014

2015

2016

1683

1901

1474

1495

1550

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

8,0

7,3

4,0

3,9

3,3

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012

2013

2014

2015

2016

7,7

11,7

15,5

17,2

17

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

4,2

4,6

5,2

-

-

podle údajů Světové banky

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

22,8

21,9

21,2

23,1

23,4

Výdaje

29,7

29,7

29,8

28,7

28,4

Saldo

-5,8

-7,8

-8,7

-5,7

-5

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook, CIA

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2012

2013

2014

2015

2016

-4,9

-5,7

-5,7

-3,1

-2,7

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2012

2013

2014

2015

2016

50,1

60,3

72,1

70,8

66

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v milionech USD)

2012

2013

2014

2015

2016

5835

5887

-

-

-

podle údajů WB, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Zákony stanovují minimální výši splaceného kapitálu pro vstup do bankovního sektoru Ghany na 200 mil. USD. V případě banky provádějící mezinárodní bankovní operace to je částka 500 mil. USD, z toho minimálně 300 mil. USD musí být převedeno do Ghany ve volných měnách.

V Ghaně nyní působí 25 hlavních obchodních bank, z nichž největší jsou:

 • Ghana Commercial Bank Ltd.
 • Standard Chartered Bank (Gh)
 • Barclays Bank of Ghana Ltd.
 • Ecobank Gh. Ltd.
 • CAL Bank Ltd.
 • First Atlantic Merchants Bank Ltd.
 • Int. Commercial Bank Ltd.
 • Merchant Bank (Gh) Ltd.
 • UT Bank
 • Metropolitan and Allied Bank (Gh) Ltd.
 • Prudential Bank Limited
 • SG-SSB
 • The Trust Bank Ltd.

Tyto banky pokrývají ze 70 % objem bankovních služeb v zemi.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Základním zákonem regulujícím přímé daně je Internal Revenue Act z roku 2000 (Act 592). Fyzické a právnické osoby jsou povinny platit daň z příjmu (5-25 %), daň ze zisku (obecně 32,5 %, hotely 25 %, zemědělské podniky 20 %, netradiční exporty 8 %; výrobní podniky mají řadu úlev podle lokality i sortimentu výroby), daň z kapitálových příjmů (10–15 %), darovací daň (5 %), daň z majetku, daň z pronájmu (8 %). Daňový základ se dá snížit, pokud je jednotlivec svobodný alespoň se dvěma závislými dětmi, tělesně či psychicky postižený, je starší 60 let aj. Nepřímé zdanění je řízeno zákonem Customs, Excise and Preventive Servie Law z roku 1993 (PNDCL 330) a zahrnuje cla, spotřební daně a daň z přidané hodnoty (12,5+2,5 %). Zaměstnavatel platí 12,5 % daň ze mzdy. Od ledna 2016 platí i nová daň pro osoby samostatně výdělečně činné. Účinný a důsledný systém výběru daní zůstává jedním z palčivých problémů ghanské vlády. Vláda se snaží zavádět přísné postihy na neplatiče daní, nicméně k realizaci postihů dochází jen zřídka. Pro zefektivnění systému výběru daní byl v souvislosti se zavedením VAT vypracován dokonalejší registr plátců daní, Taxpayer Identification Numbering System.

11. dubna 2017 podepsaly zástupci České republiky a Ghany Dohodu o zamezení dvojímu zdanení. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: