Indie: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je zastoupeno v Indii prostřednictvím Delegace Evropské unie v Dillí.

E-mail: DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu

5/5, Shantiniketan, New Delhi - 110 021, INDIA

Tel.: +91 11 66781919

 

EU je pro Indii významným obchodním partnerem a investorem. Od roku 2004 je Indie jedním ze strategických partnerů EU. Vztahy EU-Indie se opírají o institucionalizovaný dialog, jehož vrcholem je summit EU-Indie, který se naposledy konal v Bruselu v březnu 20106. Na tomto summitu byl představen akční program EU–Indie 2020. 

EU a Indie mimo jiné jednají o uzavření komplexní dohody o obchodu a investicích - Broad-based Trade and Investment Agreement. 

Podrobné informace lze mimo jiné získat na stránkách Delegace EU nebo na následujícím odkazu:

http://eeas.europa.eu/india/index_en.htm 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Indií (v EUR)

  Dovoz z IN v r. 2014 Dovoz z IN v r. 2015 Vývoz do IN v r. 2014 Vývoz do IN v r. 2015
Rakousko 395 098 075 450 040 693 617 594 087 739 700 088
Belgie 4 092 200 199 4 131 353 702 8 571 685 949 7 819 331 178
Bulharsko 114 828 205 140 824 789 48 623 941 62 447 094
Chorvatsko 88 362 954 120 321 413 13 483 149 17 532 046
Kypr 43 815 639 56 208 877 11 867 319 11 832 432
Česká republika 336 501 792 381 911 235 447 150 641 490 324 760
Dánsko 607 874 593 571 524 529 312 012 443 337 314 373
Estonsko 22 173 125 24 829 880 40 421 583 63 072 631
Finsko 272 559 605 199 511 361 399 949 136 451 010 096
Francie 4 360 789 792 4 367 329 211 2 923 832 350 3 526 162 165
Německo 5 941 203 431 6 297 619 375 8 868 120 288 9 722 769 485
Řecko 322 409 460 285 272 142 54 966 373 60 837 958
Maďarsko 293 504 097 339 678 502 159 491 766 191 882 716
Irsko 380 250 479 427 636 075 398 368 136 566 592 543
Itálie 4 172 379 068 4 001 079 874 3 036 837 149 3 350 745 805
Lotyšsko 30 314 593 31 909 464 15 255 555 22 005 951
Litva 45 404 457 51 706 612 16 350 583 50 916 700
Lucembursko 7 415 384 6 031 098 32 304 569 40 709 384
Malta 101 481 538 111 241 510 13 869 073 15 480 866
Nizozemí 3 086 956 358 3 676 994 678 1 898 680 845 1 990 097 156
Polsko 951 218 340 1 214 453 794 413 047 191 419 202 478
Portugalsko 491 763 031 458 972 182 95 299 407 79 008 036
Rumunsko 224 250 896 241 172 567 180 644 477 229 462 976
Slovensko 126 198 406 149 324 470 30 719 228 53 764 295
Slovinsko 165 543 399 272 850 425 78 828 240 83 266 087
Španělsko 2 421 373 062 2 881 119 831 1 127 877 611 1 257 062 181
Švédsko 593 526 060 641 343 042 1 140 384 878 1 169 515 027
Velká Británie 7 456 432 616 7 912 395 964 4 677 365 761 5 301 586 216
EU28 37 145 828 654 39 444 657 295 35 625 031 728 38 123 632 723

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU od roku 2005 poskytla Indii velký objem rozvojové pomoci. Ve víceletém rozpočtovém rámci 2007-2013 se rozvojová pomoc EU soustředila především na oblasti vytyčené Rozvojovými cíli tisíciletí OSN. Nejvíce peněz šlo na rozvoj zdravotnictví, vzdělávání a podporu chudých, kapacitu ekonomiky, podporu občanské společnosti a různé výměnné programy.

Od roku 2014 se přestala Indie spolu s některými dalšími státy kvalifikovat pro rozvojovou pomoc EU a naopak se postupně začíná profilovat jako země, která v regionu rozvojovou pomoc uděluje. Přesto celá řada projektů započatých ještě ve víceletém finančním rámci 207-2013 nadále probíhá. Indie benefituje také z některých regionálních a tematických programů a evropského nástroje partnerství nebo např. nástrojů Evropské investiční banky.

V současnosti tak jsou evropské peníze (cca 210 milionů Euro) v Indii směřovány především na podporu ekonomiky a obchodu, na životní prostředí a energetiku, vyšší vzdělávání a rozvoj občanské společnosti. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: