Indie: Vztahy země s EU

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je zastoupeno v Indii prostřednictvím Delegace Evropské unie v Dillí.

Sídlo Delegace EU v Indii: 5/5, Shantiniketan, New Delhi - 110 021

E-mail: DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu

Tel.: +91 11 66781919

 

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. Členské státy EU se v souhrnu podílí na vývozu Indie 18 % a na dovozu 12 %.  Podíl investic členských států EU v Indii dosahuje 25 % z celkového objemu a EU je tak druhým nejvýznamnějším investorem v Indii.  Od roku 2004 se Indie formálně stala jedním ze strategických partnerů EU. Vztahy EU-Indie se opírají o institucionalizovaný politický dialog, jehož vrcholem je summit EU-Indie. EU a Indie mimo jiné jednají o uzavření komplexní dohody o obchodu a investicích - Broad-based Trade and Investment Agreement. Podrobné informace o vztazích mezi EU a Indií lze mimo jiné získat na stránkách Delegace EU nebo na následujícím odkazu: http://eeas.europa.eu/india/index_en.htm 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Indií

 

Jednotky

Období

Import

Export

Obrat

Bilance

 Objem obchodu

Mil. eur

2017

44,184

41,723

85,907

-2,461

Pořadí mezi obchod. partnery EU

 

2017

9

10

9

 

Podíl na obchodu EU

%

2017

2.4

2.2

2.3

 

Meziroční růst

%

2016 - 2017

12.3

10.4

 

 

Průměrný roční růst

%

2013 - 2017

4.6

3.8

 

 

 

 

Vývoj vzájemného obchodu mezi EU a Indií

 

Dovoz

Vývoz

Bilance

Obrat

Mil. eur

Meziroč. růst

Podíl na zahr.

obchodu EU

Mil. eur

Meziroč. růst

Podíl na zahr.

obchodu EU

2013

36 842

-1,8

2 ,2

35 959

-6,8

2,1

-884

72 801

2014

37 170

0,9

2,2

35 655

-0,8

2,1

-1 515

72 825

2015

39 492

6,2

2,3

38 125

6,9

2,1

-1 366

77 617

2016

39 339

-0,4

2,3

37 780

-0,9

2,2

-1 559

77 119

2017

44 184

12,3

2,4

41 723

10,4

2,2

-2 461

85 907

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU od roku 2005 poskytla Indii velký objem rozvojové pomoci. Ve víceletém rozpočtovém rámci 2007-2013 se rozvojová pomoc EU soustředila především na oblasti vytyčené Rozvojovými cíli tisíciletí OSN. Nejvíce finančních prostředků šlo na rozvoj zdravotnictví, vzdělávání a podporu chudých, kapacitu ekonomiky, podporu občanské společnosti a na různé výměnné programy.

Od roku 2014 se přestala Indie spolu s některými dalšími státy kvalifikovat pro rozvojovou pomoc EU a naopak se postupně začíná profilovat jako země, která v regionu rozvojovou pomoc uděluje. Přesto celá řada projektů započatých ještě ve víceletém finančním rámci 207-2013 nadále probíhá. Indie benefituje také z některých regionálních a tematických programů. Jednotlivé projekty jsou financované z různých evropských fondů: Development Cooperation Instrument (DCI), European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), Industrialised Countries Instrument (ICI), Partnership Instrument (PI) nebo například také ze zdrojů Evropské investiční banky, která v roce 2017 otevřela v Dillí svou pobočku a chce se zaměřit na financování projektů, které odrážejí priority stanovené v rámci politického dialogu mezi EU a Indií: obnovitelné zdroje energie, partnerství ve vodohospodářství, ochraně čistého ovzduší a klimatu. Evropská investiční banka tak podpořila například výstavbu metra v Lucknow.

Mimo projekty rozvojové spolupráce, podpořila EU v Indii v posledních letech především projekty v oblastech na podporu investic a obchodu, na ochranu životního prostředí a energetiku, vyšší vzdělávání a rozvoj občanské společnosti. V roce 2014 byly vyhlášeny projekty vrámci partnerství mezi EU a Indií ve výzkumu a inovacích, které byly financované ze zdrojů EU a zaměřily se na oblast podpory mobility vědců.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách Delegace Evropské unie v Dillí: https://eeas.europa.eu/delegations/india/671/projects-india_en

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: