Indie: Vztahy země s EU

6. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je zastoupeno v Indii prostřednictvím Delegace Evropské unie v Dillí.

E-mail: DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu

5/5, Shantiniketan, New Delhi - 110 021, INDIA

Tel.: +91 11 66781919

 

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. Členské státy EU se v souhrnu podílí na vývozu Indie 18 % a na dovozu 12 %.  Podíl investic členských států EU v Indii dosahuje 25 % z celkového objemu a EU je tak druhým nejvýznamnějším investorem v Indii.  Od roku 2004 se Indie formálně stala jedním ze strategických partnerů EU. Vztahy EU-Indie se opírají o institucionalizovaný politický dialog, jehož vrcholem je summit EU-Indie, který se naposledy konal v Bruselu v březnu 20106. Na tomto summitu byl představen akční program EU–Indie 2020. 

EU a Indie mimo jiné jednají o uzavření komplexní dohody o obchodu a investicích - Broad-based Trade and Investment Agreement. 

Podrobné informace o vztazích mezi EU a Indií lze mimo jiné získat na stránkách Delegace EU nebo na následujícím odkazu: http://eeas.europa.eu/india/index_en.htm 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Indií (v jedn. EUR)

Země /Rok

Dovoz

2015

Dovoz

2016

Vývoz

2015

Vývoz

2016

Rakousko

450 040 693

480 057 299

739 604 322

805 868 266

Belgie

4 131 974 581

4 355 973 075

7 813 303 088

8 117 411 793

Bulharsko

140 857 039

122 167 502

56 201 708

72 404 900

Chorvatsko

120 321 332

100 728 686

17 532 046

11 056 409

Kypr

56 208 877

55 040 077

11 832 432

8 630 050

Česká republika

381 881 021

373 515 418

492 818 516

563 128 505

Dánsko

571 463 478

601 014 018

337 293 680

383 419 877

Estonsko

24 829 880

33 649 559

63 068 407

70 939 674

Finsko

199 849 078

205 546 349

451 570 611

548 519 618

Francie

4 367 506 376

3 607 814 216

3 524 178 462

4 320 534 320

Německo

6 302 846 721

6 290 032 138

9 704 663 219

9 792 282 257

Řecko

285 280 511

297 696 512

60 769 576

62 416 586

Maďarsko

339 674 657

353 721 061

191 578 646

167 841 940

Irsko

427 632 171

469 297 792

604 746 231

294 560 064

Itálie

3 999 256 214

4 238 887 130

3 348 770 855

3 278 010 878

Lotyšsko

32 492 752

42 245 100

22 607 885

29 320 780

Litva

51 706 612

47 617 302

50 916 700

86 301 453

Lucembursko

6 031 098

8 937 704

40 709 384

42 920 162

Malta

111 241 510

108 007 093

15 480 866

15 398 067

Nizozemí

3 690 428 003

3 708 990 804

1 979 655 040

1 855 708 432

Polsko

1 215 092 334

1 348 715 851

419 100 543

602 449 275

Portugalsko

458 970 448

521 255 585

78 891 338

92 142 490

Rumunsko

241 172 567

243 317 585

229 462 976

244 996 532

Slovensko

149 276 079

153 118 600

53 592 964

49 155 700

Slovinsko

272 854 844

255 272 572

83 263 922

93 588 133

Španělsko

2 879 643 920

3 252 390 151

1 261 674 367

1 258 624 251

Švédsko

643 330 747

640 650 634

1 169 629 744

973 632 205

Velká Británie

7 912 395 964

7 349 721 268

5 301 586 216

3 958 794 074

EU28

39 464 259 507

39 265 381 081

38 124 503 744

37 800 056 691

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU od roku 2005 poskytla Indii velký objem rozvojové pomoci. Ve víceletém rozpočtovém rámci 2007-2013 se rozvojová pomoc EU soustředila především na oblasti vytyčené Rozvojovými cíli tisíciletí OSN. Nejvíce finančních prostředků šlo na rozvoj zdravotnictví, vzdělávání a podporu chudých, kapacitu ekonomiky, podporu občanské společnosti a na různé výměnné programy.

Od roku 2014 se přestala Indie spolu s některými dalšími státy kvalifikovat pro rozvojovou pomoc EU a naopak se postupně začíná profilovat jako země, která v regionu rozvojovou pomoc uděluje. Přesto celá řada projektů započatých ještě ve víceletém finančním rámci 207-2013 nadále probíhá. Indie benefituje také z některých regionálních a tematických programů. Jednotlivé projekty jsou financované z různých evropských fondů: Development Cooperation Instrument (DCI), European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), Industrialised Countries Instrument (ICI), Partnership Instrument (PI) nebo například také ze zdrojů Evropské investiční banky, která v roce 2017 otevřela v Dillí svou pobočku a chce se zaměřit na financování projektů, které odrážejí priority stanovené v rámci politického dialogu mezi EU a Indií: obnovitelné zdroje energie, partnerství ve vodohospodářství, ochraně čistého ovzduší a klimatu. Evropská investiční banka tak podpořila například výstavbu metra v Lucknow.

Mimo projekty rozvojové spolupráce, podpořila EU v Indii v posledních letech především projekty v oblastech na podporu investic a obchodu, na ochranu životního prostředí a energetiku, vyšší vzdělávání a rozvoj občanské společnosti. V roce 2014 byly vyhlášeny projekty vrámci partnerství mezi EU a Indií ve výzkumu a inovacích, které byly financované ze zdrojů EU a zaměřily se na oblast podpory mobility vědců.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách Delegace Evropské unie v Dillí: https://eeas.europa.eu/delegations/india/671/projects-india_en

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: