Japonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Tokiu (Japonsko)

Japonsko je pro ČR podle vzájemného obratu obchodní výměny 20. nejdůležitějším obchodním partnerem (21. nejdůležitějším vývozním a 15. nejdůležitějším dovozním partnerem). Pro Japonsko je dle objemu exportu Česká republika na 38 místě, podle objemu dovozu na 56. místě. Obchodní bilance ČR s Japonskem je dlouhodobě pasivní, nicméně objem exportu z ČR do Japonska se každým rokem zvyšuje. Japonské firmy pro své nové podniky v ČR přednostně dovážejí japonské technologie resp. existující japonské podniky v ČR uplatňují při výrobě vysoký podíl japonských komponentů. Vysoké dovozy japonských subdodávek většinou nezatěžují naši celkovou obchodní bilanci, protože převážná část finálních japonských výrobků vyráběných v ČR je určena k následnému exportu.

 

Japonsko je zároveň dlouhodobě na jednom z předních míst v přílivu investic s vysokou přidanou hodnotou do ČR (2. největší zahraniční investor pokud jde o celkovou hodnotu projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest v letech 1993 - 2016). Kumulovaná hodnota japonských investic dosáhla v roce 2016 hodnoty 3,6 mld. USD. Celkem 229 japonských firem v současné době zaměstnává v ČR přes 47 tisíc zaměstnanců a počet japonských výrobních firem na území ČR je čtvrtý nejvyšší ze všech zemí EU. Z uvedeného celkového počtu se 98 japonských společností v ČR zabývá výrobou a 11 firem výzkumem a vývojem. Největší japonskou investicí v ČR je společný projekt automobilek Toyota Motor Corporation a Peugeot Citroën. Kolínský závod TPCA na výrobu osobních automobilů, který byl oficiálně otevřen v r. 2005, je výší investice přes 1 mld. EUR jedním z největších investičních projektů ve střední Evropě a ČR přináší kromě cca 3 000 přímých pracovních míst i dalších cca 7 000 pracovních míst v návazných službách a u subdodavatelů.

 

Projekty PZI zprostředkované CzechInvestem dle země původu (1993 - 2016):

 

 

Země původu

Počet projektů

Výše investice  (mil. CZK)

Výše investice   (mil. USD)

Nově zřízená pracovní místa

Podíl na celkové hodnotě investic (%)

1.

Německo

352

218 451,26

8 705,47

58 667

22,81

2.

Česká republika

353

141 792,06

6 045,50

29 601

14,94

3.

Japonsko

130

123 925,37

4 170,88

28 706

12,91

4.

USA

222

82 713,80

3 488,17

40 953

8,62

5.

Korea

31

77 821,35

3 345,22

12 199

8,11

6.

Nizozemsko

73

63 948,36

2 862,11

12 052

6,66

7.

Rakousko

59

37 001,03

1 633,25

5 353

3,85

8.

Švýcarsko

67

27 558,41

1 155,06

6 687

2,87

9.

Francie

53

24 575,53

992,37

9 745

2,56

10.

Británie a Sev.Irsko

92

23 802,39

896,68

11 638

2,48

 Zdroj: CzechInvest (2017)

 

Firma Asahi Group Holdings provedla v březnu 2017 akvizici Plzeňského Prazdroje a dalších středo- a východoevropských značek (maďarský pivovar Dreher, rumunský Ursus, polská Kompania Piwowarska a slovenský Topvar) od společnosti SABMiller za celkem 7,3 miliardy eur (197,3 miliardy korun). Tato transakce je pro pivovar Asahi největší akvizicí v jeho dosavadní historii. Asahi Group od AB InBev už koupil i jiná původní evropská aktiva SABMilleru (italský pivovar Peroni a nizozemský Grolsch) a má v plánu další posilování svých pozic v Evropě, zejména v segmentu prémiových značek. Regionální centrála nově vytvořené organizace Asahi Breweries Europe Ltd. se sídlem v Londýně bude umístěna v Praze.

 

 

Český vývoz do Japonska

K významným českým exportérům do Japonska patří firmy:

(firma, činnost)

Tchecomalt Group - slad

Bohemia Top Hop - chmel

Obchodní sladovny Prostějov - slad

Nová Huť Export - stavební a instalatérský materiál

Nikom - ferovanad, sypké stavební hmoty, žáruvzdorné materiály

IVAX - farmaceutické látky

Šmeralovy závody Brno - tvářecí stroje

ČKD Blansko - hydroenergetika

Preciosa - sklo

Jablonex - bižuterie

Mavel -  vodní turbíny

ŽĎAS - tvářecí stroje

Moser - sklo

Thonet - sedací nábytek

ELMARCO - stroje na výrobu nanovláken

Mavel - turbíny

Cink - turbíny

 

Český vývoz do Japonska často zajišťují japonské dovozní firmy:

(firma, činnost)

Meiwa - české sklo

Mitsubishi Corporation - chmel a slad

E.A.T. Japan Ltd. - chmel a slad

Kanematsu KGK Corporation - obráběcí stroje

Nippon Beer K.K. - pivo Plzeňský Prazdroj

Ikon - pivo Budvar

Pštros - piva od lokálních českých pivovarů

Union Liquors Co. - Becherovka

P&M - skleněné pilníky, pivo, víno

 

Český dovoz z Japonska

Hlavními dovozci zboží z Japonska jsou obchodní pobočky významných japonských výrobců registrované v ČR:

(firma, činnost v České republice)

Bridgestone CR - pneumatiky

Canon CZ - kopírky

Honda Česká republika - automobily

JVC Czech - spotřební elektronika

Konica Minolta Photo Imaging Czech - technika na zpracování fotomateriálu

Konica Minolta Business Solutions Czech - faxy, kopírky a fototechnika

Olympus - fototechnika

C&S - lékařské přístroje a fototechnika 

Panasonic CR - kancelářská technika

Sony Czech - elektronika

Toyota Motor Czech - automobily

 

Adresy internetových stránek, na nichž jsou k dispozici statistické údaje o zahraničním obchodu:

            •           Český statistický úřad

            •           Japonské Ministerstvo financí

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

2012

13 976 283

24.

135,5

55 886 603

13.

101,7

69 862 886

18.

107,1

-41 910 320

2013

17 084 065

21.

122,2

51 957 514

14.

93,0

69 041 579

18.

98,8

-34 873 449

2014

21 151 739

20.

123,8

51 494 085

16.

99,1

72 645 824

19.

105,2

-30 342 346

2015

21 272 732

20.

100.1

56 327 402

16.

106.6

77 600 134

19.

104,7

-35 054 670

2016

22 768 493

21.

107,0

60 757 205

15.

107,9

83 525 698

20.

107,6

-37 988 712

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR do Japonska

Hlavní položky vývozu z ČR do Japonska v roce 2016

tis. Kč

Přístroje, telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat

5 389 116

Odpady úlomky kovů, drahých plátovaných, kovy

2 921 386

Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním

1 695 815

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

919 935

Přípravky používané k výživě zvířat

752 170

Čerpadla i se zař. měřícím zdviže na kapaliny

657 829

Části součásti pro motory pístové

637 155

Mikroskopy jiné než optické difraktografy

603 768

Dřevo rozřezané,štípané,loupané,i hoblov.apod.,›6mm

561 292

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

408 115

 

Komoditní struktura dovozu z Japonska do ČR

Hlavní položky dovozu do ČR z Japonska v roce 2016

tis. Kč

Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů); části

7 247 399

Osobní motorová vozidla a jiná pro přepravu osob

5 540 946

Části a součásti vozidel osobních a traktorů

2 315 096

Motory elektrické generátory

2 175 694

Obvody integrované, elektronické

1 481 852

Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů méně než 1000V, konekt. pro opt. vlákna

1 410 730

Diody, tranzistory, ap. zařízení polovodičová

1 393 463

Zařízení zapalovací spouštěcí el pro motory

1 357 906

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

1 313 612

Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské

1 210 687

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Služby (v mil. Kč)
 

2012

2013

2014

2015 

2016 

 

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

Doprava

531,0 1 993,6 640,6  2 206,7 766,3  2 002,5 812,4  2 151,8

794,4

2 322,7

Cestovní ruch

2 609,3 7,8 2 368,1  8,9 2 654,7 7,1 1 705,1 7,0

1 583,7

6,5

Technické a poradenské podnik. služby

127,2 2 983,6 95,8  2 523,8  135,9 4 584,5  149,1 3 356,0

154,4

2 132,2

Pojišťovací služby

27,0 99,0 28,3 87,1 37,8  88,2  35,8 98,3

42,7

105,9

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

61,4 1 628,9 72,6 2 535,4 63,6  3 521,8 117,0 3 698,0

91,0

2 371,0

Telekomunikační a informační služby

24,4

138,0

35,7

 111,0

185,6

57,3

94,3

 69,5

108,0

85,2

CELKEM

3 425,5 6 909,1 3 322,0 7 521,3 3 876,6 10 305,9  2 964,5 9 412,4 2 811,5 7 093,8

Zdroj: Česká národní banka

Struktura exportu a importu služeb

Ze souhrnné statistiky je zřejmé, že obchod se službami je charakteristický svou značnou proměnlivostí. Tradičně největší položkou, která přispívá k příjmové části bilance služeb ČR, je cestovní ruch. Tato položka je rovněž velmi proměnlivá, ale pravidelně tvoří naprostou většinu celkových příjmů. Druhou velkou položkou je doprava, následují technické a poradenské služby, autorské a licenční poplatky a telekomunikační služby.

Drtivá většina služeb je nabízena nebo poptávána na území ČR, jen malá část na území Japonska.

 

České firmy působící v oblasti služeb, vyhodnocení zájmu českých poskytovatelů služeb o teritorium

Obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) ZÚ Tokio v minulých letech zaznamenával poptávky po službách jen zřídka. Nejčastěji jsou poptávky orientované na vývoj nových technologií, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, zpracování odpadů, alternativní energie, realitní služby, apod. Poptávající firmy někdy nabízejí i spoluúčast na dokončení vývoje výrobků (např. v oblasti softwaru).

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy působící v Japonsku:

Moravia IT

V roce 2004 úspěšně vstoupila na japonský trh česká firma Moravia IT. Mezi hlavní aktivity Moravia IT patří lokalizace softwaru, testování výrobků, internacionalizace, technické překlady, apod. Více informací lze nalézt na webových stránkách firmy: www.moravia.com.

Elmarco

V květnu 2006 zahájila činnost pobočka české firmy Elmarco v Japonsku. Elmarco s.r.o. je rychle se rozvíjející společnost působící v nanovlákenném a polovodičovém průmyslu. Společně s odborníky Technické univerzity v Liberci se podílí na vývoji světově unikátního zařízení na výrobu nanovlákenného materiálu v průmyslovém měřítku. Hlavní výrobní program pro polovodičový průmysl je zaměřen na výrobu systémů pro dávkování chemikálií. Elmarco vstupila na japonský trh jako první česká přímá zahraniční investice v oblasti hi-tech. Její hlavní aktivity v Japonsku směřují především do R&D v oblasti nanotechnologií a rozvoji obchodní sítě v oblasti Asie a Pacifiku. Více informací lze najít na www.elmarco.cz.

Zoner software

V srpnu 2006 zahájila v Ósace činnost pobočka brněnské firmy Zoner software, s.r.o. Zoner se zabývá vývojem, výzkumem a distribucí softwaru, rovněž poskytuje internetové služby (prezentace na internetu, e-commerce apod.). Více informací lze získat na internetových stránkách www.zoner.cz nebo www.zoner.jp

INSTAR ITS Japan, Inc.

V květnu 2008 byl založen společný podnik INSTAR ITS Japan Inc., který dodává japonským firmám komplexní řešení energetického managementu. Společnost sídlí v Ósace. Více informací na internetových stránkách www.instar.jp.

LOGIS Japan

V září 2011 byla založena pobočka české firmy LOGIS v Japonsku, která je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků (zejména v oborech strojírenství, automobilovém průmyslu a hutnictví). Internetové stránky společnosti: www.logis.cz.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Výměnou nót mezi velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 25. 3. 1994) a Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 88.048/94-MPO ze dne 21. 4. 1994) byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese České republiky do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a bývalým Československem a měly účinnost ke dni jeho zániku.

Ekonomickévztahy mezi ČR a Japonskem se realizujína základěnásledujících smluv:

   •     Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmu, Praha, 11.10.1977, vyhl. č. 46/1979 Sb..

   •     Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení. Smlouva byla podepsána v Praze dne 21. února 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2009. Aktualizována 1. 2. 2017.

   •     Dohoda mezi ČR a Japonskem o prodeji 40 milionů tun emisních jednotek, podepsáno v Praze dne 30. března 2009 (ČR využila získané prostředky v rámci programu Zelená úsporám). Následně v letech 2009–2012 na základě Dohod mezi vládou ČR a společností Mitsui & Co. japonská strana nakoupila dalších 50 miliónů tun emisních jednotek (Assigned Amount Unit – AAU).  

Poznámka k vypovězené obchodní dohodě:

Výměnou nót mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 103254/2004-MPO-III ze dne 13. 4. 2004) a velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 13. 4. 2004) byla v souvislosti se vstupem ČR do EU k 1. 5. 2004 vypovězena Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska, vyhl. č. 570/1992 Sb. (podepsaná v Tokiu, 24. 4. 1992). Její platnost byla ukončena k datu 30. 6. 2004. Tak jako všechny ostatní bilaterální obchodní dohody ČR byla nahrazena obchodně-politickým režimem v rámci společné obchodní politiky EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Japonsko je vyspělou zemí a není tudíž příjemcem rozvojové spolupráce z ČR. Obě země příležitostně spolupracují na některých rozvojových projektech, jako tomu bylo například v Gruzii.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: