Kanada: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obor

Konkrétní  příležitosti

Zdůvodnění, projekty

Těžební, důlní a ropný průmysl 

HS 8428 - Zařízení ostatní zdvihací nakládací manipulační

HS 8430 - Stroje ostatní srovnávací, pluhy, frézy sněžné


HS 8431 - Součástí jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz a jiné


HS 7307 - Příslušenství pro trouby, trubky z železa a oceli


HS 7306 - Trouby, profily, duté, jiné z železa a oceli


HS 8413 - Technologie pro čištění odkališť po těžbě ropy

 

HS 8413 - Čerpadla i se zařízením měřícím zdviže na kapaliny

 

HS 8536 - Zařízení k elektrické ochraně, spínání elektrických obvodů

Tržby sektoru se pohybují kolem 56 mld. CAD, na těžbu a zpracování kovů připadá 43,2 mld. CAD a na materiály 12,3 mld. CAD. 

Kanada je ve světovém měřítku 1. největší producent (potaš), 2. největší producent (uran), 3. největší producent (nikl), 4. největší producent (platina) a 5. největší producent (diamanty, hliník, kobalt, titan, kadmium, zlato).

Největším producentem ropy je provincie Alberta (76 % kanadské produkce). Průměrná produkce ropy v letech 2015/2016 dosáhla 3,9 mil. barelů denně, přičemž na bitumen (ropa z ropných písků) připadlo 2 mil. barelů. Do roku 2020 by měla produkce bitumenu stoupnout na 4 mil. barelů denně. Kanada má 3. největší zásoby ropy na světě (172 mld. barelů), přičemž 97 % připadá na ropné písky v Albertě. Kanada je 5. největší producent zemního plynu a 7. největší producent ropy na světě.

Významným dlouhodobým těžebním projektem je "The Plan Nord", který byl zahájen v roce 2011 v severním Québecu. Cílem projektu je podpořit těžbu nerostných surovin a barevných kovů (nachází se zde velké ložiska niklu, zinku, železné rudy, zlata, uranu, kobaltu, grafitu, stříbra, lithia a diamantů). Do těžebních projektů by mělo být investováno 15 mld. CAD, celkově do projektu do roku 2035 až 50 mld. CAD.

Železniční a kolejová doprava

HS 7308 - Konstrukce a části a součásti konstrukcí ze železa a oceli (mosty a jejich části, pilíře)

 

HS 8607 - Části, součásti vozidel železničních a jiné dopravy

 

HS 8603 - Vozy motorové železniční dopravy kolejové

 

HS 7302 - Materiál pro stavbu železničních a tramvajových tratí 

 

HS 8501 - Elektrické motory a generátory

 

HS 8604 - Vozidla pro údržbu tratí železničních, kolejových aj.

 

HS 8608 - Materiál kolejový, svrškový, přístrojový, návěsti

 

HS 8708 - Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

V řadě kanadských měst se realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely, silnice) a české firmy mají šanci se podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).

Mezi významné projekty patří: Réseau Électrique Métropolitain (Montréal), Eglinton Crosstown Light Rail Transit (Toronto),  Scarborough Rapid Transit Replacement and Extension (Toronto), Toronto - York - Spadina Subway Extension (Toronto), Light Rail Confederation Line (Ottawa),  Southeast to West Light Rail Transit Valley Line (Edmonton).

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8433 - Stroje a zařízení žací, mlátící sekačky trávy

 

HS 8432 - Stroje a nářadí pro zemědělství a lesnictví

 

HS 2203 - Pivo

 

HS 8434 - Stroje, přístroje dojící, mlékárenské

 

HS 8444 - Stroje na tvarování a stříhání

 

HS 8474 - Stroje k třídění, prosévání zemin a kamenů

Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) jsou významní producenti zemědělských plodin - pěstování obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěnin a olejnin (čočka, řepka).

Zdravotnický farmaceutický průmysl 

HS  9022 - Zdravotnická lůžka

 

HS 9022 - Přístroje rentgenové používající záření

 

HS 3003, 3004 - Léky

Kanadské státní nemocnice v rámci veřejných zakázek nakupují zdravotnickou techniku a pomůcky. V důsledku stárnutí populace je šance pro české vývozce. I přesto, že kanadský dovoz této položky v roce 2016 dosahoval 390 mil. USD, jsou zde české firmy velmi zřídka zastoupeny.

Informační a komunikační technologie (ICT)

CPA 62.00 - Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

 

CPA 63.00 - Informační služby 

V odvětví kanadských informačních a komunikačních technologií (ICT) existuje více než 37 400 společností. Velká většina (přes 33 000) spadá do odvětví softwaru a počítačových služeb.

Civilní letecký průmysl

HS 8803 - Části balonů, větroňů, lodí kosmických

Kanada je 5. největší výrobce letadel a leteckých komponentů na světě. Tržby sektoru v roce 2015 dosáhly 19,4 mld. CAD. Více než 60 % produkce se vyváží, z toho téměř 60 % do USA. Civilní výroba představuje zhruba 80 % leteckého průmyslu. Hlavním centrem je Montréal v Québecu (Bombardier), v okolí města se vyrábí téměř všechny letecké komponenty.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kanadu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 19.3. - 25.3. 2017: Podnikatelská mise vedená ministrem zahraničních věcí ČR L. Zaorálkem - technologické firmy (Ontario, Québec, Britská Kolumbie)
 • 25.3. - 26.3. 2017: Projekt ekonomické diplomacie ve spolupráci s agenturou CzechTourism New York - účast na veletrhu cestovního ruchu Travel & Vacation Show 2017 v Ottawě
 • 24. 4.- 28.4. 2017: Účast na investičním semináři představujícím obchodní příležitosti v ČR (Montréal, Toronto), uspořádáno v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) - ve spolupráci s GK Toronto
 • 2.5. - 4.5. 2017: Účast na mezinárodním potravinářském veletrhu SIAL v Torontu, účast v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED)
 • 15.5. - 19.5. 2017: Letecká technologická a podnikatelská mise českých firem vedená náměstkem průmyslu a obchodu V. Bärtlem, (Québec a Ontario) - ve spolupráci s CzechInvest Praha a Asociací leteckých výrobců ČR, uspořádáno v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED)
 • 23.5. 2017: Účast na semináři "CETA & Doing Business with Central Europe" v Ottawě
 • 31.5. - 1.6.2017: Účast na veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu CANSEC, 2017 v Ottawě
 • 21.3. - 23. 8.2017: Účast na veletrhu incentivní turistiky Incentive Works
 • 17.3. - 18.3.2018: Účast na veletrhu cestovního ruchu Travel & Vacation Show 2018 v Ottawě
 • 2.5. - 4.5.2018: Účast na potravinářském mezinárodním veletrhu SIAL 2018 v Montréalu
 • 6.5. - 9.5.2018: Účast na těžařském veletrhu CIM Convention ve Vancouveru

 • 12. - 14.6.2018: Účast na veletrhu Global Petroleum Show v Calgary

Další akce jsou průběžně doplňovány. V případě, že máte zájem o některou z dalších akcí v Kanadě, je možné se obrátit na příslušné kontakty v Kanadě (viz kontakty níže, kapitola 7.1.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: