Kanada: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obor

Konkrétní  příležitosti

Zdůvodnění, projekty

Těžební, důlní a ropný průmysl 

HS 8428 - Zařízení ostatní zdvihací manipulační


HS 8430 - Stroje ostatní srovnávací, pluhy, frézy sněžné


HS 8431 - Součástí jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz a jiné


HS 7307 - Příslušenství pro trouby, trubky z železa a oceli


HS 7306 - Trouby, profily, duté, jiné z železa a oceli


HS 8413 - Technologie pro čištění odkališť po těžbě ropy

 

Tržby sektoru se pohybují kolem 55 mld. CAD, na těžbu a zpracovnání kovů připadá 43,2 mld. CAD a na materiály 12,3 mld. CAD. 

Kanada je ve světovém měřítku 2. největší producent (uran,, potaš, nikl), 3. největší producent (diamanty, platina), 5. největší producent (hliník, kobalt, titan, kadmium), 7. největší producent (zlato).

Největším producentem ropy je provincie Alberta (76 % kanadské produkce). Průměrná produkce ropy v letech 2014/2015 dosáhla 3,5 mil. barelů denně, přičemž na bitumen (ropa z ropných písků) připadlo 2 mil. barelů. Do roku 2020 by měla produkce bitumenu stoupnout na 4 mil. barelů denně. Kanada má 3. největší zásoby ropy na světě (173 mld. barelů), přičemž 97 % připadá na ropné písky v Albertě. Kanada je 5. největší producent zemního plynu a 6. největší producent ropy na světě.

Významným dlouhodobým těžebním projektem je "The Plan Nord", který byl zahájen v roce 2011 v severním Québecu. Cílem projektu je podpořit těžbu nerostných surovin a barevných kovů (nachází se zde velké ložiska niklu, zinku, železné rudy, zlata, uranu, kobaltu, grafitu, stříbra, lithia a diamantů). Do těžebních projektů by mělo být investováno 15 mld. CAD, celkově do projektu do roku 2035 až 50 mld. CAD.

Železniční doprava

HS 7308 - Konstrukce a části a součásti konstrukcí ze železa a oceli (mosty a jejich části, pilíře)

HS 8607 - Části, součásti vozidel železničních a jiné dopravy, koleje

HS 8603 - Vozy motorové železniční a jiné, opravy kolejové

HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

V řadě kanadských měst se realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely, silnice) a české firmy mají šanci se podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).

Mezi významné projekty patří:  Eglinton Crosstown Light Rail Transit (Toronto),  Scarborough Rapid Transit Replacement and Extension (Toronto), Toronto - York - Spadina Subway Extension (Toronto), Light Rail Confederation Line (Ottawa),  Southeast to West Light Rail Transit Valley Line (Edmonton).

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8433 - Stroje a zařízení žací, mlátící sekačky trávy

HS 8432 - Stroje a nářadí pro zemědělství a lesnictví

Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) jsou významní producenti zemědělských plodin - pěstování obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěnin a olejnin (čočka, řepka).

Zdravotnický farmaceutický průmysl 

HS  9022 - Zdravotnická lůžka

Kanadské státní nemocnice v rámci veřejných zakázek nakupují zdravotnickou techniku a pomůcky. V důsledku stárnutí populace je šance pro české vývozce. I přesto, že kanadský dovoz této položky v roe 2015 dosahoval 450 mil. USD, jsou zde české firmy velmí zřídka zastoupeny.

Letecká doprava

 HS 8803 - Části a součásti letounů a vrtulníků

Kanade je 5. největší výrobce letadel a leteckých komponentů na světě. Tržby sektoru v roce 2014 dosáhly 18 mld. CAD. Více než 60 % produkce se vyváží, z toho téměř 60 % do USA. Civilní výroba představuje zhruba 80 % leteckého průmyslu. Hlavním centrem je Montréal v Québecu (Bombardier), v okolí města se vyrábí téměř všechny letecké komponenty.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kanadu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 5. 2. - 6. 2. 2016: Účast na Development Week Canada 2016 (University of Ottawa)
 • 16. 2. - 17. 2. 2016: Jednání v Kitcheneru, Ontario s Waterloo Region Economic Development Corporation a prof. Tony Martínkem (příprava jarní technologické mise z Liberce do regionu Waterloo)
 • 19. 2 .  -21. 2 .2016: Toronto Golf & Travel Show (ve spolupráci s GK Toronto a agenturou CzechTourism New York) a Golf Expo 2016 Ottawa
 • 2. 3. 2016: Vystoupení na ekonomickém semináři "Exportní příležitosti pro české firmy v Kanadě" na MZV ČR Praha
 • 7. 3. - 8.3. 2016: Návštěva a jednání s firmami na veletrhu PDAC 2015 (těžební průmysl) v Torontu (s CzechTrade Calgary)
 • 26. 3. 2016: Návštěva a jednání s firmami na veletrhu Home & Garden Show 2016 v Ottawě  
 • 30. 3. 2016: Galavečer/marketingová kampaň zahájení přímých letů Air Canada rouge z Toronta do Prahy (od 29. 5 . 2016)
 • 8. 4 . - 10. 4. 2016: Projekt ekonomické diplomacie - ve spolupráci a agenturou CzechTourism New York účast na mezinárodním veletrhu "Travel & Vacation Show 2016" v Ottawě
 • 17. - 20. 4. 2016: Pracovní ekonomická cesta do provincie Saskatchewan (Regina, Saskatoon)
 • 8. 5 . - 12. 5. 2016: Organizace technologické mise & Technologických dnů Libereckého kraje ve Waterloo/Kitchener, provincie Ontario (Silicon Valley of Canada)
 • 25. 5.  - 26. 5 . 2016: Návštěva a jednání s firmami na veletrhu zbrojních a obranných technologií CANSEC 2016 v Ottawě (spolupráce s vojenským úsekem ZÚ Washington)
 • 29. 5. - 4. 6. 2016: Návštěva podnikatelské mise v Kanadě, mise vedená předsedou Senátu PČR Milanem Štěchem v Kanadě (Ottawa, Montréal, Calgary, Toronto, jižní Ontario)
 • 4.6. - 5.6. 2016: Den otevřených dveří na ZÚ Ottawa pro veřejnost ("Doors Open 2016"), spolupráce s agenturou CzechTourism New York (Road Show zemí V4 - prezentace)
 • 6. 6. - 9. 6. 2016:  Projekt ekonomické diplomacie - ve spolupráci a agenturou CzechTrade Calagary - výstavní stánek na těžebním veletrhu Global Petroleum Show 2016 (ropný sektor) v Calgary
 • 10. 6. 2016: Jednání a konzultace M. Svobody, zástupce ředitele MZV ČR - OED na Global Affairs Canada
 • 29. 6. 2016: Vystoupení na ekonomickém semináři v Praze "Canada/Czech Republic - New Business Opportunities", Senát PČR 
 • Listopad 2016: Podnikatelská mise vedená ministrem zahraničních věcí ČR L. Zaorálkem do Kanady - technologické firmy (Britská Kolumbie, Ottawa)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: