Kosovo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

Obchodní bilance se také v roce 2015 se pohybovala v menších objemech, ale český export do Kosova stále narůstá a bilance zůstává pro ČR pozitivní. Export do Kosova výrazně převyšuje náš import. Za kalendářní rok 2014 dosáhl český export výše 10 926 tis. EUR a import 1 057 tis. EUR. Rovněž tak výsledky za rok 2015 vykazují převahu českého exportu do Kosova, export dosáhl v tomto roce výše 12 234 tis. EUR a import 629 tis. EUR. V prvním čtvrtletí 2016 došlo k mírnému poklesu dynamiky vzájemné obchodní výměny. V období leden - březen 2016 dosáhl export výše 2 261 tis. EUR a import 127 tis. EUR.

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Kosovo (v tis. EUR)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

EUR

Index

EUR

Index

EUR

Index

EUR

2010

13 644

93,9

241

77,7

13 885

93,6

13 403

2011

9 948

72,9

1 012

419,9

10 960

78,9

8 936

2012

11 018

110,8

532

52,6

11 550

105,4

10 468

2013

9 898

89,8

937

176,1

10 835

93,8

8 961

2014

10 926

110,4

1 057

112,8

11 983

110,6

9 869

2015

12 234

 

629

 

12 863

 

11 605

2016 (I-III)

2 261

 

127

 

2 388

 

2 134

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 byly hlavními exportními komoditami především hovězí dobytek (HS 0102 – 1 317 tis. EUR), farmaceutické zboží – reagence krevních skupin, veterinární látky (HS 3002 a 3006 – 413 tis. EUR), chemické přípravky povrchově aktivní (HS 3401 – 650 tis. EUR), chemické přípravky pro textilní průmysl (HS 3809 - 713 tis. EUR), plasty a výrobky z nich, stavební výrobky z plastů (HS 3925 a 3926 – 702 tis. EUR), výrobky stavebního truhlářství (HS 4418 – 939 tis. EUR), papír kraft pytlový (HS 4804 – 639 tis. EUR), výrobky ze železa a oceli (HS 7308 a 7326 – 1 105 tis. EUR), přístroje, nástroje mechanické (HS 8414, 8415, 8421, 8424, 8471, 8474 a 8479 – 1 706 tis. EUR), přístroje elektrické, ohřívače, akumulátory olověné, rozvaděče do 1000 V (HS 8507, 8516 a 8537 - 1 274 tis. EUR).

V období leden - březen roku 2016 byly hlavními exportními komoditami především hovězí dobytek (HS 0102 – 269 tis. EUR), stroje na plnění obalů (HS 8422 - 102 tis. EUR), stroje na hnětení a drcení (HS 8479 - 62 tis. EUR), zařízení na  aut. zpracování dat, paměťové jednotky (HS 8471 - 24 tis. EUR) a axiální ventilátory (HS 8414 - 22 tis. EUR).  

V dovozu roku 2015 dominoval dovoz vína z hroznů v nádobách větších než 2 litry (HS 2204 - 104 tis. EUR), sušeného ovoce (HS 0813 - 100 tis. EUR), rostlin pro farmacii a parfumerii (HS 1211 - 132 tis. EUR), čokolády a přípravků s kakaem (HS 1806 - 123 tis. EUR), oděvů - kalhot pánských a dámských (HS 6203 a 6204 – 52 tis. EUR) a odstředivek a praček (HS 8421 a 8450 – 46 tis. EUR).

V období leden - březen roku 2016 převážnou část importu tvořl dovoz rostlin pro farmacii a parfumerii (HS 1211 - 17 tis. EUR), čokolád a přípravků s kakaem (HS 1806 - 37 tis. EUR), praček (HS 8450 – 21 tis. EUR) a semen a koření (HS 0909 - 26 tis. EUR).

Pozn. k obchodní bilanci: Do Kosova je dovážen poměrně velký počet osobních automobilů Škoda prostřednictvím firmy Porsche Macedonia a její dceřiné společností Porsche Kosovo. Tento export je statisticky vykazován do Makedonie, i když je realizován v Kosovu.

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb mezi ČR a Kosovem je velmi nízká.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle informací kosovských institucí dosáhly investice českých subjektů v Kosovu v letech 2007 – únor 2016 celkové výše 4,2 mil. EUR. (Pozn.: ČNB neeviduje za uvedené období žádné české investice v Kosovu a ani kosovské investice v ČR.)

K větším českým investicím v Kosovu můžeme počítat výstavbu čistíren odpadních vod v obci Harilaci (2011-2013) a nově zahájenou stavbu čistírny u jezera Badovac (2015-2017), které obě jsou financované z prostředků České rozvojové agentury. Z dalších akcí investiční povahy financovaných z české rozvojové spolupráce je možné zmínit asistenci při odstraňování ekologických zátěží (2010), rekostrukci rozvodné sítě v obcích Berivojce (2008-2009), Bince (2009-2010) a Kololeč (2011), dodání transformátoru pro obec Mogila (2010), stavba a vybavení pekárny v obci Podujevo (2010) a instalace kanalizace v obci Marmulle (2011). Z prostředků MPO ČR v rámci programu Aid for Trade byla financována studie proveditelnosti pro kombinát Trepča na obnovení těžby ve dvou dolech (2014).

K větším dosavadním českým byznys projektům v Kosovu můžeme také počítat opravu zakladače pro hnědouhelný důl Sibovic firmami PRODECO a Elektroprim, která byla financovaná z evropských fondů. Obdobnou investicí byla stavba čistírny odpadních vod pro Justiční palác v Prištině (2013-2014), která byla realizována na komerčním základě a financovaná rovněž z evropských zdrojů.

Na podzim 2010 se v Kosovu uskutečnila prezentace dodavatelů environmentálních technologií využitelných v odpadovém hospodářství, odstraňování ekologických zátěží a čištění odpadních vod v Kosovu realizovaná jako projekt ekonomické diplomacie Odborem dvoustranných ekonomických vztahů MZV ČR, Hospodářskou komorou Kosovo a ZÚ Priština. Akce se zúčastnilo 6 firem. V červnu 2011 následovalo česko-kosovské business fórum u příležitosti návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. České firmy měly možnost jednat se zástupci několika desítek kosovských firem, představiteli municipalit a dalších institucí. V květnu 2012 se české firmy prezentovaly na veletrhu EXPOKOS v Prištině. V listopadu 2012 se konalo první česko-kosovské podnikatelské fórum v ČR. Z Kosova přijeli do Prahy zástupci 13 firem z oblasti potravinářství, strojírenství, stavebnictví, cestovního ruchu, poradenství a elektrotechniky. Vedle soukromých společností se semináře zúčastnil také generální ředitel Kosovské energetické společnosti KEK. V květnu 2013 se se české firmy představily na veletrhu EXPOKOS na společné expozici pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a CzechTrade. 

V listopadu 2014 se z iniciativy ZÚ Priština konal na MZV ČR seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu v důlním sektoru a při těžbě minerálů. ZÚ Priština ve spolupráci s Nezávislou komisí pro doly a minerály (ICMM) v Prištině a vedením komplexu Trepča připravil strukturovanou prezentaci obchodních příležitostí v sektoru těžby nerostných surovin a návazných aktivit. Semináře se zúčastnilo 22 zástupců českých firem zaměřených na důlní techniku, geologický a geofyzikální průzkum, přítomni byli rovněž experti z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Seminář zahájil vrchní ředitel ekonomické sekce MZV ČR Ing. Ivan Jukl, za kosovskou stranu informace podali generální ředitel komplexu Trepča Ahmed Tmava, úřadující předseda správní rady ICMM Ramiz Krasniqi a ředitel geologické sekce ICMM Sali Mulaj.

Obdobný seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu se zaměřením na sektor energetiky, dopravy a vodního hospodářství v Kosovu se konal v listopadu 2015 na MZV ČR. Seminář pořádal Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Prištině a zúčastnilo se ho celkem 39 představitelů českých podnikatelských subjektů. S úvodním slovem vystoupil zástupce náměstka ministra Ivan Jančárek. Hlavním cílem semináře bylo motivovat české firmy, aby využily obchodních příležitostí, které současné Kosovo s dynamicky se rozvíjející ekonomikou představuje. Lektoři z Kosova seznámili české podnikatele s prioritami kosovské vlády v ekonomické oblasti a informovali o konkrétních připravovaných projektech, o nových normách v oblasti veřejných zakázek, předvstupní pomoci EU Kosovu (IPA II) a z toho vyplývajících příležitostech pro české firmy. Jako hlavní host vystoupila paní Mimoza Kusari-Lila, bývalá místopředsedkyně kosovské vlády a ministryně průmyslu a obchodu, nyní starostka municipality Gjakova. V části věnované podnikatelským zkušenostem poskytli své informace zástupci českých firem Ircon a TopolWater, kosovských Project Plus a EkoInvest.

Ve dnech 25. - 27. května 2016 se v Prištině konal 15. ročník mezinárodního veletrhu Expokos. V rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED se veletrhu zúčastnilo šest českých firem ze sektoru energetiky, vodního managementu a údržby silnic. České zastoupení bylo nejpočetnější ze všech zahraničních účastníků veletrhu a Velvyslanectví ČR v Prištině se stalo jedním z hlavních partnerů tohoto ročníku. Důležitým momentem byla přítomnost vedoucích manažerů ŠKODY PRAHA, a.s., kteří v průběhu veletrhu zjišťovali možnosti zapojení firmy do rekonstrukce stávajících elektráren Kosovo A a Kosovo B a do projektu výstavby nové elektrárny Kosovo New/C. Součástí veletrhu byl také tzv. “Green Festival” zaměřený na ekologické technologie.

Na slavnostním zahájení veletrhu vystoupil velvyslanec České republiky Ivo Šilhavý, který ve svém projevu zdůraznil, že „Kosovo je mladá a dynamická země a potřebuje ke svému ekonomickému rozvoji špičkové technologie, moderní know-how a spolehlivé obchodní partnery. To je přesně to, co české firmy mohou nabídnout. Zde na veletrhu konkrétně v oblastech vodního managementu, inženýrských sítí, energetiky a také technologií na údržbu povrchů vozovek.“ Velvyslanec Šilhavý připomněl také aktivity Velvyslanectví České republiky v Prištině při podpoře vzájemných podnikatelských aktivit, včetně seminářů k exportním a investičním příležitostem v Kosovu.

Veletrhu Expokos 2016 se zúčastnilo 50 kosovských firem a kromě Česka dalších 12 zahraničních subjektů z Albánie, Švýcarska, Německa, Velké Británie, Řecka, Slovinska, Srbska, Turecka a USA. Za Česko byli přítomni zástupci firem ŠKODA PRAHA a.s., REKO PRAHA a.s., Ircon s.r.o., TopolWater s.r.o., PROVOD s.r.o. a Siltek s.r.o. České zastoupení zaujalo rovněž oficiální představitele Kosova, ministr Stavileci se v průběhu veletrhu opakovaně zastavil v českém stánku, aby detailně pohovořil se zástupci českých firem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna

  • Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. února 1991);
  • Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtu konaného 23. - 26. 3. 1992, schválený výměnou dopisů ze dne 7. a11. 5. 1992;
  • Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. října 1997);
  • Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách (Bělehrad, 9. září 1998).
  • V létě 2011 byl dojednán text Dohody mezi Českou republikou a Kosovskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu; smlouva byla podepsána v polovině listopadu 2013. Ratifikační proces na kosovské straně byl ukončen a čeká se na poslední kroky české strany.

Pozn.: Posílení vzájemné spolupráce v ekonomické oblasti a hlavně zlepšení postavení českých firem v Kosovu by prospělo dokončení ratifikace této dohody na české straně.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kosovo patří mezi tzv. projektové priority české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Projekty, jež ZÚ Priština realizuje v Kosovu, se v zásadě dělí do čtyř skupin:

  • Tzv. malé lokální projekty české zahraniční rozvojové spolupráce (MLP) – projekty realizované přímo pod dozorem ZÚ Priština a implementované lokálními partnery. Zodpovědným partnerem je Odbor rozvojové spolupráce (ORS) MZV.
  • Projekty bilaterální ZRS – projekty, které ZÚ Priština pomáhá identifikovat a monitoruje, ale na něž se výběrová řízení vypisují v České republice prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA). Odpovědným subjektem je tedy primárně ČRA, sekundárně ORS.
  • Projekty multilaterální ZRS – projekty z těchto peněz většinou realizují mezinárodní organizace, konkrétně v případě Kosova to byly Světová banka, OBSE, UNDP a ICO. ZÚ Priština se podílí na identifikaci a monitoringu těchto projektů.
  • Projekty TRANS – transformační spolupráce MZV pod odborem lidských práv a transformační politiky (LPTP); tyto jsou realizovány českými nevládními organizacemi.

V nedávné době byly realizovány v Kosovu např. tyto větší rozvojové projekty:

Podpora integrace zrakově postižených do společnosti (2011-2012), celkem 5.300.000,- Kč: vybavení 9 resource center Kosovské asociace nevidomých IT technologiemi, zvýšená kapacity školitelů v resource centrech a vyškolení zrakově postižených osob ve využívání IT, také studijní cesta do ČR, vypracování strategie začleňování zrakově postižených na trh práce na základě výzkumu trhu práce.

Podpora školy pro zrakově postižené v Peji (2012-2013), celkem 1.400.000,- Kč: rozvoj Školy a vzdělávacího centra pro zrakově postižené v Peji prostřednictvím školení pedagogů ve výuce hudby a vybavení školy potřebným zařízením, studijní cesta pedagogů a personálu školy do Školy Jaroslava Ježka – Školy pro zrakově postižené, semináře o významu a principech inkluzívního vzdělávání v Kosovu.

Inkluzivní vzdělávání v Kosovu (2011-2013), celkem 13.000.000,- Kč: inkluze dětí ze znevýhodněných skupin (především romských, aškétských a egyptských) do vzdělávacího systému v Kosovu, provoz vzdělávacího centra v lokalitách Fushe Kosova a Istog, zapojení mediátorů mezi komunitami, školami a místní správou, lobbying za implementaci Strategie pro integraci romských, aškalských a egyptských komunit v Kosovu 2007-2017 na místní úrovni.

Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaçi (2011-2013), celkem 9.432.551,- Kč: výstavba čistírny, vyškolení personálu na obsluhu čistírny a provedení osvětové kampaně, zdůrazňující environmentální význam čištění odpadních vod.

Malé lokální projekty

Kurz fotografování a designového fotografování pro mladé Kosovany s Downovým syndromem, 10.911 EUR: základní výcvik ve fotografování a zpracování fotografií s cílem lepšího uplatnění na pracovním trhu v Kosovu.

Studijní cesta nevidomých múzicky nadaných dění a jejich profesorů do Deylovy konzervatoře v Praze, 9.849 EUR: rozšíření znalosti nevidomých kosovských studentů i profesorů o možnostech odborného (hudebního) vzdělávání nevidomých a slabozrakých, projekt rovněž položil základy širší spolupráce Deylova ústavu, Asociace nevidomých a slabozrakých v Kosovu a školy pro nevidomé v Peji.

Evropská letní hudební akademie 2012 a 2013, 500 000,- Kč: podpora vzdělávání studentů středních a vysokých hudebních škol z Kosova i dalších zemí regionu prostřednictvím mistrovských kurzů, vedených pedagogy ze zemí EU.

Ženy jako pilíř moderní společnosti, 27.955 EUR: podpora vzdělávání žen v severním Kosovu s cílem jejich lepšího uplatnění na trhu práce a prosazování jejich práv ve společnosti.

V rámci transformační spolupráce probíhal projekt na zatraktivnění kosovských municipalit pro zahraniční investory.

Aid for Trade

V rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR "Aid for Trade" se realizoval projekt "Vypracování studie proveditelnosti výstavby průmyslové zóny Llabjan“ v municipalitě Gjilan ve východním Kosovu.

V říjnu 2014 dokončila společnost Báňské projekty Ostrava (BAPRO) studii proveditelnosti v rámci programu Aid for Trade pro kombinát Trepča zaměřenou na obnovení těžebních kapacit a restartování těžby na dvou dolech.

Projekty probíhající v roce 2016 a připravované pro rok 2017

Projekt Badovac – koncem dubna 2016 byla kosovskou firmou Project Plus dokončena stavební část projektu čistírny odpadních vod (ČOV) u jezera Badovac. Montáž technologie českou firmou TopolWater byla zahájena počátkem května 2016 a měla by být dokončena v polovině června 2016. Zahájení zkušebního provozu bude závislé na dokončení kanalizace a jejího napojení na ČOV. Výstavbu kanalizace zajišťuje kosovská strana, konkrétně municipalita Prištiny.

V prvním čtvrtletí 2016 se na ZÚ Priština obrátily další dvě kosovské instituce se zájmem o podporu při výstavbě čistíren odpadních vod  s podporou zahraniční rozvojové pomoci v roce 2017. Jednou z nich je Ministerstvo pro místní správu Kosova s návrhem projektu na ČOV na severu Kosova v regionu municipality Zubin Potok. Návrh podporuje v návaznosti na program ekonomického rozvoje regionu ministr pro místní správu Ljubomir Marić a starosta obce Zubin Potok Stevan Vulović. Druhý návrh na výstavbu ČOV podala „University Clinical Center of Kosovo“ pro prištinskou nemocnici.

ZÚ Priština připravil pro rok 2016 realizaci dvou ekonomicky zaměřených projektů. Jeden v programu MPO ČR Aid for Trade s kosovským Ministerstvem pro veřejnou správu, který je zaměřený na analýzu sdílení dat mezi ekonomickými ministerstvy Kosova a druhý projekt v rámci programu ekonomické diplomacie MZV ČR PROPED byl realizován prezentaci českých firem na  veletrhu EXPOKOS 2016 v Prištině ve dnech 25.-27.5.2016 (blíže viz kap. 4.4.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: