Kuba: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • República de Cuba
 • Kubánská republika
 • Zkratka: CU           

Složení vlády:

 • Předseda vlády (Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros) Raúl Castro Ruz
 • První místopředseda (Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros) Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Místopředsedové (Vicepresidentes)

 • Ramiro Valdés Menéndez
 • Marino Alberto Murillo Jorge
 • Ulises Rosales del Toro
 • Ricardo Cambrisas Ruiz

Tajemník vlády a jejího výkonného výboru (Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo) José Amado Ricardo Guerra

Ministři (Ministros)

Ministr zemědělství

Ministro de Agricultura (MINAG)

Gustavo Rodríguez Rollero

Ministr vědy, technologie a životního prostředí

Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

Elba Rosa Pérez Montoya

Ministryně vnitřního obchodu

Ministra del Comercio Interior (MINCIN)

Mary Blanca Ortega Barredo

Ministr spojů

Ministro de la Informática y las Comunicaciones (MINCOM)

Maimir Mesa Ramos

Ministr stavebnictví

Ministro de la Construcción (MINCON)

René Mesa Villafana

Ministr kultury

Ministro de Cultura (MINCUL)

Julián González Toledo

Ministr hospodářství a plánování

Ministro de Economía y Planificación (MEP)

Marino Alberto Murillo Jorge

Ministryně školství

Ministra de Educación (MINED)

Ena Elsa Velázquez Cobiella

Ministr vysokého školství

Ministro de Educación Superior (MES)

Rodolfo Alarcón Ortiz

Ministryně financí a cen

Ministra de Finanzas y Precios (MFP)

Lina Olinda Pedraza Rodríguez

Ministr revoluční armády

Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)

Leopoldo Cintra Frías

Ministryně potravinářského průmyslu

Ministra de Industria Alimenticia (MINAL)

María del Carmen Concepción González

Ministr energie a těžby

Ministro de Energía y Minas

Alfredo López Valdés

Ministr vlády – Prezident Centrální banky Kuby

Ministro Presidente del Banco Central de Cuba

Ernesto Medina Villaveirán

Ministr pro zahraniční  obchod a investice

Ministro de Comercio Exterior e Inversión extrajera (MINCEX)

Rodrigo Malmierca Díaz

Ministr průmyslu

Ministro de Industrias

Salvador Pardo Cruz

Ministr vnitra

Ministro del Interior (MININT)

Carlos Fernández Gondín

Ministryně spravedlnosti

Ministra de Justicia (MINJUS)

María Esther Reus González

Ministr zahraničních věcí

Ministro de Relaciones Exteriores (MINREX)

Bruno Eduardo Rodríguez Parilla

Ministr zdravotnictví

Ministro de Salud Pública (MINSAP)

Roberto Morales Ojeda

Ministryně práce a sociálních věcí

Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MINTRAB)

Margarita Marlene González Fernández

Ministr dopravy

Ministro de Transporte (MINTRANS)

Adel Izquierdo Rodríguez

Ministr turistického ruchu

Ministro del Turismo (MINTUR)

Manuel Marrero Cruz

Prezidentka Národního vodohospodářského institutu

Presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Inés María Chapman Waugh

Prezident Národního institutu sportu, tělesné výchovy a rekreace

Presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Antonio Eduardo Becali Garrido

Prezident kub. institutu rozhlasu a televize

Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión

Danilo Sirio López

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Celkem 11,238 miliónů (2014), z toho muži 50,09 %  a  ženy  49,91 %.
 • Průměrný roční přírůstek/úbytek – 0,3 na 1000 obyv.

Na Kubě existuje pouze kubánská národnost. Kubánské státní občanství ze získává automaticky narozením na území Kuby.

Složení kubánského obyvatelstva:

 • mulati: 51 %
 • běloši: 37 %
 • černoši: 11 %
 • asiaté: 1 %

Náboženské složení:

 • ateisté
 • katolíci
 • evangelíci
 • afrokubánská náboženství

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP v běžných cenách, mld. CUP

68 748

72 300

77 150

80 656

88 919

Růst HDP (v %)

2,7

3,1

2,7

1,0

4,2

Inflace (v %)

3,2

5,5

6

5,3

-

HDP na osobu, USD

6 135

6 548

6 893

7 186

-

Nezaměstnanost (v %)

3,8

3,8

3,3

3,6

-

 Uvedené údaje jsou v USD

Ekonomická situace na Kubě je složitá. Tradiční pilíře kubánské ekonomiky stagnují a probíhající aktualizace systému je zatím bez významných výsledků. Mezi nejzávažnější problémy kubánského centrálně plánovitého hospodářství patří: dvojí měna, neefektivní zemědělství, platy nepostačující ani k pokrytí základních potřeb, korupce a fakticky přetrvávající přídělový systém.

Problematická je do jisté míry i vypovídací hodnota kubánských hospodářských statistik s obecně kritizovanou metodikou výpočtu, zejména díky různým směnným kurzům obou národních měn pro výrobu, spotřebu a hospodářské statistiky. Budoucí vývoj se bude ubírat směrem, který budou vytyčovat základní proměnné potřeb kubánské ekonomiky. Kuba tak zejména potřebuje podstatně zvýšit domácí produkci potravin, neboť výdaje za jejich dovoz jsou již neudržitelné. Kromě dalšího faktoru v podobě trvání či netrvání dosavadní formy ropné spolupráce ze strany Venezuely je zásadním činitelem i provedení měnového sjednocení, které již velmi pozvolna započalo v podnikové sféře.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

65

66,5

60,1

59,3

-

Výdaje

66,7

70,1

64,6

61,9

 

Rozpočtový deficit

- 1,7

- 3,7

- 1,3

-2,3

 

Údaje jsou v % ve vztahu k HDP

Rozpočtová sféra pracuje se směnným kurzem 1:1 mezi oběma kubánskými měnami, narozdíl od spotřebitelského 1:25. Vypovídací hodnota dat je tak přinejmenším sporná.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015

Bilance běžného účtu

1,437

2,382

-

1,000

-

Obchodní bilance

-8,345

-9,02

- 9,20

- 9,26

-

Vývoz zboží a služeb

4,675

5,003

5,566

5,667

-

Dovoz zboží a služeb

13,02

14,02

14,77

14,93

-

Bilance běžných převodů

1,068

982

951

945

-

Bilance výnosů

-1,559

-

-

-

-

Zahraniční rezervy

5,147

-

10,103

10,703

-

Údaje jsou v mil. USD

Vypořádání kubánského dluhu je předmětem jednání Kuby se zástupci věřitelských zemí. Kubánská strana zdůrazňuje, že si je vědoma svých závazků, kterým chce dostát.

Původní výše dluhu se odhadovala na 30 mld. USD.

V roce 2014 Kubě dluh odpustilo Rusko, předtím Čína a Mexiko.

Koncem roku 2015 uzavřel Pařížský klub (skupina 15 hlavních věřitelů Kuby) dohodu s Kubou, na jejímž základě bude odpuštěna část historického dluhu ve výši 8,5 mld. USD (půjde zejména o poplatky). Kuba naopak ve lhůtě 18 let uhradí 2,6 mld. USD ze samotného původního dluhu - zaplacená částka bude poskytnuta přímo nebo konvertována do rozvojových projektů.

V první polovině roku 2016 Kuba postupně začala podepisovat bilaterální dohody o restrukturalizaci (odpuštění) dluhu se členy Pařížského klubu.

Mezi ČR a Kubou ve věci kubánského dluhu z dob RVHP probíhají nyní expertní jednání.

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Kubánské banky:

Kubánská ústřední banka – (BCC - Banco Central de Cuba, předseda Francisco Soberón), Kubánská národní banka – (BNC - Banco Nacional de Cuba), Kreditní a obchodní banka – (BANDEC- Banco de Crédito y Comercio), Spořitelna – (BPA - Banco Popular de Ahorro), Mezinárodní obchodní banka a.s. – (BICSA - Banco Internacional de Comercio S.A.), Mezinárodní finanční a.s. – (FINSA - Financiera Internacional S.A.), Směnárny s.a. – (CADECA, Casas de Cambio S.A.) se směnárenskými stánky, Metropolitní banka s.a. – (Banco Metropolitano S.A.), Investiční banka s.a. – (Banco de Inversiones S.A.), Fiduciární společnost – (Compañía Fiduciaria S.A.), Mezinárodní finanční banka – (BFI - Banco Financiero Internacional, S.A.), Havana International Bank Ltd. – (HAVINT)

Kanceláře zahraničních bank na Kubě:

HAVin BANK, LTD.

National Bank of Canada

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Sabadell, S.A.

Societé Genéralé

Fransabank SAL

Bankia, S.A.

Republic Bank Limited

BPCE International et Outre-Mer (BPCR IOM)

Banco Nova Scotia (Scotiabank)

 

Pojišťovací systém:

Na Kubě existuje Grupo Empresarial de Seguros (Podnikatelská pojišťovací skupina) pokrývající všech 19 pojišťovacích podniků. Z těchto devatenácti jsou tři smíšenými podniky se zahraničním kapitálem a jeden s kubánským podnikem pro pojišťování turistického průmyslu FINTUR.

Mezi významnější pojišťovny skupiny patří:

 • ESICUBA – obdoba českého EGAPu. Jde o kubánský podnik zabývající se pojištěním pohybu zboží na mezinárodním trhu. Na Kubě je pojištění povinné pro kubánské státní podniky. Pokud se v kontraktu ustanovuje, že pojištěním je pověřena kubánská strana, musí dotyčný kubánský podnik povinně použít tuto pojišťovnu.
 • ASISTUR – poskytuje služby turistům, cestovní pojištění, vlastní i poradenskou službu v otázce pojišťovnictví (i pro podniky).

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Od ledna 2013 na Kubě platí nový daňový zákon č. 113 z července 2012. Spolu s rozpočtem a prováděcími předpisy MF představuje základní rámec fiskální struktury země. Zákon nahrazuje předchozí předpis č. 73 z roku 1994 a více jak 200 dalších ad hoc předpisů. Obsahuje 19 daní (impuestos), 3 dávky (contribuciones) a 3 poplatky (tasas). Mezi specifika kubánského daňového systému patří i fakt neexistence DPH. Nová úprava má přinést především zvýšení efektivity výběru daní a tím i výnosu z nich, neboť kubánský rozpočet se potýká s chronickým schodkem a na sociální politiky, které tvoří cca 50 % jeho výdajových položek, zbývá čím dál méně prostředků. Současně byl vytvořen daňový rámec pro nově se vytvářející soukromý sektor. Daně jsou vedeny v CUP, zákon tak počítá s budoucím měnovým sjednocením namísto současné existence dvou měn – národního (CUP) a konvertibilního (CUC) pesa.

Podle nového zákona nejsou remitence (transfer peněz nebo zboží od migrantů, kteří pobývají v zahraničí) zdaňovány jako příjmy.

Předpis vytváří tzv. „prioritní režimy“ pro některé sektory kubánské ekonomiky, konkrétně např. zemědělský sektor je zvýhodněn oproti jiným až o 50 % daňové zátěže ve snaze podpořit národní produkci potravin. Pachtýři hospodařící na státní půdě jsou od daňové povinnosti částečně osvobozeni po dobu 2 let.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: