Lotyšsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

14. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Rize (Lotyšsko)

Obchod ČR a Lotyšska je strukturálně velmi široký a dlouhodobě roste. Nicméně mezi  statisticky významné položky českého exportu patří

 • motorová vozidla
 • reaktory a kotle
 • přístroje k záznamu a reprodukci zvuku a TV.

Z hlediska stávajících  aktivit českých exportérů a reálných potřeb lotyšské ekonomiky mezi perspektivní obory budou patřit technologie na ochranu životního prostředí, dopravní prostředky pro veřejnou dopravu a energetická zařízení.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dlouhodobým výrazným rysem obchodu ČR s Lotyšskem je široké spektrum zbožové výměny. Za perspektivní obory lze považovat níže uvedené (v nichž se již většinou některé české firmy uplatnily a jiné o to usilují, jak je zřejmé z poznatků ZÚ, ZK CzechTrade i oborových svazů a komor). 

Sektorové příležitosti:

 • chemický průmysl
 • dřevozpracující průmysl
 • potravinářský průmysl
 • energetika
 • kovozpracující průmysl
 • dopravní strojírenství
 • životní prostředí
 • zbrojní/obranný průmysl
 • zdravotnictví a tzv. živé vědy (life sciences)
 • cestovní ruch

Podporou a získáváním zahraničních investorů do Lotyšska se zabývá státní Lotyšská investiční a rozvojová agentura (LIAA), která investorům poskytuje základní servis a informace.

Privatizace

Ačkoliv privatizace byla zahájena již v roce 1991, teprve v roce 1994 byl přijat zákon o privatizaci státního a obecního majetku. Od jeho přijetí v únoru 1994 bylo zpracováno více než 1100 privatizačních projektů.

V současné době se privatizace nachází již ve své závěrečné fázi. Zbývá zprivatizovat velké státní společnosti a dokončit privatizaci některých menších podílů v již zprivatizovaných firmách, jedná se o podíly např. ve Ventspilské naftě (ropný terminál), Lattelekomu (telekomunikační společnost) a  Latvenergo (energetický monopol). Privatizaci realizuje Lotyšská privatizační agentura.

Národní rozvojové programy

Nejdůležitější ekonomické cíle lotyšské vlády jsou obsaženy v Národních programech (NP), což jsou  krátkodobé a střednědobé programy stanovující způsob rozvoje jednotlivých oblastí včetně harmonogramu realizace a způsobu financování. Provádění NP je upraveno vládní vyhláškou.

Bližší informace a znění národních programů lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva hospodářství nebo Lotyšské investiční a rozvojové agentury.

Aktuální sektorové příležitosti pro Lotyšsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V lotyšské metropoli Rize se v průběhu roku koná několik desítek výstav a veletrhů. Zahraniční kancelář CzechTrade připravila pro rok 2017 projekty společné české účasti na následujících veletrzích (české podniky se na nich s úspěchem prezentovaly již v minulosti): 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: