Lotyšsko

Rozcestník informací o Lotyšsku:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Lotyšskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Lotyšskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Lotyšskem níže

4 doporučení pro lotyšský trh:

 1. Průzkum trhu
  Před zahájením intenzivních aktivit za účelem penetrace trhu v regionu Pobaltí je třeba vzít v úvahu odlišnosti mezi Lotyšskem, Litvou a Estonskem, které mohou mít vliv na úspěšnost vstupu na trhu. Jedná se o rozdíly jazykové, kulturní, ale především socio-ekonomické, které odrážejí odlišnou ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, jakožto i cenovou hladinu a koupěschopnost obyvatelstva. Na specifika obchodního jednání s Lotyši vás upozorní tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Pobaltí (ZK Pobaltí).
 2. Vyhledání obchodního partnera
  Rozdíly mezi Litvou, Lotyšskem a Estonskem jdou ruku v ruce s potřebou nalézt vhodného obchodního partnera v každé zemi zvlášť. Jen velcí hráči na trhu, s pobočkami v jednotlivých pobaltských státech, dokážou kvalitně obsloužit celý region. Neplacené databáze (pro každou zemi vlastní) poskytují omezené množství informací, komplexní vyhledávání vhodných obchodních partnerů vyžaduje použití klíčových slov v místních národních jazycích (případně v ruštině). Vyhledání potenciálních obchodních partnerů, zjištění jejich obratu a oslovení kontaktních osob z těchto firem patří rovněž do náplně aktivit ZK Pobaltí.
 3. Osobní setkání
  Pro navázání dlouhodobého obchodního partnerství je často nezbytné osobní (i opakované) setkání se zástupci místních firem. V Pobaltí neděláte business s firmou, ale s člověkem.
 4. Nové investiční příležitosti
  Exportní příležitosti pro české exportéry zveřejňuje ZK Pobaltí na svých webových stránkách.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Lotyšskem

 1. Aktivita se cení
  Buďte aktivní a trpěliví, nenechejte kontakt „vyšumět“.
 2. Zvolte schůzku tváří v tvář
  Nejlépe získáte důvěru partnera i důležité informace při osobním jednání.
 3. Tykání není tabu
  Nebuďte překvapeni, pokud vám místní partner začne od počátku tykat a bude vás oslovovat křestním jménem. Přizpůsobte se mu.
 4. Uplatněte ruštinu
  Jednání povedete obvykle v ruštině. Angličtinu uplatníte v oborech typu marketing, média, IT a ve vyšším managementu. Akademické tituly se v Lotyšsku uvádějí jen zřídka.
 5. Můžete si přispat
  Lotyši vstávají později a jejich pracovní den začíná většinou kolem deváté. Podle toho se například oběd posouvá na jednu odpoledne. Lotyši bývají v práci do šesti nebo sedmi večer.
 6. Počítejte s časovou pružností
  Termíny rozhodnutí se v Lotyšsku relativně často posouvají.
 7. Obrňte se trpělivostí
  Pokud budete v Lotyšsku otvírat bankovní účet jako nerezident, připravte se na zdlouhavý proces.
 8. Využijte představení své značky na veletrhu
  Svou prestiž a důvěryhodnost zvýšíte účastí na místních oborových výstavách, kde nejlépe představíte svou značku na trhu. Možná vás překvapí, že to není ani příliš nákladné.
 9. Využijte referencí z předchozích obchodů
  Vítaným obchodním argumentem budou vaše reference ze severských zemí, Německa nebo Ruska.
 10. Buďte čestní
  Lotyšsko je malý trh – pokud budete jednat bez vědomí svého stávajícího partnera, zpravidla se to dozví.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí

Doporučujeme