Lucembursko: Zahraniční obchod a investice

13. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Zahraniční obchod a investice hrají v případě Lucemurska, malé (2.586 km2, 576.000 obyvatel), dynamické, otevřené, vysoce integrované ekonomiky ve středu Evropy zcela zásadní roli. Lucembursko je zapojeno do většiny regionálních (Celní unie 1841, UEBL 1921, BENELUX 1944) i mezinárodních organizací (BENELUX 1944,  OSN 1945, NATO 1949), RE 1949, CECA 1952), EHS 1957, OECD 1960, Schengen 1985, EU 1993, eurozóna 1999). Většina jeho produkce (85%) je určena k exportu. 87% směřuje do ostatních členských zemí Evropské unie (jeden z důvodů, proč právě Lucembursko iniciovalo vznik jednotné evropské měny, eura, a proč jedním z hlavních oborů stávají telekomunikace,  logistika a doprava). Mezi hlavními obchodními partnery se postupně etablovaly i asijské (8,2%), americké (5,84%, africké (1,8%) a oceánské země (0,2%).

 

Export: 24 % výrobky z kovu, 18 % stroje a strojní zařízení, 16 %  výrobky z dalších základních surovin, 13% ostatní, 11% chemické výrobky, 9% dopravní zařízení, 9 % ostatní manufakturní výrobky.

 

Import: 28 ostatní, 19% dopravní zařízení, 15% stroje a strojní zařízení, 12% chemické výrobky, 10% další manufakturní výrobky, 8% výrobky z kovu, 8% ostatní výrobky ze základních surovin.

 

Země se postupně prosazuje  nejen na poli tradičních výrobků (zj. zemědělské , později strojírenské), ale v posledních dekádách zj. na poli služeb (zj. finanční, až 80 %, kultura volný čas 5,43 %, doprava 4,89%, telekomunikace-ICT 4,58 %, turistika 4,41 %, pojišťovnictví 3,2 %, intelektuální vlastnictví 1,4%, veřejná správba 0,46%, stavebnictví 0,40%,  výrobní 0,08%,  opravy a údržba 0,02%. Bilance je většinově přebytková, tvoří až 5-10% HDP.

 

Vláda věnuje velkou pozornost ekonomické diversifikaci a inovacím. Státní agentura LuxInnovation spravuje 6 hlavních tematických klastrů (BioHealth, EcoInnovation, Materials, ICT, Space, Automotive Components). Vznikla řada specializovaných inkubátorů (start-upy, zj. ve finanční oblasti). Dokončováno je moderní logistické centrum (Customs Warehousing) Bettembourg, plánována zóna volného obchodu (Zone Franche) Freeport, v blízkosti letiště.

 

 

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance posledních  let (v tis. €)

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

150.174

160.960

129.538

181.222

186.536

 191.203

 -

dovoz

234.749

230.412

234.874

249.255

257.856

 193.046

 -

obrat

384.923

391.372

364.412

430.477

444.392

 384.249

 -

saldo

-84.575

-69452

-105.336

-68.033

-71.320

 -1.843

 -

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz do EU (mil. eur)

Zdroj: STATEC

 

 

Dovoz z EU (v mil. eur)

 

DE

FR

BE

Ostatní EU

2014

4956,8

2404,9

6202,9

154,0

2015

4846,4

2054,5

5863,3

175,7

2016

329,9

160,1

423,6

7,6

 

382,6

156,1

465,1

10,6

 

437,2

179,7

530,5

14,3

 

1149,8

495,9

1419,1

32,5

 

436,2

175,3

492,7

22,8

 

397,5

179,0

497,1

23,5

 

459,3

179,9

513,4

19,7

 

1293,0

534,2

1503,3

66,0

 

392,1

157,0

458,6

11,1

 

355,0

133,8

412,5

8,0

 

425,5

208,7

474,8

8,6

 

1172,5

499,5

1345,9

27,7

 

401,0

177,2

494,9

12,6

 

434,2

178,6

502,9

39,9

 

405,0

176,4

536,8

11,5

 

1240,3

532,2

1534,7

64,0

2017

357,2

161,6

508,7

16,2

 

366,3

162,0

515,7

18,4

 

450,7

309,0

592,0

32,8

 

1174,2

632,6

1616,3

67,4

 

Vývoz do EU (mil. eur)

 

DE

FR

BE

Ostatní EU

2014

3173,2

1576,1

1485,2

716,3

2015

3215,8

1617,4

1472,3

511,8

2016

253,9

137,1

108,6

45,8

 

260,9

142,9

110,4

55,4

 

289,4

150,0

128,3

40,1

 

804,2

430,0

347,4

141,3

 

280,1

144,3

129,5

40,8

 

282,0

145,8

122,5

55,5

 

286,4

165,5

128,2

61,7

 

848,4

455,6

380,3

158,1

 

287,2

144,3

102,2

46,5

 

268,5

121,1

114,0

52,1

 

278,5

149,6

118,3

88,2

 

834,2

415,0

334,5

186,8

 

271,1

146,2

111,1

40,2

 

287,7

151,5

119,5

50,2

 

240,8

139,0

115,5

74,9

 

799,6

436,6

346,1

165,3

2017

278,8

159,1

113,4

217,2

 

275,9

150,4

111,8

41,6

 

319,0

168,4

133,0

51,3

 

873,6

477,9

358,2

310,1

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu (v tis. eur)

Zdroj: STATEC

 

 

  Dovozy  2016
1 Zvířata a výrobky z nich  567 639
2 Rostlinya výrobky z nich  533 676
3 Tuky a zvířecí či rostlinné oleje  22 507
4 Potravinářské výrobky, nápoje, alkoholické nápoje, ocet, tabákové výrobky 1 091 909
5 Minerály, energetika 1 443 963
6 Chemické výrobky 1 381 345
7 Plast, kaučuk 1 447 251
8 Kůže a kožené výrobky  53 674
9 Dřevěné, košíkářské a korkové výrobky  197 692
10 Dřevěná hmota, celulóza, papír  436 859
11 Textil  628 800
12 Boty, paruky, deštníky, hole, biče, peří, umělé květiny, výrobky z vlasů  106 966
13 Kámen, sádra, cement, azbest ciment, slída, keramika, sklo  323 939
14 Perly, drahokamy, štras, mince  111 345
15 Kovy a výrobky z kovů 2 090 312
16 Stroje, vč. elektrických a audiovizuálních  3 018 935
17 Dopravní prostředky 3 338 036
18

Optické, fotografické a měřící přístroje, chirurgické nástroje, hodiny, hudební nástroje

 326 780
19 Zbraně, munice a doplňky  7 291
20 Různé  413 427
21 Umělecké předměty, sbírky starožitoností  88 143
     
  Vývozy  2016
1 Zvířata a výrobky z nich  408 511
2 Rostliny a výrobky z nich  130 237
3 Tuky a oleje, odvozené výrobky, živočišné či rostlinné vosky  2 690
4

Potravinářské výrobky, nápoje, alkohol, ocet, tabák

 536 762
5 Minerály, energie  75 991
6 Chemické výrobky  725 979
7 Plst, kaučuk 1 716 485
8 Kůže, kožešiny a výrobky z nich, sedla, cestovní brašny  11 056
9 Dřevo, korek, košíkářské výrobky  210 284
10 Dřevěná hmota, celulóza, papír  351 197
11 Textil  644 440
12 Boty, paruky, deštníky, hole, biče, peří, umělé květiny, výrobky z vlasů  34 940
13 Kámen, sádra, cement, azbest ciment, amiante, slída, keramika, sklo  351 457
14 Perly, drahokamy, štras, mince  171 525
15 Kovy a výrobky z kovů 2 576 629
16 Stroje, vč. elektrických a audiovizuálních  2 274 527
17 Dopravní prostředky 1 204 851
18

Optické, fotografické a měřící přístroje, chirurgické nástroje, hodiny, hudební nástroje

 185 466
19 Zbraně, munice a doplňky   953
20 Různé  88 944
21 Umělecké předměty, sbírky starožitoností  1 808

 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

 Od 2002 vznikla řada specializovaných klastrů, svobodná celní pásma (foreign trade zones, free ports) jsou zatím plánována.

 

 

 

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Lucembursko je pro zahraniční investory zajímavou destinací. Dle údajů fDi Magazine mu v 2017  patří  9. příčka  investiční atraktivity v Evropě. Dle World Economic Forum (WEF) 2017 se země i díky stabilnímu přílivu investic udržuje do 20. příčky konkurenceschopnosti ve světovém měřítku (Global Competitiveness Index, International Institute for Management Development). Ve statistikách Doing Business 2017 zaujala 59. pozici ze 190 ekonomik (doingbuisiness.org/rankings).  Vynikajících parametrů dossahuje země z hlediska srovnání  transakční  transparentnosti a ochrany investorů. Investoři mohou očekávat vysoce profesionální státní administrativu, nízkou míru korupce (Transparency International řadí Lucembursko na 9. příčku ze 175 zemí, www.transparency.org/cpi). Z hlediska inovací se Lucemburko umistuje do 10. pozice (globalinnovationindex.org).

  

  Lucembursko OECD USA Německo
Index of Transaction Transparency 6.0 6.0 7.0 5.0
Index of Manager’s Responsibility 4.0 5.0 9.0 5.0
Index of Shareholders’ Power 7.0 9.0 5.0
Index of Investor Protection 4.3 6.1 8.3 5.0

Zdroj: Doing Business, 2017

 

Zahraniční firmy s ohledem na specifickou strukturu lucemburského hospodářství investují zřídka do průmyslu (výjimkou byl v 2006 odkup státního podílu ve firmě Arcelor / nákup akcií za 400 mil. €).

Dominantní postavení udržuje  finanční sektor. Hlavní podíl investic do/z Lucemburska připadá zj.  na bankovnictví a pojišťovnictví. Zahraniční subjekty volný kapitál ukládají zj. do místně domicilovaných investičních, penzijních, důchodových  aj. fondů, k reinvesticím do aktiv ve výhodných destinacích a společnostech.  Jinou formou je investování prostřednictvím regionálních/evropských centrál zahraničních firem umístěných v Lucembursku (a tudíž statisticky zahrnutých do výsledků Lucemburska).

 

Největší podíl připadá na portfoliové investice, až z 90% investované prostřednictvím sdružení finančních společností (Special Purpose Entities, SPE). Hlavními zájmovými sektory

jsou sektor služeb, bankovnictví,  e-commerce, oblast her (gaming), telekomunikace (Amazon, Skype, e-Bay, PayPal, iTunes, Appel, AOL, Microsoft, CiscoSystems, RTL Group, Vodafone etc.), skladování dat, biobankovnictví. Aféry s úniky informací o daňových stimulech v Lucembursku na systému prakticky nic nezměnily, naopak, meziročním srovnání do Lucemburska v letech 2014-2015 v meziročním srovnání přitekl dokonce dvojnásobek přímých zahraničních investic (namísto 12.073 celých 24.596 mil. eur). 3/4 z nich přicházejí  z ostátních členských států EU.

 

FDI inflow www.statistiques.public.lu

 

(mil. eur)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

kredit

270.649

305.364

284.516

311.246

301.298

NA

debit

268.057

302.780

282.005

308.565

298.743

NA

bilance

2.592

2.583

2.510

2.681

2.555

NA

Zdroj: STATEC

 

Vůči zahraničním investorům není uplatňována žádná diskriminační strategie, limity v podílech  zahraničního vlastnictví stanoveny nejsou. Se stimuly lze počítat zj. v projektech PPP a v oblastech méně energeticky náročných odvětví s vysokou přidanou hodnotou (finance, ICT, ekoprovozy). Investiční screening pro zahraniční a domácí investory je na stejné úrovni. Lucemburské ministerstvo pro malé střední podniky spolu s ministerstvem hospodářství usiluje o administrativní simplifikaci. Zahraniční investoři se mohou účastnit privatizačních programů, tendry jsou transparentní.  Případy (competition law) zkoumá inspektorát ministerstva hospodářství. Registrace společnosti v zemi by neměla přesáhnout 6 měsíců. Povinná je registrace do místní Obchodní komory (www.guichet.lu, investinluxembourg.lu).

 

Lucembursko přistoupilo ke všem platným úmluvám o artirážním řízení (International Center for Settlement of Investment Disputes Convention, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Od 1995 je členem WTO a uplatňuje politiku konsistentní s požadavky TRIMs (Trade Related Investment Measures) i TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights). Zahraniční firmy se mohou účastnit pobídkových vládních programů stejně jako místní firmy. V oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví přistoupila země ke všem platným dohodám (Bern Convention, Patent Cooperation Treaty (PCT), Paris Convention, Patent Law Treaty (PLT), Madrid Agreement and Protocol, European Patent Convention), je členem World Intellectual Property Organization (WIPO, www.wipo.int). Platí velmi nízká míra zdanění (5,72%) čistého příjmu.

 

 

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima

Systém investičních pobídek je kvalitní. Poskytovány jsou

  • Zvýhodněné podmínky pro reinvestice v bývalých průmyslových zónách;
  • Kapitálové granty (Státní úvěrová a investiční společnost SNCI) formou střednědobých a dlouhodobých úvěrů;
  • Platformy inovačních center na podporu začínajících podnikatelů v oblasti rozvoje vědy a výzkumu;
  • Daňová investiční zvýhodnění.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: