Lucembursko: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (v mil. €)

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

12 064,6

10 966,7

10 604,3

11 431,1

11 797,5

dovoz

18 900,6

19 008,6

18 083,1

18 174,5

17 598,4

obrat

30 965,2

29 975,3

28 687,4

29 605,6

29 395,9

saldo

-6 836,0

-8 041,9

-7 478,8

-6 743,4

-5 801,0

% krytí d/v

63,8

57,7

58,6

62,9

67

Zdroj: STATEC

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura - postavení k EU (v mil. €)

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz celkem

12028,8 

10 966,7

10 604,3

11 431,1

11 797,5

EU-28

9735,9

8 828,9

8 663,5

9 091,7

9 379,5

SRN

3373,6

3 044,8

2 991,7

3 172,5

3 215,8

Belgie

1475,3

1 408,2

1 414,1

1 486,2

1 485,2

Francie

1911,4

1 624,2

1 531,4

1557,7

1 620,2

ČR

112,7

114,8

113,2

114,0

109,1

zbytek Evropy

805,6

550,4

536,6

772,0

557,0

mimo Evropu

1487,1

1 587,4

1 404,2

1 567,5

1 861,0

Amerika

492,5

553,8

605,1

693,5

696,8

USA

413,1

330,7

392,8

438,8

450,9

Asie

684,3

840,3

595,7

662,1

922,1

Japonsko

43,1

66,3

57,2

60,7

65,5

Čína

172,8

199,9

164,5

202,5

231,8

dovoz celkem

18598,6

19 008,6

18 083,1

18174,5

17 598,4

EU-28

16914,4

16 680,9

16 068,4

16 301,2

15 276,1

SRN

5396,6

5 046,2

4 918,9

4945,5

4 827,0

Belgie

6307,4

6 639,2

6 377,4

6 212,6

5 812,5

Francie

2227,2

2 269,8

2 215,9

2 402,5

2 018,7

ČR

124,2

97,1

76,3

96,3

125,0

zbytek Evropy

393,2

342,2

223,9

155,7

178,1

mimo Evropu

1290,9

1 985,5

1 790,8

1717,6

2 144,3

Amerika

882,9

1 571,4

1 395,1

1 291,3

1 611,1

USA

844,8

1 455,3

1 334,6

1 164,1

1 487,7

Asie

401,4

408,3

389,3

408,9

494,6

Japonsko

138,0

139,7

146,6

154,5

196,4

Čína

104,9

97,7

90,3

105,1

121,2

Zdroj: STATEC

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu (v mil. €)

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz celkem

 12028,8

10 966,7

10 604,3

11 431,1

11 797,5

1. potraviny a živá zvířata

717,4

731,8

784

956,1

986,7

2. nápoje a tabák

214,5

213,6

201,4

218,7

230,6

3. surové nejedlé materiály

507,5

396,8

325

289,2

282,8

4. minerální paliva a mazadla

95,7

96,4

94,4

87,9

54,7

5. chemikálie a příbuzné výrobky

907,8

866,8

960,6

1 082,4

1 321,2

6. výrob. třízené dle materiálu

1962,1

1 846,8

1 798,4

1 794,7

1 862,4

7. běžné kovové výrobky

3461

2 990,9

2 841,2

3 011,0

2 835,9

8. stroje a zařízení

1868,2

1 830,3

1 624,0

1 783,5

2 095,9

9. přepravní zařízení

1082,8

871,7

914,2

1 082,4

1 054,9

10. různé výrobky

1211,8

1 121,7

1 061,1

1 229,6

1 072,4

dovoz celkem

18598,6 

19 008,6

18 083,1

18 174,5

17 598,4

1. potraviny a živá zvířata

1387,9

1 454,3

1 514,9

1 607,0

1 638,9

2. nápoje a tabák

444,9

464,3

480,7

530,7

512,2

3. surové nejedlé materiály

1820,3

1 628,6

1 497,3

1 315,4

1 184,6

4. minerální paliva a mazadla

2382,6

2 870,7

2 617,3

2 281,9

1 629,7

5. chemikálie a příbuzné výrobky

1822,4

1 782,8

1 834,6

1 888,2

2 088,0

6. výrob. třízené dle mater.

1631,1

1 505,9

1 399,5

1 376,1

1 339,1

7. běžné kovové výrobky

1426,5

1 340,5

1 295,3

1 490,5

1 406,6

8. stroje a zařízení

1369,2

2 494,90

2 270,70

2 420,3

2 651,1

9. přepravní zařízení

3034,4

3 522,00

3 332,70

3 444,9

3 306,7

10. různé výrobky

2279,3

1 944,60

1 840,20

1 819,6

1 841,4

Zdroj: STATEC

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Svobodná celní pásma v Lucembursku neexistují. Od roku 2002 podporuje vláda vznik klastrů jako nositelů pokroku, zaměstnanosti a nových podnikatelských příležitostí.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

S ohledem na specifickou strukturu lucemburského hospodářství, dominantní postavení finančního sektoru a stále se zmenšující podíl zpracovatelských odvětví, hlavní podíl investic do/z Lucemburska připadá na portfoliové investice. Investiční činnost v segmentu přímých investic je realizována v 90% prostřednictví tzv. SPE (Special Purpose Entities), které sdružují různé kategorie finančních společností (kromě bank).

Zahraniční firmy jen zřídka investují do lucemburského průmyslu průmyslu. Výjimečný byl v r. 2006 odkup státního podílu ve firmě Arcelor při fúzi ArcelorMittal (nákup akcií činil 400 mil. €). Zájem Lucemburska je, aby zahraniční firmy využily příznivého daňového a podnikatelského klimatu a zakládaly své regionální/evropské centrály v Lucembursku, čímž jednak vytvářejí nová pracovní místa a jednak platí daně ze své činnosti (pokud bude stále platit pravidlo, že daně v EU se vybírají u zdroje, tj. v místě výroby zboží nebo realizace služeb a ne konečné spotřeby). Poslední investice tohoto typu směřovaly převážně do sektoru služeb, např. e-commerce, telekomunikace (Amazon, Skype, e-Bay, Appel, AOL, iTunes aj.), telekomunikace (Microsoft, CiscoSystems, RTL Group, Vodafon atd.). Aféra tzv. LuxLeaks, která propukla na podzim roku 2014, na tomto systému, nic nezměnila.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že Lucembursko je pro zahraniční investory zajímavou destinací. Zahraniční subjekty ukládají volný kapitál zejména do investičních fondů domicilovaných v Lucembursku (rovněž penzijních, důchodových  aj. fondů), které ho spravují a investují do aktiv v zahraničí. Jinou formou je investování prostřednictvím regionálních/evropských centrál zahraničních firem umístěných v Lucembursku, a tudíž statisticky zahrnutých do výsledků Lucemburska. Finanční krize se promítla do výrazně sníženého objemu portfoliového investování, i když vliv se projevil až v druhé polovině r. 2008, avšak od dubna 2009 došlo k obratu a určitému posílení důvěry investorů.

Přímé zahraniční investice do Lucemburska (v mil. €)

 

2000

2005

2010

2011

2012

Bankovnictví

15 478,8

23 918,0

34 537,6

36 913,3

38 889,0

Pojišťovnictví

1 245,4

1 937,4

3 772,1

3 913,8

4 593,9

Další odvětví

8 522,2

11 145,8

35 540,1

40 864,9

46 666,2

Výrobní odvětví

4 830,8

3 416,7

23 816,1

28 233,0

34 115,3

Celkem

25 246,5

37 001,2

73 849,8

81 692,0

90 149,0

mimo bankovního sektoru

9 767,6

13 083,2

39 312,2

44 778,7

51 260,1

Zdroj: STATEC

Novější statistiky z období po roce 2012 nemá statistická služba k dispozici.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima

Systém investičních pobídek lze hodnotit jako kvalitní. Lucembursko nabízí řadu způsobů poskytované podpory pro nové podniky “šitých” na míru.

Stručný přehled investičních pobídek v Lucembursku:

  • poskytování zvýhodněných průmyslových pozemků k zainvestování,
  • kapitálový státní grant nebo grant Národní úvěrové a investiční SNCI společnosti formou střednědobých a dlouhodobých úvěrů,
  • vladní granty na podnikatelské a inovační centra nabízejízí platformu pro podporu začínajících podnikatelů nebo technologicky zaměřených společností, která jsou v souladu s prioritami vlády v oblasti rozvoje vědy a výzkumu,
  • různé formy daňových zvýhodnění jako pobídka pro investice.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: