Namibie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

Jako perspektivní je možno vidět ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vody (vzhledem
ke značnému nedostatku vody a nutnosti šetřit s ní), některé strojírenské položky především pro těžební
průmysl. Namibijská strana nabízí spolupráci v oblasti výroby obuvi, skla a automobilové techniky formou
společných podniků.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Namibie nabízí možnost spolupráce v celé řadě oborů. ČR by se mohla zaměřit na dodávky zařízení pro
energetiku; výrobky všeobecného strojírenství - obráběcí, tvářecí, tiskařské stroje, armatury; dodávky
ekologických zařízení - čističky a úpravny vody a na informační a telekomunikační technologie (ICT).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: