Namibie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Namibie získala nezávislost jako jedna z posledních afrických zemí od Jihoafrické republiky v roce 1990. Dominantní politickou silou je strana Lidová organizace jihozápadní Afriky známá pod zkratkou SWAPO. Prezident Hage Geingob je zároveň předsedou této strany. Strana SWAPO je největším favoritem všeobecných voleb v listopadu 2019. Je pravděpodobné, že prezident Geingob bude potvrzen ve své funkci i pro další volební období. Zpolitizovaným tématem je otázka pozemkové reformy. Vláda deklarovala, že bude do konce roku 2020 vráceno 43 % (celkem 15 milionů hektarů) zemědělské půdy původnímu černošskému obyvatelstvu (podle Namibijské zemědělské unie bylo dosud přerozděleno 27 % půdy). Ve fázi přípravy se nachází program NEEEF (New Equitable Economic Empowerment Framework, obdoba jihoafrického B-BBEE), který předpokládá nucený odprodej vlastnického podílu ve firmě „znevýhodněným původním“ Namibijcům. Podle prezidenta má být kontroverzní zákon předložen vládě do konce roku 2019. V roce 2017 Namibie zažalovala Německo o reparace za zločiny genocidy spáchané koloniální vládou v letech 1904 až 1908 vůči namibijským kmenům Hererů a Namů. Německo, které je největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Namibii, se za zločiny proti lidskosti omluvilo, ale jakékoli odškodnění formou výplaty finančních prostředků namibijské vládě odmítá. Debata zvyšuje napětí mezi německou menšinou a většinovým černošským obyvatelstvem. Oproti předpokladům odborníků vykázalo namibijské hospodářství v roce 2018 mírný pokles (-0,2 % HDP), v roce 2019 očekává Namibijská banka růst HDP kolem 1,5 %. V únoru 2019 změnila agentura Fitch výhled kreditního ratingu, který se nachází ve spekulativním pásmu (BB+), ze stabilního na negativní. Hlavním investorem je Čína především v oblastech těžby nerostných surovin (uran), budování infrastruktury (terminál Walvis Bay) a rybolovu. V minulosti byla Namibie opětovně kárána OSN za nedodržování sankčního režimu vůči Severní Koreji.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Namibijská republika (angl. Republic of Namibia)

Hlava státu: prezident Dr Hage Geingob (od 21. března 2015). Prezident, který je volen v přímých volbách, je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů a aktuální složení vlády naleznete na vládním portálu Namibijské republiky.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 2,46 mil. (World Economic Outlook 2019)
 • Rozloha: 824 269 km2
 • Hustota na km2: 3,0 obyvatel/km2
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,2 % (World Bank 2017)

Národnostní složení:

 • Oshivambo (kolem 50 %), 6 kmenů
 • Kawango – kmeny Kawango, Herero, Caprivi a Tswana (22 %)
 • Nama/Damara; Lozi, Kwangali (12 %)
 • běloši – německého původu a Jihoafričané hovořící afrikánsky a anglicky (6 %)
 • barevní (míšenci) (5 %)
 • Rehobothští míšenci (2,5 %)
 • Křováci (2,5 %)

Náboženské složení:

 • 90 % – křesťané (51 % obyvatelstva je luteránského vyznání, 19 % římskokatolického, 6 % vyznavačů holandské reformované církve a 5 % anglikánského vyznání)
 • 10 % tvoří různá animistická náboženství

Zdroje: Mezinárodní měnový fond a Světová banka

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

 2016

2017

2018

HDP/obyv. (USD, v paritě kupní síly)

10 136 10 597 10 569 10 498 10 404

HDP (mld. USD)

12,76 11,46 10,94 12,63 13,93

HDP růst (%)

6,4 6,1 0,6 -0,9 -0,4

Inflace (%, dle MMF)

4,7 3,6 7,3 5,2 5,3

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Po období silného růstu v letech 2010 – 2015, kdy ekonomika rostla okolo 5 % ročně, v roce 2018 pokračovalo již třetím rokem výrazné zpomalování namibijské ekonomiky. Důvodů je více: pokles poptávky po hlavních vývozních komoditách, jimiž jsou zejména diamanty a uran, ale i neefektivní řízení hospodářství, korupce a nedostatek prostředků na investice. Vláda byla nucena omezit investice zejména do stavebnictví a infrastruktury, což má negativní vliv na zaměstnanost a ekonomický růst. Deficit částečně vyrovnávají dílčí investice v těžařském průmyslu či do rozšiřování přístavu Walvis Bay, kde se angažují čínské firmy. Celkově objem přímých zahraničních investic klesá. Vedle nízkého růstu je důvodem odlivu investic mj. nejistota kolem pozemkové reformy a připravovaný program NEEEF (New Equitable Economic Empowerment Framework) obdobný jihoafrickému nástroji BBE (Black Economic Empowerment) k podpoře původních obyvatel. Pro rok 2019 se předpokládá mírné oživení růstu ekonomiky kolem 2,5 %. Nezaměstnanost na úrovni 28 % zůstává jedním z hlavních problémů. Veřejný dluh dosáhl výše 44,7 % HDP a hrozí nárůstem do konce roku 2019 na úroveň 47 %. V žebříčku Global Competitiveness 2018-19 Světového ekonomického fóra se Namibie poklesla z 90. na 100. místo ze 140 hodnocených zemí, v rámci hodnocení Doing Business 2019 Světové banky patří Namibii 107. pozice (přičemž ještě v roce 2012 byla 78). Kreditní rating Namibie se podle agentury Moody nachází na úrovni Ba1, výhled je negativní. Fitch hodnotí namibijské hospodářství známkou BB+, přičemž v únoru 2019 agentura změnila výhled na negativní.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016 

2017

2018

Příjmy státního rozpočtu (% HDP) 35,3 34,6 31,2 33,0 29,9
Výdaje státního rozpočtu (% HDP) 41,6 42,8 38,2 39,2 34,6
Saldo -6,2 -8,2 -6,8 -5,0 -4,6

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016 

2017

2018

Platební bilance (mld. USD) -1,376 -1,46 -1,548 -0,179 -0,48
Veřejný dluh vůči HDP (%) 24,5 34,9 41,7 43,7 50,1
Čistý veřejný dluh (mld. namibijských dolarů, NAD) 34,03 51,65 67,22 73,73 90,7

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2019

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Namibii působí několik komerčních bank, státní Agricultural Bank of Namibia, Post Office Savings Bank, několik obchodních bank a řada nebankovních finančních institucí jako pojišťoven, penzijních fondů apod. Všechny komerční banky jsou v soukromém vlastnictví s podstatným podílem jihoafrického kapitálu:

Bankovní trh je regulován centrální bankou Bank of Namibia a finanční trh ministerstvem financí. Na bankovní instituce dohlíží organizace pro regulaci a dohled nad bankami a finančními institucemi Namibian Financial Institutions Supervisory Authority (NAMFISA). Trh s akciemi je provozován společností Namibian Stock Exchange, která je napojena na johannesburgskou burzu (Johannesburg Stock Exchange). Namibijské pojišťovny jsou soukromé a převážně vlastněny jihoafrickými pojišťovacími společnostmi. Nabízejí celou řadu pojišťovacích služeb. Penzijní a pojišťovací fondy musí podle vládního nařízení směrovat 35 % svých investic v rámci Namibie.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výše daně z přidané hodnoty (VAT) činí 15 %. Daň z příjmu právnických osob (tzv. korporátní daň) činí 35 %, daň těžebních společností se pohybuje mezi 35 až 60 % (daň z těžby diamantů činí 50 % plus přirážka 10 %), daň podniků produkujících ropné výrobky činí 42 % plus dodatečná daň ze zisku. Daň z příjmu fyzických osob je progresívní. Roční příjem do 40 000,- není zdaněn, příjmy mezi 40 a 80 tisíci namibijských dolarů jsou zdaněny 27 % sazbou, maximální úroveň progrese je 37 % pro příjmy nad 750 000,- NAD. Daň pro výrobní společnosti je 18 %. Přehled a aktuální výše všech daní je k dispozici na stránkách ministerstva financí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem