Namibie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jako perspektivní je možno vidět ekologická zařízení na čištění a recykladci odpadních vod a úpravny vody včetně zavlažovacích systémů (vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti s ní šetřit). Dále některé strojírenské položky především pro těžební průmysl. Perspektivní položky českého exportu v Namibii na Mapě oborových příležitostí. 

Namibijské ministerstvo industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních firem inzeruje na stránkách Namibia Investment Centre možnosti spolupráce v oblasti výroby obuvi, skla a automobilové techniky formou investic do těchto oblastí či zakládání společných podniků.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V Namibii existuje dominantní centrální řízení dané politickou strukturou země a jedinou dominantní politickou stranou. Příležitosti pro český export tak mohou spočívat zejména v dodávkách pro státní sektor. Pro získání státních zakázek je nezbytně nutné nalezení spolehlivého místního partnera. Jako perspektivní se jeví dodávky zařízení pro energetiku včetně energie z obnovitelných zdrojů, výrobků všeobecného strojírenství, zemědělské techniky, dále čističek a úpraven vody a informační a telekomunikační technologie. Zájem o české zbraně, výrobky obranného průmyslu a technologie dlouhodobě projevuje namibijské ministerstvo obrany. V roce 2018 byly některé veřejné zakázky a projekty pozastaveny z důvodu nesolventnosti vlády.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Základní přehled a kalendář akcí v Namibii obsahuje webový portál BusinessInfo.cz. Pro aktuální informace o akcích koordinovaných Velvyslanectvím ČR v Pretorii popř. CzechTrade Johannesburg prosím sledujte jejich webové stránky. V kapitole 6.4 je uveden přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v Namibii.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem