Namibie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Namibijská republika (ang. Republic of Namibia)

Hlava státu: prezident Hage G. Geingob (od 21. března 2015). Prezident, který je volen v přímých volbách, je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále Namibijské republiky.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 2,303 mil. (2013)
 • Hustota na km2: 3,0 obyvatel/km2
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,9 % (2013)

Národnostní složení:

 • Oshivambo (kolem 50 %), 6 kmenů;
 • Kawango - kmeny Kawango, Herero, Caprivi a Tswana (22 %),
 • Nama/Damara; Lozi, Kwangali (12 %),
 • běloši (6 %) - 85 000 (potomci německých kolonizátorů - cca 1/4, Jihoafričané hovořící afrikánsky - 2/4 a zbytek jsou Jihoafričané hovořící anglicky)
 • barevní (míšenci) (5 %)
 • Rehobothští míšenci (2,5 %)
 • Bušmeni (2,5 %)

Náboženské složení:

 • 90 % - křesťané (51 % obyvatelstva je luteránského vyznání, 19 % římskokatolického, 6 % vyznavačů holandské reformované církve a 5 % anglikánského vyznání)
 • 10 % tvoří různá animistická náboženství

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.


 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

5 879,5 6 075,3 5 873,6 5 988,1 5 776,9

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

12,4 13,0 12,8 13,2 12,8

HDP růst (%)

5,1 5,1 5,7 6,4 4,5

Inflace (%, dle MMF)

5,0  6,7 5,6 5,3 3,4

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2016, údaje pro rok 2015 jsou odhady

V 2015 pokračovalo zpomalování růstu namibijské ekonomiky způsobené zejména poklesem poptávky po hlavních vývozních komoditách, jimiž jsou zejména diamanty a uran. Nicméně předpokládá se oživení růstu a pro období 2016-2020 průměrný nárůst HDP ve výši 5.1 % ročně a to obzvláště díky otevírání nových dolů (včetně uranového dolu Husab, jenž by se měl v roce 2017 sát druhým největším na světě), růstu průmyslové výroby a oživení v turistickém ruchu a poptávce po diamantech. Propad v těžebním průmyslu vyrovnává momentálně stavební boom (nové doly a rozšiřování přístavu Walvis Bay).

S cílem podpořit růst a omezit masivní nezaměstnanost, jež zůstává jedním ze základních problémů země (dosahuje 28 %), vláda uplatňuje expanzivní rozpočtovou politiku. Rozpočtový deficit činí 6 % HDP a veřejný dluh v poměru k HDP dosáhl 30 %, což je pod hranicí 35 %, jíž si stanovila vláda. Zadlužení bude růst i nadále z důvodu narůstajících výdajů a snižujících se příjmu z cel Jihoafrické celní unie (SACU). Roste i deficit běžného účtu a devizové rezervy centrální banky se v 5/2015 snížily na 1,5 měsíce dovozu.

Pokračuje růst poptávky po úvěrech a to jak v podnikatelském tak i soukromém sektoru. Od 2012 je průměrný nárůst objemu poskytovaných úvěrů 15 % za rok. Ve snaze omezit další růst úvěrů centrální banka na svém zasedání v 10/2015 ponechala nezměněnou výši základní úvěrové sazby na 6,5 %. Byť MMF považuje finanční systém Namibie za zdravý, varoval v 9/2015 před rizikem přílišné koncentrace hypoték a růstu cen nemovitostí pro bankovní i nebankovní sektor a potenciálně i pro finanční stabilitu země.

V Global Competitiveness Report  se pro roky 2015/2016 Namibie nachází na 85. místě ze 140 hodnocených zemí. Daří se zlepšovat přístup k základnímu vzdělávání, zdravotní péči a přístupu k pitné vodě. Národní rozvojový plán pro finanční roky 2012/13 až 2016/17 pokládá za prioritní rozvoj potravinářského a zpracovatelského průmyslu a nahrazování importu domácí výrobou. Plán také předpokládá další rozvoj turistického průmyslu a infrastruktury, kde úspěšně uplatňuje model public-private partnership (PPP).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let


 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy státního rozpočtu 28 282 34 922 40 565 49 920 55 113
Výdaje státního rozpočtu 34 574 37 447 44 983 55 518 64 751
Saldo -6 291 -2 525 -4 418 -5 597 -9 638

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2016 (2013-2015 odhady), mld. Namibijských dolarů

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015

Platební bilance (mld. USD) -379 -742 -511 -1 120 - 1 253
Veřejný dluh vůči HDP (%) 24,3 24,6 24,2 25,0 27,2
Zahraniční zadluženost (mld. Namibijských dolarů) -5 241 -1 024 -2 694 -3 686 -6 832

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2016 (2015 odhady)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Namibii je 5 komerčních bank, státní Agricultural Bank of Namibia, Post Office Savings Bank, několik
obchodních bank a řada nebankovních finančních institucí, jako pojišťoven, penzijních fondů a pod.
Všechny komerční banky jsou v soukromém vlastnictví s podstatným podílem jihoafrického kapitálu:
· Standard Bank of Namibia - 100 % vlastněno jihoafrickou bankou Standard Bank;
· First National Bank of Namibia - z velké části vlastněno jihoafrickou bankou First National Bank;
· Commercial Bank of Namibia - kapitál jihoafrický, francouzský a německý;
· Bank Windhoek - 56,4 % namibijského kapitálu;
· City Savings and Investment Bank - 46,5 % namibijského kapitálu.
Bankovní trh je regulován centrální bankou Bank of Namibia a finanční trh Ministerstvem financí. V roce
2002 byla vládou založena nová organizace pro regulaci a dohled nad bankami a finančními institucemi
Namibian Financial Institutions Supervisory Authority.
Trh s akciemi je provozován společností Namibian Stock Exchange, která je napojena na Johannesburg
Stock Exchange z JAR.

Namibijské pojišťovny jsou soukromé a převážně vlastněny jihoafrickými pojišťovacími společnostmi.
Nabízejí celou řadu pojišťovacích služeb. Penzijní a pojišťovací fondy musí podle vládního nařízení
směrovat 35 % svých investic v rámci Namibie.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Od listopadu 2000 byla zavedena daň z přidané hodnoty (VAT) ve výši 15 %, pro luxusní výrobky ve výši
30 %, která však byla snížena na základní sazbu 15 % od října 2002.
Daň z příjmu právnických osob činí 35 %, daň těžebních společností se pohybuje mezi 25 až 60 % (daň
z těžby diamantů je 50 % plus přirážka 10 %), daň podniků produkujících ropné výrobky činí 42 % plus
dodatečná daň ze zisku, daň z příjmu fyzických osob je také 35 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: