Namibie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

Data neuvedena

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Namibijská republika (ang. Republic of Namibia)

Hlava státu: prezident Hage G. Geingob (od 21. března 2015). Prezident, který je volen v přímých volbách, je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále Namibijské republiky.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 2,458 mil. (20153)
 • Hustota na km2: 3,0 obyvatel/km2
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,24 % (2016)

Národnostní složení:

 • Oshivambo (kolem 50 %), 6 kmenů;
 • Kawango - kmeny Kawango, Herero, Caprivi a Tswana (22 %),
 • Nama/Damara; Lozi, Kwangali (12 %),
 • běloši (6 %) - 85 000 (potomci německých kolonizátorů - cca 1/4, Jihoafričané hovořící afrikánsky - 2/4 a zbytek jsou Jihoafričané hovořící anglicky)
 • barevní (míšenci) (5 %)
 • Rehobothští míšenci (2,5 %)
 • Bušmeni (2,5 %)

Náboženské složení:

 • 90 % - křesťané (51 % obyvatelstva je luteránského vyznání, 19 % římskokatolického, 6 % vyznavačů holandské reformované církve a 5 % anglikánského vyznání)
 • 10 % tvoří různá animistická náboženství

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017* 

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

6 075,3 5 873,6 5 988,1 5 041 4 428 -

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

13,02 12,86 13,2 11,5 10,18 -

HDP růst (%)

5,1 5,7 6,5 5,3 4,2 3,5

Inflace (%, dle MMF)

 6,7 5,6 5,3 3,4 6,6 6

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017, údaje pro rok 2016 a 2017 jsou odhady

 

V 2016 pokračovalo zpomalování růstu namibijské ekonomiky způsobené zejména poklesem poptávky po hlavních vývozních komoditách, jimiž jsou zejména diamanty a uran. Nicméně předpokládá se oživení růstu a pro období 2016-2020 průměrný nárůst HDP ve výši 5.1 % ročně a to obzvláště díky otevírání nových dolů (včetně uranového dolu Husab, jenž by se měl v roce 2017 stát druhým největším na světě), růstu průmyslové výroby a oživení v turistickém ruchu a poptávce po diamantech. Propad v těžebním průmyslu vyrovnává momentálně stavební boom (nové doly a rozšiřování přístavu Walvis Bay).

S cílem podpořit růst a omezit masivní nezaměstnanost, jež zůstává jedním ze základních problémů země (dosahuje 28 %), vláda uplatňuje expanzivní rozpočtovou politiku. Rozpočtový deficit činí 6 % HDP a veřejný dluh v poměru k HDP dosáhl 30 %, což je pod hranicí 35 %, jíž si stanovila vláda. Zadlužení bude růst i nadále z důvodu narůstajících výdajů a snižujících se příjmu z cel Jihoafrické celní unie (SACU). Roste i deficit běžného účtu a devizové rezervy centrální banky se významně snížily. 

 

V Global Competitiveness Report  se pro roky 2015/2016 Namibie nachází na 84. místě ze 138 hodnocených zemí (o jednu pozici se vylepšila). Daří se zlepšovat přístup k základnímu vzdělávání, zdravotní péči a přístupu k pitné vodě. Národní rozvojový plán pro finanční roky 2012/13 až 2016/17 pokládá za prioritní rozvoj potravinářského a zpracovatelského průmyslu a nahrazování importu domácí výrobou. Plán také předpokládá další rozvoj turistického průmyslu a infrastruktury, kde úspěšně uplatňuje model public-private partnership (PPP).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Příjmy státního rozpočtu 34,92 40,56 49,92 55,11  51,0
Výdaje státního rozpočtu 37,45 44,98 55,52 64,75  67,0
Saldo -2,53 -4,42 -5,6 -9,64  -16

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2015 a 2016 odhady), mld. Namibijských dolarů

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Platební bilance (mld. USD) -0,742 -0,511 -1,120 - 1,253 -1,528
Veřejný dluh vůči HDP (%) 23,4 23,2 23,6 33,7 42
Zahraniční zadluženost (mld. Namibijských dolarů) 26 29 33 51 70

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2016 odhady)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Namibii je 5 komerčních bank, státní Agricultural Bank of Namibia, Post Office Savings Bank, několik
obchodních bank a řada nebankovních finančních institucí, jako pojišťoven, penzijních fondů a pod.
Všechny komerční banky jsou v soukromém vlastnictví s podstatným podílem jihoafrického kapitálu:
· Standard Bank of Namibia - 100 % vlastněno jihoafrickou bankou Standard Bank;
· First National Bank of Namibia - z velké části vlastněno jihoafrickou bankou First National Bank;
· Commercial Bank of Namibia - kapitál jihoafrický, francouzský a německý;
· Bank Windhoek - 56,4 % namibijského kapitálu;
· City Savings and Investment Bank - 46,5 % namibijského kapitálu.
Bankovní trh je regulován centrální bankou Bank of Namibia a finanční trh Ministerstvem financí. V roce
2002 byla vládou založena nová organizace pro regulaci a dohled nad bankami a finančními institucemi
Namibian Financial Institutions Supervisory Authority.
Trh s akciemi je provozován společností Namibian Stock Exchange, která je napojena na Johannesburg
Stock Exchange z JAR.

Namibijské pojišťovny jsou soukromé a převážně vlastněny jihoafrickými pojišťovacími společnostmi.
Nabízejí celou řadu pojišťovacích služeb. Penzijní a pojišťovací fondy musí podle vládního nařízení
směrovat 35 % svých investic v rámci Namibie.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Od listopadu 2000 byla zavedena daň z přidané hodnoty (VAT) ve výši 15 %, pro luxusní výrobky ve výši
30 %, která však byla snížena na základní sazbu 15 % od října 2002.
Daň z příjmu právnických osob činí 35 %, daň těžebních společností se pohybuje mezi 25 až 60 % (daň
z těžby diamantů je 50 % plus přirážka 10 %), daň podniků produkujících ropné výrobky činí 42 % plus
dodatečná daň ze zisku, daň z příjmu fyzických osob je také 35 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: