Německo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Berlíně (Německo)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česko-německý zahraniční obchod  (Tabulka č. 1) potvrdil dynamiku vývoje obou ekonomik i světového obchodu a loni vzrostl po osmé v řadě. Česká republika zůstává pro Německo 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem s objemem ZO ve výši 87,9 mld. eur (YOY: + 8,9 %), 12. nejdůležitější exportní destinací (41,6 mld. eur; YOY: + 8,6 %) a loni se posunula o jednu příčku nahoru (před CH) na 7. nejdůležitější zdrojovou importní zemi. Český export do SRN dosáhl loni 46,3 mld. eur a rostl rychleji (YOY: + 9,2 %) než dovoz z Německa. Saldo obchodní bilance ve prospěch ČR se zvýšilo na rekordních 4,6 mld. eur (YOY: + 12,2 %) a zařadilo ČR na 6. příčku z 64 států, se kterými měla loni SRN negativní obchodní bilanci (1. ČLR, 2. Vietnam, 3. Norsko, 4. Rusko, 5. NL, 6. Irsko a 6. ČR).

 

Zahraniční obchod SRN - ČR v letech 2011 - 2017 (v tis. €)

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Změna YOY v 2017 v %
ZO ČR - SRN  
Export 32684221 32492972 33010308 36760213 39193412 42403909 46255051 9,2
Import 30824483 31287119 31053689 33469139 36479917 38281339 41627050 8,6
Obrat 63508704 63780091 64063997 70229352 75673329 80685248 87882101 8,9
Saldo 1859738 1205853 1956619 3291074 2713495 4122570 4628001 12,2

 

 Zdroj: Destatis

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Zbožová struktura česko-německého obchodu se v loňském roce výrazně nezměnila, TOP10 položek vývozu a dovozu zůstávají stejné, pouze s dílčími změnami pořadí v druhé pětce, jako např. nárůst vývozu optických a fotografických přístrojů, tj. výrobků s vysokou přidanou hodnotou, o 36 % a posun o dvě položky na 8. místo. Klíčové jsou však tři položky - motorová vozidla, stroje a elektrotechnické výrobky – které se podílejí 58,4 % na českém exportu do SRN, resp. 48,9 % na importech ze SRN, potažmo 53,9 % na česko - německém ZO a loni jejich obrat vzrostl v průměru o 10 %.

 

Dovoz ze SRN (2017) - druh zboží (top 10)

tis. €

Index 2017 / 2016

 

 

Vývoz do SRN (2017) - druh zboží (top 10)

tis. €

Index 2017 / 2016

WA84

Stroje, přístroje, mechanická zařízení

8452550

1,14

 

1

WA87

Motorová vozidla, pozemní vozidla

11068109

1,08

WA85

Elektrotechnické výrobky

6329063

1,07

 

2

WA84

Stroje, přístroje, mechanická zařízení

8891192

1,14

WA87

Motorová vozidla, pozemní vozidla

5569344

1,10

 

3

WA85

Elektrotechnické výrobky

7063849

1,07

WA39

Plasty a výrobky z nich

2976361

1,06

 

4

WA94

Nábytek, svítidla atd.

2142877

1,05

WA27

Minerální paliva atd.

1428740

1,16

 

5

WA73

Výrobky ze železa nebo oceli

1851033

1,13

WA73

Výrobky ze železa nebo oceli

1422144

1,07

 

6

WA39

Plasty a výrobky z nich

1637132

1,19

WA90

Optické, fotografické atd. produkty

1280215

1,11

 

7

WA40

Kaučuk a výrobky z něj

1013151

0,97

WA72

Železo a ocel

1230668

1,20

 

8

WA90

Optické, fotografické atd. produkty

997540

1,36

WA38

Produkty chemického průmyslu

979297

0,82

 

9

WA72

Železo a ocel

940720

1,11

WA30

Farmaceutické výrobky

805897

1,11

 

10

WA95

Hračky, hry atd., sportovní potřeby

745869

1,01

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet ČR v geografickém členění se SRN v r. 2017 (v mil. CZK), zdroj: ČNB

 

 

2017

Položka

Země

Kredit

Debet

Bilance

Běžný účet

Svět celkem

4 275 650,8

4 221 493,7

54 157,1

Německo

1 219 968,8

1 064 537,7

155 431,1

Zboží

Svět celkem

3 378 519,2

3 137 569,8

240 949,4

Německo

1 044 244,8

843 813,4

200 431,5

Služby

Svět celkem

629 000,1

507 006,4

121 993,7

Německo

125 473,2

117 877,7

7 595,5

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

Svět celkem

48 752,6

7 595,2

41 157,4

Německo

19 554,6

2 865,9

16 688,8

Opravy a údržba jinde neuvedené

Svět celkem

17 795,5

19 746,7

-1 951,2

Německo

2 863,3

3 078,2

-214,9

Doprava

Svět celkem

148 995,1

117 790,3

31 204,8

Německo

20 803,6

11 396,5

9 407,1

Cestovní ruch

Svět celkem

162 044,8

126 895,0

35 149,8

Německo

35 518,1

35 593,3

-75,2

Stavební práce

Svět celkem

9 941,4

3 599,3

6 342,1

Německo

757,9

192,6

565,3

Pojišťovací služby a penzijní financování

Svět celkem

6 189,0

17 410,1

-11 221,1

Německo

463,8

953,9

-490,0

Finanční služby

Svět celkem

10 244,2

5 854,9

4 389,4

Německo

496,6

803,0

-306,4

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

Svět celkem

9 824,7

28 762,1

-18 937,3

Německo

409,6

6 016,6

-5 607,0

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Svět celkem

89 208,9

51 354,0

37 854,8

Německo

16 909,3

14 247,1

2 662,2

Ostatní podnikatelské služby

Svět celkem

121 409,5

122 768,9

-1 359,5

Německo

27 064,2

42 321,7

-15 257,5

Osobní, kulturní a rekreační služby

Svět celkem

3 821,2

3 984,3

-163,2

Německo

632,0

385,7

246,3

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

Svět celkem

768,3

1 239,9

-471,6

Německo

0,0

22,8

-22,8

Služby nezařazené

Svět celkem

5,0

5,7

-0,7

Německo

0,0

0,4

-0,4

Prvotní důchody

Svět celkem

211 793,4

472 631,3

-260 837,9

Německo

46 221,5

82 104,6

-35 883,1

Druhotné důchody

Svět celkem

56 338,1

104 286,2

-47 948,1

Německo

4 029,3

20 742,1

-16 712,8

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav českých přímých investic v zahraničí se dle údajů ČNB ke konci roku 2015 v porovnání s rokem 2014 zvýšil o 45,1 mld. Kč a dosáhl výše 461,5 mld. Kč (17,1 mld. EUR). Nárůst investic byl tvořen především zvýšením stavu základního a ostatního kapitálu.

Z teritoriálního hlediska bylo Německo v roce 2015 čtvrtou nejatraktivnější zemí pro české zahraniční investice s podílem ve výši 5,4 % (1. Nizozemsko: 34,2 %; 2. Slovensko: 16,8 %; 3. Kypr: 8,3 %).

Největší objem tuzemského kapitálu byl investován v oblasti Finančních a pojišťovacích činností (75,1%). S odstupem následuje Zpracovatelský průmysl (7,8 %) a Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (4,9 %).

Stav přímých zahraničních investic v ČR ke konci roku 2015 dosáhl 2 895,2 mld. Kč (107,1 mld. EUR).

Z teritoriálního hlediska se na kapitálu investovaném v ČR nachází Německo na třetím místě s podílem 12,9 %.

Německo je dlouhodobě nejen nejvýznamnějším obchodním partnerem, ale i investorem v ČR

Přímé zahraniční investice v ČR k 31. 12. 2016 v teritoriální struktuře

Pořadí

Země

Podíl v %

1.

Nizozemsko

23,4 %

2.

Rakousko

11,0 %

3.

Německo

14,1 %

4.

Lucembursko

11,9 %

5.

Francie

7,8 %

 

Ostatní země

31,8 %

 Zdroj: ČNB

 

FDI from Germany to the Czech Republic (Source: fDi Markets, 2018)

Year

Projects

Capex (€ m)

Capex ($ m)

Jobs

2008

31

881.21

958.66

4,860

2009

28

646.67

703.51

4,610

2010

50

1,953.74

2,125.46

4,349

2011

38

696.01

757.18

2,948

2012

34

1,168.32

1,271

5,683

2013

43

1,080.05

1,174.98

5,572

2014

30

587.62

639.27

4,356

2015

29

466.80

507.83

4,367

2016

32

1,018.20

1,107.69

4,620

2017

34

1,286.73

1,593.29

5,975

Total

523

15,588.98

19,302.50

86,277

 

 Zdroj: ČNB

V ČR působí zhruba 3 500 – 4 000 německých společností. Z hlediska kapitálové angažovanosti se jedná jak o stoprocentně vlastněné pobočky německých podnikatelských subjektů, tak i formy smíšených společností s různou kapitálovou účastí.

Nejvíce německých investic v ČR směřuje dlouhodobě do výroby motorových vozidel, obchodu a obchodních služeb, peněžnictví, výroby elektropřístrojů. První významnou německou investici v ČR po roce 1990 byla investice koncernu Volkswagen do Škody Mladá Boleslav, která se řadí mezi tři největší a nejúspěšnější přímé zahraniční investice v ČR. V roce 2002 přibyla akvizice Transgasu a distribučních krajských společností německou RWE Gas AG za 4,1 mld. EUR. K dalším německým investičním projektům v ČR patří např. investice firem  Siemens,  AEG, Continental, Linde, Deutsche Telekom, Robert Bosch, Schoeller, Knauf, Paul Hartmann, Messe Düsseldorf, Schade, TDW, Osram, Hella-Autotechnik, Hebel, E.ON.

Vysoký podíl německých investic na celkové sumě přímých zahraničních investic v České republice lze mimo příznivé investiční klima vysvětlit částečně také tím, že nadnárodní společnosti často investují v ČR přes své pobočky registrované v Německu. Tímto způsobem mohou využívat dobrých kontaktů v českém prostředí, které tyto pobočky v České republice většinou mají.

V SRN působí okolo 150 německých společností s majetkovou účastí z ČR nad 50,1 % a s více než 3 zaměstnanci. Řada z nich představuje zastoupení českých společností. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat např. Škoda Auto. SRN je pro ni nejvýznamnější trh, exportuje se tam až 89 % produkce Škoda Auto. Automobilový průmysl představuje zhruba 10% HDP, z toho podíl Škoda činí 6%. Mezi další patří RD Germany (stavba rodinných domů na klíč), Mitas (vývoz pneu pro užitkové automobily a gumárenských výrobků pro průmysl), Triton (vývozce speciálních konstrukcí pro rozvodné skříně a datové centrály).

V posledních letech se objevují i nové specifické investice z ČR v SRN. K nejvýznamnějším patří např. investice Agrofert Holding do dusíkárny Stickstoffwerke Piesteritz a investice EP Energy, a. s. z Energetického a průmyslového holdingu, a. s. do hnědouhelných dolů společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH (MIBRAG), dále investice skupiny Penta do německé firmy Gehring Technologies (výrobce honovacích strojů) a Gimborn Holding GmbH (maloobchod a výroba krmiv a pomůcek pro drobné domácí zvířectvo). Nejnověji pak opětovně akvizice největšího německého pekárenského koncernu Lieken českým holdingem Agrofert (v r. 2013 firma odkoupila od italského koncernu Barilla). V roce 2015 získala skupina ČEZ podíly v high-tech firmách Sonnenbaterie GmbH (Bavorsko) a Sunfire GmbH (Sasko), v r. 2016 ve firmě Tado gmbh a v r. 2017 převzala firmu Elevion GmbH. Dne 30. 9. 2016 byl ukončen prodej hnědouhelné divize spol. Vattenfall Energetickému a průmyslovému holdingu a.s. a došlo tak ke vzniku nové společnosti LEAG se sídlem v braniborské Chotěbuzi (Cottbus).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Kromě dvoustranných smluv a dohod byly ekonomické vztahy ČR a SRN v roce 2003 upraveny celou řadou multilaterálních dohod, z nichž nejvýznamnější dosud byla Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. (č. 7/1995 Sb.). Od 1. 5. 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, která byla podepsána dne 16. 4. 2003 v Aténách.

Mezi nejvýznamnější dvoustranné dohody ekonomického charakteru patří:

 • Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 573/1992 Sb., podepsaná dne 2. 10. 1990 v Praze, platná od 2. 8. 1992) a
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1980 v Praze, platná od 17. 11. 1983).

K základním dohodám a smlouvám ekonomického a pracovně-právního charakteru dále patří:

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SRN o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce (č. 83/1975 Sb., podepsaná dne 22. 1. 1975 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vnitrozemské vodní dopravě (č. 330/1990 Sb., podepsaná dne 26. 1. 1988 v Praze, platná od 01.01.1993)
 • Ujednání mezi FMZV ČSFR a Spolkovým ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví SRN o podpoře spolupráce podniků v oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství (podepsaná dne 17. 4. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí z 23. 04. 1991, č. 135/2003 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v ČSFR k zaměstnání na základě smluv o dílo (podepsaná dne 23. 4. 1991 v Praze, platná ode dne podpisu, včetně Ujednání č. 366/1991)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnosti reaktorů SRN o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice (č. 28/1995 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1994 v Praze)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (č. 157/1996 Sb., podepsaná dne 19. 5. 1995 ve Furth im Wald, platná od 1. 6. 1996)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 2. 11. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě (č. 199/1997 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství (č. 66/1998 Sb., podepsaná dne 12. 12. 1995 v Drážďanech, platná od 25. 10. 1997)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (č.53/1999 Sb., podepsaná dne 24. 10. 1996 v Bonnu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, č. 83/2003 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě (č. 63/2001 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (Praha z 02. 02. 2000)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. 09. 2000, č. 10/2003 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000, podepsané 27.08.2013 v Bayreuthu
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 07. 2001 (č. 94/2002 Sb. m. s.)Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 07. 2001 (č. 95/2002 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, Praha, 31. 07.2003 (č. 93/2004 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo, Praha, 12. 01. 2004 (č. 37/2004 Sb. m. s)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané dne 21. 04. 2009 v Mnichově
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsaná 25. 07. 2001 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané 21. 06. 2002 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství podepsaná 23. 03. 2007 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích podepsaná 03. 11. 1994 v Bonnu, platná od 1. 1.1995
 • Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, Praha, 18. 07. 2014 (č.53/2014 Sb.m.s.). Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko a Ústeckým, Libereckým a Karlovarským krajem podepsané v Ústí nad Labem 2. 11. 2015. Po vstupu ČR do Evropské unie nedošlo ke zrušení platnosti těchto smluv, ačkoliv některá jejich ustanovení se stala překonanými (obsolentní) nebo byla překryta legislaturou EU (acquis communautaire).
 • Smlouva mezi ČR a SRN o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi ČR a SRN o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, Praha, 28. 04. 2015 (č.48/2015 Sb.) platná od 1.10.2016

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 rozvojová spolupráce s Německem zanikla. Zahraniční rozvojovou spolupráci má v kompetenci Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zde najdete aktuální seznam projektů SRN s jednotlivými zeměmi. Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GiZ) zpracovává jednotlivé projekty spolkového ministerstva.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: