Německo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

9. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Berlín (Německo)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

SRN zůstává pro ČR nejdůležitějším obchodním partnerem, v r. 2015 s podílem 29,5 % na celkovém objemu zahraničního obchodu. ČR zůstává pro Německo 11. největším obchodním partnerem a 12. největší exportní destinací. Dovoz z ČR se nicméně posunul na 8. příčku (2014: 11. místo, 2013: 12. místo), např. před Velkou Británii, Rakousko, Belgii, Rusko či Španělsko.

Obchodní výměna ČR - SRN (tis. Kč, EUR)
                     
                     
                     
                    v tis.
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
1993 122 406 488 1. - 124 102 397 1. - 246 508 885 1. - -1 695 909
1994 156 439 281 1. 127,8 149 445 648 1. 120,4 305 884 929 1. 124,1 6 993 633
1995 209 579 398 1. 134,0 209 667 859 1. 140,3 419 247 257 1. 137,1 -88 461
1996 218 874 332 1. 104,4 241 525 890 1. 115,2 460 400 222 1. 109,8 -22 651 558
1997 256 005 500 1. 117,0 275 350 755 1. 114,0 531 356 255 1. 115,4 -19 345 255
1998 320 779 766 1. 125,3 314 401 700 1. 114,2 635 181 466 1. 119,5 6 378 066
1999 381 197 826 1. 118,8 331 888 867 1. 105,6 713 086 693 1. 112,3 49 308 959
2000 453 521 498 1. 119,0 400 538 191 1. 120,7 854 059 689 1. 119,8 52 983 307
2001 484 424 067 1. 106,8 456 490 685 1. 114,0 940 914 752 1. 110,2 27 933 382
2002 457 020 018 1. 94,3 430 510 087 1. 94,3 887 530 105 1. 94,3 26 509 931
2003 507 153 864 1. 111,0 469 319 105 1. 109,0 976 472 969 1. 110,0 37 834 759
2004 623 098 938 1. 122,9 554 336 227 1. 118,1 1 177 435 165 1. 120,6 68 762 711
2005 628 529 570 1. 100,9 550 495 247 1. 99,3 1 179 024 817 1. 100,1 78 034 323
2006 684 973 754 1. 109,0 594 886 477 1. 108,1 1 279 860 231 1. 108,6 90 087 277
2007 762 340 734 1. 111,3 670 185 510 1. 112,7 1 432 526 244 1. 111,9 92 155 224
2008 759 662 022 1. 99,6 643 327 766 1. 96,0 1 402 989 788 1. 97,9 116 334 256
2009 694 482 228 1. 91,4 528 649 263 1. 82,2 1 223 131 491 1. 87,2 165 832 965
2010 819 244 927 1. 118,0 613 697 995 1. 116,1 1 432 942 922 1. 117,2 205 546 932
2011 927 060 412 1. 113,2 689 590 355 1. 112,4 1 616 650 767 1. 112,8 237 470 057
2012 966 189 613 1. 104,2 699 619 311 1. 101,5 1 665 808 924 1. 103,0 266 570 302
2013 993 735 979 1. 102,9 723 611 374 1. 103,4 1 717 347 353 1. 103,1 270 124 605
2014 1 161 238 091 1. 116,9 834 733 564 1. 115,4 1 995 971 655 1. 116,2 326 504 527
2014/I-XI 1 076 238 916 1. - 769 172 112 1. - 1 845 411 028 1. - 307 066 804
2015/I-XI 1 168 837 712 1. 108,6 829 515 275 1. 107,8 1 998 352 987 1. 108,3 339 322 437
                     
                    v tis.
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
EUR poř. Index EUR poř. Index EUR poř. Index EUR
1993 3 589 107 1. - 3 638 833 1. - 7 227 940 1. - -49 726
1994 4 592 915 1. 128,0 4 387 588 1. 120,6 8 980 503 1. 124,2 205 327
1995 6 109 118 1. 133,0 6 111 696 1. 139,3 12 220 814 1. 136,1 -2 578
1996 6 436 534 1. 105,4 7 102 658 1. 116,2 13 539 192 1. 110,8 -666 124
1997 7 150 792 1. 111,1 7 691 147 1. 108,3 14 841 939 1. 109,6 -540 355
1998 8 870 141 1. 124,0 8 693 776 1. 113,0 17 563 917 1. 118,3 176 365
1999 10 335 606 1. 116,5 8 998 668 1. 103,5 19 334 274 1. 110,1 1 336 938
2000 12 735 790 1. 123,2 11 247 913 1. 125,0 23 983 703 1. 124,0 1 487 877
2001 14 213 070 1. 111,6 13 393 501 1. 119,1 27 606 571 1. 115,1 819 569
2002 14 832 533 1. 104,4 13 972 157 1. 104,3 28 804 690 1. 104,3 860 376
2003 15 926 198 1. 107,4 14 738 070 1. 105,5 30 664 268 1. 106,5 1 188 128
2004 19 530 433 1. 122,6 17 375 132 1. 117,9 36 905 565 1. 120,4 2 155 301
2005 21 102 927 1. 108,1 18 482 919 1. 106,4 39 585 846 1. 107,3 2 620 008
2006 24 167 299 1. 114,5 20 988 832 1. 113,6 45 156 131 1. 114,1 3 178 467
2007 27 459 864 1. 113,6 24 140 390 1. 115,0 51 600 254 1. 114,3 3 319 474
2008 30 457 141 1. 110,9 25 792 950 1. 106,8 56 250 091 1. 109,0 4 664 191
2009 26 261 381 1. 86,2 19 990 519 1. 77,5 46 251 900 1. 82,2 6 270 862
2010 32 394 026 1. 123,4 24 266 429 1. 121,4 56 660 455 1. 122,5 8 127 597
2011 37 706 842 1. 116,4 28 048 091 1. 115,6 65 754 933 1. 116,1 9 658 751
2012 38 427 778 1. 101,9 27 825 610 1. 99,2 66 253 388 1. 100,8 10 602 168
2013 38 258 873 1. 99,6 27 859 066 1. 100,1 66 117 939 1. 99,8 10 399 807
2014 42 176 228 1. 110,2 30 317 567 1. 108,8 72 493 795 1. 109,6 11 858 661
2014/I-XI 39 089 054 1. - 27 936 371 1. - 67 025 425 1. - 11 152 683
2015/I-XI 42 805 160 1. 109,5 30 378 498 1. 108,7 73 183 658 1. 109,2 12 426 662

Zdroj: MPO, ČSÚ

 

Zahraniční obchod s jednotlivými spolkovými zeměmi

Český vývoz vzrostl v r. 2015 do 15-ti spolkových zemí, s výjimkou nepatrného poklesu exportu do Duryňska. Pořadí obchodních partnerů se nezměnilo – nejvýznamnější destinací pro český export v rámci Německa zůstává Bavorsko (29%), Bádensko-Virtembersko (19%), Severní Porýní-Vestfálsko (14%) a Sasko (10%). Detailně viz tabulka:

Tabulka zahraničního obchodu se spolkovými zeměmi v r. 2015

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura česko-německého zahraničního obchodu se v r. 2015 výrazně nezměnila, hlavními druhy obchodovaného zboží zůstávají 1. díly a příslušenství pro automobily; 2. automobily; a 3. počítače/výpočetní technika. Podrobně viz tabulka:

  Vývoz do SRN (2015) - druh zboží (top 10) tis. €
GP09-2932 Andere Teile und anderes Zubehör für Kraftwagen 4888768
GP09-8900 Sonstige Waren 4526943
GP09-2910 Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 4274661
GP09-2620 Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte 1564981
GP09-3100 Sitzmöbel und Teile dafür, Teile für Möbel 1249335
GP09-2825 Kälte- u. lufttechn. Erzeugn. für gewerbl. Zwecke 905763
GP09-2740 Elektrische Lampen und Leuchten 787783
GP09-2712 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen 739230
GP09-2599 Andere Metallwaren, a.n.g. 724501
GP09-0111 Getreide (ohne Reis), Hülsenfrüchte und Ölsaaten 637441
     
  Dovoz ze SRN (2015) - druh zboží (top 10) tis. €
GP09-8900 Sonstige Waren 2753531
GP09-2932 Andere Teile und anderes Zubehör für Kraftwagen 2715632
GP09-2910 Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 1831519
GP09-2620 Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte 1271046
GP09-2059 Sonstige chemische Erzeugnisse, a.n.g. 1264048
GP09-2016 Kunststoffe, in Primärformen 1007024
GP09-2651 Mess-,Kontroll-,Navigations- u.ä. Instr. u. Vorr. 835643
GP09-2712 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen 767030
GP09-2813 Sonstige Pumpen und Kompressoren 749956
GP09-2410 Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 701233

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod se službami se SRN (běžný účet v geografickém členění)

v mil. CZK

    2015
   
Položka Země Kredit Debet Saldo
Běžný účet Německo 1 179 937,5 997 782,3 182 155,2
Zboží Německo 1 009 089,7 815 150,6 193 939,1
Služby Německo 122 124,3 107 931,7 14 192,6
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) Německo 17 718,3 2 079,7 15 638,7
Opravy a údržba jinde neuvedené Německo 2 414,8 5 911,9 -3 497,1
Doprava Německo 18 303,9 12 458,1 5 845,8
Cestovní ruch Německo 48 240,1 31 454,3 16 785,8
Stavební práce Německo 986,4 228,4 758,0
Pojišťovací služby a penzijní financování Německo 394,1 973,9 -579,8
Finanční služby Německo 534,7 1 114,5 -579,8
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené Německo 580,1 5 545,9 -4 965,8
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby Německo 11 844,4 10 249,1 1 595,2
Ostatní podnikatelské služby Německo 20 642,7 37 563,9 -16 921,2
Osobní, kulturní a rekreační služby Německo 464,8 329,6 135,2
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené Německo 0,0 22,4 -22,4
Služby nezařazené Německo 0,0 0,0 0,0
Prvotní důchody Německo 45 435,7 60 930,6 -15 494,9
Druhotné důchody Německo 3 287,9 13 769,5 -10 481,6

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V ČR působí zhruba 3 500–4 000 německých společností. Z hlediska kapitálové angažovanosti se jedná jak o stoprocentně vlastněné pobočky německých podnikatelských subjektů, tak i formy smíšených společností s různou kapitálovou účastí.

Německo je dlouhodobě nejen nejvýznamnějším obchodním partnerem, ale i investorem v ČR:

  Podíl na celkovém přílivu   
Stát přímých zahraničních (1993 - 2013)  
  investic (%)  
Německo 22  
Nizozemí 17  
Rakousko 13,3  
Francie 5,7  
Spojené státy 5,5  
Belgie 4,7  
Švýcarsko 4,6  
Velká Británie 2  
Švédsko 1,6  
Itálie 0,8  
     
     
Zdroj: Český statistický úřad 2015, Česká národní banka 2014

Nejvíce německých investic v ČR směřuje dlouhodobě do výroby motorových vozidel, obchodu a obchodních služeb, peněžnictví, výroby elektropřístrojů. První významnou německou investici v ČR po roce 1990 byla investice koncernu Volkswagen do Škody Mladá Boleslav, která se řadí mezi tři největší a nejúspěšnější přímé zahraniční investice v ČR. V roce 2002 přibyla akvizice Transgasu a distribučních krajských společností německou RWE Gas AG za 4,1 mld. EUR. K dalším německým investičním projektům v ČR patří např. investice firem  Siemens,  AEG, Continental, Linde, Deutsche Telekom, Robert Bosch, Schoeller, Knauf, Paul Hartmann, Messe Düsseldorf, Schade, TDW, Osram, Hella-Autotechnik, Hebel, E.ON.

Vysoký podíl německých investic na celkové sumě přímých zahraničních investic v České republice lze mimo příznivé investiční klima vysvětlit částečně také tím, že nadnárodní společnosti často investují v ČR přes své pobočky registrované v Německu. Tímto způsobem mohou využívat dobrých kontaktů v českém prostředí, které tyto pobočky v České republice většinou mají.

V současné době v SRN působí okolo 150 německých společností s majetkovou účastí z ČR nad 50,1 % a s více než 3 zaměstnanci. Řada z nich představuje zastoupení českých společností. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat např. Škoda Auto. SRN je pro ni nejvýznamnější trh, exportuje se tam až 89 % produkce Škoda Auto. Automobilový průmysl představuje zhruba 10% HDP, z toho podíl Škoda činí 6%. Mezi další patří RD Germany (stavba rodinných domů na klíč), Mitas (vývoz pneu pro užitkové automobily a gumárenských výrobků pro průmysl), Triton (vývozce speciálních konstrukcí pro rozvodné skříně a datové centrály).

V posledních letech se objevují i nové specifické investice z ČR v SRN. K nejvýznamnějším patří např. investice Agrofert Holding do dusíkárny Stickstoffwerke Piesteritz a investice EP Energy, a. s. z Energetického a průmyslového holdingu, a. s. do hnědouhelných dolů společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH (MIBRAG), dále investice skupiny Penta do německé firmy Gehring Technologies (výrobce honovacích strojů) a Gimborn Holding GmbH (maloobchod a výroba krmiv a pomůcek pro drobné domácí zvířectvo). Nejnověji pak opětovně akvizice největšího německého pekárenského koncernu Lieken českým holdingem Agrofert (v r. 2013 firma odkoupila od italského koncernu Barilla). V roce 2015 získala skupina ČEZ podíly v high-tech firmách Sonnenbaterie GmbH (Bavorsko) a Sunfire GmbH (Sasko).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Kromě dvoustranných smluv a dohod byly ekonomické vztahy ČR a SRN v roce 2003 upraveny celou řadou multilaterálních dohod, z nichž nejvýznamnější dosud byla Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. (č. 7/1995 Sb.). Od 1. 5. 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, která byla podepsána dne 16. 4. 2003 v Aténách.

Mezi nejvýznamnější dvoustranné dohody ekonomického charakteru patří:

 • Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 573/1992 Sb., podepsaná dne 2. 10. 1990 v Praze, platná od 2. 8. 1992) a
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1980 v Praze, platná od 17. 11. 1983).

K základním dohodám a smlouvám ekonomického a pracovně-právního charakteru dále patří:

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SRN o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce (č. 83/1975 Sb., podepsaná dne 22. 1. 1975 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vnitrozemské vodní dopravě (č. 330/1990 Sb., podepsaná dne 26. 1. 1988 v Praze, platná od 01.01.1993)
 • Ujednání mezi FMZV ČSFR a Spolkovým ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví SRN o podpoře spolupráce podniků v oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství (podepsaná dne 17. 4. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí z 23. 04. 1991, č. 135/2003 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v ČSFR k zaměstnání na základě smluv o dílo (podepsaná dne 23. 4. 1991 v Praze, platná ode dne podpisu, včetně Ujednání č. 366/1991)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnosti reaktorů SRN o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice (č. 28/1995 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1994 v Praze)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (č. 157/1996 Sb., podepsaná dne 19. 5. 1995 ve Furth im Wald, platná od 1. 6. 1996)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 2. 11. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě (č. 199/1997 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství (č. 66/1998 Sb., podepsaná dne 12. 12. 1995 v Drážďanech, platná od 25. 10. 1997)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (č.53/1999 Sb., podepsaná dne 24. 10. 1996 v Bonnu)
 • Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů SRN o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice (č. 300/1996 Sb., podepsaná dne 24. 10. 1996 v Bonnu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, č. 83/2003 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě (č. 63/2001 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (Praha z 02. 02. 2000)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. 09. 2000, č. 10/2003 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000, podepsané 27.08.2013 v Bayreuthu
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 07. 2001 (č. 94/2002 Sb. m. s.)Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 07. 2001 (č. 95/2002 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, Praha, 31. 07.2003 (č. 93/2004 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo, Praha, 12. 01. 2004 (č. 37/2004 Sb. m. s)
 • Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, Praha, 18. 07. 2014 (č.53/2014 Sb.m.s.)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsaná dne 21. 04. 2009 v Mnichově
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsaná 25. 07. 2001 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané 21. 06. 2002 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství podepsaná 23. 03. 2007 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích podepsaná 03. 11. 1994 v Bonnu, platná od 1. 1.1995
 • Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, Praha, 18. 07. 2014 (č.53/2014 Sb.m.s.)
 • Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko a Ústeckým, Libereckým a Karlovarským krajem podepsaná v Ústí nad Labem 2. 11. 2015

Po vstupu ČR do Evropské unie nedošlo ke zrušení platnosti těchto smluv, ačkoliv některá jejich ustanovení se stala překonanými (obsolentní) nebo byla překryta legislaturou EU (acquis communautaire).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 rozvojová spolupráce s Německem zanikla.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: