Německo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 7. 2017

Zastupitelský úřad ČR Berlín (Německo)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Dle aktuálních, předběžných dat spolkového statistického úřadu dosáhl v r. 2016 objem zahraničního obchodu ČR se SRN rekordních 80,69 mld. € (meziročně + 6,6 %). Jak vývoz do SRN: 42,4 mld. € (meziročně + 8,2 %), tak dovoz ze SRN: 38,28 mld. € (meziročně + 4,9%) dosáhly v uplynulém roce historicky nejvyšších hodnot. Pozitivní saldo ZO se ve prospěch ČR v r. 2016 zvýšilo o více než 50% a činilo rekordních 4,12 mld. €.  Viz tabulka:

Česko-německý zahraniční obchod (€)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Změna YOY v 2016 v %

Export

25869718

27548007

24005928

28701502

32684221

32492972

33010308

36760213

39193412

42403909

8,2

Import

26094736

27600612

22032013

26708243

30824483

31287119

31053689

33469139

36479917

38281339

4,9

Celkem ZO

51964454

55148619

46037941

55409745

63508704

63780091

64063997

70229352

75673329

80685248

6,6

 

Tento pozitivní trend odráží i zahraniční obchod s jednotlivými spolkovými zeměmi. Český vývoz vzrostl v r. 2016 do 14-ti spolkových zemí, s výjimkou poklesu méně u významného Saska-Anhaltska a Sárska. Pořadí obchodních partnerů se nezměnilo – nejvýznamnější v rámci Německa zůstává Bavorsko (podíl na obratu ZO: 24,18 %), Bádensko-Württembersko (16,32 %), Severní Porýní-Vestfálsko (13,28 %) a Dolní Sasko (7,57 %). Obrat zahraničního obchodu se spolkovými zeměmi shrnujeme v níže uvedené tabulce, detailní data za období 2007 – 2016 (export, import, obrat, trend, meziroční změna v 2016 a podíl na ZO se SRN) naleznete na webu ZÚ Berlín ZDE.

 

Podle předběžných statistických výsledků se v r. 2016 největším obchodním partnerem Německa stala ČLR (obrat ZO: 169,9 mld. €), následována FR (167,1 mld. €). USA, které byly v r. 2015 největším partnerem, skončily v loňském roce na místě třetím (164,74 mld. €), následují NL, UK, IT, PL, AT, CH, CZ, BE, ES, RU a HU. ČR se tak loni stala pro SRN 10. největším obchodním partnerem (2015: 11. místo), resp. zůstala 12. největší exportní destinací a 8. největší dovozní destinací.

 

Podle dat ČSÚ byla SRN v r. 2016 i nadále s velkým odstupem nejdůležitější obchodní partner ČR, a to s podílem 29,6 % na celkovém obratu ZO, resp. 32,4 % na vývozu a 26,5 % na dovozu.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura česko-německého zahraničního obchodu se v r. 2016 výrazně nezměnila, hlavními druhy obchodovaného zboží zůstávají 1. automobily; 2. stroje; 3. elektrotechnické výrobky; 4. díly a příslušenství pro automobily a průmysl; a 5. počítače/výpočetní technika. Podrobně viz tabulka:

 

Vývoz do SRN (2016) - druh zboží (top 10)

tis. €

WA87

Motorová vozidla, pozemní vozidla

10257601

WA84

Stroje, přístroje, mechanická zařízení

7792614

WA85

Elektrotechnické výrobky

6615411

WA94

Nábytek, svítidla atd.

2039605

WA73

Výrobky ze železa nebo oceli

1634300

WA39

Plasty a výrobky z nich

1376829

WA40

Kaučuk a výrobky z něj

1046608

WA72

Železo a ocel

845908

WA95

Hračky, hry atd., sportovní potřeby

737542

WA90

Optické, fotografické atd. produkty

730809

 

Dovoz ze SRN (2016) - druh zboží (top 10)

tis. €

WA84

Stroje, přístroje, mechanická zařízení

7409601

WA85

Elektrotechnické výrobky

5911667

WA87

Motorová vozidla, pozemní vozidla

5051285

WA39

Plasty a výrobky z nich

2807904

WA73

Výrobky ze železa nebo oceli

1323021

WA27

Minerální paliva atd.

1229422

WA38

Produkty chemického průmyslu

1194593

WA90

Optické, fotografické atd. produkty

1151196

WA72

Železo a ocel

1027076

WA30

Farmaceutické výrobky

723097

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet ČR v geografickém členění se SRN v r. 2016 (v mil. CZK), zdroj: ČNB

 

 

2016

 

 

Položka

Země

Kredit

Debet

Bilance

Běžný účet

Německo

1 140 156,2

991 971,9

148 184,3

Zboží

Německo

976 756,2

799 324,8

177 431,4

Služby

Německo

118 364,4

111 068,1

7 296,3

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

Německo

18 495,7

2 693,0

15 802,7

Opravy a údržba jinde neuvedené

Německo

2 620,7

5 092,4

-2 471,7

Doprava

Německo

19 966,8

11 626,4

8 340,4

Námořní doprava

Německo

51,0

3 345,9

-3 294,9

Letecká doprava

Německo

986,8

912,5

74,3

Jiné druhy dopravy

Německo

18 587,1

7 130,3

11 456,8

Poštovní a kurýrní služby

Německo

342,0

237,7

104,2

Cestovní ruch

Německo

36 072,3

33 092,0

2 980,3

Pracovní cesty

Německo

7 720,6

9 022,7

-1 302,2

Soukromé cesty

Německo

28 351,7

24 069,3

4 282,4

Stavební práce

Německo

659,7

170,7

489,0

Pojišťovací služby a penzijní financování

Německo

391,8

911,3

-519,6

Finanční služby

Německo

479,1

663,2

-184,1

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

Německo

349,3

5 958,9

-5 609,6

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Německo

15 266,6

11 579,2

3 687,4

Ostatní podnikatelské služby

Německo

22 673,9

38 893,5

-16 219,6

Výzkum a vývoj

Německo

3 250,5

11 511,9

-8 261,4

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

Německo

9 849,5

17 830,7

-7 981,2

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

Německo

9 574,0

9 551,0

23,0

Osobní, kulturní a rekreační služby

Německo

1 388,5

364,2

1 024,2

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

Německo

0,0

23,0

-23,0

Služby nezařazené

Německo

0,0

0,1

-0,1

Prvotní důchody

Německo

41 346,8

63 326,9

-21 980,1

Náhrady zaměstnancům

Německo

31 667,0

255,0

31 412,0

Důchody z investic

Německo

9 679,8

63 071,9

-53 392,1

Důchody z přímých investic

Německo

3 072,4

59 431,7

-56 359,3

Důchody z portfoliových investic

Německo

107,5

117,6

-10,1

Důchody z ostatních investic a rezervních aktiv

Německo

6 499,9

3 522,6

2 977,3

Ostatní prvotní důchody

Německo

0,0

0,0

0,0

Druhotné důchody

Německo

3 688,7

18 252,1

-14 563,4

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav českých přímých investic v zahraničí se dle údajů ČNB ke konci roku 2015 v porovnání s rokem 2014 zvýšil o 45,1 mld. Kč a dosáhl výše 461,5 mld. Kč (17,1 mld. EUR). Nárůst investic byl tvořen především zvýšením stavu základního a ostatního kapitálu.

Z teritoriálního hlediska bylo Německo v roce 2015 čtvrtou nejatraktivnější zemí pro české zahraniční investice s podílem ve výši 5,4 % (1. Nizozemsko: 34,2 %; 2. Slovensko: 16,8 %; 3. Kypr: 8,3 %).

Největší objem tuzemského kapitálu byl investován v oblasti Finančních a pojišťovacích činností (75,1%). S odstupem následuje Zpracovatelský průmysl (7,8 %) a Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (4,9 %).

Stav přímých zahraničních investic v ČR ke konci roku 2015 dosáhl 2 895,2 mld. Kč (107,1 mld. EUR).

Z teritoriálního hlediska se na kapitálu investovaném v ČR nachází Německo na třetím místě s podílem 12,9 %.

Německo je dlouhodobě nejen nejvýznamnějším obchodním partnerem, ale i investorem v ČR

 

Přímé zahraniční investice v ČR k 31.12.2015 v teritoriální struktuře

Pořadí

Země

Podíl v %

1.

Nizozemsko

24,1 %

2.

Rakousko

13,4 %

3.

Německo

12,9 %

4.

Lucembursko

12,2 %

5.

Francie

7,7 %

 

Velká Británie

4,0 %

7.

Švýcarsko

3,8 %

 

Slovensko

3,4 %

 

Ostatní země

18,5 %

 Zdroj: ČNB

 

V ČR působí zhruba 3 500–4 000 německých společností. Z hlediska kapitálové angažovanosti se jedná jak o stoprocentně vlastněné pobočky německých podnikatelských subjektů, tak i formy smíšených společností s různou kapitálovou účastí.

 

Nejvíce německých investic v ČR směřuje dlouhodobě do výroby motorových vozidel, obchodu a obchodních služeb, peněžnictví, výroby elektropřístrojů. První významnou německou investici v ČR po roce 1990 byla investice koncernu Volkswagen do Škody Mladá Boleslav, která se řadí mezi tři největší a nejúspěšnější přímé zahraniční investice v ČR. V roce 2002 přibyla akvizice Transgasu a distribučních krajských společností německou RWE Gas AG za 4,1 mld. EUR. K dalším německým investičním projektům v ČR patří např. investice firem  Siemens,  AEG, Continental, Linde, Deutsche Telekom, Robert Bosch, Schoeller, Knauf, Paul Hartmann, Messe Düsseldorf, Schade, TDW, Osram, Hella-Autotechnik, Hebel, E.ON.

Vysoký podíl německých investic na celkové sumě přímých zahraničních investic v České republice lze mimo příznivé investiční klima vysvětlit částečně také tím, že nadnárodní společnosti často investují v ČR přes své pobočky registrované v Německu. Tímto způsobem mohou využívat dobrých kontaktů v českém prostředí, které tyto pobočky v České republice většinou mají.

V současné době v SRN působí okolo 150 německých společností s majetkovou účastí z ČR nad 50,1 % a s více než 3 zaměstnanci. Řada z nich představuje zastoupení českých společností. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat např. Škoda Auto. SRN je pro ni nejvýznamnější trh, exportuje se tam až 89 % produkce Škoda Auto. Automobilový průmysl představuje zhruba 10% HDP, z toho podíl Škoda činí 6%. Mezi další patří RD Germany (stavba rodinných domů na klíč), Mitas (vývoz pneu pro užitkové automobily a gumárenských výrobků pro průmysl), Triton (vývozce speciálních konstrukcí pro rozvodné skříně a datové centrály).

V posledních letech se objevují i nové specifické investice z ČR v SRN. K nejvýznamnějším patří např. investice Agrofert Holding do dusíkárny Stickstoffwerke Piesteritz a investice EP Energy, a. s. z Energetického a průmyslového holdingu, a. s. do hnědouhelných dolů společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH (MIBRAG), dále investice skupiny Penta do německé firmy Gehring Technologies (výrobce honovacích strojů) a Gimborn Holding GmbH (maloobchod a výroba krmiv a pomůcek pro drobné domácí zvířectvo). Nejnověji pak opětovně akvizice největšího německého pekárenského koncernu Lieken českým holdingem Agrofert (v r. 2013 firma odkoupila od italského koncernu Barilla). V roce 2015 získala skupina ČEZ podíly v high-tech firmách Sonnenbaterie GmbH (Bavorsko) a Sunfire GmbH (Sasko), v r. 2016 ve firmě tado gmbh (Bavorsko) a v r. 2017 v Cloud and Heat Technologies (Sasko). Dne 30.9.2016 byl ukončen prodej hnědouhelné divize spol. Vattenfall konsorciu EPH a.s. a PPF a došlo tak ke vzniku nové společnosti LEAG se sídlem v braniborské Chotěbuzi (Cottbus).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Kromě dvoustranných smluv a dohod byly ekonomické vztahy ČR a SRN v roce 2003 upraveny celou řadou multilaterálních dohod, z nichž nejvýznamnější dosud byla Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. (č. 7/1995 Sb.). Od 1. 5. 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, která byla podepsána dne 16. 4. 2003 v Aténách.

Mezi nejvýznamnější dvoustranné dohody ekonomického charakteru patří:

 • Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 573/1992 Sb., podepsaná dne 2. 10. 1990 v Praze, platná od 2. 8. 1992) a
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1980 v Praze, platná od 17. 11. 1983).

K základním dohodám a smlouvám ekonomického a pracovně-právního charakteru dále patří:

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SRN o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce (č. 83/1975 Sb., podepsaná dne 22. 1. 1975 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vnitrozemské vodní dopravě (č. 330/1990 Sb., podepsaná dne 26. 1. 1988 v Praze, platná od 01.01.1993)
 • Ujednání mezi FMZV ČSFR a Spolkovým ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví SRN o podpoře spolupráce podniků v oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství (podepsaná dne 17. 4. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí z 23. 04. 1991, č. 135/2003 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v ČSFR k zaměstnání na základě smluv o dílo (podepsaná dne 23. 4. 1991 v Praze, platná ode dne podpisu, včetně Ujednání č. 366/1991)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnosti reaktorů SRN o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice (č. 28/1995 Sb., podepsaná dne 19. 12. 1994 v Praze)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě (č. 157/1996 Sb., podepsaná dne 19. 5. 1995 ve Furth im Wald, platná od 1. 6. 1996)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 2. 11. 1990 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě (č. 199/1997 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze, platná ode dne podpisu)
 • Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství (č. 66/1998 Sb., podepsaná dne 12. 12. 1995 v Drážďanech, platná od 25. 10. 1997)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (č.53/1999 Sb., podepsaná dne 24. 10. 1996 v Bonnu)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o ulehčení mezinárodní životně důležité civilní dopravy (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, platná ode dne podpisu)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě (podepsaná dne 23. 4. 1998 v Bonnu, č. 83/2003 Sb.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě (č. 63/2001 Sb., podepsaná dne 19. 6. 1997 v Praze)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (Praha z 02. 02. 2000)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. 09. 2000, č. 10/2003 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000, podepsané 27.08.2013 v Bayreuthu
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 07. 2001 (č. 94/2002 Sb. m. s.)Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení Praha, 27. 07. 2001 (č. 95/2002 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, Praha, 31. 07.2003 (č. 93/2004 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo, Praha, 12. 01. 2004 (č. 37/2004 Sb. m. s)
 • Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, Praha, 18. 07. 2014 (č.53/2014 Sb.m.s.)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsaná dne 21. 04. 2009 v Mnichově
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsaná 25. 07. 2001 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání podepsaná 02. 02. 2000 v Praze
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství podepsané 21. 06. 2002 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství podepsaná 23. 03. 2007 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci podepsaná 20. 12. 2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích podepsaná 03. 11. 1994 v Bonnu, platná od 1. 1.1995
 • Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, Praha, 18. 07. 2014 (č.53/2014 Sb.m.s.) Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko a Ústeckým, Libereckým a Karlovarským krajem podepsaná v Ústí nad Labem 2. 11. 2015

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 rozvojová spolupráce s Německem zanikla.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: