Norsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 1. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

Od roku 2004 jsou obchodní vztahy ČR a Norska upraveny v rámci Dohody o EHP mezi zeměmi EU a zeměmi ESVO. ČR a Norsko uzavřely rovněž dohodu o podpoře a ochraně investic.

Dle statistiky za rok 2016 je Norsko celkově 30. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR (3,95 % obratu veškerého zahraničního obchodu ČR). Hodnotou vývozu zboží a služeb z ČR je Norsko na 26. místě, u dovozu na 33. místě.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Dovoz

28,8

28,1

14,4

8,4

11,7 

Vývoz

16,0

16,2

16,2

17,1

17,6 

Obrat

44,8

44,2

30,6

25,5

29,3 

Bilance

-12,8

-11,9

+1,8

8,7

5,9 

Údaje v mld. Kč

V rámci diverzifikace zásobování ČR strategickými surovinami uzavřela v roce 2007 společnost Transgas dlouhodobý kontrakt do roku 2017 na odběr zemního plynu z Norska v objemu až 3 mld. m3. Od ledna 2009 došlo po dohodě firem Česká plynárenská a StatoilHydro k dalšímu navýšení dodávek zemního plynu z Norska o 1 mil. m3 denně.

Bilance vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Norskem a ČR byla v letech 2007-2013 záporná právě z důvodu nákupu zemního plynu: představoval více než tři čtvrtiny veškerého dovozu z Norska. Po odečtení této položky nicméně zůstávala obchodní výměna ČR s Norskem v tradičních komoditách pozitivní. V roce 2014 nastalo omezování nákupu plynu z Norska, který ČR nově kontrahuje v Německu. Vůči Norsku tato fakturační změna postavila ČR do pozice výrazně aktivnějšího exportéra a hodnota vývozu z ČR do Norska vykazuje dlouhodobě stoupající tendenci.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR:

 • silniční vozidla (osobní automobily, autobusy a traktory)
 • výrobky ze železa a oceli (tyče, trubky, pruty, dráty, kabely, kolejnice, cisterny)
 • přístroje pro pájení a svařování
 • přístroje pro elektronické řízení dopravy, železniční návěstidla, světelné ukazatele
 • stroje pro automatizované zpracování dat (kancelářské, záznamové)
 • elektrotechnické součástky (tištěné obvody, zařízení k elektrické ochraně obvodů)
 • zařízení pro vytápění (hořáky, radiátory, kotle)
 • textilie a tkaniny z přírodních i umělých vláken, oděvy a oděvní doplňky
 • výrobky z plastů pro stavebnictví (trubky, krytiny, desky, fólie, těsnění, vany), plastové kuchyňské nádobí
 • stavební stroje (jeřáby, vozíky, buldozery, srovnávače, rypadla), zemědělské stroje (žací, sekací, třídící)

Hlavní dovozní komodity ČR:

 • ryby, korýši a rybí maso (chlazené, zmrazené)
 • feroslitiny, hliník, měď, zinek a výrobky z nich
 • lékařské nástroje, léky a farmaceutické zboží
 • zemědělské, lesnické a zahrádkářské stroje a ruční nářadí
 • komponenty motorových vozidel
 • vodík, anorganické chemikálie, chemické izotopy, radioaktivní směsi, karbidy
 • transformátory, elektrické rozvaděče, kabely a vodiče
 • potravinové přípravky
 • chemická hnojiva
 • buničina a papír

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zájmem je zvyšování objemu služeb poskytovaných v rámci incomingového cestovního ruchu do ČR. Praha byla v uplynulých letech několikrát vyhlášena destinací roku pro víkendové zájezdy a je oblíbeným dějištěm pro pořádání svatebních obřadů a hostin norských párů.

V sektoru turistického ruchu je možné doporučit propagaci českého lázeňství norské klientele ve spojení s poskytováním komplexních služeb specializovaných rehabilitačních a zdravotnických zařízení (oční a zubní zařízení a dále nejrůznější kosmetická pracoviště).

Mezi ČR a Norskem poskytují letecké služby ve formě přímého spojení aerolinie Norwegian Air Shuttle (celoročně provozovaná linka z Prahy do Oslo, sezónní do Bergenu a Stavangeru). Pravidelnou autobusovou linku z Prahy a Ústí nad Labem do Sarpsborgu a Oslo zajišťuje firma Student Agency.

Perspektivu v Norsku mají dále IT služby z ČR (vývoj SW na míru, grafické práce, architektonické návrhy apod.).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádná rozsáhlá investice z české strany v Norsku se t. č. nerealizuje. Formou joint-venture v Norsku působí firmy Wikov Industry (Scana Wikov) a Ferram (Smith-Ferram). Sicar Nordic, dceřiná společnost firmy Sicar, se zabývá výrobou a servisem sanitních vozidel.

K hlavním českým vývozcům do Norska patří firmy: ELFE, s. r. o. (subdodávky pro námořní plošiny); FAGUS a.s. (montované stavby); Hutní montáže, a.s. (jeřábová technika); Chart Ferox, a.s. (zařízení pro přepravu a uskladnění zkapalněných plynů); JUTA a.s. (fólie pro stavebnictví, agrotextilie, hydroizolační fólie); KOMA Modular s.r.o. (montované stavby); Metrostav a.s. (výstavba dopravní infrastruktury); Sandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s r.o. (speciální nerezové oceli a titan); ŠKODA AUTO a.s. (osobní automobily), Třídič, s. r. o. (mobilní třídící a drtící stroje).

K nejvýznamnějším dovozcům z Norska se řadí firmy: EGO Zlín, spol. s r.o. (zdravotnická technika); Isola Powertekk s.r.o. (střešní krytiny); Jotun Powder Coatings CZ a.s. (práškové nátěry); VERNELAND GROUP CZECH s.r.o. (zemědělská technika); PragoNord Praha s.r.o. (přímotopné panely);  Ronal CR s.r.o. (zpracování hliníku); Scandique spol. s r.o. (krby); Trímet Prag s.r.o. (zpracování hliníku); Yara Agri Czech Republic, s.r.o. (průmyslová hnojiva).

Norsko uzavírá pětadvacítku zahraničních investorů v ČR. Působí zde mj. firmy Norske Skog (bývalé Papírny Štětí), Orkla Foods (pizza Guseppe, vlastník potravinářských firem Vitana Byšice a Hamé Kunovice), Norwood (výroba špejlí pro lízátka - Central Sticks) a Jotun Powder Coating (chemička v Ústí nad Labem).

Norský Vládní penzijní fond Global investuje rovněž v ČR. Drží mj. akcie společností Komerční banka, a. s., MONETA Money Bank, a. s., a PEGAS NONWOVENS s. r. o., jejichž úhrnná hodnota na konci roku 2016 byla 511 mil. NOK. Fond pravidelně nakupuje státní dluhopisy ČR, na konci roku 2016 činil jejich celkový objem 7 728 mil. NOK. V rámci investic do nemovitostí fond drží 50% podíl v několika logistických centrech v Jirnech, Ostravě, Říčanech-Jažlovicích a Štěnovicích.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím norským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění, částka 4/1963 Sb., v platnosti od 25. 10. 1962.
 • Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím, částka 19/1974 Sb., v platnosti od 1. 1. 1974.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti, částka 461/1990 Sb., v platnosti od 15. 7. 1990.
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic, částka 530/1992 Sb., v platnosti od 6. 8. 1992.
 • Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království, částka 310/1997 Sb., v platnosti od 11. 11. 1997.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách, částka 299/1999 Sb., v platnosti od 8. 11. 1999.
 • Dohoda mezi Českou republikou a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě, částka 64/2001 Sb.m.s., v platnosti od 29. 5. 2001.
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Norského království, částka 92/2001 Sb.m.s., v platnosti od 4. 6. 1998.
 • Mnohostranné memorandum o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), částka 112/2002 Sb.m.s., v platnosti od 13. 6. 2002.
 • Memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004-2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou, částka 36/2005 Sb.m.s., v platnosti od 2. 12. 2004.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, částka 121/2005 Sb.m.s., v platnosti od 9. 9. 2005.
 • Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, částka 29/2009 Sb.m.s., v platnosti od 1. 12. 2004.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, částka 72/2009 Sb.m.s., v platnosti od 1. 10. 2009.
 • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím, částka 84/2011 Sb.m.s., v platnosti od 18. 6. 2011.
 • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou, částka 85/2011 Sb.m.s., v platnosti od 17. 6. 2011.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Norsko si vzájemně neposkytují žádnou rozvojovou ani technickou pomoc.

V letech 2004-2014 čerpali příjemci v ČR z Fondů EHP a Norských fondů prostředky v úhrnné výši 242,7 mil. EUR. Finance byly použity k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, na zdravotní a dětskou péči, posílení neziskového sektoru, na spolupráci v rámci Schengenu a ve školství, vědě a výzkumu.

Pro období 2014-2021 je pro ČR vyhrazena k čerpání částka 95,5 mil. EUR z Fondů EHP a 89 mil. EUR z Norských fondů. Hlavními programovými oblastmi jsou výzkum a vzdělávání, podpora podnikání mladých, rozvoj občanské společnosti, nediskriminace a sociální inkluze, zdravotní osvěta, ochrana životního prostředí, péče o kulturní dědictví a bilaterální projekty spolupráce policejních sborů a vězeňských služeb.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: