Norsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

Od roku 2004 jsou obchodní vztahy ČR a Norska upraveny v rámci Dohody o EHP mezi zeměmi EU a zeměmi ESVO. ČR a Norsko uzavřely rovněž dohodu o podpoře a ochraně investic.

Dle statistiky za rok 2014 je Norsko 25. nejvýznamnějším vývozním partnerem ČR (0,45 % veškerého exportu z ČR). Z opačného pohledu je ČR pro Norsko 37. nejvýznamnějším odbytištěm jeho zboží a služeb (0,16 % exportu).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

23,5

28,8

28,1

14,4

8,4

Vývoz

15,1

16,0

16,2

16,2

17,1

Obrat

-8,4

-12,8

-11,9

+1,8

8,7

Bilance

38,6

44,8

44,2

30,6

25,5

Údaje v mld. Kč

V rámci diverzifikace zásobování ČR strategickými surovinami uzavřela v roce 2007 společnost Transgas dlouhodobý kontrakt do roku 2017 na odběr zemního plynu z Norska v objemu až 3 mld. m3. Od ledna 2009 došlo po dohodě firem Česká plynárenská a StatoilHydro k dalšímu navýšení dodávek zemního plynu z Norska o 1 mil. m3 denně.

Bilance vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Norskem a ČR byla v letech 2007-2013 záporná právě z důvodu nákupu zemního plynu: představoval více než tři čtvrtiny veškerého dovozu z Norska. Po odečtení této položky nicméně zůstávala obchodní výměna ČR s Norskem v tradičních komoditách pozitivní. V roce 2014 nastalo omezování nákupu plynu z Norska, který ČR nově kontrahuje v Německu. Vůči Norsku tato fakturační změna postavila ČR do pozice výrazně aktivnějšího exportéra a hodnota vývozu z ČR do Norska vykazuje dlouhodobě stoupající tendenci.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR:

 • silniční vozidla (především osobní automobily), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, stroje a zařízení pro průmysl a k výrobě energie, kovové výrobky, železo a ocel, elektrická zařízení (přístroje a spotřebiče), zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku, nábytek, prefabrikované budovy.

Hlavní dovozní komodity ČR:

 • zemní plyn, ryby a mořské plody, neželezné kovy, železo a ocel, silniční vozidla, strojní zařízení pro průmysl, anorganické chemikálie, léčiva a farmaceutické výrobky, elektrická zařízení (přístroje a spotřebiče).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zájmem je o zvyšování objemu služeb poskytovaných v rámci incomingového cestovního ruchu do ČR. Praha byla v uplynulých letech několikrát vyhlášena destinací roku pro víkendové zájezdy a je oblíbeným dějištěm pro pořádání svatebních obřadů a hostin norských párů.

V sektoru turistického ruchu je možné doporučit propagaci českého lázeňství norské klientele ve spojení s poskytováním komplexních služeb specializovaných rehabilitačních a zdravotnických zařízení (oční a zubní zařízení a dále nejrůznější kosmetická pracoviště).

Mezi ČR a Norskem poskytují letecké služby ve formě přímého spojení aerolinie Norwegian Air Shuttle (celoroční spojení z Prahy do Oslo a do Bergenu). Pravidelnou autobusovou linku z Prahy a Ústí nad Labem do Sarpsborgu a Oslo zajišťuje firma Student Agency.

Perspektivu v Norsku mají dále IT služby z ČR (vývoj SW na míru, grafické práce, architektonické návrhy apod.).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádná rozsáhlá investice z české strany v Norsku se t. č. nerealizuje. Formou joint-venture v Norsku působí firmy Wikov Industry (Scana Wikov) a Ferram (Smith-Ferram). Sicar Nordic, dceřiná společnost firmy Sicar, se zabývá výrobou a servisem sanitních vozidel.

K hlavním českým vývozcům do Norska patří firmy: Škoda Auto Mladá Boleslav, Sandvik Chomutov, Ferox Děčín, Vitana Byšice, Vítkovice Gearworks Ostrava, Wikov Gear Plzeň, Zetor, Elfe Krnov, Vesuvius Solar Crucible Třinec, Linde Frigera Beroun, Philip Morris ČR, Coca-Cola Beverages Praha.

K nejvýznamnějším dovozcům z Norska se řadí: RWE Transgas, Hayes Lemmerz Alukola Ostrava, Agrofert Holding Praha, Ronal Jičín, Mittal Steel Ostrava, Moravia Steel Třinec, Trímet Prag Dobříš, Scandique Praha.

Norsko uzavírá pětadvacítku zahraničních investorů v ČR. Působí zde mj. firmy Norske Skog (bývalé Papírny Štětí), Orkla Foods (pizza Guseppe, vlastník potravinářských firem Vitana Byšice a Hamé Kunovice), Norwood (výroba špejlí pro lízátka - Central Sticks) a Jotun Powder Coating (chemička v Ústí nad Labem).

Kromě těchto investičních účastí působí v ČR další norské firmy: Hydro (výroba průmyslových hnojiv), Yara Agri Czech Republic (distribuce průmyslových hnojiv), Isola Platon (střešní krytiny), Det Norske Veritas (certifikace kvality), Pragonor/Nobo (topná tělesa), Elopak (obaly), Kverneland Group Czech (zemědělská technika), Scandique (kamna a krby), Sprint (sportovní vybavení) aj.

Norský Vládní penzijní fond Global investuje rovněž v ČR. Vlastní mj. akcie společností ČEZ, Komerční banka a Pegas Nonwovens, jejichž hodnota na konci roku 2015 činila 847 mil. NOK. Pravidelně nakupuje dluhopisy vlády ČR, dále drží dluhopisy České exportní banky, Českých drah a ČEZu, jejichž celkový objem na konci roku 2015 byl 8 752 mil. NOK. V rámci investic do nemovitostí fond drží 50% podíl v několika logistických centrech v ČR (Jirny, Ostrava, Říčany-Jažlovice, Štěnovice, Úžice).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím norským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění, částka 4/1963 Sb., v platnosti od 25. 10. 1962.
 • Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím, částka 19/1974 Sb., v platnosti od 1. 1. 1974.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti, částka 461/1990 Sb., v platnosti od 15. 7. 1990.
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic, částka 530/1992 Sb., v platnosti od 6. 8. 1992.
 • Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království, částka 310/1997 Sb., v platnosti od 11. 11. 1997.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách, částka 299/1999 Sb., v platnosti od 8. 11. 1999.
 • Dohoda mezi Českou republikou a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě, částka 64/2001 Sb.m.s., v platnosti od 29. 5. 2001.
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Norského království, částka 92/2001 Sb.m.s., v platnosti od 4. 6. 1998.
 • Mnohostranné memorandum o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), částka 112/2002 Sb.m.s., v platnosti od 13. 6. 2002.
 • Memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004-2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou, částka 36/2005 Sb.m.s., v platnosti od 2. 12. 2004.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, částka 121/2005 Sb.m.s., v platnosti od 9. 9. 2005.
 • Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, částka 29/2009 Sb.m.s., v platnosti od 1. 12. 2004.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, částka 72/2009 Sb.m.s., v platnosti od 1. 10. 2009.
 • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím, částka 84/2011 Sb.m.s., v platnosti od 18. 6. 2011.
 • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou, částka 85/2011 Sb.m.s., v platnosti od 17. 6. 2011.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Norsko si vzájemně neposkytují žádnou rozvojovou ani technickou pomoc.

V letech 2004-2014 čerpali příjemci v ČR z Fondů EHP a Norských fondů prostředky v úhrnné výši 242,7 mil. EUR. Finance byly použity k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, na zdravotní a dětskou péči, posílení neziskového sektoru, na spolupráci v rámci Schengenu a ve školství, vědě a výzkumu.

Pro období 2014-2021 je pro ČR k čerpání vyhrazena částka 95,5 mil. EUR z Fondů EHP a 89 mil. EUR z Norských fondů (prioritní oblasti viz 3.3).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: