Omán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
1993 456 133. - 39 143. - 495 144. - 417
1994 402 134. 88,2 5 178. 12,8 407 143. 82,2 397
1995 466 133. 115,9 0 203. x 466 149. 114,5 466
1996 352 138. 75,5 2 188. x 354 155. 76,0 350
1997 265 146. 75,3 11 171. 550,0 276 159. 78,0 254
1998 828 126. 312,5 1 195. 9,1 829 139. 300,4 827
1999 374 142. 45,2 1 188. 100,0 375 158. 45,2 373
2000 1 852 108. 495,2 0 206. x 1 852 129. 493,9 1 852
2001 752 130. 40,6 6 181. x 758 145. 40,9 746
2002 877 127. 116,6 34 161. 566,7 911 141. 120,2 843
2003 1 201 117. 136,9 14 171. 41,2 1 215 137. 133,4 1 187
2004 4 444 104. 370,0 244 142. 17x 4 688 119. 385,8 4 200
2005 9 188 91. 206,8 20 186. 8,2 9 208 107. 196,4 9 168
2006 11 081 93. 120,6 76 170. 380,0 11 157 106. 121,2 11 005
2007 34 139 78. 308,1 274 161. 360,5 34 413 90. 308,4 33 865
2008 19 118 95. 56,0 745 142. 271,9 19 863 107. 57,7 18 373
2009 11 223 103. 58,7 9 451 89. 13x 20 674 100. 104,1 1 772
2010 14 959 100. 133,3 10 693 88. 113,1 25 652 100. 124,1 4 266
2011 25 161 92. 168,2 25 423 74. 237,8 50 584 87. 197,2 -262
2012 30 729 89. 122,1 20 394 82. 80,2 51 123 89. 101,1 10 335
2013 27 204 87. 88,5 16 367 85. 80,3 43 571 90. 85,2 10 837
2014 45 766 79. 168,2 12 266 88. 74,9 58 032 86. 133,2 33 500
2015 71 050 71. 155,2 13 331 89. 108,7 84 381 77. 145,4 57 719

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
7812 Motorová vozidla k dopravě osob 821 551
7523 Ostatní zařízení k autom.zprac.dat 246 128
7232 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladáče 71 932
7527 Paměťové jednotky 46 786
7725 Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V 38 719
8131 Lampy, svítidla (vč. světlometů, reflektorů), j.n. 28 302
6995 Různé výrobky ze základních kovů 27 206
8745 Měřící, regulační a vědecké přístroje, j.n. 22 809
0612 Řepný nebo třtinový cukr ostatní, chemicky čistá sacharoza 22 434
8122 Keramické výlevky, umyvadla, vany, bidety apod. 22 075

Dovoz

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
7843 Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel 299 878
6991 Zámečnické výrobky, sejfy, pancéřové schránky 9 498
5531 Voňavky a toaletní vody 6 839
8213 Nábytek, j.n., kovový 2 714
5419 Farmaceutické výrobky, jiné než léčiva 1 661
5822 Ost.pláty,desky,fólie z plastických hmot,nelehčených 1 395
7431 Čerpadla na vzduch nebo vývěvy, kompresory vzduchu 1 300
5422 Léčiva obsahující hormony a deriváty, ne antibiotika 421
7781 Články (baterie) a elektrické akumulátory, vč. dilů 312
7725 Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V 145

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná obchodní výměna v oblasti služeb není s Ománem rozvinutá.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Aktivity českých firem nejsou v Ománu příliš výrazné, většina vývozu jsou subdodávky pro realizaci velkých energetických a dalších infrastrukturních projektů zajišťované v ČR usídlenými dceřinými či sesterskými společnosti velkých nadnárodních firem.

Výrazně aktivní je na trhu společnost Agile-Europe s.r.o., která v současné době realizuje kontrakt uzavřený se státní společností Petroleum Development Oman ve výši 7 mil. USD na dodávku instalaci solárních panelů na ropné vrty (2000 stanic zdrojů pro zařízení na monitorování případných poruch ropných čerpadel) a dále  společnost EGE, která podepsala v roce 2011 kontrakt na montáž elektrického zařízení pro rozvodné stanice.

K nevětším vývozcům patří Škoda Auto (cca 500 vozů ročně), Barum Continental, Evraz Vítkovice, FoxConn, ABB.

Firma Škoda auto je v Ománu zastoupena jednou z nejvýznamnějších místních firem - Zubair Corporation s divizemi a dceřinými společnostmi téměř ve všech odvětvích ekonomiky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce neexistuje na mezistátní úrovni mezi Ománem a ČR zatím žádná smluvní základna.

V prosinci 2009 předložila česká strana návrh Dohody o podpoře a ochraně investic. Od roku 2010 je však tato agenda v kompetenci EK. V jednáních bude pokračováno v případě, že to umožní nově připravovaná legislativa EU pro rozjednané dohody.

V březnu 2011 došlo v Praze k parafování Dohody o letecké přepravě, dohoda je na ománské straně v připomínkovém řízení (na české bylo ukončeno v únoru 2012).

V červnu 2012 došlo v Praze k prvnímu kolu jednání o Dohodě o zamezení dvojímu zdanění. Druhé kolo se uskutečnilo v Ománu v prosinci 2012, dohoda je od 06/2013 na české straně připravena k podpisu, na ománské straně probíhá předpodpisové schvalovací řízení.

V prosinci roku 2004 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a ománskou Obchodní a průmyslovou komorou (Agreement of Cooperation between the Economic Chamber of the Czech Republic and the Oman Chamber of Commerce and Industry).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Omán si rozvojovou pomoc neposkytují.

Omán je beneficiantem rozvojové pomoci z různých fondů, ať už se jedná o fondy arabské či islámské či fondy konkrétně určené některými zeměmi na rozvoj některého z oborů ománského hospodářství (např. japonská podpora rozvoje ománského rybářství či United States Agency for International Development pro rozvoj ománského privátního podnikatelského sektoru). Omán je též jednou ze zemí, která je přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI)) v plánech na léta 2007 – 2013. Je zařazen mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního.

Přijímaná rozvojová pomoc činila v roce 2009, podle údajů Světové banky celkem 212 mil. USD (včetně úvěrů s rozvojovým prvkem). Další oficiální rozvojová pomoc není indikována. (Zdroj: statistiky Světové banky, poslední údaje dostupné k 10/2012)

V roce 2008  získal Omán celkem 31,9 mil. USD, z toho od mezinárodních organizací OSN celkem 6,4 mil. USD a od jednotlivých zemí 3,76 mil. USD. Z toho USA poskytly 1,43 mil. USD, Francie 0,7 mil. USD, GB  0,56 mil. USD, Německo 0,47 mil. USD, Japonsko 0,45 mil. USD, Nizozemí 0,13 mil. USD a Austrálie 0,04 mil. USD. Dlouhodobě je nejvýznamnějším donorem bilaterální rozvojové pomoci Japonsko

Mezi poskytovatele rozvojové pomoci není Omán zařazen.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: