Omán

Rozcestník informací o Ománu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Světová krize a koronavirová pandemie zasáhly Omán už na jaře 2020. Propad cen ropy přinesl okamžité výpadky příjmů státního rozpočtu. Příjmy z prodeje ropy totiž tvoří cca 65 % příjmů ománského rozpočtu. HDP se v roce 2020 propadlo o 6,2 %. Vláda byla nucena zavést řadu opatření na zmírnění rozpočtového schodku, snižovala výdaje státu, zaváděla nové daně, zvyšovala poplatky a vydávala dluhopisy. Veřejný dluh Ománu se proto meziročně zvýšil z 60,4 % na 81,9 % na konci roku 2020.

Analytici upozorňují, že ropa v Ománu vyschne už za méně než 15 let. Omán si je plně vědom této výzvy a snaží se proto diverzifikovat státní příjmy a odklonit své hospodářství od závislosti na příjmech z ropy. Jako bohatá ropná země na to Omán zatím ještě prostředky má. Omán si je vědom, že rozvoj hospodářství dosáhne nejrychleji jen díky zahraničním investorům, a proto jim nabízí velmi zajímavé pobídky. To je nová příležitost také pro české firmy, které zvažují svoji expanzi na trhy GCC s určitým stupněm lokalizace výroby na území Ománu.

Omán v krizi nesnižoval investice ani nerušil pobídky investorům, naopak své úsilí zesílil. Přijal tzv. „střednědobý plán fiskální konsolidace“, na jehož základě chce během pěti let finanční deficit postupně odstranit. Stát láká zahraniční investory, aby v Ománu lokalizovali výrobu, využili zajímavou polohu uprostřed mezinárodních námořních tras a odtud své zboží volně rozváželi nejen po zemích GCC, ale do celého světa.

Na rozdíl od svých bohatších sousedů z GCC podniká Omán některé dosud v regionu nevídané kroky – umožňuje firmám vlastnit půdu a cizincům i 100% vlastnictví firmy (i když zatím jen v ekonomických zónách). Na rozlehlém území Ománu se nachází řada speciálních ekonomických zón, tzv. průmyslových měst. Ty se rozkládají na stovkách až tisících hektarech zasíťované plochy, na kterých se státní podporou rostou nové výrobní závody, potravinářské a farmaceutické klastry nebo centra pro automotive, plastovou, mikro či nano výrobu.

Specifikem Ománu je vysoký podíl státního vlastnictví v ekonomice (údajně nejvyšší mezi zeměmi GCC) a množství velkých monopolních státních podniků. Potenciálním odběratelem, investorem, regulátorem trhu tak bude s největší pravděpodobností vždy některý subjekt vlastněný státem.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Automobilový průmysl

V Ománu se připravuje tzv. „Motcar Project“, tedy projekt rozšíření průmyslové zóny, města a přístavu Sohar (Suhar Industrial City), do něhož bude koncentrována výroba a služby spojené s osobními i nákladními automobily a průmyslo­vými stroji. Půjde především o jejich dovoz, úpravu či opravu a reexport, výrobu náhradních dílů a doplňků, a poskytování řady dalších navazujících služeb, a to nejen pro Omán a region zemí GCC, ale i pro severní a východní Afriku a jihozápadní Asii. Zadavatelem je státní agentura pro průmyslové investice MAYDAN. Pro zasvěcené a znalce není překvapením, že bezmála 60 % našeho dovozu z Ománu v roce 2020 představovaly díly a příslušenství motorových vozidel.

Všem českým firmám, které se zabývají výrobou či poskytováním služeb v segmentu automotive či stavebních strojů a zvažují možnosti lokalizace či expanze do regionu Arabského poloostrova doporučujeme oslovit generálního ředitele průmyslové zóny Sohar (pan Hamad Humud al Qasabi), tel: +968 255 65 114, qasabi@madayn.om a provést si vlastní kalkulaci pobídek a přínosnosti takovéto expanze na nové trhy.

Energetický průmysl

V ománské energetice vidíme nové příležitosti:

  • při výstavbě zdrojů založených na obnovitelných zdrojích energie – OZE,
  • při vývoji a prodeji střešních solárních systémů pro domácnosti,
  • při tvorbě ostrovních systémů pro odlehlé monitorovací stanoviště a
  • při projektech budování a sjednocování páteřní přenosové soustavy.

Celková výroba elektřiny sultanátu v roce 2020 dosáhla 37,961 GWh, a to díky 10 plynovým elektrárnám. Ambicí vlády je však dosáhnout 30% podílu OZE do roku 2030, a vláda proto připravuje velké investice a poskytuje velmi zajímavé pobídky. Primárně cílí na využití solární energie, protože její cyklická výroba koresponduje se zdejšími výkyvy spotřeby během dne. V současné době je v různém stadiu cca 8 projektů solárních elektráren (největší s výkonem 500 MW), ale připravují se další.

Příznivé podmínky denního slunečního svitu a rozsáhlá nevyužitá pouštní plocha jsou pak další faktory, které nahrávají jejímu rozvoji. Elektřinu a vodu v sultanátu vykupuje monopolní státní společnost Oman Power and Water Procurement Company, která ji dále prodává prostřednictvím řady státních a polostátních subjektů. Celková spotřeba elektřiny v roce 2019 dosáhla 33,796 GWh. Na této spotřebě se domácnosti podílí přibližně 45 %.

I proto se domníváme, že v souběhu s odstraněním státních dotací z počátku roku 2021, jsou již domácnosti velmi přístupné investicím do střešních solárních systémů. Dále s ohledem na velkou rozlohu sultanátu a jeho neosídlenost mají v Ománu velké využití malá ostrovní energetická řešení pro monitoring průmyslových sítí. Ztrátovost přenosové sítě činí 14 % a i v tomto kontextu závěrem zmíníme, že společnost Oman Electricity Transmission Company (OETC), člen skupiny Nama Group, koncem roku 2020 podepsala řadu dohod v celkové hodnotě 475 mil. USD za provedení první fáze projektu, jehož cílem je propojení severní a jižní elektrické přenosové sítě v sultanátu.

V dalších letech mají následovat v obdobných objemech i další fáze tohoto projektu, na nichž se mohou podílet i české firmy, a to nejen v roli subdodavatelů. Připravuje se výstavba 400kV konektorů do KSA a UAE, výstavba navazujících sítí a trafostanic apod.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Omán byl kvůli klimatickým podmínkám zemědělsky znevýhodněnou zemí a dodnes zůstává čistým dovozcem potravin, který k zemědělství využívá jen 1,5 % ze své rozlohy. To se však s dostupností odsolené vody mění. Vláda v zájmu odklonu hospodářství od ropy investuje také do rozvoje ománských zemědělských a potravinářských kapacit. Tyto nové kapacity buduje vláda prostřednictvím státní společnosti Oman Food Investment Holding Company (OFIC). V současné době se již OFIC, který byl založen před pouhými sedmi lety, může pochlubit investičním portfoliem 23 společností a aktivy souvisejícími s výrobou potravin v celkové výši kolem 1,5 miliardy USD.

Nová strategie OFIC pro roky 2020–2040 (masivně podporovaná prostředky ze státního ropného fondu OIA) plánuje další silný růst, která má OFIC přivést mezi globální hráče v oblasti výroby a prodeje potravin. Společnost OFIC je otevřená zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inteligentních zemědělských systémů při bilaterální spolupráci s různými zeměmi. To může být příležitostí pro české firmy, které mají zájem dodávat zemědělské a potravinářské technologie, veterinární přípravky, zakládat a provozovat společné podniky.

Velvyslanectví ČR v Rijádu
e-mail: commerce_riyadh@mzv.cz
www.mzv.cz/riyadh
• Teritorium: Asie | Omán | Zahraničí