Omán: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • česky: Sultanát Omán
 • arabsky v českém přepisu: Saltanat Umán

Složení vlády:

Níže je uvedeno složení vlády ke dni 30. 9.2 014. Vláda zaznamenala výraznou obměnu na jaře 2011 v souvislosti se sociálními nepokoji v zemi. Celkem bylo vyměněno postupně 15 ministrů z celkového počtu 28.

 • Jeho královská Výsost (His Majesty) Qaboos bin Said Al-Said, Sultan of Oman
  - předseda vlády, ministr obrany, financí a zahraničních věcí  
 • Thuwayni bin Shhab Al Said
  - zvláštní reprezentant JKV sultána
 • Jeho výsost (His Highness) Sayyid Fahd bin Mahmud Al-Said 
  - místopředseda vlády pro kabinetní otázky  
 • Dr. Fuad bin Jaafar bin Mohammed Al-Sajwaani 
  - ministr zemědělství
 • Muhammad bin Ali Al-Qatabi
  ministr rybářství
 • Abdallah bin Muhammad bin Abdallah Al-Salimi 
  - ministr pro náboženské záležitosti  
 • Sheikh Khalid bin Omar bin Said Al-Marhun 
  - ministr veřejných služeb  
 • Sayyid Khalid bin Hilal Al-Busaidi - ministr pro kancelář královského dvora  
 • Dr. Madeeha bint Ahmed bin Nassir  Al-Shibaniyan
  - ministryně školství  
 • Mohammed bin Salim bin Said Al-Tubi
  - ministr životního prostředí  
 • Dr. Ali bin Muhammad bin Musa 
  - ministr zdravotnictví  
 • Jeho Výsost (His Highness) Sayyid Haythim bin Tariq Al-Said 
  - ministr pro kulturní dědictví  a kulturu  
 • Dr. Rawya bint Saud Al-Busaidi 
  - ministryně vyššího školství  
 • Muhammad bin Saif Al-Shabibi 
  - ministr bydlení  
 • Dr.Hamad bin Muhamad Al-Rashdi 
  - ministr informací  
 • Hammud bin Faisal bin Said Al-Busaidi 
  - ministr vnitra  
 • Sheikh Abdulmalik bin Abdallah bin Al-Khalili
  - ministr spravedlnosti  
 • Dr. Abdallah bin Mohammed bin Said Al-Saidi 
  - ministr právních záležitostí  
 • Abdallah bin Nasser bin Abdallah  Al-Bakri 
  - ministr práce  
 • Muhammad bin Hamad bin Sayf  Al-Rumhi 
  - ministr ropy a plynu  
 • Ahmed bin Abdullah bin Mohammed Al-Shuhi 
  - ministr regionálních municipalit a vodních zdrojů  
 • Gen. Sultan bin Mohammed  Al-Nuamani 
  - ministr královské kanceláře  
 • Sheikh Mohammed bin Said bin Saif Al-Kalbani 
  - ministr sociálního rozvoje  
 • Ali bin Masud bin Ali Al-Sunaidi 
  - ministr obchodu a průmyslu
 • Saad bin Muhammad bin Said Al-Murdhuf Al-Saadi
  - ministr sportu
 • Ahmed bin Nasser bin Hamad Al-Mahrazi 
  - ministr turistiky  
 • Ahmed bin Mohammed bin Salim Al-Futaisi 
  - ministr dopravy a komunikací  
 • Sayyid Saud bin Hilal bin Hamad Al-Busaidi 
  - státní ministr a guvernér Maskatu  
 • Sayyid Mohammed bin Sultan bin hamoud Al-Busaidi 
  - státní ministr a guvernér Dhofaru  
 • Sayid Badr bin Saud bin Harib Al-Busaidi 
  - ministr pro otázky obrany  
 • Darwish bin Ismail bin Ali Al-Balushi
  - státní ministr pro otázky financí
 • Yusuf bin Alawi bin Abdallah 
  - ministr pro otázky zahraničních věcí  

Jména jsou uvedena v anglické transkripci, která se může lišit v různých zdrojích.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • 4,398 mil., z toho 1,989 mil. cizinců a 2,409 Ománců
  (tj. cca 45,2 % cizinců a 54,8 % Ománců)
  Zdroj: “Statistical Bulletin 04/2016” Central Bank of Oman

Průměrný roční přírůstek:

 • 2,07 % (odhad Central Bank of Oman 04/2016)

Demografické složení:

 • muži: 64 %
 • ženy: %
 • Statistical Yearbook 2013 of Central Bank of Oman - údaj se vztahuje pouze k  Ománcům, demografické složení expatů: 83 % muži, 17 % ženy

Věkové složení:

 • do 14 let: 30,23 %
 • 15-24 let: 19,51 %
 • 25-54 let: 43,0 %
 • 55-64 let: 3,9 %
 • nad 64 let: 3,37 %

Z přiložené statistiky je zjevný vysoký podíl mladého obyvatelstva, které tvoří ve věku do 24 let více jak 50 % celkového počtu.

Národnostní složení:

 • Arabové a další afro-asijské národnosti (Balúčové, Indové, Srí Lančané, Pákistánci, Bangladéšané apod.)
 • státní příslušníci (Ománci): 56,34 %
 • cizinci: 43,66 % (zejména z ostatních arabských zemí a z jižní a jihovýchodní Asie)
 • Zdroj Statistical Yearbook 2014 of Central Bank of Oman vydaná v 06/2014

Náboženské složení:

 • muslimové (islám): 85,9 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též menšiny sunnitské i ší'itské)
 • křesťané: 6,5 %
 • hinduisté: 5,5 %
 • jiná náboženství: 2,1 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 46 %

Hustota osídlení: 18,14 obyv./km2

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Aktuální ománské statistiky jsou obecně obtížně dostupné a pokud jsou zveřejňovány výsledky za poslední finanční rok, pak je tak činěno se značným časovým zpožděním (cca 12 i více měsíců). 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

HDP v běžných cenách  v mld. USD

46,11

53,78

69,9

76,5 

94,6

121,1

104,0

Přírůstek objemu HDP v %

3,7

4,7

4,5

5,8

4,7

2,9

4,4

HDP na 1 obyv. v USD

17 519

19 921

21 164

21 534

20 011

19 310  

Podíl na tvorbě HDP v % v běžných cenách

- těžba ropy a zemního plynu, petrochemie

40

46

52

52

48

   

- zemědělství a rybolov

1,4

1,2

1,1

1,1

1,0

   

- průmyslová výroba neropná, vč. stavebnictví

20

18

16,5

17,8

17,6

   

- služby

40

38

34

35

37

   

Míra inflace v %

3,4

3,2

4,0

2,9

1,1

 1,2 1,0

Kurs měny k USD

0,3845

0,3845

0,3845

0,3845

0,3845

   

Průměrné úrokové sazby v % - vklady

2,2

1,7

1,3

1,3

n/a

 n/a  n/a

Průměrné úrokové sazby v % - úvěry

7,4

6,8

6,1

5,2

n/a

 n/a  n/a

* Zveřejněné údaje jsou odhady - viz zdroje

Zdroj: CIA Factbook 04/2016, The World Bank 04/2016, Central Bank of Oman  - ročenka za rok 2014 z 06/2015, Monthly Report 04/2016

Nezaměstnanost: Jediný dostupný údaj je ze zdroje CIA World Fact Book “Oman”  2010, kde je uvedena nezaměstnanost 15% pro rok 2004. Oficiální statistiky Ománu ani statistiky Mezinárodního měnového fondu údaje o nezaměstnanosti neuvádějí. Statistiky Světové banky hovoří 0 cca 7 % nezaměstnansti z celkového počtyu pracovních sil..  

Omán je středně příjmová ekonomika, která je výrazně závislá na ubývajících ropných zdrojích (50% HDP, 85% příjmů státního rozpočtu).  Proto vláda aktivně prosazuje politiku diverzifikace ekonomiky cestou industrializace a privatizace. Budoucími strategickými odvětvími by měl být turistický ruch, plynárenský průmysl a těžba a zpracování nerostných surovin. Podíl neropného sektoru na tvorbě HDP by měl do budoucna vrůst ze současných 50% na 70%.

Vzhledem k omezeným zásobám ropy a zemního plynu zavedla  vláda ambiciózní plán diverzifikace, industrializace a privatizace, jehož cílem je snížit podíl ropného sektoru na tvorbě HDP  z nynějších 40 % na 9% v roce 2030. Odvětví založená a navazující na těžbu ropy a zemního plynu a nerostných surovin by měly být hnacím motorem ekonomiky. Investice do příslušné infrastruktury se odhadují na 80 mld. USD v příších 5 letech. 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 v mld. OMR

2010

 2011

 2012

2013

2014

11/2015

Příjmy

7,917

10,625

13,475

13,907

14,108

 

- z toho ropa

5,470

7,798

9,831

10,429

10,205

 

- z toho plyn

0,930

1,172

1,583

1,495

1,688

 

Výdaje

7,965

10,737

13,555

13,990

15,172

 

- z toho běžné

4,791

6,103

8,772

8,822

n/a

n/a

- z toho investiční

2,596

2,959

2,886

3,120

1,800

 

Saldo

-0,048

1,753

-0,806

-0,826

-1,07

 

1 USD = 0, 3845 OMR
Zdroj: Central Bank of Oman “Annual Report 2012, 2013, 2016

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 mil. OMR

2009

2010

2011 

 2012

2013

2014

Saldo běžného účtu

-192

1 936

3 440

3 131 

2 999

1 559

Saldo kapitálového a finančního účtu

929

-1 646

-2 654

-2 353 

2958

 

Saldo platební bilance

297

576

574

397 

 

 

Devizové rezervy v mld. USD

11,6

12,3

13,6

13,6

17,7

 

v mil. OMR (1 USD =  0,3845 OMR - Zdroj: Central Bank of Oman “Annual Report 2014”, poslední oficiální údaje dostupné k 10/2014

Podle oficiálních zdrojů (Central Bank of Oman Annual Report 2012), byla celková zadluženost ke konci roku 2012 ve výši 1,360 mld. OR (3,5 mld. USD), což činilo 4,5 % HDP, odhad pro rok 2013 hovoří o 4,4 % HDP. Koeficient dluhové služby činil 0,7%. Devizové rezervy (13,6 mld. USD) tedy zahraniční dluh několikanásobně převyšují. 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustavu řídí centrální banka – Central Bank of Oman). Bankovní licenci má 8 místních (z toho dvě státní) a 9 zahraničních bank.

Největší lokální komerční banky jsou:

 • Bank Muscat
 • Oman International Bank
 • National Bank of Oman
 • Bank Dhofar
 • Oman Arab Bank

V Ománu dále operují pobočky zahraničních bank, a to:

 • HSBC
 • Standard Chartered Bank
 • Bank of Baroda
 • Bank Saderat Iran
 • National Bank of Abu Dhabi
 • CitiBank
 • Habib Bank

Obě státní banky jsou specializované. Jsou to:

 • Oman Development Bank – podpora podnikání
 • Oman Housing Bank – podpora bydlení.

Dále je nestátní specializovanou bankou:

 • Alliance Housing Bank – podpora bydlení

V Ománu není povoleno zřizování pouhých reprezentačních kanceláří bank (tzv. rep-office).

V zemi dále působí 17 pojišťoven, z toho 10 zahraničních.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nejvýznamnější z mála daní v Ománu je daň ze zisku společností, která má rovnou sazbu 12 % a je aplikována od vstupu Ománu do WTO i na subjekty vlastněné zahraničním kapitálem, kde byla dříve uplatňována sazba ve výši 30 %. Na zisky z těžby a prodeje ropy je uplatněna zvláštní daň ve výši
55 %.

Daň ze mzdy ani daň z přidané hodnoty neexistuje, taktéž neexistují daně z nemovitostí, kapitálu atd.

Při úhradě služeb poskytovaných zahraničními subjekty mimo Omán se strhává 10% tzv. Witholding Tax, např, při platbě za ochrannou známku, licenci apod. Při převodu nemovitostí se platí 3% kolkovné (Stamp Duty). Podrobnosti k daňovému systému Ománu jsou uvedeny na stránkách auditorské firmy Delloite.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: