Pákistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Pákistán má rozsáhlý sektor těžby a zpracování nerostných surovin. Existuje trvalá poptávka po těžebních mechanismech, dopravníkových pásech, terénních nákladních automobilech, manipulačních a vysokozdvižných vozících. Obrovský potenciál v Pákistánu má měřící zařízení pro sektor zpracování plynu, kde vláda připravuje řadu nových projektů. Tento sektor patří k finančně nejsilnějším, představuje proto vysoce solventní zákazníky. Tato oblast je velmi perspektivní pro české dodavatele nejenom strojů pro automatické zpracování dat, ale rovněž i průmyslových armatur a čerpadel. Další perspektivní komoditou jsou průmyslová čerpadla pro aplikace v energetice, vodním hospodářství, petrochemii, případně čerpadla pro zemědělské aplikace.

Energetický průmysl

Pákistánská ekonomika má hluboké strukturální problémy, infrastruktura a primárně energetika jsou v katastrofálním stavu, celková instalovaná energetická kapacita je pouhých 21 GW (pro srovnání - celková instalovaná energetická kapacita v ČR představuje cca 15 GW, přitom ČR má 10 mil. obyvatel a Pákistán má téměř 200 mil. obyvatel). Při distribuci a přenosu elektrické energie dochází ke ztrátám ve výši 20 % z důvodu zastaralé a špatně udržované infrastruktury. Konkrétně v letech 2015-17 má být započata výstavba následujících energetických projektů: uhelné elektrárny 2.330 MW Engro Thar (včetně výstavby povrchového uhelného dolu Thar), uhelné elektrárny 1.320 MW Muzaffargarh (2 bloky v minulosti postaveny Škodaexportem), uhelné elektrárny 2x660 MW Qadarabad, uhelné elektrárny 2x135 MW Ruyi-Masood, vodní elektrárny 1.320 MW Sino Hydro (již bylo rozhodnuto o realizaci čínskými firmami – možnosti subdodávek technologie pro české firmy), vodní elektrárny 870 MW Suki Kinari, vodní elektrárny 720 MW Karot, pěti 50 MW větrných parků v provincii Sindh a 900 MW solárního parku v provincii Paňdžáb. Vládní plány energetického rozvoje Pákistánu na období let 2014 - 2020 předpokládají instalaci dalších 8 000 MW výkonu ve formě tepelných a vodních elektráren a 2 000 MW (s výhledem 8 000 MW do r. 2020 a 40 000 MW do r. 2050) ve formě jaderných elektráren. Možnost trans-regionální spolupráce představuje plánovaná realizace projektu CASA-1000 (dodávky el. energie z Tádžikistánu a Kyrgyzstánu  - 300 MW do Afgánistánu a 1.000 MW do Pákistánu). Díky těmto plánům se před českými firmami otevírají v pákistánském energetickém sektoru v budoucnosti velké možnosti. Čeští resp. českoslovenští vývozci zboží investičního charakteru jsou cenově i technologicky konkurenceschopní a mají zde historicky velmi dobré jméno, podpořené referencemi z postavených a bezproblémově fungujících elektráren Balloki a Muridke (kombinovaný cyklus), Muzaffargharh a Guddu (spalování uhlí) a Mangla (vodní elektrárna). Tyto reference jsou dále podpořené referencemi z okolních asijských států (Indie, Číny, Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu). Pákistánská strana však primárně láká zahraniční investory, nikoliv pouze dodavatele technologií na komerční bázi. Kromě spolupráce se státním zákazníkem, společností Water and Power Development Board (WAPDA) se otevírají i možnosti spolupráce se soukromými subjekty, tzv. Independent Power Producers (IPP). Spolupráce se soukromými subjekty by mohla zásadním způsobem zjednodušit problém financování, protože se většinou jedná o bonitní subjekty s dostatkem finančních zdrojů, pro které by použití standardního komerčního financování ve formě buyer´s credit nemuselo být problémem. Obrovský vývozní potenciál z ČR do Pákistánu má vývoz investičních celků vzhledem k značné zastaralosti místní infrastruktury, což by mohlo také přispět ke zvrácení současného negativního salda vzájemné obchodní bilance.

Kovozpracovatelský průmysl

Pákistán má rozsáhlou základnu výroby železa a oceli, tyto podniky se ovšem potýkají s technologickou zastaralostí výrobních procesů a značnou opotřebovaností zařízení. Existují zde proto rozsáhlé možnosti dodávek investičních celků, jak ve formě nových technologických jednotek, tak ve formě méně finančně náročných rekonstrukcí stávajících výrobních provozů. Jako referenci ze současné doby můžeme zmínit probíhající realizaci kontraktu na dodávku technologické části ocelárny v pákistánské zbrojovce POH Wah. Pákistán má rozsáhlou vlastní zbrojní výrobu, pákistánské zbrojovky mají trvalý zájem o transfer nových technologií. Tato oblast v sobě skrývá velký potenciál. Navíc komerční financování zakázek pro pákistánskou armádu je jednodušší a českými bankami snadněji akceptovatelné, jelikož armáda, na rozdíl od civilního sektoru, je schopna bankám poskytnout záruky ve formě Sovereign Guarantee. Podobně jako v energetickém sektoru, nezbytnou součástí podpory českých exportérů v tomto segmentu musí být zájem českých finančních institucí o financování investičních projektů v Pákistánu.

Obranný průmysl

České firmy dlouhodobě dodávají do Pákistánu speciál, ČR má v tomto segmentu velice dobré jméno. Existují možnosti dalších dodávek ručních palních zbraní, radarů, letounů, a výzbroje pro boj s terorismem. V bezpečnostní oblasti byla pákistánskou vládou mj. odsouhlasena realizace projektu vydávání strojově čitelných pasů a občanských průkazů v hodnotě 90 mil. USD. Byl odsouhlasen projekt elektronického katastru nemovitostí v provincii Paňdžáb v hodnotě 230 mil. USD.

Strojírenský průmysl

Primárně se jedná o kovoobráběcí stroje, které mají v Pákistánu historicky velmi dobré jméno.  Pakistánská vláda má velké plány na podporu místního průmyslu, který se aktuálně na tvorbě HDP podílí pouze 13,5 %, to otevírá možnosti dodávek kovoobráběcích strojů i pro české dodavatele. Tito ovšem musí být připraveni na konkurenční boj s dodávkami levných a méně kvalitních strojů čínské výroby. Čeští výrobci musí mít připraveny kvalitní prezentace a musí být připraveni dodat prototypy bezplatně.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné 

HS 8406 - Turbiny na páru vodní nebo jinou 

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7206 - Železo ocel nelegovaná v ingotech aj tvarech

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

HS 7215 - Tyče pruty ostatní z železa oceli nelegované

HS 7217 - Dráty z železa oceli nelegované

HS 7223 - Dráty z oceli nerezavějící

HS 7304 - Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

Strojírenský průmysl

HS 8445 - Stroje pro přípravu vláken spřádání aj přízí

HS 8448 - Zařízení přídavná stavů strojů na spřádání ap

HS 8451 - Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

HS 8452 - Stroje šicí nábytek kryty jehly aj k strojům

HS 8455 - Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod

HS 8460 - Stroje obráb pro broušení lapování leštění ap

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

HS 8484 - Těsnění kovoplastická soubory sestavy těsnění

HS 9025 - Hydrometry ap teploměry tlakoměry žároměry aj       

CPA 26.51 - Měřicí, zkušební a navigační přístroje, vč. subdodavatelských prací

CPA 28.14 - Ostatní potrubní armatury, vč. subdodavatelských prací

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 8474 - Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj

HS 8707 - Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin

Obranný průmysl

HS 8526 - Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

Letecká doprava

HS 792 -  Letadla a zařízení související

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář akcí:

  • realizace návštěvy ministra průmyslu a obchodu ČR s podnikatelskou delegací v Islámábádu, součástí bude podnikatelské fórum v Lahore – 1. polovina roku 2017
  • realizace odložené návštěvy pákistánského ministra obrany v ČR, který je rovněž ve funkci ministra energetiky a jejíž součástí by mělo být česko-pákistánské energetické fórum – 1. polovina roku 2017
  • realizace oficiální pákistánské účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně – říjen 2016
  • realizace podnikatelské mise HK ČR na veletrhu EXPO Pakistan - 1. polovina roku 2017

Veletrhy a výstavy:

V Pákistánu je organizováno velké množství veletrhů a výstav, jejichž kvalita a význam se podstatně liší. Ve zbytku roku 2016 a v první polovině roku 2017 z hlediska kvality a významu pro české firmy doporučujeme následující veletrhy:

International Textile Machinery Show

August 27-29, 2016

Lahore Expo Centre

Lahore, Pakistan http://www.textileasia.com.pk

Health Asia

September 20-22, 2016

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan http://www.health-asia.com

Information and Communication Technology ITCN Asia

September 27-29, 2016

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan http://www.itcnasia.com

EGO Pakistan International Energy, Gas, Oil and Power Exhibition

September 27-29, 2016

Lahore Expo Centre

Lahore, Pakistan http://www.egopakistan.com

IDEAS Pakistan International Defence Exhibition & Seminar

November 22-25, 2016

Karachi Expo Center

Karachi, Pakistan http://www.ideaspakistan.gov.pk

Auto Asia and Transport Asia

March 14-16, 2017

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan http://www.autoasia.com.pk

International Trade and Industry Fair

March 14-16, 2017

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan http://www.itifasia.com

International Textile Machinery Show

March 28-30, 2017

Karachi Expo Centre

Karachi, Pakistan http://www.textileasia.com.pk

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: