Portugalsko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Portugalsko vstoupilo do EU k 1. 1. 1986. Členství v Evropské Unii mělo klíčový význam zejména pro modernizaci země a její ekonomický rozvoj. Evropské fondy sehrály významnou roli mimo jiné při výstavbě dopravní infrastruktury. Portugalsko je také zakládajícím členem Eurozóny. Vztah Portugalců k EU obecně je velmi pozitivní.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise
Largo Jean Monnet, 1 - 10
PT-1269-068 Lisboa
Tel.: (+351) 213 509 800 
Fax: (+351) 213 509 801
E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Portugalský zahraniční obchod je zaměřen především na státy Evropské unie. Podíl států EU na portugalském vývozu a dovozu dosahuje přibližně 70 %.

Portugalský obchod s členskými státy EU za rok 2015

 (mil. EUR, pořadí dle hodnoty vývozu)

Vývoz

Dovoz

Španělsko

12470

19804

Francie

6047

4446

Německo

5890

7751

Velká Británie

3349

1884

Nizozemsko

1995

3061

Itálie

1592

3250

Belgie

1138

1693

Polsko

553

583

Švédsko

408

642

Česká republika

309

471

Dánsko

301

256

Rumunsko

290

130

Rakousko

284

299

Irsko

237

633

Finsko

222

161

Maďarsko

194

286

Slovensko

167

188

Řecko

127

126

Lucembursko

87

118

Bulharsko

76

72

Litva

39

68

Kypr

36

5

Malta

28

15

Slovinsko

26

46

Estonsko

20

24

Lotyšsko

19

15

Chorvatsko

16

45

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 podepsala Evropská komise s Portugalskem dohodu o mobilizaci Evropských strukturálních investičních fondů v letech 2014-2020. Dohoda definuje implementační strategii při využívání těchto fondů, stanovuje priority a investiční cíle. V sedmiletém období by mělo v rámci evropských fondů soudržnosti přitéci do Portugalska přes 21 mld. EUR. Dalších více než 4 mld. EUR by mělo Portugalsko získat na rozvoj venkova a téměř 400 mil. EUR bylo přiděleno na rozvoj rybářství.

Mezi portugalské priority patří rozvoj podnikání a inovací, přenos znalostí mezi univerzitami a firmami, podpora konkurenceschopnosti, boj s nezaměstnaností, zvyšování kvality vzdělávání, snižování chudoby, modernizace veřejné správy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: