Řecko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna

 

Vývoz do GR

Dovoz z GR

Obrat

Saldo

mil. €

 

mil. €

poř.

index

mil. €

poř.

index

mil. €

poř.

index

2012

219,6

43.

77,6

130,4

52.

94,6

350,0

50.

83,2

89,2

2013

216,8

44.

98,7

160,1

50.

122,8

376,9

49.

107,7

56,7

2014

245,8

45.

113,4

192,3

50.

120,1

438,1

47.

116,2

53,5

2015

279,6

41.

113,8

204,3

50.

106,2

483,9

47.

110,5

73,4

2016

306,0

39.

109,2

207,4

47.

101,7

513,7

44.

106,0

98,3

 Zdroj: ČSÚ, MPaO

 

Vývoz po silném propadu v letech 2012-13 (oproti rekordnímu r. 2008 o 30 %) od r. 2014 znovu stoupá, v r. 2016 vzrostl o 9,2 % a jeho objem se blíží k rekordním hodnotám (359 mil. € v r. 2008).

Dovoz v r. 2016 rovněž vzrostl, i když jen mírně, což kopíruje celkovou tendenci řeckého vývozu.

Obrat vzájemného obchodu byl v r. 2016 nejvyšší v jeho historii, i když v celkovém srovnání řadí Řecko mezi obchodními partnery až na 44. místo.

Saldo bylo o 22 mil. € vyšší, než v r. 2015, zatím však zůstalo za rekordními hodnotami (227 mil. € v r. 2008).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Řecka

 

2015

2016

2016/15
(%)

Třída SITC

Hodnota
(mil. €)

Podíl  (%)

Hodnota
(mil. €)

Podíl (%)

0 - Potraviny a živá zvířata

17,40

6,2

29,50

9,6

+69,5

1 - Nápoje a tabák

8,60

3,1

13,10

4,3

+52,3

2 - Suroviny nepoživatelné

1,54

0,6

1,94

0,6

+26,0

3 - Minerální paliva a oleje

0,14

0,0

0,12

0,0

-14,3

4 - Živočišné a rostlinné oleje

0,01

0,0

0,21

0,1

+2000,0

5 - Chemikálie

28,17

10,1

39,31

12,8

+39,5

6 – Prům. výrobky dle suroviny

34,07

12,2

35,30

11,5

+3,6

7 - Stroje a přepravní zařízení

146,82

52,5

144,32

47,2

-1,7

8 - Různé průmyslové zboží

42,70

15,3

41,92

13,7

-1,8

9 - Zboží neklasifikované

0,11

0,0

0,31

0,1

+181,8

Celkem

279,58

100,0

306,02

100,0

+9,2

Zdroj: ČSÚ, MPO

 

Ve vývozu tradičně vedou stroje a dopravní prostředky (SITC7, okolo 50 %), následují průmyslové spotřební zboží (SITC8, okolo 15 %), chemikálie (SITC5), tržní výrobky dle materiálu (SITC6) a potraviny a živá zvířata (SITC0), jejichž vývoz roste (2016/15 +70%).

 

Hlavní komodity v r. 2016:

 1. silniční vozidla (SITC78 52,50 mil. €, 17 %)
 2. zařízení pro telekomunikace, záznam a reprodukci zvuku (SITC76 28,56 mil. €, 9 %)
 3. kancelářské stroje a stroje na zpracování dat (SITC75 25,61 mil. €, 8 %)
 4. různé spotřební výrobky (SITC89 23,54, 7,8 %)
 5. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 18,92 mil. €, 6 %)

 

 Hlavní položky českého vývozu do Řecka

Kód SITC

Název komodity

2016 

(mil. €)

2016/15

(%)

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

49,40

+13,6

764

Zařízení telekomunikační, přísl. pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

21,37

-25,0

752

Zařízení k automatizovanému zpracování dat, jednotky periferní

19,75

-27,7

034

Ryby čerstvé (živé zabité), chlazené nebo zmrazené

18,70

+467,8

894

Kočárky, dětské hračky, hry a sportovní potřeby

12,67

-30,5

778

Přístroje elektrické (baterie, žárovky apod.)

7,90

+39,2

598

Výrobky chemické různé

7,63

+743,5

625

Pneumatiky pryžové a duše

7,13

+13,7

761

Monitory a projektory, televizní přijímače

6,84

+19,8

741

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly

6,81

+14,9

553

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

6,57

+63,8

111

Nápoje nealkoholické

6,18

+20,4

554

Mýdla, přípravky čistící a leštící

6,02

+60,4

122

Tabák zpracovaný a náhražky tabákové

5,39

+143,3

898

Nástroje hudební, díly, příslušenství, desky, pásky

4,89

+10,9

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

4,48

+20,4

641

Papír a lepenka

4,03

-2,0

581

Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických

4,02

+1,5

 

Celkem

306,02

 

 Zdroj: ČS

 

Hlavní českou vývozní komoditou jsou osobní automobily (16 %), jejichž vývoz v posledních letech klesal vzhledem k poklesu prodeje osobních automobilů na řeckém trhu, v r. 2016 však došlo k nárůstu jejich vývozu o téměř 14 %.

Stabilní je zájem o zařízení k automatizovanému zpracování dat a periferních jednotek a zařízení telekomunikační, příslušenství pro záznam a své místo si drží vývoz kočárků, hraček a sportovních potřeb, přestože v r. 2016 vývoz těchto komodit mírně klesl.

Rostoucí tendenci má tradiční položka pneumatiky pryžové a duše a prudký nárůst zaznamenala další tradiční položka chemické výrobky. Roste rovněž zájem o zařízení k ohřevu a chlazení.

V r. 2015 se mezi přední vývozní komodity zařadily nestandardní položky jako nealkoholické nápoje, tabák, kosmetické přípravky a mýdla, jejichž vývoz v r. 2016 dále vzrostl.

Nestandardní byl objem vývozu ryb, který meziročně vzrostl o 468 % a reprezentoval 4. nejvýznamnější položku našeho vývozu (6 %).

 

Dovoz z Řecka

 

2015

2016

2016/15
(%)

Třída SITC

Hodnota
(mil. €)

Podíl  (%)

Hodnota
(mil. €)

Podíl  (%)

0 - Potraviny a živá zvířata

35,79

17,5

40,62

19,6

+13,5

1 - Nápoje a tabák

14,39

7,0

18,68

9,0

+29,8

2 - Suroviny nepoživatelné

1,84

0,9

2,23

1,1

+21,2

3 - Minerální paliva a oleje

0,01

0,0

0,08

0,0

+700,0

4 - Živočišné a rostlinné oleje

2,88

1,4

4,93

2,4

+71,2

5 - Chemikálie

53,94

26,4

55,94

27,0

+3,7

6 - Prům. výrobky dle suroviny

55,77

27,3

47,96

23,1

-14,0

7 - Stroje a přepravní zařízení

25,33

12,4

25,03

12,1

-1,2

8 - Různé průmyslové zboží

13,95

6,8

11,47

5,5

-17,8

9 - Zboží neklasifikované

0,37

0,2

0,51

0,2

+37,8

Celkem

204,26

100,0

207,44

100,0

+1,7

Zdroj: ČSÚ, MPO

 

V dovozu tradičně vedou průmyslové výrobky dle suroviny (SITC6, okolo 25 %), chemikálie (SITC5, okolo 26 %), potraviny a živá zvířata (SITC0) a v posledních letech i stroje a dopravní prostředky (SITC7). Roste dovoz rostlinných olejů (2016/15 +71%), což reflektuje vývozní potenciál řeckého olivového oleje. Potraviny, nápoje, tabák a rostlinné a živočišné oleje reprezentují 31 % dovozu z Řecka.

 

Hlavní komodity v r. 2016:

 1. léčiva (SITC54 40 mil. €, 19 %)
 2. neželezné kovy (SITC68 38,57 mil. €, 18,6 %)
 3. zelenina a ovoce (SITC05 33,06 mil. €, 16 %)
 4. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 18,36 mil. €, 8,8 %)
 5. silice a vonné látky (SITC55 11,37 mil. €, 5,5 %)

 

Hlavní položky českého dovozu z Řecka

Kód SITC

Název komodity

2016 

(mil. €)

2016/15

(%)

542

Léčiva (včetně veterinárních)

39,25

-5,3

684

Hliník

28,69

-15,2

057

Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené

17,75

+26,4

772

Přístroje elektr. ke spínání obvodů, odpory apod.

11,69

-1,9

682

Měď

9,65

-20,0

054

Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená apod.

8,65

+28,5

112

Nápoje alkoholické

7,57

+12,8

554

Mýdlo, přípravky čistící a leštící

5,85

+134,3

122

Tabák zpracovaný, náhražky tabákové

5,53

+208,0

121

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

5,45

-6,4

553

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

4,92

+14,0

778

Přístroje elektrické (baterie, žárovky apod.)

4,76

+5,9

421

Tuky, oleje rostlinní surové

4,62

+74,7

058

Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy)

3,58

-14,6

 

Celkem

207,44

 

 Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet vzájemné PB (údaje v mil. Kč)

 

2014

2015

2016

Příjmy

Výdaje

Saldo

Příjmy

Výdaje

Saldo

Příjmy

Výdaje

Saldo

Celkem

7.795

8.393

-598

8.051

9.010

-959

9.811

8.649

1.162

Zboží

5.452

4.737

715

5.859

4.083

997

6.377

4.303

2.073

Služby

1.982

3.354

-1.372

1.860

4.597

2.737

1.725

4.025

-2.300

- cestovní ruch

1.491

2.626

-1.135

1.179

2.949

-1.770

1.111

3.004

-1.893

- doprava

339

509

-170

440

568

-128

369

380

-11

Zdroj: ČNB-Běžný účet PB v teritoriálním členění

 

Bilance vzájemného obchodu službami je dlouhodobě deficitní a její schodek se zvyšuje, protože mezi službami dominuje oboustranný cestovní ruch, kde roste rozdíl mezi počtem řeckých turistů navštěvujících ČR a českých turistů do GR.  

V r. 2015 navštívilo ČR 43,5 tis. řeckých turistů (0,5 % celkového počtu zahraničních návštěvníků ČR, meziroční nárůst 17,0 %) a Řecko 436 tis. turistů z ČR (1,9 % celkového počtu, meziroční nárůst 25,6 %).

V r. 2016 navštívilo ČR 45,2 tis. řeckých turistů (0,5 % celkového počtu zahraničních návštěvníků ČR, meziroční nárůst 3,9 %). Řecký údaj není k dispozici, odhaduje se, že Řecko navštívilo 500 tis. turistů z ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

PZI ČR v GR

Základní kapitál investovaný v GR činil v r. 2014 celkem 815 mil. € a v r. 2015 836,1 mil. €.

Nejvýznamnější PZI s českou účastí je investice česko-řeckého kapitálového fondu Emma Delta Hellenic Holdings Ltd., který v r. 2013 odkoupil podílu 33% řecké sázkové a loterijní společnosti OPAP S.A. a následně jeho prostřednictvím OPAP Investments Ltd. získal společnost pro provozování dostihů  a sázek (622 mil.€ hotově + 30 mil. € v 10 ročních splátkách). 

 

PZI GR v ČR

Základní kapitál investovaný v ČR činil v  r. 2015 8 mil. €.

Nejvýznamnějšími PZI s řeckou účastí jsou:

University of New York in Prague (GR investor New York College, školství, 100 %)

MAILLIS s.r.o. (GR investor M.J. Maillis S.A., balící materiál a zařízení, 100 %)

ELECTRA TRADE s.r.o. (GR investor Vassilias S.A., malé domácí spotřebiče, 100 %)

ALASIA s.r.o. (GR investor Ploumbis Family, konsultant a real estate, 60 %)

ATTRATIVO ČR s.r.o. (GR investor ATTRATIVO S.A., oděvy, 100 %)

 

Zdroj: EnterpiseGreece, ČNB-Běžný účet PB

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 1. Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím řeckým (Praha, 22.7.1964)
 2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě (Athény, 6.6.1977, č. 117/1979 Sb.) a Protokol z r. 1992
 3. Dlouhodobý program rozvoje hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou (Praha, 4.7.1984)
 4. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou  republikou a Helénskou republikou a Protokol z r. 1993 (Praha, 4.7.1984)
 5. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Athény, 23.10.1986, č. 98/1989 Sb.)
 6. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států (Praha, 15.5.1991, č. 228/1996 Sb.)
 7. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha , 3.6.1991, č. 102/1993 Sb.)
 8. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci (Athény, 25.5.2000, č. 60/2002 Sb. m. s.)
 9. Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství (Praha, 16.11.2000, č. 90/2004 Sb. m. s.)
 10. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Athény, 22.11.2006)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) 

údaje v mil. USD 

2012

2013

2014

2015

15/14 (%)

Bilaterální

107,3

43,6

46,1

71,9

+56,0

Multilaterální

220,1

195,5

201,3

166,8

-17,1

Celkem

327,4

239,1

247,4

238,7

-3,5

Zdroj: MZV GR

 

Řecko poskytlo v r. 2015 na oficiální zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) 238,7 mil. USD, tj. 0,12 % HNP. V důsledku hospodářské krize ZRS od r. 2009 postupně klesá (maximum 600 mil. USD v r. 2008).

 

Bilaterální ZRS:

Geografické členění: 8,5 % Evropa, 3,1 % Afrika, 4,8 % Asie a 83,2 % ostatní včetně pomoci uprchlíkům v GR).

Hlavní příjemci: Ukrajina (1,95 %), Albánie (1,59 mil. USD), Palestinská samospráva (0,71 mil. USD), Lidová republika Kongo (0,60 mil. USD), Sýrie (0,59 mil USD), Egypt (0,49 mil. USD), Írán (0,49), Turecko (0,46), Moldavsko (0,44), Bělorusko (0,36) a Srbsko (0,33), které patří do skupiny 18 prioritních zemí Řecka poskytované ZRS.

Účelového zaměření: 59,43 mil. USD vynaloženo na migraci v zemích určení, 9,86 mil. USD stipendia pro studenty z rozvojových zemí na řeckých univerzitách, 1,25 mil. USD expertní a technická pomoc, programy ZRS a přes mezinárodní organizace 1,26 mil. USD.

 

Multilaterální ZRS:

Z částky 166,8 mil. USD bylo 157,9 mil. USD distribuováno prostřednictvím EU programů jako příspěvek do rozpočtu EU (65 %) a na rozvojovou spolupráci (35 %), 7,64 mil. USD prostřednictvím programů OSN (UNESCO, UNIDO, UNEP, FAO atd.) a 1,27 mil. USD prostřednictvím dalších mezinárodních organizací (zejm. CIHEAM, ISTA).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: