Spojené státy americké: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 11. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (USA)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z ČR do USA

3,58

3,53

3,90

3,75

3,53

Dovoz z USA do ČR

3,03

3,12

3,74

3.33

3,23

Saldo

+0,55

+0,41

+0,16

+0,42

+0,3

Údaje jsou v mld. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do USA, 2016

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

246,289

8413

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny (vstřikovací, čerpadla PHM, rotační, odstředivá,…)

166,657

4011

Pryžové pneumatiky

151,221

8078

Části motorových vozidel vč. traktorů

144,550

8536

Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,1000V;konekt.pro opt.vlákna

106,709

3004

Léky odměřené

89,717

7304

Železné a ocelové trouby a profily

58,564

8537

Rozvaděče, panely, rozvodné stoly

81,503

9012

Mikroskopy jiné než optické (elektronové), difraktografy

74,893

8512

Elektrické přístroje, osvětlovací aj.

70,344

Dovoz do ČR z USA, 2016

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8703

Automobily a jiná motorová vozidla

221,275

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

203,490

3004

Léky odměřené

164,896

8802

Vrtulníky, letouny a jiná letadla

105,118

8517

Tefonní a jiné přístroje pro přenos hlasu a dat

93,077

9018

Lékařské, chirurgické a zubolékařské nástroje

80,660

8542

Integrované elektronické obvody

68,120

3002

Lidská a živočišná krev, antiséra, očkovací látky

65,585

8443

Tiskařské stroje a přístorje

59,741

4703

Buničina dřevná, nátronová, sulfátová

54,983

Celková skladba vzájemného obchodu včetně charakteristiky 10-ti nejvýznamějších položek českého vývozu/dovozu věrně odráží úroveň ekonomické vyspělosti obou ekonomik. Celkově je americký vývoz složen z položek s větší přidanou hodnotou, než je tomu u vývozu z ČR do USA. Pozitivní vývoj české ekonomiky se ale odráží i v proměnách struktury a hlavních položek našeho exportu do USA. Srovnání vývozů v r. 2016 s vývozy v letech 2005 a 1999 jasně potvrzuje trend, kdy sílící česká koruna a rostoucí úroveň českého průmyslu vedou k tomu, že mezi hlavními položkami našeho vývozu do USA se stále častěji objevují náročné položky s vyšší přidanou hodnotou. Složení amerického vývozu k nám se v čase tolik nemění jako náš vývoz do USA (viz statistiky vývozů a dovozů za roky 2005 a 1999).

Vývoz 2005

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

148 589

7304

Trouby profily aj duté bezešvé z železa oceli

96 298

8802

Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

79 930

8413

Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

69 748

4011

Pneumatiky nové z pryže

69 438

4407

Dřevo rozřezané štípané loupané ap nad 6 mm

65 270

8532

Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

63 410

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

61 031

7202

Feroslitiny

55 428

8536

Přístr el k ochraně ap el obvodů do 1000 V

44 039

Vývoz 1999

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8532

Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

73 406

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

42 470

7018

Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

20 191

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

19 185

6403

Obuv se svrškem z usně

16 916

4407

Dřevo rozřezané štípané loupané ap nad 6 mm

14 591

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

14 240

9306

Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

11 460

6306

Plachty nepromokavé lodní stínící ap stany aj

11 246

Dovoz 2004

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

309 992

8542

Obvody integrované elektronické mikrosoustavy

129 776

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

98 511

8802

Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

84 269

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

72 005

9018

Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

60 198

8803

Části balonů větroňů ap lodí kosmických

54 770

9021

Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

37 715

8536

Přístr el k ochraně ap el obvodů do 1000 V

37 089

9027

Příst pro rozbory fyzikál chemic aj mikrotomy

30 076

Dovoz 1999

Kód zboží

Název zboží

USD (tis.)

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

113 331

8802

Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

96 149

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

41 341

8542

Obvody integrované elektronické mikrosoustavy

31 586

2401

Tabák nezpracovaný odpad tabákový

30 521

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

27 374

9018

Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

26 359

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

24 966

8517

Přístr el pro telefonii telegrafii drátovou

22 302

3002

Krev lidská živočišná antisera látky očkovací

20 729

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2016 dosáhla vzájemná výměna služeb mezi ČR a USA 74.806 mil. Kč. ČR celkem vyvezla služby za 39.605 mil. Kč, z USA dovezla služby za 35.201 mil. Kč.

Druh služby, 2016

Vývoz (mil. Kč)

Dovoz (mil. Kč)

Saldo (mil. Kč)

Doprava

2.935

7.978

-5.043

Cestovní ruch

7.667

5.874

1.793

Finanční služby

9.684

5.829

2.855

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

10.925

29.275

-18.350

Telekomunikační služby, PC a IT služby

14.310

3.765

10.545

Jiné obchodní služby

7.881

4.762

3.119

Údržba a opravárenské služby

1.211

35.201

4.404

 

Zdroj: Statistika ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, ČNB BIST8AT

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v USA jsou na americké poměry relativně malé. Podle odhadu existuje v USA přibližně 35 firem s vlastnickým podílem českých subjektů. Většinou se jedná o obchodní zastoupení nebo malé obchodní firmy (software, strojírenství, hi-tech, potravinářství, atd.). Mezi největší a nejvýznamnější přímou českou investicí v USA patří k dnešnímu datu investice České gumárenské společnosti do nové výrobní firmy v Charles City ve státě Iowa. Investi ce činí téměř 50 mil. USD. Český inovativní výrobce nemocničních lůžek, společnost Linet, a. s. hodlá v nadcházejících letech rovněž investovat v USA a pokrývat i trh Jižní Ameriky. O investici v USA nyní uvažuje i celá řada dalších firem.

 

Následující tabulka obsahuje seznam některých firemních zastoupení, které byly v USA zřízeny čs. subjekty. Seznam obsahuje firmy, se kterými je ZÚ v kontaktu. ZÚ nemá přehled o všech českých firmách v USA, informace je tedy ze své podstaty neúplná.

Firemní zastoupení v USA:

 

Agrofert USA, Inc. - North
Obor činnosti: vývoz a dovoz chemických a farmaceutických výrobků
Adresa: 410 Pine Acre Court, Seneca, SC 29672
Tel: +1 330.760.2617
Fax: +1 330.752.4141
E-mail: jdifeo@agrofertinc.com
Web: www.agrofertinc.com
Jack DiFeo – Director

 

Agrofert USA, Inc. - South
Adresa: 463 Johnny Mercer Blvd., B-7 # 294, Savannah, GA 31410
Tel: +1 912.507.8972
Fax: +1 912.897.3735
E-mail: lwalters@agrofertinc.com
Larry Walters – Director

 

ALBAform Inc.
Obor činnosti: Tvarovaný drát pro autoprůmysl
Adresa: 5405 Rafe Banks Drive, Unit A-C, Flowery Branch, GA 30542
Tel: +1 770.965.2933
Fax: +1 770.965.2963 
Web: www.albaform.com

  

Amati USA, Inc. 
Obor činnosti: Dovoz a prodej hudebních nástrojů
Adresa: 55 East 73rd Street, Suite GF, New York, NY 10021
Tel: +1 908.301.1366
Fax: +1 908.301.1367
E-mail: amati_strunal@msn.com
Web: www.amati.cz
Ari Lee (Chief Executive Officer)

 

Aspena Translation & Interpreting

Obor činnosti: Široké spectrum jazykových služeb, překladatelství a tlumočnictví

Adresa: 401 Park Avenue South, New York, NY 10016

Tel: +1 (917) 664-1269

E- mail: ales.gajdosik@aspena.com

Web: www.aspena.cz/

Aleš Gajdošík - Managing Director

 

AŽD Signaling
Obor činnosti: výrobce zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy
Adresa: 13800 Coppermine Road, Herndon, VA 20171
Tel.: +1 312 252 1592
E-mail: info@azdsignaling.com
Web: www.azdsignaling.com

 

Bead & Trim, Inc.
Obor činnosti: dovoz a prodej bižuterie, bižuterních komponentů, vánočních ozdob
Adresa: 357 West 36th Street, 4rd Floor, New York, NY 10018
Tel: +1 212.725.9845
Fax: +1 212.683.8516
E-mail: vladimir.sulc@beadandtrim.com
Web: www.beadandtrim.com
Vladimír Šulc - President
100 % – Vladimír Šulc

 

Beta Control, LLC

Obor činnosti: řídicí systémy výtahů, produkty pro čerpací stanice, zakázkový vývoj HW a SW

Adresa: 50 Davids Drive, Hauppauge, NY 11788

Tel : +1 631 636 4225

Fax: +1 631 656 1352

E-mail: jiri.janich@betacontrolusa.com

Web: www.betacontrolusa.com

Jiri Janich, Export Manager

 

Bohemian Spirit

Obor činnosti: provozování restaurace v New Yorku (Bohemian National Hall)

Adresa: 321 East 73rd Street, New York, NY 10021

Tel: +1 212.861.1038

E-mail: bsrnewyork@gmail.com

Web: www.bohemianspiritrestaurant.com

Vít Stuchl, General Manager

 

Carun

Obor činnosti: kosmetika a léky z konopí
Adresa: 11525 Hutchison Bouleward, Panama City Beach, FL 32407

Tel: + 1 747 202 2786

E-mail: info@carun.us

Web: www.carun.us 

 

Cargo-Partner, Inc.

Obor činnosti: Přepravní služby Evropa – USA
Adresa: 248-29 Brookville Boulevard, Rosedale, NY 11422
Tel: +1 718.632.7505
Fax: +1 718.632.7505
E- mail: zdenek.sima@cargo-partner.com
Web: www.cargo-partner.com
Zdeněk Šíma – Manager Business Development

 

CZ – USA, Inc.
Obor činnosti: Dovoz a prodej zbraní licencovaným velkoobchodníkům (pistole, malorážky, kulovnice, brokovnice, vzduchovky)
Adresa: P.O. Box 171073, Kansas City, Kansas 66117-0073
Tel: +1 913.321.1811
Fax: +1 913.321.2251
E-mail: info@cz-usa.com
Web: www.cz-usa.com
Alice Poluchová - Vice President
100 % – ČZ Uherský Brod, a.s.

 

Czech Airlines Agent, North America
Obor činnosti: zástupce ČSA - Aviaworld LLC.
Adresa: 147 West 35th Street, Suite 1505, New York, NY 10001
Tel: +1 855 359 2932
Fax: +1 212 279 6602
E-mail: nyc@aviaworldna.com
Web: http://us.csa.cz 
Kontaktní osoba: Ms Kirti Surendran

 

Elmarco
Obor činnosti: Dodavatel zařízení pro průmyslovou výrobu nanovláken
Adresa: 1101 Aviation Pkwy, Ste E, Morrisville, NC 27560
Tel: +1 919 334 6495
E-mail: fred.lybrand@elmarco.com
Kontaktní osoba: Fred Lybrand - Managing Director, Global & CEO
Web: www.elmarco.com

 

Erwin Junker Machinery Inc.
Obor činnosti: dovoz obráběcích strojů (brusek)
Adresa: 1524 Davis Road, Elgin, IL 60123
Tel: +1 847.488.0406
Fax: +1 847.488.0436
E-mail: info@junker-usa.com
Web: www.junker-usa.com
100 % – skupina JUNKER

 

EUHere Sports LLC

Obor činnosti: prodej sportovních hřišť firmy Uher Company

Adresa: 3700 Arco Corporate Drive, Suite 475, Charlotte, NC 28273

Tel.: +1 704 807 1478

E-mail: sports@euheresports.com

Web: www.euheresports.com

Kontaktní osoba: Petr Vašičko

Farmet USA Inc.
Obor činnosti: prodej zemědělských strojů firmy Farmet
Adresa: 350 Magazine St., Albany, NY 12203
Tel.: +1 518 898 1929
E-mail: o.plzak@farmet-usa.com 
Web: www.farmet-usa.com 
Kontaktní osoba: Ondřej Plzák

Glassor US, Inc

Obor činnosti: Ručně vyráběné skleněné vánoční ozdoby a dekorace

Adresa: 8059 Lewis Rd., Berea, OH 44017

Tel: +1 (800) 686-9154

Mobil: +1 (440) 364-6750

E- mail: support@glassor.com

Web: www.glassor.com

Tomas Tichy - Country Manager U.S.A.

 

Good Data
Obor činnosti: Business intelligence
Adresa: 530 Bush St., Suite 900, San Francisco, CA 94108
Tel: +1 415 200 0186
Web: www.gooddata.com

 

GLOOMAR LLC

Obor činnosti: Business intelligence
970 Lake Carillon Dr Suite 300, 33716 St Petersburg , Florida, ,
Mr. Jerry Olejnicek
jerry.olejnicek@gloomar.com
Phone: +1-727-251-7568
Portal: http://gloomar.us/
 

Grund America
Obor činnosti: koupelnové doplňky
Adresa: 6024 Derry Hill Place, Charlotte, NC 28277
Tel: +1 704.287.1805
Michael Twer, Vice President
E-mail: mtwer@grundamerica.com
Web: www.grundamerica.com

 

Holík America LLC
Obor činnosti: dovoz a prodej speciálních rukavic pro lovce, hasiče, záchranáře, policii a armádu + módních rukavic
Adresa: 50 Davids Drive, Hauppauge, NY, 11788
Tel: +1 631 636 9212
E-mail: kolar@holik-international.com 
Web: www.holik-international.com
Ladislav Kolar, Sales manager

 

 

Instar North America LLC. 
Obor činnosti: energetické úspory - software
Adresa: 1620 Eye Street NW, Suite 700, Washington DC 20006 
Tel: +1 571.933.3122
E-mail: info@instarna.com
Web: www.instarna.com

IT-CNS, Inc.
Obor činnosti: vývoj software pro zdravotnická zařízení, logistiku a zabezpečený transfer souborů
Adresa: 6101 Penn Avenue, Pittsburgh, PA 15206
Tel: +1 412 218 9865
E-mail: marek.hajn@it-cns.com
Kontaktní osoba: Marek Hajn - COO
Web: www.safety4data.com

 

Javlin, Inc. (US & Worldwide Headquarters)
Obor činnosti: Datová integrace a správa dat
Adresa: 2111 Wilson Blvd., Suite 600, Arlington, VA 222201
Tel : +1 703 25988585
Fax: +1 703 543 7808
Peter Cresse, EVP, Sales
E-mail: peter.cresse@javlininc.com
Web: www.javlininc.com
100 % – Javlin, a. s.

 

Javlin Inc. (Atlanta Office)
Adresa: 1736 Defoor Place NW, Atlanta, GA 30318
Tel : +1 404.975.4243

 

Linet Americas, Inc.
Obor činnosti: Výroba nemocničních lůžek
Adresa: 10420-R Harris Oaks Blvd., Charlotte, NC 28269
Tel: 877-815-9895, 704-248-5650
Fax: 704-248-5655
E-mail: info@linetamericas.com
Web: www.linetamericas.com
100% Linet Želevčice

 

Mavel America, Inc. 
Obor činnosti: Výroba turbín
Adresa: 121 Mt. Vernon Street, Boston, MA 02108
Tel.:+1 617 242 2204
Fax: +1 617.242.2205
Email: americas@mavel.cz
Web: www.mavel.cz
Rostislav Pospíšil, Sales & Technical Director

 

Mitas Tires North America, Inc.
Obor činnosti: Výroba pneumatik pro užitkové stroje
Adresa: 1200 Rove Avenue., Charles City, IA 50616
Tel.:+1 646 228 8151
Email: info@mitas-tires.com
Web: www.mitas-tires.com
Pavel Charvát - President

 

Moser USA, LLC
Obor činnosti: Dovoz a prodej luxusního skla
Adresa: 21440 Pacific Blvd., Sterling, VA 120167
Tel: +1 866.240.9115
Fax: +1 800.248.2715
E-mail: customerservice@moser-glass.com
Web: www.moser-glass.com

 

Miller Brewing Company (člen skupiny SAB/ Miller)
Obor činnosti: Dovoz a prodej piva Pilsner Urquell
Adresa: 3939 West Highland Blvd., Milwaukee , Wisconsin 53208
Tel: +1 414.931.2000
Web: www.millerbrewing.com
Norman Adami – President

 

OKsystem
Obor činnosti: IT
Adresa: 1601 Broadway, 12th Floor, New York, NY 10019
Tel.: +1 347.267.2622
E-mail: kudrnac@oksystem.com
Web: www.oksystem.com, www.hatchery.vc
Martin Kudrnáč - Head of US Department

 

Pilsen Imports, Inc.
Obor činnosti: Dovoz soustruhů
Adresa: 3985 Virginia Avenue, Cincinnati, OH 45227
Tel: +1 513.271.3380
Fax: +1 513.271.8629
Robert Pruden, email: bpruden@pilsenimports.com
E-mail: info@pilsenimports.com
Web: www.pilsenimports.com
US zastoupení TOS Hulín

 

PowerFuture corp.
Obor činnosti: čištění panelů solárních elektráren
Adresa: 2220 Meridian Blvd., Minden, Nevada, 89423
E-mail: vystrcil@powerfuture.us
Web: www.powerfuture.us
Jan Vystrčil - majitel 

 

Preciosa International Inc.
Obor činnosti: Dovoz a prodej bižuterních komponentů, růženců a lustrů
Adresa: 15 North Mill Street, Suite 221, Nyack, NY 10960
Tel: +1 716.626.9759
Fax: +1 716.626.9758 
E-mail: sales@ny.preciosa.com
Web: www.preciosa.com
Rick Feinberg - rick.feinberg@preciosa.com , Tel: +1 845 875 4541 / +1 843 270 6271
Michaela Trkalova - michaela.trkalova@preciosa.com , Tel: +1 914 486 4001
100 % – Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou

 

Rudof Jelínek USA LLC

Obor činnosti: prodej alkoholických nápojů firmy Rudolf Jelínek

Adresa: 5000 Birch Street, 3rd Floor, New Beach, CA92660

Tel: +1 714 331 9572

E-mail: chromy@rjelinek.cz

Web: www.rjelinek.us

Zdenk Chromý, místopředseda představenstva

 

Safetica USA

Obor činnosti: ochrana citlivých dat
Adresa: 2105 Northwest Blvd, Newton, NC 28658
Tel: +1 (877) 545-1509

Web: https://safeticausa.com 

E-mail:, luke@safeticausa.com
Kontaktní osoba: Luke Walling

 

Sellier & Bellot USA, Inc.
Obor činnosti: dovoz a prodej sportovní a lovecké munice
Adresa: 248 Apollo Drive, Suite 180, Lino Lakes, MN 55014
Tel: +1 800 466 7191
Fax: +1 763.235.4004
Web: www.sellierbellot.us 
Michael Fisher - VP of Sales
Adresa: 14507 Velleux Dr, Orlando, FL 32837
Tel: +1 612 747 5897
E-mail: mike.fisher@magtechammunition.com
87,5 % – Ed Grasso
12,5 % – Sellier & Bellot, a.s., Vlašim

SlidesLive
Obor činnosti: profesionální nahrávání konferencí
Adresa: 222 Broadway, 19th Floor, New York, NY 10038
Tel.: +1 206 861 3117
Web: https://slideslive.com
Vojtěch Ciml - CEO
E-mail: vojta@slideslive.com

Socialbakers
Obor činnosti: Analytika sociálních médií (významní zákazníci v USA)
Adresa: Prokopova, 30100 Plzeň / 41st Street & Madison Avenue, New York, NY
E-mail: info@socialbakers.com
Web: www.socialbakers.com

 

Software 602, Inc.
Obor činnosti: Výroba a prodej kancelářského softwaru
Adresa: 8833 Perimeter Park Blvd. , Suite 702, Jacksonville, Florida 32216
Tel: +1 904.642.5400
Fax: +1 904.565.6024
E-mail: info@software602.com
Web: www.software602.com
70 % – Software 602, a.s., Praha
30 % – management, Software 602 Slovensko, s.r.o.

 

Solid Access Technologies, LLC.
Obor činnosti: IT – ultra-rychlé pevné disky (ultra-fast Solid State Disk)
Adresa: 27 Green Street, Newburyport, MA 01950
Tel: +1 978.463.0642
Fax: +1 978.463.7480
E- mail: tomas.havrda@solidaccess.com
Web: www.solidacess.com
Tomáš Havrda – Managing Partner

 

Sprinx Systems, LLC 

Obor činnosti: CRM software
Adresa: 410 Park Avenue, New York, NY 10022 
Tel: +1 212.231.8321
Fax: +1 212.231.8121
Michael Agunzo, tel.: +1 888 847 2768

Tapmates, Inc.
Obor činnosti: Vývoj a design mobilních aplikací pro iPhone/iPad a Windows Phone
Adresa: 140 Broadway, New York, NY 10005, United States
E-mail: hello@tapmates.com
Web: www.tapmates.com

Textilia, Inc.
Obor činnosti: dovoz a prodej textilních a oděvních výrobků
Adresa: 50 W, 34th Street, 19A5, New York, NY 10001
Tel: +1 646.473.1540
Fax: +1 646.473.1446
E-mail: tvaruzek@aol.com
Miroslav Tvarůžek – President

 

Usertechnologies

Obor činnosti: IT – digitální agentura, interaktivní aplikace, webové stránky

Adresa: 175 Varick Street  New York NY 10014

Tel: +1 (347) 216-9355

E- mail: fried@usertechnologies.com

Web: www. usertechnologies.com

Jan Fried  – Managing Director

 

Vino z Cech

Obor činnosti: dovoz vín z ČR

Adresa: P.O. Box 202, Colebrook, Connecticut, 06021

Tel.: +1 860 469 0649

Fax: +1 860 469 8052

E-mail: info@czechwineimports.com

web: www.vinozczech.com 

 

Y Soft Americas, Inc.
Obor činnosti: IT – produkt SafeQ – řešení tiskových úkolů v kancelářských objektech a nakládání s dokumenty
Adresa: 1452 Hughes Road, Suite 110, Grapevine, TX 76051
Tel: +1 888-761-9977
Fax: +1 817.253.9277
E- mail: vaclav.muchna@ysoft.com
Web: www.ysoft.com
Václav Muchna - CEO 

 

ZETOR NORTH AMERICA, Inc
Obor činnosti: prodej traktorů
Adresa: 5784 Mining Terrace, Jacksonville, Fl. 32257
Tel: +1 (877) 469 3867 
Fax: +1 (800) 694 9584 
E-mail: service@zetorna.com
Web: http://www.zetorna.com/
Vladimir Blaskovic, President

 

ZPS-CNC U.S.A., Inc.
Obor činnosti: dovoz obráběcích strojů
Adresa: 1225 Henri Drive, Wauconda, IL 60084
Tel: +1 847.487.4353
Fax: +1 847.487.4352
E-mail: sale@rpsusa.com
Web: www.rpsusa.com
Robert C. Norman, Vice President
100 % – Tajmac-ZPS, a.s.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR registruje celkem 65 smluvních dokumentů s USA. První z nich, o výměně poštovních poukázek, pochází již z roku 1924. Níže jsou uvedeny smlouvy s obchodní, finanční, ekonomickou nebo investiční tematikou, které jsou relevantní pro současné ekonomické vztahy s USA.

 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, Washington, 22.10.1991. Vstup v platnost: 19.12.1992.
 • Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991, Brusel, 10.12.2003. Vstup v platnost: 10.08.2004
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o daňovém osvobození příjmů z letecké a lodní dopravy sjednaná výměnou nót, Praha, 26.05.1992. Vstup v platnost: 26.05.1992.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o  zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Praha, 16.09.1993. Vstup v platnost: 23.12.1993.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě, Praha, 10.09.1996. Vstup v platnost: 10.09.1996.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 06.09.2007. Vstup v platnost: 02.05.2008.
 • Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 07.09.2007. Vstup v platnost: 01.01.2009.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 07.09.2007. Vstup v platnost: 01.01.2009.
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií, Praha, 17.09.2007. Vstup v platnost: 17.09.2007.
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků, Praha, 06.11.2009. Vstup v platnost: 06.11.2009.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany, Brusel, 18.04.2012. Vstup v platnost: 18.04.2012.
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky, Praha, 26.03.2014. Vstup v platnost: 26.03.2014.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Praha, 04.08.2014. Vstup v platnost: 18.12.2014.
 • Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním pojištění mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 23.09.2013. Vstup v platnost: 01.05.2016.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Spojeným Státům americkým není poskytována žádná rozvojová pomoc. Určitou formu pomoci od ostatních zemí USA přijaly v souvislosti s odstraňováním dopadů ničivého hurikánu Katrina v roce 2005 a následných záplav ve státech Texas, Louisiana, Mississippi a Alabama. V této souvislosti oficiální pomoc poskytla i ČR. Zahraniční země poskytují USA humanitární pomoc v případě přírodních katastrof.

 

Hlavní federální institucí poskytující zahraniční rozvojovou a humanitární pomoc je agentura USAID (US Agency for International Development), která je samostatnou součástí ministerstva zahraničních věcí USA. Vedle USAID Kongres USA každoročně přiděluje rozpočtové prostředky na poskytování oficiální rozvojové pomoci i (ODA) řadě ostatních ministerstev (např. obchodu, obrany, vnitřní bezpečnost, vzdělávání, spravedlnost apod.), vládních agentur (NIH, CDC, NOAA apod.) a vládních nezávislých agentru (EPA, Peace Corps, Ex-Im Bank, NSF apod.).

 

Americké statistiky pracují s pojmem 'US Economic and Military Assistance'. Hlavními zeměmi-příjemci zahraniční pomoci jsou např. Izrael, Afghánistán či Egypt. Američané jsou jako jednotlivci velice velkorysý národ, dávat a vybírat peníze na charitu a další projekty včetně těch zahraničních patří k naprosto automatické aktivitě mnoha bohatých lidí a celebrit. Nejvíce se angažují osobnosti jako Bill Gates, Warren Buffet, Angelina Jolie a mnoho dalších. Prostředky takto vybrané dosahují mnoha miliard dolarů ročně a směřují do všech částí světa na široké pole programů, především zdravotních a vzdělávacích.

 

Česká republika také poskytla několikamilionovou pomoc obci West ve státě Texas, kde v roce 2013 vybuchl skladovaný dusičnan amonný. Při výbuchu zahynulo 15 lidí včetně několika Čechů z početné české komunity, která tam žije.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: