Švýcarsko: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Import – celkem (mil. CHF)

283 972

277 544

298 394

252 505

242 454

Export – celkem (mil. CHF)

286 460

292 958

332 137

285 179

279 128

Obchodní bilance (mil. CHF)

2 488

15 415

33 743

32 674

36 674

Zdroj: Švýcarská národní banka SNB
resp. Statistik Schweiz

květen 2016

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

DOVOZ mil. CHF

2010

2011

2012

2013

2014

Celkem

183 436

184 540

277 544

298 394

252 505

Evropa

144 544

146 230

175 589

214 981

174 077

Celkem EU 28

142 176

143 986

169 453

208 329

166 786

Belgie - Luxembursko

5 385

5 695

7 955

5 616

4 612

Česká republika

2 133

2 153

2 226

2 197

2 295

Dánsko

976

916

841

809

828

Německo

58 570

59 517

60 380

55 624

54 556

Řecko

223

144

173

174

158

Španělsko

4 915

5 202

6 247

5 953

4 910

Francie

15 600

15 897

22 747

19 719

16 654

Irsko

5 858

5 883

6 763

7 060

7 199

Itálie

18 699

19 198

25 970

23 061

20 710

Maďarsko

927

852

920

1 036

1 100

Nizozemí

8 313

8 028

6 391

5 940

5 579

Rakousko

7 935

7 981

7 870

8 073

8 885

Polsko

1 289

1 373

1 615

1 663

1 754

Portugalsko

504

508

777

996

821

Slovensko

511

669

878

973

875

Finsko

845

730

1 117

953

1 021

Švédsko

1 421

1 595

1 816

1 919

1 632

Spojené království

7 120

6 362

13 130

64 665

30 890

EFTA

355

337

575

428

382

z toho Norsko

288

307

554

404

352

zbývající Evropa

2 014

1 908

5 561

6 224

6 909

z toho Rusko

1 041

891

2 889

4 389

3 037

z toho Turecko

766

774

2 240

1 363

3 323

 

Vývoz mil. CHF

2010

2011

2012

2013

2014

Celkem

203 484

208 203

292 958

332 137

285 179

Evropa

126 096

125 830

157 534

142 371

137 948

Evropa EU 28

119 556

118 630

148 074

128 594

128 449

Belgie Luxembursko

4 170

4 224

4 991

5 397

5 852

Česká republika

1 712

1 568

1 512

1 471

1 509

Dánsko

1 033

1 003

972

991

953

Německo

39 278

41 956

43 893

42 047

43 440

Řecko

1 287

1 099

959

909

899

Španělsko

6 372

5 797

5 510

5 346

5 846

Francie

15 578

14 865

21 876

19 186

17 317

Irsko

652

879

708

840

1 177

Itálie

15 981

16 290

16 784

16 831

16 160

Maďarsko

959

944

1 001

854

1 070

Nizozemí

5 781

5 151

5 177

5 364

5 240

Rakousko

6 469

6 626

8 040

8 320

7 840

Polsko

2 069

1 976

1 894

2 082

2 209

Portugalsko

1 020

881

810

1 070

839

Finsko

909

877

901

784

786

Švédsko

1 643

1 603

1 598

1 473

1 489

Spojené království

12 033

9 953

28 281

12 307

12 636

EFTA

771

883

1 072

981

1 007

z toho Norsko

747

853

1 046

954

977

zbývající Evropa

5 770

6 317

8 388

12 796

8 492

z toho Turecko

2 112

2 147

4 126

8 250

4 490

Zdroj: Statistik Schweiz, Detaillierte Daten, Daten - Aussenhandel 
květen 2016

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura vývozu z ČR

automobily, stroje zařízení, pneumatiky, elektrická zařízení, tiskařské výrobky, výrobky ze železa ba oceli, reaktory, kotle, přístroje nástroje mechanické,  traktory, kola,  přístroje  elektronického záznamu, reprodukce zvuku a televizního obrazu, výrobky ze železa nebo oceli, plasty a výrobky z nich. Mezi další rozhodující komodity a položky v českém vývozu do Švýcarska jsou stroje a přepravní zařízení, z toho textilní a kožedělné stroje, stroje a zařízení k výrobě energie, digitální systémy na zpracování dat, zařízení na aut. zpracování dat, zařízení k telekomunikacím, kancelářské stroje, kovozpracující stroje, kuličková ložiska, elektrické stroje, kovové výrobky, neželezné kovy, výrobky ze železa, různé konstrukce, pneumatiky, papír a lepenka, různé průmyslové výrobky, odborné vědecké přístroje, oděvní výrobky a doplňky, nábytek, dětské hračky a dětské kočárky, chemikálie z toho organické chemikálie a karbonové kyseliny a potraviny.

Komoditní struktura dovozu do ČR

farmaceutické výrobky a léčiva, zlato, krev, výrobky přesného (hodinářského) průmyslu, šperky a zlatnické výrobky, zařízení ke spínání obvodů, výrobky organické chemie barviva, pigmenty, silice, plasty a výrobky z nich, dále stroje a přepravní zařízení, kovozpracující stroje, obráběcí a kovoobráběcí stroje, kancelářské stroje a zařízení ke zpracování dat, elektrické spínací přístroje, elektrické zařízení a přístroje, tiskařské stroje,  oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní příze a tkaniny bavlněné, různé průmyslové výrobky,  kovové výrobky, odborné vědecké a řídící přístroje, ortopedické přístroje a pomůcky.                       

Komoditní struktura zahraničního obchodu Švýcarska (v mil. CHF)

dovoz mil. CHF

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zemědělská a lesní produkce

13 306

13 398

13 319

13 306

14 055

14 062

z toho zelenina

739

755

666

677

766

730

ovoce

1 141

1 136

1 066

1 104

1 256

1 270

víno

1 104

1 097

1 060

1 118

1 173

1 117

dřevo a výrobky ze dř.

1 607

1 701

1 720

1 750

1 885

1 826

Nosiče energie

12 064

13 411

15 451

17 445

14 342

11 991

z toho surový olej

2 321

2 860

3 217

2 639

3 799

3 543

benzín

1 241

1 521

1 617

1 994

1 409

1 189

diesel

2 033

2 034

2 247

3 302

2 902

1 972

Textil, oblečení, boty

9 042

8 956

8 880

8 718

8 904

9 247

z toho textil

2 070

2 151

2 128

2 004

2 047

2 147

oblečení

5 727

5 535

5 470

5 390

5 500

5 649

boty

1 244

1 271

1 282

1 323

1 357

1 451

Papír a grafika

4 950

4 981

4 583

4 334

4 310

4 244

z toho papír a karton

1 060

1 039

960

854

806

752

Výrobky z papíru a kartonu

1 660

1 668

1 598

1 542

1 611

1 654

grafické zboží

1 937

1 853

1 747

1 738

1 713

1 672

Kůže, kaučuk, umělá hmota

5 810

6 203

6 257

6 194

6 362

6 518

z toho kaučuk

1 150

1 277

1 320

1 258

1 249

1 256

umělá hmota

3 896

4 124

4 103

4 058

4 212

4 276

Chemikálie

34 964

37 787

37 435

39 369

41 849

42 945

z toho suroviny a nezpracované um. hmoty

6 799

7 763

7 417

7 445

7 487

7 377

Pharmazeutika, Vitaminy atp.

23 473

25 201

25 155

27 164

29 406

30 543

barviva pigmenty

928

1 029

985

933

917

897

Dr. kameny a zeminy

2 903

2 955

2 915

2 893

3 004

3 069

z toho sklo

1 017

1 039

999

942

971

1 020

Kovy

12 323

14 379

14 715

13 811

14 119

14 395

z toho železo a ocel

2 156

2 986

3 173

2 703

2 630

2 577

barevné kovy

2 301

3 130

3 189

2 769

2 745

2 720

kovové výrobky

7 867

8 263

8 353

8 339

8 744

9 098

Stroje, elektronika

29 250

31 438

30 680

29 365

30 237

30347

z toho průmyslové stroje  

11 911

12 192

11 980

11 246

11 878

12 010

domácí spotřebiče

3 101

3 165

2 900

2 801

2 693

2 638

kancelářské stroje

4 363

4 602

4 345

4 135

4 287

4 254

elektronika

5 113

10 847

10 856

10 581

10 800

10 829

Dopravní stroje

14 961

16 581

16 838

17 074

15 854

16 151

osobní aut.

7 795

9 392

10 239

10 311

9 436

9 619

nákladní

1 189

1 256

1 484

1 343

1 354

1 426

letadla

2 200

2 539

1 542

2 019

1 713

1 494

Přesné nástroje, hodinky

15 378

18 620

18 088

19 022

19 149

20 072

z toho přesné nástroje

6 447

6 773

6 426

6 631

7 031

7 274

hodinky

2 225

2 643

3 008

3 358

3 482

3 752

bižuterie

4 670

7 296

8 314

8 653

8 363

8 861

Ostatní zboží

5 237

5 283

5 227

5 250

5 456

5 563

z toho zařízení domácností

3 695

3 738

3 758

3 805

3 991

3 961

speciál a sport

977

963

887

861

856

970

Drahé kameny

7 419

7 715

8 617

6 994

6 550

72 136

Antikvariát

1 393

1 730

1 535

1 634

2 107

1 764

vývoz mil. CHF

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zemědělská a lesní produkce

8 262

8 498

8 439

8 656

9 201

9 415

z toho sýry

   567

   559

   526

   545

  570

608

dřevo a výrobky ze dřeva 

   684

   663

   589

   558

  538

553

Nosiče energie

5 296

5 719

6 462

6 846

3 345

3 143

z toho ropa a destiláty

   550

   636

   741

   798

   918

843

plyn

     31

     22

     34

     21

     43

31

elektrický proud

4 714

5 060

5 687

6 026

2 384

2 268

Textil, oblečení, boty

3 688

3 386

3 249

3 114

3 097

3 173

Textilní průmysl

1 605

1 671

1 566

1 422

1 425

1 490

z toho příze

   190

   228

   223

   189

   189

183

tkanina/látka a úplet

   515

   504

   473

   414

   402

437

technické a jiné textilie

   598

   635

   584

   550

   560

605

Oděvní průmysl

 1 805

 1 483

1 428

1 383

1 357

1 347

z toho svrchní oděvy

 1 434

 1 120

1 059

1 018

   987

986

Obuvnický průmysl

       277

    232

   255

   309

   316

337

Papír a grafika

    2 938

 2 923

2 556

2 223

 2 140

2 015

z toho papír a karton

     1 350

 1 377

1 130

   916

    848

828

zboží z papíru a kartonu

        727

   734

   692

   678

    682

625

grafické výrobky

        775

   687

   602

   528

    521

479

Kůže, kaučuk, umělá hmota

     4 171

4 482

4 359

4 138

4 336

4 423

z toho polotovary

     1 776

1 891

1 873

1 756

1 776

1 807

hotové výrobky z umělé hmoty

     1 642

1 712

1 614

1 517

1 670

1 717

Chemikálie

    71 771

75 909

  74 647

79 012

80 934

85 323

z toho suroviny a nezprac. umělé hmoty

      5 607

6426

      5 974

      6 155

      5 645

5 959

farmaceutika, vitamíny, atp.

    58 186

60 677

60 207

64 267

66 552

70 785

agrochemické výrobky

      1 770

1 976

1 939

2 118

2 262

2 253

organické barvivo

      1 809

1 970

1 802

1 694

1 644

1 522

Éterické oleje, odorizační a aromat. látky

      1 600

1 915

1 796

1 833

1 812

1 768

kosmetika, výrobky parfumerie

        976

1 015

1 026

1 045

1 055

1 105

Kameny a zeminy

       868

   890

   865

   857

   834

911

z toho sklo

       562

   580

   551

   556

   530

587

Kovy

     10 489

12 739

13 034

11 933

12 082

12 481

z toho železo a ocel

946

1 409

1 512

1 278

1 278

1 210

hliník

1 091

1 445

1 492

1 364

1 450

1 525

trubky

686

   779

   810

   746

   748

781

strojní součástky

1 927

2 346

2 422

2 286

2 405

2 496

nářadí a výroba forem

1 820

2 035

2 043

2 067

2 165

2 282

Stroje, elektronika

33 741

     36 435

     36 889

     33 307

     33 305

33 341

z toho průmyslové stroje

19 704

21 595

22 551

19 570

19 700

20 162

domácí spotřebiče

1 089

1 054

1 034

   995

   920

930

kancelářské stroje

942

   944

     913

   840

   859

825

elektroprům. elektronika

7 820

12 234

11 801

11 358

11 378

10 881

Dopravní prostředky

5 343

4 013

4 672

5 095

5 252

5 682

z toho letadla

2 404

1 377

1 621

1 909

1 907

2 377

Přístroje, hodinky

32 407

36 971

41 254

44 040

45 315

47 076

z toho přesné přístroje

13 836

14 395

14 068

14 183

14 645

14 686

hodinky

13 230

16 167

19 304

21 426

21 834

22 258

bižuterie a klenot. zboží

4 412

5 144

6 255

7 582

8 539

10 062

Ostatní zboží

 1 560 

 1 515 

 1 481 

1 392 

1 373 

1 376

z toho zařízení domácností

   949 

   890

   878

  839

  804

811

Drahé kovy a kameny a polodrah

     5 765 

 8 647 

9 105

 9 737

 9 444

74 565

Umělecké předměty, starožitnosti

1 149

1 357

1 191

 1 458

 1 696

2 257

Zdroj: Statistik Schweiz, Detaillierte Daten, Daten - Aussenhandel, Zahraniční obchod – stránka celníků 
květen 2016

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Švýcarsko realizuje své vnější ekonomické vztahy na základě uzavřených smluvních dokumentů o zónách volného obchodu s členskými zeměmi EU, resp. dohod o volném obchodu mezi Švýcarskem a Evropskou unií, dále na základě bilaterálních dohod o volném obchodu a v neposlední řadě dohod o volném obchodu v rámci svého členství v ESVO. 

Technologické parky:

Bern Wirtschftsraum je kantonální organizace zabývající se hospodářskými a pracovními otázkami v užší části Kantonu Bern, v podstatě v rámci aglomerace hlavního města Bern a v přilehlém okolí, kde žije cca 400 000 obyvatel a je ekonomicky činných cca 14 000 podnikatelských subjektů. Tato lokalita se může opírat mj. o zázemí Kongresového centra Kursaal, veletržní tradice BernExpo a v neposlední řadě o intelektuální základnu University Bern.

Jádrem hospodářské činnosti kantonu se stává politika klastrů – z pohledu CZ firem by mohly být zajímavé např. Energie-Cluster, zabývající se zřizováním pracovních míst mj. pomoci obnovitelných zdrojů, inovací, nebo Design Center, které se zasazuje o prosazení designu do švýcarského hospodářství. 

Švýcarsko je jednou ze zemí (dalšími jsou USA, Singapur a Izrael), ve kterých je realizován projekt tzv. CzechAccelerator. Informace CzechInvest.

Švýcarským partnerem tohoto projektu je technopark se sídlem v Curychu, Inkubátor, TECHNOPARK Zurich Foundation, který od počátku 90. let minulého století poskytuje pro inovativní a technologicky orientované společnosti prostory a financování prostřednictvím soukromých fondů a také pomáhá přenášet znalosti z výzkumu na trh. Park hostí více než 250 high-tech společností, poskytovatelů služeb, výzkumníků a vysokoškolských institucí.

Cílem projektu je podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností.  Společnosti získají 3-6 měsíční pobyt ve vybrané destinaci, seznámí se s místním podnikatelským prostředím, mohou využít služeb poradců či  konzultační služby v různých oblastech (právní, daňové atd.) a také mají možnost účastnit se pravidelných seminářů nebo akcí k navazování kontaktů.

Členství v mezinárodní organizaci IASP.

květen 2016

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé investice Švýcarska

Teritoriální struktura

V mil. CHF                  

 

Celkem všechny země

Celkem Evropa

ČR

EU

2010

978 418

478 176

3 993

418 256

2011

1 044 226

515 417

3 233

458 015

2012

1 093 412

532 990

3 332

473 142

2013

1 064 429

510 835

4 039

462 367

2014

1 056 265

497 080

5 711

460 531

Zdroj: SNB, Švýcarská národní banka

 

Přímé investice v teritoriu

Teritoriální struktura

V mil. CHF 

rok/země Všechny země celkem Všechny země Evropa Celkem Všechny země Evropa - EU Všechny země Severní Amerika -   Celkem Všechny země střední a jižní Amerika Celkem Všechny země - Asie, Afrika, Oceanie- Celkem
2010 29 977,6 15 849,7 16 955,7 -8 918,5 22 121,5 924,9
2011 25 139,7 -2 029,9 -6 673,4 10 843,5  4 321,4 12 004,8
2012 14 992,5 13 583,9 23 195,6 7647,3 217,8 -6 456,5
2013 599 -5 894,1 6 573,1 8 526,4 -3 455,6 1 422,3
2014 6 078,8 -1 251,7 16 017,6 5 485,4 2 206,2 -361,1

znaménko - znamená kapitálový tok zpět do Švýcarska (Desinvestition)

Odvětvová struktura

V mil. CHF

Typ kapitálu Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic
Branže a sektory  Průmysl - Celkově Služby - Celkově Služby - finanční - hodingové společnosti Celkem Celkem
2010 84 285,3 48 4205 310 300,5 568 490,4
2011 84 022,2 561 266,4 32 6194 645 288,6
2012 90 468,2 565 475,9 320 630,3 655 944,1
2013 103 697,9 577 760,5 33 4545 681 458,5
2014 1 204 74,25 614 377,29 379 309,54 734 851,54

Zdroj: SNB, Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz

květen 2016

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Přímé zahraniční investice v teritoriu

Švýcarsko patří mezi přední světové investory. Mimo tradiční kvality investovaných produktů je důvodem vysokého objemu investic v zahraničí i skutečnost, že ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi je ve Švýcarsku o cca 25 % výše nastavena cenová hladina, která se přímo dotýká např. i cenové úrovně pracovní síly.

Vzhledem ke skokovému posílení CHF po 15. lednu 2015, kdy SNB zrušila směnný kurz 1,20 CHF k 1 EURO, který byl bankou zaveden v roce 2011, je ve Švýcarsku pro zahraniční investory příliš draho.

Již před lednovým datem řada výrob na území Švýcarska obtížně konkurovala výrobkům z jiných zemí.

květen 2016

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: