Tunisko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

30. 11. 2017

Tuniská republika je republikou prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem. V říjnu 2014 proběhly legislativní volby a Beji Caid Essebsi se stal 1. demokraticky zvoleným prezidentem Tuniské republiky. Tunisko je první země arabského světa, kde žijí společně modernisté, laici a islamisté. Demokratická přeměna země, která následovala po Jasmínové revoluci (14.1.2011) a Arabském jaru, byla oceněna mezinárodním společenstvím udělením Nobelovy ceny míru 2014.

 26.8.2016 schválilo Parlamentní shromáždění lidu Vládu národní jednoty, jejímiž cíli jsou: boj proti korupci a terorismu, podpora růstu ekonomiky a zaměstnanosti, potlačování pašeráckých mafií, zamezení růstu inflace a vyrovnaný rozpočet a vytvoření podmínek pro zahraniční investory.

 

Pilíři tuniské ekonomiky je těžba fosfátů, zemědělská výroby, zpracování potravin, turistika a rostoucí průmyslová výroba. Zemědělská výroba 2016 doznala vlivem deficitu srážek poklesu, oproti roku 2015, to se projevilo na celkovém poklesu úrody, zejména oliv. Průmyslová aktivita, zejména chemický průmysl roste, nárůst zaznamenala těžba fosfátů, která byla dosud v hlubokém útlumu vlivem sociálních nepokojů. Export ve strojírenské a  elektro výrobě ožil (+16,5%), textilní a kožedělná výroba rovněž narostla (8,2%). V souvislosti s rostoucí průmyslovou aktivitou rostl import nezpracovaných materiálů a polotovarů. Mírnější růst zaznamenala doprava jen 6,8% (předchozí rok 9,4%) to však souvisí s poklesem prodeje do Libye (13%). Turistický průmysl mírně roste, tržby se zvedly o 31%, oproti předchozímu roku, nárůst je způsoben Rusy (+1039%), kteří vyrovnávají pokles Evropanů, mírný přírůstek turistů je z Magrebu a představuje 1%, turisté z Magrebu jsou Alžířané, kteří zcela vystřídali Libyjce. Roční průměrná inflace mírně klesá od roku 2014, přesto ovlivňuje kupní sílu domácností a navíc ji doprovází i znehodnocení místní měny, tuniského dináru (DT). Nezaměstnanost je stále vysoká a paradoxně nejvyšší hodnoty 30% dosahuje u vysokoškoláků. V roce 2016 došlo ke zhoršení bankovní likvidity a potřebě refinancovat bankovní systém, to si vyžádalo intervence Centrální banky, které se projevily zajištěním stability rezervy na 115 dní. Národní měna DT prodělala v prvním pololetí roku 2016 pokles o 12% a poslední 3 měsíce roku si udržela stejnou úroveň. K dalšímu oslabení tuniského dináru (DT) o 10% došlo v dubnu 2017 a DT míří ze současné úrovně 2,5 DT /EURO k hodnotě 3 DT/EURO. Vláda se soustřeďuje na reformní proces a plánuje vydat vydat nové zákony (zákon o konkurenci, o partnerství veřejného a státního sektoru, o úpadku a bankovní zákon).

Porevoluční období bylo provázeno častým střídáním vlád, chaotickým řízením a chybějící vizí, to se projevilo schodky veřejných financí. Zvládnutí vnějšího zadlužení je prioritou Vlády národní jednoty. Oživení podnikatelského prostředí Tuniska je nezbytností, vyžaduje nastolení konkurence a zatraktivnění tuniské ekonomiky, to však nelze provést, pokud nedojde ke shodě se sociálními partnery (zaměstnanecké odbory, oborové asociace, zájmová sdružení) a občanskou společností.

Dobrou zprávou jsou výsledky jarního jednání Mezinárodního měnového fondu (MMF) s tuniskou vládou, na základě kterých dojde k uvolnění 308 M USD, první poloviny čtyřletého programu MMF Extended Fund Facility na podporu reformního úsilí Tuniska.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 Tuniská republika

 

Obnovené složení „vlády národní jednoty“ Youssefa Chaheda

Vláda "Chahed 2", od 6.9.2017, 18 nově jmenovaných ministrů, nový je post ministra pro reformy, opětovně do vlády zařazen ministr pro správu státního majetku a státního půdního fondu

 

Ministři

1.Ministr spravedlnosti: Ghazi Jeribi

2.Ministr národní obrany: Abdelkerim Zbidi

3.Ministr vnitra: Lotfi Brahem

4.Ministr zahraničních věcí: Khemaies Jhinaoui

5.Ministr financí: Ridha Chalghoum

6.Ministr zdravotnictví: Imed Hammami

7.Ministr pro církevní záležitosti: Ahmed Adhoum

8.Ministr pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: Zied Ladhari

9.Ministr průmyslu a malých a středních podniků: Slim Feriani

10.Ministr obchodu: Omar Béhi

11.Ministr pro místní záležitosti a životní prostředí: Riadh Mouakhar

12.Ministr školství: Hatem Ben Salem

13.Ministr pro vysoké školy, vědu a výzkum: Slim Khalbous

14.Ministr energetiky, důlního průmyslu a obnovitelných zdrojů: Khaled Kaddour

15.Ministr zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Samir Bettaieb 

16.Ministr pro veřejné práce: Mohamed Salah Arfaoui

17.Ministr sociálních věcí: Mohamed Trabelsi

18.Ministr pro odborné vzdělávání a zaměstnanost: Fabouzi Abderrahmane

19.Ministryně turistiky: Salma Elloumi

20.Ministr komunikačních a výpočetních technologií:  Anouar Maarouf

21.Ministr kultury: Mohamed Zine El Abidine 

22.Ministr dopravy: Radhouane Ayara

23.Ministryně mládeže a sportu: Mejdouline Charni

24.Ministryně pro ženu, rodinu a dítě: Néziha Laabidi

25.Ministr pro správu státního majetku a státního půdního fondu: Mabrouk Korchid

26.Ministr pro styk s ústavními institucemi, občanskou společností a pro lidská práva: Mehdi Ben Gharbia.

27.Ministr pro styk se sněmovnou (ARP):  Iyad Dahmani  

28.Ministr podporující předsedu vlády v oblasti rozsáhlých reforem: Taoufik Rajhi

 

Státní tajemníci

1.Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí: Sabri Bach Tobji

2.Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí zodpovědný za ekonomickou diplomacii: Hatem Ferjani

3.Státní tajemník Ministerstva obchodu, zodpovědný za zahraniční obchod: Hichem Ben Ahmed

4.Státní tajemnice Ministerstva pro odborné vzdělávání a zaměstnanost, zodpovědná za soukromé podnikání: Saida Ounissi

5.Státní tajemnice Ministerstva zdravotnictví: Sonia Becheikh

6.Státní tajemnice Ministerstva dopravy: Serra Rejeb

7.Státní tajemník Ministerstva sociálních věcí zodpovědný za emigraci a Tunisany v zahraničí: Adel Jarboui

8.Státní tajemník Ministerstva průmyslu a malých a středních podniků:

9.Státní tajemník Ministerstva pro místní záležitosti: Chokri Ben Hassen

10.Státní tajemník Ministerstva energetiky, důlního průmyslu a obnovitelných zdrojů: Hachemi Hmidi

11.Státní tajemník Ministerstva zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Abdallah Rahbi

12.Státní tajemník Ministerstva pro vysoké školy, vědu a výzkum, zodpovědný za výzkum: Khalil Laamiri

13.Státní tajemník Ministerstva komunikačních a výpočetních technologií, zodpovědný za numerickou ekonomiku: Habib Dabbab

14.Státní tajemník Ministerstva mládeže a sportu, zodpovědný za sport: Ammar Jabri

15.Státní tajemník Ministerstva mládeže a sportu, zodpovědný za mládež: Abdekadouss Saadaoui

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:                   11 797 000 (včetně 500 000 Lybijců)

Demografické složení:         Arabové

Vyznání:                             muslimské sunnitského typu

Průměrný roční přírůstek:    20,5‰

Diaspora                            12%  (66% žije ve Francii, 15% v Itálii)

Počet dětí v rodině:             2,42

 

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

HDP per capita*

 $

4169

4252

4329

4277

4272

růst HDP

%

3,9

2,4

2,3

0,2

0,2

míra inflace

%

5,5

6,1

4,9

4,9

5

nezaměstnanost

%

18,1

15,7

15,0

15,1

15,5

* HDP per capita je na úrovni 34% světového průmětu, HDP PPP, vztažený ke spotřebním cenám (Purchasing Power Parity) dosahuje 62%.

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy rozpočtu

M TD

67008

72070

76841

81481

 

Výdaje rozpočtu

M TD

70354

75145

80808

85480

 

obchodní bilance

% HDP

- 4,2

- 5,1

- 4,9

- 4,4

- 3,7

Zlepšující se obchodní bilance 2015 je odrazem snížení cen energií a mimořádně vysokého exportu olivového oleje, přes to však turistická krize trvá a slabá zemědělská úroda roku 2016 nepřinese větší zlepšení.

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

Vyrovnanost, finančních transakcí

% GDP

-8,3

-8,4

-9,1

-8,8

-8,9

Zahraniční zadluženost

M TD

28678

31499

36512

42009

48807

Míra zadlužení

% GNI

40,3

41,1

44,3

48,2

53,9

Dluhová služba (z toho úrok)

M TD

4071

(870)

3325

(821)

2979

(865)

3258

(914)

4218

(1051)

Rezervní aktiva

M TD

13757,7

12662,1

14256,7

15039,8

12614

 

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

BCT Centrální banka Tuniska, guvernér Chedly Ayari

 

Hlavní banky:

ATB Arab Tunisian Bank                      

BNA Banque Nationale Agricole          

ATTIJARI Banque Attijari de Tunisie

BT Banque de Tunisie                                    

AB Amen Bank

ABC Arab Banking Corporation

BIAT Banque Internationale Arabe de Tunisie

STB Société Tunisienne de Banque   

STUSID BANK

UBCI Union Bancaire pour le Commerce et l´Industrie

 

Pojišťovny: 

AST Companie d´Assurance et de Réassurances

STAR Companie Tunisienne d´Assurances et de Réassurances

SALIM Assurances

TRE Tunis Ré

 

Komerční exportní zajištění poskytují:

ASSURCREDIT

COTUNACE

TUNIS-RE

CGA - Všeobecný pojišťovací výbor „CGA“ má právní autonomii Ministerstva financí, chrání práva pojištěnců a dohlíží nad schopnostmi společnosti dostát svým závazkům.

 

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové zatížení je 20,6%, přímé daně představují 63,3% a nepřímé 36,7%. Daň z příjmu fyzických osob: odpočitatelná položka u daně z příjmu fyzických osob je 10%, u důchodů 25%. Daň z příjmu fyzických osob je progresivní, nejběžnější sazba pro rozmezí 1500-5000 TD je 15% (další sazby: 5-10000/ 20%,10-20000/25%, 20-50000/30%, 50000+/35%) příjmy do 1500 TD jsou od daně z příjmu zcela osvobozeny. Malé podniky s obratem 30 000 TD/rok mohou být od daně osvobozeny, podniky s obratem do 100 000 TD platí paušální daň 1500TD/měsíčně.

Základní sazba daně z výnosu společnosti je 30%, zvýšená sazba 35% se aplikuje u finančnictví, telekomunikací, pojištění, těžby, rafinerie a distribuce paliv naopak snížená sazba 10% platí u umělecké výroby, zemědělství a rybolovu. Společnosti se daní srážkou u zdroje nebo ve třech termínech (červen, září a prosinec vždy po 30%). V případě dovozů spotřebního zboží se skládá 10% ceny zboží formou zálohy na daň. Roční zúčtování se aplikuje jen v případě, že společnost nesídlí v Tunisku nebo se daní u zdroje. Další daně, které platí podniky:  1 nebo 2 % z objemu mzdových prostředků před zdaněním na odborné vzdělávání (u strojírenských oborů 1%, ostatní 2%). Příspěvek do fondu ubytování pracujících ve výši 1% objemu mzdových prostředků před zdaněním. Daň z přidané hodnoty (DPH). Sazby DPH: 18% je základní sazba, snížená sazba 6% je aplikována u léčiv, potravin a lékařských služeb, další sazba 12% se uplatňuje u výpočetní techniky, služeb a malých automobilů, alkohol, kožešiny a drahé kovy jsou zatíženy daní 29%. DPH zaplacená na vstupu je odečitatelná.  Výběrové položky (chléb, cukr, olej ze zrn, mléko, rajčatový protlak, kuskus, knihy a noviny) jsou z DPH osvobozeny. Od DPH je dále osvobozena letecká a námořní doprava a bankovní poplatky.    Spotřební daň ve výši 25 - 683% se vyměřuje u tvrdého alkoholu a automobilů pro osobní spotřebu, aplikuje se podle hodnoty zboží.  Automobilová paliva, tabák, víno a pivo jsou zatíženy zvláštní sazbou. Právo zápisu nemovitosti do katastru je spojeno s poplatkem 5% z ceny nemovitosti, v případě podniku platí snížená sazba 2,5%, dědictví a dary mezi manžely jsou zdaněny sazbou 2,5%, mezi sourozenci 5%, ostatní příbuzní 25-35%. Založení podniku, registrace navýšení/snížení kapitálu je spojeno s poplatkem 100 TD. V případě vynesení rozsudku uložení pokuty se hradí dále daň 5% z  hodnoty.

Daň ze sjednané pojišťovací smlouvy na dopravu je poplatek z uhrazeného  pojistného 5% u lodní a 10% u ostatních druhů dopravy. Daň z  průmyslového podnik je daň ve výši 0,2% obratu, je však omezena výší 100 000 TD, nesmí být však nižší než je daň z nemovitosti.

Daň z nemovitosti je vyměřena ve výši 2% z ceny 1 m² vynásobená rozměrem zastavěné plochy povýšená o proměnlivou sazbu (8-14%). U nezastavěné plochy je daň 0,3% z prodejní ceny pozemku.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: