Tunisko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 3. 2017

 

Tuniská republika je republikou prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem. V říjnu 2014 proběhly legislativní volby a Beji Caid Essebsi se stal 1. demokraticky zvoleným prezidentem Tuniské republiky. Tunisko je první země arabského světa, kde žijí společně modernisté, laici a islamisté. Demokratická přeměna země, která následovala po Jasmínové revoluci (14.1.2011) a Arabském jaru, byla oceněna mezinárodním společenstvím udělením Nobelovy ceny míru 2014.

 

26.8.2016 schválilo Parlamentní shromáždění lidu Vládu národní jednoty, jejímiž cíli jsou: boj proti korupci a terorismu, podpora růstu ekonomiky a zaměstnanosti, potlačování pašeráckých mafií, zamezení růstu inflace a vyrovnaný rozpočet a vytvoření podmínek pro zahraniční investory.

 

Pilíři tuniské ekonomiky je těžba fosfátů, zemědělská výroby, zpracování potravin, turistika a rostoucí průmyslová výroba. Zemědělská výroba 2016 doznala vlivem deficitu srážek poklesu, oproti roku 2015, to se projevilo na celkovém poklesu úrody, zejména oliv. Průmyslová aktivita, zejména chemický průmysl roste, nárůst zaznamenala těžba fosfátů, která byla dosud v hlubokém útlumu vlivem sociálních nepokojů. Export ve strojírenské a  elektro výrobě ožil (+16,5%), textilní a kožedělná výroba rovněž narostla (8,2%). V souvislosti s rostoucí průmyslovou aktivitou rostl import nezpracovaných materiálů a polotovarů. Mírnější růst zaznamenala doprava jen 6,8% (předchozí rok 9,4%) to však souvisí s poklesem prodeje do Libye (13%). Turistický průmysl mírně roste, tržby se zvedly o 31%, oproti předchozímu roku, nárůst je způsoben Rusy (+1039%), kteří vyrovnávají pokles Evropanů, mírný přírůstek turistů je z Magrebu a představuje 1%, turisté z Magrebu jsou Alžířané, kteří zcela vystřídali Libyjce. Roční průměrná inflace mírně klesá od roku 2014, přesto ovlivňuje kupní sílu domácností a navíc ji doprovází i znehodnocení místní měny, tuniského dináru (TD). Nezaměstnanost je stále vysoká a paradoxně nejvyšší hodnoty 30% dosahuje u vysokoškoláků. V roce 2016 došlo ke zhoršení bankovní likvidity a potřebě refinancovat bankovní systém, to si vyžádalo intervence Centrální banky, které se projevily zajištěním stability rezervy na 115 dní. Národní měna TD prodělala v prvním pololetí roku 2016 pokles o 12% a poslední 3 měsíce roku si udržela stejnou úroveň. Vláda se soustřeďuje na reformní proces a na jaře 2017 slíbila vydat reformovat veřejné banky, kterým se nedostává hotovost a vydat nové zákony (zákon o konkurenci, o partnerství veřejného a státního sektoru, o úpadku a bankovní zákon).

Porevoluční období bylo provázeno častým střídáním vlád, chaotickým řízením a chybějící vizí, to se projevilo schodky veřejných financí. Zvládnutí vnějšího zadlužení je prioritou Vlády národní jednoty. Oživení podnikatelského prostředí Tuniska je nezbytností, vyžaduje nastolení konkurence a zatraktivnění tuniské ekonomiky, to však nelze provést, pokud nedojde ke shodě se sociálními partnery (zaměstnanecké odbory, oborové asociace, zájmová sdružení) a občanskou společností.

 

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 

Tuniská republika

 

 

Složení „vlády národní jednoty“ Youssefa Chaheda:  

 

Ministr spravedlnosti: Ghazi Jeribi

Ministr národní obrany: Farhat Horchani

Ministr vnitra: Hedi Majdoub

Ministr zahraničních věcí: Khemaies Jhinaoui 

Ministr pro církevní záležitosti: Ahmed Adhoum

Ministryně financí: Lamia Boujnah Zribi

Ministr pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Ministr průmyslu a obchodu: Zied Laadhari

Ministr pro místní záležitosti a životní prostředí: Riadh Mouakher

Ministr školství: Néji Jalloul

Ministr pro vysoké školy, vědu a výzkum: Slim Khalbous

Ministryně energetiky, důlního průmyslu a obnovitelných zdrojů: Héla Cheikhrouhou

Ministr zemědělství, vodních zdrojů a rybolovu: Samir Attaieb 

Ministr pro veřejné práce: Mohamed Salah Arfaoui

Ministryně zdravotnictví: Samira Merai Feriaa

Ministr sociálních věcí: Mohamed Trabelsi 

Ministr pro odborné vzdělávání a zaměstnanost: Imed Hammami 

Ministryně pro turistiku a řemesla: Salma Elloumi Rekik

Ministr komunikačních a výpočetních technologií: Mouhamed Anouar Maarouf

Ministr kultury: Mohamed Zine El Abidine 

Ministr dopravy: Anis Ghedira

Ministr pro mládež a sport: Majdouline Cherni

Ministryně pro ženu, rodinu a dítě: Neziha Labidi

Ministr pro veřejnou správu a řízení: Khalil Ghariani

Ministr pro lidská práva a vztahy s občanskou společností: Mehdi Ben Gharbia.

Ministr vlády pro styk se sněmovnou:  Iyed Dahmeni  


 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:                   11 797 000

Demografické složení:         Arabové

Vyznání:                             muslimské sunnitského typu

Průměrný roční přírůstek:    20,5‰

Diaspora                            12%  (66% žije ve Francii, 15% v Itálii)

Počet dětí v rodině:             2,42

 

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

HDP per capita*

 $

4169

4252

4329

4328

?

růst HDP

%

4,7

2,4

2,3

0,8

1,21

míra inflace

%

5,5

6,1

4,9

4,9

4,6

nezaměstnanost

%

18,1

15,7

15,0

15,1

15,4

* HDP per capita je na úrovni 34% světového průmětu, HDP PPP, vztažený ke spotřebním cenám (Purchasing Power Parity) dosahuje 62%.

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy rozpočtu

M TD

67008

72070

76841

81481

 

Výdaje rozpočtu

M TD

70354

75145

80808

85480

 

obchodní bilance

%

- 4,2

- 5,1

- 4,9

- 4,4

- 3,9?

 

Zlepšující se obchodní bilance 2015 je odrazem snížení cen energií a mimořádně vysokého exportu olivového oleje, přes to však turistická krize trvá a slabá zemědělská úroda roku 2016 nepřinese větší zlepšení, 3,9% je hodnota uváděná vládou, která se ukáže po uzávěrce jako chybná a přiblíží se očekávaná hodnota je -5,5% predikované Světovou bankou.

 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

Ukazatel

jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

Vyrovnanost, finančních transakcí

% GDP

-8,3

-8,4

-9,1

-8,8

-8,8?

Zahraniční zadluženost

M TD

28678

31499

36512

42085

 

Míra zadlužení

% GNI

40,3

41,1

44,3

48,3

60?

Dluhová služba (z toho úrok)

M TD

4071

(870)

3375

(821)

2979

(965)

3258

(914)

 

Rezervní aktiva

M TD

13757,7

12662,1

14256,7

15039,8

 

 

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

 

Centrální banka Tuniska

 

ATB Arab Tunisian Bank                      

BFT Banque Franco-Tunisienne

BNA Banque Nationale Agricole          

ATTIJARI Banque Attijari de Tunisie

BT Banque de Tunisie                                    

AB Amen Bank

Citibank (onshore)                                  

ABC Arab Banking Corporation

BIAT Banque Internationale Arabe de Tunisie

STB Société Tunisienne de Banque   

STUSID BANK

UBCI Union Bancaire pour le Commerce et l´Industrie

UIB Union Internationale de Banques

Bh Banque de l´Habitat

BTS Banque Tunisienne de Solidarité

QNB Quatar National Bank

BTK Banque Tuniso-Koweitienne

BTE Banque de Tunisie  et des Emirats

BFPME Banque de Financement des Petites et Moyennes Enterprises

BTL Banque Tuniso-Libyenne

BZ Banque Zitouna

Al Baraka Bank Tunisia

WIFAK Wifack Intarnational Bank

 

 

Pojišťovny:  22 rezidenčních pojišťoven, 3 offshore

 

Komerční exportní zajištění poskytují:

ASSURCREDIT

COTUNACE

TUNIS-RE

 

CGA

Všeobecný pojišťovací výbor „CGA“ má právní autonomii Ministerstva financí, chrání práva pojištěnců a dohlíží nad schopnostmi společnosti dostát svým závazkům.

 

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

 

Daňové zatížení je 20,6%, přímé daně představují 63,3% a nepřímé 36,7%. Daň z příjmu fyzických osob: odpočitatelná položka u daně z příjmu fyzických osob je 10%, u důchodů 25%. Daň z příjmu fyzických osob je progresivní, nejběžnější sazba pro rozmezí 1500-5000 TD je 15% (další sazby: 5-10000/ 20%,10-20000/25%, 20-50000/30%, 50000+/35%) příjmy do 1500 TD jsou od daně z příjmu zcela osvobozeny. Malé podniky s obratem 30 000 TD/rok mohou být od daně osvobozeny, podniky s obratem do 100 000 TD platí paušální daň 1500TD/měsíčně.

Základní sazba daně z výnosu společnosti je 30%, zvýšená sazba 35% se aplikuje u finančnictví, telekomunikací, pojištění, těžby, rafinerie a distribuce paliv naopak snížená sazba 10% platí u umělecké výroby, zemědělství a rybolovu. Společnosti se daní srážkou u zdroje nebo ve třech termínech (červen, září a prosinec vždy po 30%). V případě dovozů spotřebního zboží se skládá 10% ceny zboží formou zálohy na daň. Roční zúčtování se aplikuje jen v případě, že společnost nesídlí v Tunisku nebo se daní u zdroje. Další daně, které platí podniky:  1 nebo 2 % z objemu mzdových prostředků před zdaněním na odborné vzdělávání (u strojírenských oborů 1%, ostatní 2%). Příspěvek do fondu ubytování pracujících ve výši 1% objemu mzdových prostředků před zdaněním. Daň z přidané hodnoty (DPH). Sazby DPH: 18% je základní sazba, snížená sazba 6% je aplikována u léčiv, potravin a lékařských služeb, další sazba 12% se uplatňuje u výpočetní techniky, služeb a malých automobilů, alkohol, kožešiny a drahé kovy jsou zatíženy daní 29%. DPH zaplacená na vstupu je odečitatelná.  Výběrové položky (chléb, cukr, olej ze zrn, mléko, rajčatový protlak, kuskus, knihy a noviny) jsou z DPH osvobozeny. Od DPH je dále osvobozena letecká a námořní doprava a bankovní poplatky.    Spotřební daň ve výši 25 - 683% se vyměřuje u tvrdého alkoholu a automobilů pro osobní spotřebu, aplikuje se podle hodnoty zboží.  Automobilová paliva, tabák, víno a pivo jsou zatíženy zvláštní sazbou. Právo zápisu nemovitosti do katastru je spojeno s poplatkem 5% z ceny nemovitosti, v případě podniku platí snížená sazba 2,5%, dědictví a dary mezi manžely jsou zdaněny sazbou 2,5%, mezi sourozenci 5%, ostatní příbuzní 25-35%. Založení podniku, registrace navýšení/snížení kapitálu je spojeno s poplatkem 100 TD. V případě vynesení rozsudku uložení pokuty se hradí dále daň 5% z  hodnoty.

Daň ze sjednané pojišťovací smlouvy na dopravu je poplatek z uhrazeného  pojistného 5% u lodní a 10% u ostatních druhů dopravy. Daň z  průmyslového podnik je daň ve výši 0,2% obratu, je však omezena výší 100 000 TD, nesmí být však nižší než je daň z nemovitosti.

Daň z nemovitosti je vyměřena ve výši 2% z ceny 1 m² vynásobená rozměrem zastavěné plochy povýšená o proměnlivou sazbu (8-14%). U nezastavěné plochy je daň 0,3% z prodejní ceny pozemku.

 

V roce 2017 bude s vysokou pravděpodobností zavedena mimořádná  daň 7,5% ze zisku společností, která bude uplatňována retroaktivně za fiskální rok 2017, zavedení daně vyžaduje rozpočtová situace Tuniska, definitivní rozhodnutí o jejím zavedení souvisí se schválením zákona o rozpočtu 2017 Shromážděním zástupců lidu (parlament) v dubnu  2017. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: