Tunisko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tunisko je republikou prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem (Národní lidové shromáždění s 217 zástupci).

Národně osvobozenecký boj Tuniska s koloniální velmocí Francií, který začal koncem 30. let minulého století, skončil 20. března 1956, kdy Tunisko získalo úplnou nezávislost. Poté nastalo krátké období vlády tuniského beje (vládce), které skončilo 25. července 1957, kdy Tunisko bylo vyhlášeno republikou. Prezidentem se stal Habib Bourguiba, dlouholetý vůdce a bojovník za nezávislost Tuniska. V čele státu stál plných 30 let.

Zhoršující se zdravotní stav  H. Bourguiby, “nečitelnost” některých jeho rozhodnutí v posledním období jeho vlády a obava z oslabení vnitropolitické scény (možnost vypuknutí nepokojů a mocenského boje mezi jednotlivými vnitřními znesvářenými mocenskými skupinami) vedly tehdejšího předsedu tuniské vlády Zine El Abidine Ben Aliho 7. listopadu 1987 k provedení nekrvavého palácového převratu. Tento den byl později oficiálně pojmenován „Dnem změny” a 7. listopad byl vyhlášen státním svátkem.

Prezident Ben Ali se na arabské poměry zachoval k odstoupivšímu prezidentovi H. Bourguibovi velkoryse a ponechal jej, i když v politické izolaci, důstojně dožít. Habib Bourguiba zemřel  7. dubna 2000 ve věku 97 let.

Tunisko má pluralitní politický systém. Na vnitropolitické scéně dlouhodobě dominovala strana RCD odvolaného prezidenta Ben Aliho. Ostatní politické strany, formálně řazené k tzv. opozici, měly zanedbatelný vliv na politický život země. Registrované opoziční strany měly od r. 1998 ústavně zaručeno minimálně 20% křesel bez ohledu na volební výsledky.

Bývalá jediná vládní strana RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique) prezidenta Ben Aliho byla rozhodnutím prozatimní vlády z února 2011 zrušena a následně byla strana pro její podporu diktátorského režimu 9. března 2011 rozhodnutím Tribunálu první instance rozpuštěna a její majetek zkonfiskován.

Strana politického islámu Ennahda, vítězná strana prvních demokratických voleb v Tunisku v říjnu 2011, vládla Tunisko až do ledna 2014, kdy byla vzhledem k narůstajícímu náboženskému extremismu, bezpečnostnímu napětí a zhoršené socio-ekonomické situace vystřídána vládou úřednickou.

Ta zemi úspěšně dovedla k dalším parlamentním volbám v říjnu 2014 a prezidentským volbám v listopadu 2014. Z těchto voleb vzešla vítězně sekulární strana Nidaa Tounes, která ovládá většinu v tuniském parlamentu (Assemblee des Representants du Peuple) a navrhla úřadjícího premiéra H. Essida. Stávající prezident B. C. Essebsi lze být označen za otce strany Nidaa Tounes. Vláda a prezident byli zvoleni na 5 leté funkční období.

Vzájemné obchodní vztahy ČR - Tunisko jsou dlouhodobě na dobré úrovni.

Nástupem nové prozatímní vlády v Tunisku v lednu 2015 se v zemi rozběhl národní ekonomický dialog, který byl v důsledku tíživějších témat v minulých letech, zcela opomíjen. Ekonomický dialog má navrhnout změny v zákoně o státním rozpočtu pro rok 2015 a představit dlouho očekávané strukturální reformy tuniského hospodářství, které by v důsledku mohly vést k větší otevřenosti tuniské ekonomiky a tím i rozšíření příležitostí pro české exportéry. Z obavy před nepopulárními reformami a možná ze zájmu spíše zakonzervovat současný stav se však dialogu nebudou účastnit zástupci odborových svazů a některých politických stran.  

Potenciální růst tuniské ekonomiky je odhadován na více než 5 %, zatímco v roce 2014 to bylo 2,4 %. Míra rychle rostoucí inflace se podařila v prvních měsících 2015 zastavit na hodnotě oscilující kolem 6 %. Průměrný ukazatel nezaměstnanosti v roce 2014 ve výši cca 16 % nemůže být přesný zvláště kvůli přetrvávajícím regionálním rozdílům a stagnaci klíčových průmyslových odvětví, jako je cestovní ruch nebo těžba fosfátů. 

V oblasti správy veřejných financí dosáhly dosahují sociální transfery rekordní výše zhruba 8 % tuniského HDP a státní investice rekordně nejnižší míry 5,3 % HDP. 

Tuniská nekonvertibilní měna, tuniský dinár, meziročně výrabzně oslabuje (v roce 2014 o – 12 %), proto centrální banka přistoupila ke zvýšení úrokové sazby na 4,5 %.

Oproti roku 2011 nepatrně stoupá hodnota přímých zahraničních investic. roce 2013 se jednalo o EUR 900 mil. (což je 10% růst oproti roku 2011 a 29% propad proti roku 2012). Z velké části se jednalo o navrácení konfiskovaného majetku rodině bývalého prezidenta Ben Alího.

K největším zahraničním investorům patří Francie (EUR 100 mil. EUR), Německo (EUR 31 mil.) a Itálie(EUR 30 mil.). Nepřehlédnutelné jsou rovněž investice zj. Kataru (v roce 2013 ovládnutí telekomunikačního trhu) a SAE.

Hodnocení světových ratingových agentur: Moody´s: Ba3, výhled negativní; Standard & Poor´s: B, výhled negativní, Fitch: BB-, výhled negativní.    

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Tuniská republika
 • Al Džumhúrija At Tunisia
 • La République Tunisienne

Vláda:

 • Prezident Tuniska: B. C. Essebsi  
 • Premiér Tuniska: H. Essid

Složení vlády z 27. 1. 2015 premiéra H. Essida:

 • Ministr vnitra: M. N. GHARSALLI
 • Ministr obrany: F. HORCHANI
 • Ministr zahraničních věcí: T. BACCOUCHE
 • Ministr spravedlnosti: M. S. Ben AISSA
 • Ministr hospodářství a financí: S. CHAKER
 • Ministr investic a mezinárodní spolupráce: Y. BRAHIM
 • Ministryně cestovního ruchu: S. E. REKIK
 • Ministr průmyslu, energetiky a důlnictví: Z. HAMAD
 • Ministr obchodu a řemesel: R. LAHOUEL
 • Ministr vyššího vzdělávání, vědy a výzkumu: CH. BOUDEN
 • Ministr školství: N. JALLOUL
 • Ministr práce a profesního vzdělávání: Z. LAADHARI
 • Ministr bydlení, vybavení: M. S. ARFAOUI
 • Ministr dopravy: M. BEN ROMDHANE
 • Ministr sociálních věcí: A. A. YOUNBAI
 • Ministr zdravotnictví: S. AIDI
 • Ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje: N. DEROUICH
 • Ministryně kultury: L. LAKHDHAR
 • Ministr mládeže a sportu: M. BEN DHIA
 • Ministryně žen, rodiny a dětí: S. M. FRIAA
 • Ministr zemědělství: S. SEDDIK
 • Ministr náboženských záležitostí: O. BATTIKH
 • Ministr informačních technologií, komunikace a numeriky: N. FEHRI
 • Ministr pověřen vztahy s Parlamentem Tuniska: L. AKERMI
 • Ministr pověřen vztahy s ústavními institucemi a občanskou společností: K: JENDOUBI
 • Generální tajemník vlády: A. ZARROUK

Státní tajemníci, členové vlády:

 • Státní tajemník pro národní jistoty: R. CHELLI
 • Státní tajemník pro místní samosprávu: H. MAJDOUB
 • Státní tajemník pro zahraniční vztahy: M. E. CHLEYFA
 • Státní tajemník pro africké a arabské záležitosti: T. ABDOULI
 • Státní tajemnice pro finance: B. YAGHLANE
 • Státní tajemnice pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: L. ZERIBI
 • Státní tajemník pro mezinárodní spolupráci: A. AZZOUZ
 • Státní tajemník pro imigrační a integrační záležitosti: B. SABRI
 • Státní tajemník pro zemědělskou produkci: A. NAFTI
 • Státní tajemník pro rybolov: Y. CHEDED
 • Státní tajemnice pro otázky revoluce a obětí: M. CHERNI
 • Státní tajemník pro zlepšení úrovně nemocničních zařízení: N. HAMROUNI
 • Státní tajemník pro mládež: CH. TERZI
 • Státní tajemník pro bydlení: A. GHEDIRA

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 10 886 500 (r. 2014)
 • Hustota na 1 km2: 65,6 obyv. (na severu Tuniska), 140 obvy. (ostatní části země)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 46,4 %
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,29 % (r. 2011)

Národnostní složení:

 • Arabové 97 %
 • Berbeři 1 %
 • Evropané 1 %
 • Židé 1 %
 • 98 % muslimové (islám sunnitského ritu)
 • 1% křesťané
 • 1 % židé a ostatní

Úřední jazyk:

 • arabština
 • ostatní nejčastěji používané jazyky: francouzština, méně angličtina, italština a němčina

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

Nominální HDP/obyv. (USD)

7 360

10 310

10 610

-

Vývoj růstu objemu HDP (%)

3,8

4,7

2,5

-

Inflace (%)

3,5

5,5

5,5

6

Nezaměstnanost

18,9

18,1

17,5

16,5

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet pro rok 2015 byl vypracován jako vyrovnaný ve výši 28,9 mld. TND. (např. v roce 2013 dosáhl rozpočet výše 26,7 mld. TND, v roce 2012 23 mld. TND).

Rozpočet 2015 předpokládá:

 • vytvoření finančního fondu na restrukturalizaci bankovního sektoru,
 • opatřeení pro úspěšné pokračování reformy daňového sekotru a zlepšení výběru daní,
 • podporu vývozních podniků (rovněž těch se zahraniční účatí),
 • zavedení 12 % DPH (snížené sazby) na spotřebu elektřiny pro domácnosti, spotřebu elektřiny určené pro zemědělské zavlažování a některé petrolejářské výrobky,
 • zavedení jednorázového poplatku 1000 TND pro tuniské státní příslušníky, kteří často cestují do zahraničí (v případě zaplacení odpadá povinnost jednorázové platby při každém opuštění Tuniska ve výši 60 TND),
 • zavedení povinnosti pro tuniské státní příslušníky deklarovat při každém příjezdu do Tuniska výši dovezených deviz,
 • zavedení nového poplatku ve výši 10 TND za deklarování výše dovezených deviz,
 • snížení daně z příjmu pro fyzické osoby podnikající v zemědělství,
 • snížení daňového zatížení u některých motorových vozidel určených k podnikání,
 • zrušení dovozního cla na dovoz ryzího zlato povoleného Centrální bankou Tuniska,
 • zvýhodněného daňového zatížení výrobků podporujících odvykání kouření,
 • financování ze zahraničí zafixováno na základě růstu zahraničních investic (EIB) na cca 50 % celkové sumy kromě kreditů a darů EU.

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Běžný účet

2009

2010

2011

2012

2013

Daňové zatížení (% HDP)

19,9

20,0

21,1

21,0

21,4

Investiční výdaje a půjčky

4 809,5

4 266,5

4 640,7

4 506,3

4 570,0

Rozpočtový deficit mimo privatizační projekty (% HDP)

3,0

1,0

3,3

5,5

6,9

Zadluženost (%)

42,9

40,7

44,5

44,5

45,7

Zdroj: Centrální banka Tuniska

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

La Banque Centrale de Tunisie (BCT)
25, rue Hédi Nouira, 1001 Tunis
tel.: 00 216.71.340.588, 254.000
fax: 216.71.340.615, 354.214
e-mail: bct@bct.gov.tn

L'Association Professionnelle des Banques de Tunisie
L'Avenue Kheireddine Pacha, Cité Ennasim-Bourgel- BP 45, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.840.422, 840.876
fax: 00 216.71.845.844
e-mail: apbt@apbt.org.tn

L'Arab Tunisian Bank (ATB)
9, rue Hédi Nouira, 1001 Tunis; Tunisie
tel.: 00 216.71.351.155
fax: 00 216.71.342.852, 348.150
e-mail: atbbank@atb.com.tn
web: www.atb.com.tn
100% vlastníkem je Arab Bank plc (Jordánsko)

L'Amen Banque (ex-CFCT)
Av. Mohamed V, 1002 Tunis-Belvédère; Tunisie
tel.: 00 216.71.835.500
fax: 00 216.71.833.517
e-mail: amenbank@planet.tn
web: www.amenbank.com.tn
Banka je ve 100% vlastnictví tuniských soukromých akcionářů.

La Banque Franco-Tunisienne (BFT)
Rue 8600 Montplaisir, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.890.355
fax: 00 216.71.890.624
Tato banka je ze 78,18 % vlastněna bankou STB. Zbytek drží tuniský stát.

La Banque Nationale Agricole (BNA)
Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.831.200, 831.000
fax: 00 216.71.831.205, 830.765
e-mail: hosneloujoud.Benachour@bna.com.tn
Tuniský stát, veřejnoprávní a poloveřejnoprávní instituce drží 67,43 % kapitálu, zbývajících 32,57 % je v soukromých rukou.

Attijari Bank (AB)
5, Av. de la Liberté, 1002 Tunis-Belvédere
tel.: 00 216.71.849.400, 792.400
fax: 71847.352
54,57 % kapitálu drží konsorcium složené ze španělské Banco Santander central Hispano SA a marocká Attijari Wafa Bank. Zbytek kapitálu je v držení soukromých tuniských akcionářů.

La Banque de Tunisie (BT)
2, rue de Turquie, Place du 7 Novembre, 1001 Tunis, Tunisie;
tel.: 00 216.71.332.188
fax: 00 216.71.349.401, 347.704
e-mail: finance@bt.com.tn
73,03 % kapitálu je v rukou soukromých tuniských akcionářů (fyzické i právnické osoby), 26,92 % patří zahraničním akcionářům. Hlavním z nich je Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris s 20% účastí.

La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)
70-72, Av. Habib Bourguiba, A.P. 620, Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.340.733
fax: 00 216.71.340.680
web: www.biat.com.tn
99,84 % kapitálu je v soukromých rukou, z toho 71,93 % tvoří podíl tuniských akcionářů (fyzické i právní osoby), 27,91 % činí zahraniční účast. 0,16 % akcií drží veřejnoprávní instituce

La Banque de l'Habitat (BH)
21, Avenue Kheireddine Pacha, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.785.277
fax: 00 216.71.788.181
e-mail: banquehabitat@bh.fin.tn
54 % kapitálu drží tuniský stát a veřejnoprávní instituce, 46 % je v soukromých rukou.

La Société Tunisienne de Banque (STB)
Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.340.477
fax: 00 216.71.340.009
web: www.stb.com.tn
52,5 % kapitálu drží veřejnoprávní a poloveřejnoprávní instituce, 36,2 % kapitálu má v rukou soukromý sektor a 11,3 % akcií drží zahraniční investoři.

L'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI)
139, Avenue de la Liberté, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.842.000
ax: 00 216.71.849.312
web: www.ubci.com.tn
50 % kapitálu drží francouzská skupina BNP Paribas, která má 60 % hlasovacích práv v bance. 50% drží různí tuniští soukromí akcionáři.

L'Union Internationale des Banques (UIB)
65, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.347 000, 340.763
fax: 00 216.71.352.193, 340.763
e-mail: mahdi.akrout@uib.fin.tn
Od privatizace 2002 je majoritním akcionářem (52,34 %) francouzská Société Générale. V roce 2008 se zvažuje fúze s BNP Paris.

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS)
56, Av. Mohamed V, 1002 Tunis-Belvédère
tel.: 00 216.71.844.040
fax: 00 216.71.845.537
e-mail: bts@email.ati.tn
Založena v r. 1997 především pro poskytování mikroúvěrů.

La CitiBank (on shore)
55, Av. Jugurtha, 1002 Tunis-Belvédère
tel.: 00 216.1.790.066-791.714
fax: 785.556
Je ve 100% vlastnictví americké skupiny Citigroup. Funguje jak na bázi on-shore, tak i off-shore.

L'Arab Banking Corporation (ABC) (on shore)
ABC Building-les Berges du Lac, 2045 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.861.861
fax: 00 216.71.860.921
e-mail: abctunis@arabbanking.com
Je ve 100% vlastnictví Arab Banking Corporation. Funguje jak na bázi on-shore, tak i off-shore.

La Banque Zitouna
První islámská soukromá banka v Tunisku specializovaná na islámské finance. Založena v říjnu 2009 podnikatelem Mohamedem Sakherem El Materim (zeť prezidenta Ben Aliho) s kapitálem 35 milionů TND.

Investiční banky:

La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE)
5-bis, Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.783.600
fax: 00 216.71.783.756
e-mal: btei.dg@planet.tn

Qatar National Bank
Centre urbain Nord, BP 320, 1080 Tunis Cedex, Tunisie
tel.: 00 216.71.713.555
fax: 00 216.71.713.111
e-mail: btqi.dergen@planet.tn

La Banque Arabe Tuniso-Libyenne (BTL)
25, Avenue Kheireddine Pacha, BP.1002, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.781.500
fax: 00 216.71.782.818

La Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)
10 bis, Avenue Mohamed V, BP 149, 1001 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.340.000
fax: 00 216.71.343.106
web: www.btkd.bank.com

Pojišťovny:

La Societé Tunisienne d'Assurance et de Reassurance (STAR)
Square avenue de Paris, Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.256.800, 333.248
fax: 00 216.71.340.835, 341.932

La Compagnie Tunisienne d'Assurance du Commerce Exterieur (COTUNACE)
Rue 8006, Cité Monplaisir, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.783.000
fax: 00 216.71.782.539
e-mail: cotunace2@email.ati.tn
web: www.cotumace.com.tn

Soukromé pojišťovny:

Le Groupement des Assurances de Tunisie (GAT)

La Société Tunisienne d'Assurance et de Reassurance (ASTREE)
45, Avenue Kheireddine Pacha, BP 780
1080 Tunis-Cedex Tunisie
tel.: 00 216.71.792.211
fax: 00 216.71.794.723

La Compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Reassurance (COMAR)
26, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis; Tunisie
tel.: 00 216.71.340.899
fax: 0 216.71.344.778
e-mail: dir.comar@planet.tn

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Během minulých deseti let byla v Tunisku uskutečněna řada reforem s cílem postupně zavést daňový systém, obvyklý ve vyspělých zemích. Výsledkem reforem je nynější jednotný systém zdanění příjmů fyzických osob, zjednodušení systému zdanění rozděleného zisku a kapitálových výnosů, zavedení daně z přidané hodnoty namísto daně z obratu. Proces reforem daní je nyní v zásadě ukončen. Míra otevřenosti  tuniského trhu  je  v  současné  době odhadována na 94 %.

Daňový systém rozlišuje rovnou daň pro příjmy fyzických osob a  odvody ze zisků pro společnosti a podniky. Daň pro společnosti je všeobecně ve výši 30 % a 10 % pro zemědělské podniky, řemeslnou výrobu a drobná řemesla.

Daň z přidané hodnoty  (TVA – Taxe sur la valeur ajoutée) je aplikována ve výši:

 • 18 % všeobecně s dvěma výjimkami: 
 • 6 % na  služby v oblasti informatiky, restauračních a hotelových služeb 
 • 12 % na suroviny (elektřina pro domácnosti, voda pro zemědělské zavlažování), řemeslné výrobky, zdravotnický materiál a konzervované produkty

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: