Turecko: Zahraniční obchod a investice

4. 6. 2018

S ohledem na nefunkčnost spojení se serverem je text STI 2018 uložen pod kapitolou 1.1 a také jako PDF na konci stránky v příloze (a na webu ZÚ a GK).

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: