Vietnam: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Hanoji (Vietnam)

Charakteristika vztahů – ekonomika

ČR má tradiční hospodářské vztahy již od poloviny minulého století. Statisíce v minulosti studujících a pracujících Vietnamců v naší zemi navozují předpoklad širší hospodářské spolupráce, která se však v praxi nerealizuje a úroveň obchodu, zejména českého exportu do Vietnamu, je nižší než do srovnatelných zemí v Asii. Důvodem je nestandardní vietnamský trh, který je založen na dlouhodobých vztazích partnerů a osobních kontaktech a bohužel i korupci. Bez prostředníků/lobbistů, kteří mají vazby do nejvyšších pater politické a ekonomické hierarchie země se větší projekt uskutečňuje jen obtížně.

ČR má dlouhodobě s Vietnamem zápornou obchodní bilanci. V roce 2013 dosáhl český export historicky nejvyšší úrovně 129 mil. USD, ale dovoz ve stejném roce 419 mil. USD. Z historické řady vývoje bilaterální obchodní výměny od vzniku samostatné České republiky vyplývá, že český export do Vietnamu od roku 1993 do r. 2013 vzrostl 21x, zatímco dovoz dokonce 82x a obchodní obrat 47x. Vliv na zápornou bilanci má dovoz levnějšího spotřebního zboží (obuv a oděvy) nebo potravin (ryby a korýši), ale v posledních letech rapidně roste i dovoz elektronických zařízení a komponentů a dílů vč. telefonů a příslušenství pro silniční vozidla, který realizují nadnárodní společnosti. Ty využívají komponenty k montáži finálních výrobků v jejich českých závodech. Část těchto dovozů zůstane na našem trhu, ale většina je využita k reexportu do dalších států EU. České firmy se ve větší míře prosazují na vietnamském trhu v oblasti speciálu a dále v těžební technice a dalších strojírenských oborech. Současně v poslední době uzavřené kontrakty a další probíhající jednání dávají příslib zvýšeného exportu energetických zařízení v nadcházejícím období. 

České firmy k 31.12. 2015 investovaly ve Vietnamu do 36 projektů v hodnotě 108,8 mil. USD (splacený kapitál 52 mil. USD). Jen v roce 2014 investovaly do 6 projektů v hodnotě 27,51 mil. USD a v roce 2015 do 2 projektů v hodnotě 18,4 mil. USD, z toho jen investice firmy Elmich Group s.r.o. Ostrava do výstavby závodu na nádobí v provincii Ha Nam činila 18 mil. USD. Největší průmyslovou investicí je výstavba kaolinky v Dong Hoi ve středním Vietnamu realizovaná firmou BGM Trade; firma se nyní potýká s provozními i odbytovými problémy a český majitel je v insolvenci. Menší investice se realizovaly do sklářského průmyslu, štěrkovny, strojírenské výroby. Home Credit ze skupiny PPF úspěšně provozuje své aktivity v oblasti poskytování úvěrů domácnostem, firma Pilous ve Vietnamu úspěšně outsourcuje výrobu pil. Zatím neúspěšně se vyvíjí investice do cementárny Phu Son, kterou měl dodat INEKON, stejně jako investice do štěrkovny firmou SEZAKO  (případ řeší soud). Pražská dcera firmy BTG Slovakia se má účastnit na výstavbě pivovaru a elektrárny na spalování biomasy v průmyslové zóně Lac Thin nedaleko Hanoje.

Ekonomická výhoda teritoria: relativně velký trh přes 90 mil. obyvatel a současně člen ASEAN s více než 600 mil. obyvatel – od r. 2015 bude vytvořen ASEAN Economic Community. Málo rozvinutá infrastruktura dopravní, environmentální, zdravotnická – možný odbyt českého zboží a technologií, člen. Další výhodou je nižší cena pracovní síly ve srovnání např. i Čínou, ale kvalifikace je otázkou.

Nevýhoda teritoria z pohledu českých hospodářských subjektů: velká konkurence nejen asijských ale i celosvětových výrobců, vysoká míra korupce a klientelismu. Nutná osobní přítomnost v teritoriu a osobní kontakt s partnery, pokud firma chce docílit pozitivních výsledků. 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Vietnamem dosáhla v roce 2015 celkového obchodního obratu v objemu 755,3 mil. USD, vývoz činil 97,0 mil. USD a dovoz 658,3 mil. USD. Záporné saldo dosáhlo objemu 561,3 mil. USD a uvedené údaje naznačují, že nepříznivý trend v podobě narůstajícího deficitu pokračuje. Český export v roce 2015 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 14,7%, zatímco dovoz o 7,4% a obrat o 8,3%, což mělo za následek nárůst obchodního deficit o 6,3%.

Docílené výsledky českého exportu jsou druhé nejlepší v historii a jsou překonány jen výjimečným výsledkem v roce 2013, kdy se realizovaly mimořádné dodávky telekomunikačních zařízení pro státní sektor. V českém exportu převládají výrobky skupiny 7 SITC „Stroje a dopravní zařízení“ s podílem 44,9% na celkovém vývozu. Na druhém místě je skupina 6 „Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu“ s podílem 15,8% a na třetím místě skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 15,6%.

V dovozu je dalece včele skupina 7 „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 58,2%, na druhém místě skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 29,6% a s odstupem skupina 0 „Potraviny a živá zvířata“ s podílem 6% na celkovém dovozu z Vietnamu.

Konkrétní komodity s největším podílem na vývozu (seřazeno podle objemu):

radary a komunikační zařízení vč. náhradních dílů (11,4 mil. USD), hnojiva (6,5 mil. USD), hovězí kůže (5,4 mil. USD), části telefonních přístrojů (5,1 mil. USD), kovoobráběcí stroje (4,9 mil. USD), umělá střeva (4,4 mil. USD), zbraně (4,1 mil. USD), dětské stavebnice (3,9 mil. USD), textilní stroje (3,2 mil. USD), přístroje optické a lékařské (3,1 mil. USD). 

Konkrétní komodity s největším podílem na dovozu:

celulární telefony (212,9 mil. USD), obuv (98,2 mil. USD), kancelářské stroje a zařízení pro automat. zpracování dat (56,6 mil. USD), oděvy (40,8 mil. USD), díly pro motorová vozidla – zejm. převodovky a airbagy (31,4 mil. USD), procesory a řídící jednotky (24,0 mil. USD), káva a koření (14,7 mil. USD), cestovní zavazadla (12,4 mil. USD), anorganické chemikálie (10,4 mil. USD), výrobky z plastu (9.8 mil. USD).

Pro doplnění uvádíme, že statistiky vietnamského celního úřadu za rok 2015 se diametrálně liší od českých údajů. Vietnamské statistiky uvádí český vývoz do Vietnamu v objemu 77,4 mil. USD a dovoz jen na úrovni 171,0 mil. USD. Podstatně nižší dovozy do ČR uváděné vietnamským úřadem mohou souviset s aktivitami nadnárodních korporací, které v ČR montují finální výrobky nebo ČR využívají jako distribuční síť pro celou EU. Ve vietnamské statistice se pak zboží určené pro český trh objeví ve statistice země, kde zboží vstoupí na evropský trh (např. přístavy v Rotterdamu a Hamburgu). Příkladem jsou mobilní telefony.

Údaje o zahraničním obchodě ČR – Vietnam za leden-březen 2016: český vývoz 20,9 mil. USD a dovoz 201,2 mil. USD, celkový obrat 222,1 mil. UISD a deficit ve výši 180,3 mil. USD.

Vývoj vzájemného obchodu v letech 2008–2015 (mil. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2008

34,1

251,8

285,9

-217,7

2009

42,2

238,7

280,9

-196,5

2010

64,7

273,4

338,1

-208,7

2011

45,4

374,8

420,2

-329,4

2012

91,9

347,8

439,7

-255,9

2013

128,9

418,9

547,8

-290,0

2014

84,7

569,8

654,5

-485,1

2015

97,0

658,3

755,3

-561,3

Zdroj: Statistika ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Vietnamu r. 2014 – 10 nejvýznamnějších položek

Kód
zboží

Název zboží

Stat. hodnota
(tis. USD)

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

25 517

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

12 274

93

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

7 206

41

Kůže surové kožky /jiné než kožešiny/ usně

5 786

39

Plasty a výrobky z nich

4 220

95

Hračky hry potřeby sportovní

3 176

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

2 973

31

Hnojiva

1 823

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

1 779

70

Sklo a výrobky skleněné

1 753

Dovoz z Vietnamu r. 2014 - 10 nejvýznamnějších položek

Kód
zboží

Název zboží

Stat. hodnota
(tis. USD)

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

218 337

64

Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

91 877

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

55 174

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

34 964

62

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

23 562

28

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

17 525

09

Káva čaj maté koření

14 816

39

Plasty a výrobky z nich

13 638

61

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

12 319

42

Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod

11 914

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti vzájemného obchodu se službami nedochází k objemově významnější výměně a proto nejsou statistické informace za Vietnam k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Firma ALTA BRNO dodávala, jako zástupce exportní aliance Česká dobývací technika, dobývací a dopravní technologie pro vietnamské uhelné šachty. V současnosti se společností Vinacomin spolupracuje firma INCO, Fite, T Machinery, Ferrit a další.

Firma INEKON Group a.s. uzavřela smlouvu na výstavbu cementárny o kapacitě 1 mil. tun cementu ročně v provincii Ninh Binh, lokalita Phu Son s firmou Phu Son Cement JSC. Bohužel investice se dosud nezrealizovala.

 Textilní stroje exportují do Vietnamu v rámci svých zahraničních koncernů bývalé české továrny ELITEX, dnes Saurer Czech a Rieter Textile Systems.

Na vietnamském trhu vystupuje aktivně i firma PILOUS, významný český výrobce pásových a kotoučových pil. Ve spolupráci s vietnamskou firmou HAMECO rozeběhla společnou výrobu, určenou pro vietnamský i zahraniční trh.

V poslední době byl zaznamenán i zájem ČR o investování v oblasti finančních a dalších služeb. V roce 2006 bylo otevřeno reprezentační zastoupení finanční skupiny PPF Holding v Ho Či Minově Městě. Po získání dalších potřebných povolení byl zahájen provoz v roce 2009. V roce 2010 firma otevřela svou pobočku v Hanoji.

Firma KVK Bohemia zahájila v roce 2006 projekt na produkci kaolínu v provincii Quang Binh, ale pro finanční potíže byl projekt pozastaven. Poté se projektu ujala firma BGM Holding a v roce 2009 se obnovily práce na výstavbě závodu. V září 2010 byl projekt slavnostně uveden do provozu za přítomnosti náměstka MPaO M. Hovorky. V současné době je český majitel v úpadku a případ řeší inslovenční správce..

Firma Sezako Přerov provozuje v provincii Ha Tinh v rámci společné investice s vietnamským partnerem linku na zpracování lomového kamene na stavební štěrk; vzájemné vztahy partnerů jsou nyní předmětem soudního řízení.

V roce 2010 otevřela banka BIDV dceřinou investiční firmu v Praze a nyní žádá o bankovní licenci. Další vietnamská banka Vietinbank zvažuje otevřít pobočku rovněž s bankovní licencí.

V březnu 2013 otevřela v HCMC reprezentační kancelář a.s. Metrostav, která se soustředí na dopravní infrastrukturu a stavbu nemocnic. Bohužel firma do konce roku 2014 kancelář uzavřela.

Mezi další aktivní firmy v teritoriu patří Česká zbrojovka, Omnipol, Retia, ERA, Lichna Trade, VUCHZ, PSJ, Škoda JS, ÚJV Řežj, MAVEL aj.

Firma Hydra Praha postavila nedaleko Danangu výrobní závod, který byl v prosinci 2013 uveden do provozu. Projekt je největší českou referencí v teritoriu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Vietnamem a ČR jsou podepsány následující ekonomické dohody:

 1. Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů (Hanoj, 4.6.1994), publikována pod  č. 239/1994 Sb.; platnost ukončena 9.8.2004.
 2. Obchodní dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR(Praha, 22.8.1994), publikována pod č.23/1995 Sb. V rámci harmonizace s legislativou EU bylo dohodnuto ukončení její platnosti ke dni přístupu ČR do EU. Nově koncipovaná Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSRo hospodářské spolupráci byla podepsána 13.9.2005 v Praze, publikována pod č. 66/2006 Sb.
 3. Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR  o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků (Praha, 14.6.1996).
 4. Dohoda mezi vládou ČR a VSR o leteckých službách (Praha, 23.5.1997) – v platnosti od 28.8.1997
 5. Smlouva mezi vládou ČR a vládou VSR o zamezení dvojího zdanění a zamezení daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  (Praha, 23.5.1997), publikována pod č.108/98 Sb.
 6. Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o podpoře a vzájemné ochraně investic (Hanoj, 25.11.1997). Dohoda vstoupila v platnost v červnu 2009.

Ostatní bilaterální dohody:

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o spolupráci ve zdravotnictví (30. 12. 1964, publikovaná pod č. 118/1967 Sb.)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou VSR (21. 3. 1977, publikovaná pod č. 42/1976 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi vládou ČSSR a vládou VSR (14.2.1982, publikovaná pod č. 15/1981 Sb.);
 • Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (12. 10. 1982, publikovaná pod č. 98/1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o zřízení a činnosti informačních a kulturních středisek (2.6.1987, publikovaná pod č. 29/1988 Sb.)
 • Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí ČSFR a Ministerstvem zahraničních věcí VSR (25. 4. 1991)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v ČR (26. 1. 1994, publikovaná pod č. 264/1995 Sb.)
 • Ujednání mezi vládou ČR a vládou VSR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů (platnost od 15. 2. 2000)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o předávání a přebírání občanů (platnost od 21.3.2008).
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany VSR o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání – podepsána v srpnu 2009

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vietnam je tradičně jedním z největších příjemců české rozvojové spolupráce. Na období 2011 - 2014 byly identifikovány čtyři dlouhodobé projekty rozvojové spolupráce v oblasti životního prostředí, energetiky, učňovského školství, průmyslu a těžby surovin. Po dokončení formulační fáze byla v první polovině roku 2011 zahájena implementace dvou projektů (energetika a učňovské školství), které byly dokončeny v r. 2013. Další dva projekty byly zahájeny v r. 2012 (životní prostředí-dioxiny a těžba surovin). Zároveň byly v roce 2012 realizovány čtyři malé lokální projekty při ZÚ Hanoj, pro rok 2013 to byly tři projekty a jeden trilaterální (dioxiny), v roce 2014 a 2015 byly realizovány dva projekty a v roce 2016 jeden projekt. Navíc v roce 2015 a 2016 se realizuje projekt na povýšení VŠ vzdělávání v VŠ zemědělské v Hue.

Novou Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2011 - 2017 byl Vietnam potvrzen jako země, ve které bude nadále pokračovat rozvojová spolupráce ČR, avšak již bez konkrétního programu rozvojové spolupráce. Oproti předchozímu programovému období tak česká rozvojová spolupráce ve Vietnamu pokračuje v utlumeném rozsahu. ČR věnovala v minulém programovém období 2006 – 2010 na rozvojovou pomoc ve Vietnamu každoročně cca 40 mil. Kč. Od roku 2011 se objem české rozvojové pomoci ve Vietnamu snížil na cca 18 mil. Kč ročně a v r. 2013 došlo ještě k podstatnějšímu snížení. Velké projekty do r. 2014 postupně skončily a pokračují pouze malé lokální projekty, viz výše. 

Rozvojová spolupráce mezi ČR a Vietnamem má dlouhou tradici a vietnamská strana při všech příležitostech českou pomoc velmi oceňuje. Česká republika je jedinou zemí bývalého východního bloku, která ani v obtížném období hospodářské transformace nepřestávala Vietnamu poskytovat rozvojovou pomoc. V posledních letech se ČR podařilo ve Vietnamu vyprofilovat do pozice profesionálního donora specializovaného na otázky životního prostředí a zejména na oblast dekontaminace dioxinů.  

Přehled finančních prostředků alokovaných na realizaci ZRS ČR a Vietnamu 2011–2014 (v tis. Kč), údaje jen za projekty spravované ZÚ Hanoj:

 • 2011: 18 000
 • 2012: 12 300
 • 2013: 14 700
 • 2014:   8 000 
 • 2015:   1 500
 • 2016:   1 500

Přehled finančních prostředků alokovaných na realizaci ZRS ČR a Vietnamu 2006–2010 (v tis. Kč):

 • 2006: 25 835
 • 2007: 42 600
 • 2008: 51 650
 • 2009: 62 900
 • 2010: 37 400

Realizované projekty rozvojové spolupráce mezi ČR a Vietnamem

 

Název projektu

Rezort

Datum realizace

Celkový rozpočet
(v Kč)

1

Pomoc Nemocnici vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu  

MPO

2004

26 000 000

2

Obuvnické učňovské středisko v Haiphongu.

MPO

2004

16 000 000

3

Zavedení technologie ekologického zpracování bioodpadů na organominerální hnojiva

MPO

2005

21 000 000

4

Dodávka čistírny odpadních vod pro 60EO pro polikliniku Tam Nong – malý lokální project

MZV

2006

500 000

5

Vybudování a provoz střediska ortopedie a rehabilitace pro zdravotně postiženou mládež v provincii Bac Thai.

MPO

2007

45 000 000

6

Vyhledávání a průzkum zdrojů pitné vody v provincii Nghe An

MŽP

2007

9 930 000

 7

Projekt CAPERA - Budování kapacit pro rozšiřování povědomí o environmentálních rizicích v rukodělných vesnicích

MZV

2007

 

 8

Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu.

MZe

2007

 

 9

Environmentally Friendly Production – Demonstration of Benefits (flotační čistírna v papírenské vesnici Phong Khe v provincii Bac Ninh)

MZV

2007

 

10

Zubařská křesla pro nemocnici Viet Tiep v Haiphongu

MZV

2007

 

11

Regionální koncepce odpadového hospodářství ve středním Vietnamu

MŽP

2006-2008

 

12

Podpora a prevence zdravého sexu a reprodukce ve VSR

MZV

2008

 

13

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa

MZV

2008

 

14

Zpracování manuálu pro nakládání s odpady ve zdravotnictví

MZV

2008

 

15

Vybavení kliniky pro chudé v okrese Ham Thuan Bac v provincii Binh Thuan novým lékařským vybavením

MZV

2008

 

16

Clean Air for BatTrang Ceramic HandicraftVillage

MZV

2009

 

17

Supply of Medical Equipment for Bac Thai Rehabilitation Center

MZV

2009

 

18

Child Rights in Vietnam

MZV

2009

 

19

Development of Cassava Processing Technology in Thua Thien Hue Province

MZV

2009

 

20

Využití elektřiny ze solárních zdrojů pro podporu rozvoje chudých oblastí VSR

MPO

2008-2009

 

21 

Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatelstva v provincii Thua Thien-Hue

MPSV

2006-2009

 

22

Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My

MZe

2006-2009

 

23

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My

MZe

2007-2009

 

24

Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu

MŽP

2006-2009

 

25

Modernizace zdravotnických zařízení v nemocnici Vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu

MPO

2006-2010

 

26

Osvojení surovinové základny pro průmyslové využití ve sklářském průmyslu v oblasti jižní části středního Vietnamu

MPO

2006-2010

 

27

Vybudování střediska pro vyšší odborné vzdělávaní pro zvyšování odborné kvalifikace

MPO

 2006-2010

 

28

Pomoc při rozvoji malých vodních elektráren pro venkovské oblasti Vietnamu formou dodávky technologie a přenosu know-how

MPO

2006-2010

 

29

Technická a metodická pomoc při zakládání fakulty technického, environmentálního a zemědělsko-potravinářského inženýrství při Hanojské zemědělské univerzitě

MPO

2006-2010

 

30

Podpora chovu sladkovodních ryb

MZe

2008-2010

 

31

Clean Air for BatTrang Ceramic HandicraftVillage

MZV

2010

500 000

32

Preserving Heritage – Protecting Future: Towards Sustainable Protection of Hanoi Lake System

MZV

2010

500 000

33

Inovace zdravotnické stanice a umožnění základní zdravotnické péče v obci Hai Lam

MZV

2010

 500 000

34

Support for the infection control department of theVietnamese-CzechHospitalin Hai Phong

MZV

2011

200 000

35

Day-BorderCenterand Vocational training for Agent Orange/Dioxin Victims

MZV

2011

200 000

36

Financial support for vocational training and social integration of the disabled

MZV

2011

200 000

37

Supply equipment and instrument for solid waste collection for community environmental protection in YenSonVillage

MZV

2011

200 000,

38

Continuous support to the Center for day-boarder, functional rehabilitation and vocational training for victims of agent orange/dioxin of Thai Binh province

MZV

 2014

200 000

39

Supply of additional medical equipments for Intensive Care unit/Central Transport Hospital

MZV

2012

200 000

40

Supply equipment and instrument for solid waste collection for community environmental Protection in Phuong Cach Village, Quoc Oai District, Hanoi

MZV

 2012

200 000

41

Financial support for vocational training and social integration of the disabled 2012, Hue

MZV

2012

200 000

42

Support of overcoming consequences of herbacides/dioxins in Vietnam

MZV

2012-14 

9 600 000

43

Development of glass-making industry in Central Vietnam

MZV

2012-14

17 000 000

44

Turning waste rice straw into a valuable source of energy project proposal for Hanoi City

MZV

2013

130 000

45

Support to the Center for day-boarder, functional rehabilitation and vocational training for victims of agent orange/dioxin of Thai Binh province

MZV

2013

230 000

46

Provision of modern facilities which are in real need of  Thai Nguyen College of Economy and Finance

MZV

2013 

335 907

47

Rehabilitation measures for rural areas

MZV

2013

520 000

48

Water filtration system, kitchen tools, teaching and integration facilities provided to Be Trieu Nursery School, Cao Bang province

MZV

2014

280 000

49

Direct support to Nam Dinh Maternity Hospital - 01 Neonathal stationary incubator for Department of Intensive Care for Infants

MZV

2014

220 000

50

Dodávka pitné vody a výstavba kuchyně pro školku v Nguyen Hue, provincie Cao Bang

MZV

2015

275 000

51

Zdravotnická zařízení a renovace infrastruktury pro zdravotnické středisko v obci Co Noi v provincii Son La

MZV

2015

225 000

52

Zvýšení úrovně vysokéhoé školství, ČZÚ Praha a VŠ zemědělská Hue

MZV

2015

1 000 000

53

Stavba kucjyně a jídelny pro SŠ Duong Am pro etnické menšiny v hosrkých oblastech na severu Vietnamu

MZV

2016

500 000

 

Zvýšení úrovně vysokéhoé školství, ČZÚ Praha a VŠ zemědělská Hue

 MZV  2016  1 000 000

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: