Uljanovská oblast

30. 4. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument obsahuje základní informace o Uljanovské oblasti. Zahrnuje základní geografické a demografické údaje a dále uvádí hlavní makroekonomické ukazatele (HRP, rozpočet, zahraniční obchod). Zaměřuje se také na bilaterální vztahy s Českou republikou. Praktickou část tvoří kontakty na místní instituce a organizace.

1. Základní informace o Uljanovské oblasti (UO)
2. Klíčové makroekonomické ukazatele
3. Bilaterální vztahy s regionem
4. Důležité kontakty v regionu

Základní informace o Uljanovské oblasti (UO)

Název subjektu federace: Uljanovská oblast
Federální okruh: Privolžský federální okruh
Rozloha: 37,3 tis. km2
Hlavní město: Uljanovsk
Počet obyvatel: 1,3 mil.

Představení oblasti

Uljanovská oblast vznikla v roce 1943 a nachází se na jihovýchodě evropské části Ruska, ve středním Povolží, na obou březích řeky Volhy. Zeměpisná poloha oblasti ji činí zajímavou z hlediska logistiky a dopravy na federální i mezinárodní úrovni. Vzdálenost ze severu na jih je 250 km a ze západu na východ 280 km. Oblast leží na hranici lesostepní zóny. Vodní plochy pokrývají 5,4 % území.

Významná je říční nákladní doprava. Délka Volhy na území oblasti činí více než 200 km. Přes systém kanálů má oblast přístup k pěti mořím. Délka plavebních říčních cest činí 394 km. Hlavní říční přístavy: Uljanovsk, Novouljanovsk, Dimitrovograd, Sengilej.

Oblast je protkána hustou sítí silnic a dálnic. Náklady se přepravují po dálnicích: Uljanovsk–Inza–Rusaevka–Rjazaň–Moskva a Uljanovsk–Dimitrovgrad–Novočeremšansk–Ufa–Čeljabinsk–Kurgan.

V oblasti jsou 2 významná letiště, která mají mezinárodní statut. Jsou vybavena moderním rádio–elektronickým navigačním zařízením, které dovoluje přijímat letadla všech typů bez omezení. Přistávací dráha letiště „Uljanovsk–Východní" byla postavena nejen pro největší letadlo na světě An–124 „Ruslan", ale i jako rezervní letiště pro přistávání kosmické lodě „Buran". V Uljanovsku se nachází hlavní office lídra světového trhu letecké přepravy zboží velkých a nestandardních rozměrů – společnosti „Volga–Dněpr", který provozuje letadla An–124 „Ruslan". Na území letiště Uljanovsk–Východní na základě federálního zákona byl zaveden režim bezcelní zóny.

Územím prochází hustá síť potrubní dopravy, především plynovody (Čeljabinsk–Petrovsk, Urengoj-Novopskov, Urengoj–Petrovsk, Stará Binaradka–Dimitrovograd–Uljanovsk, Novospasskoe–Uljanovsk) a ropovod „Družba" se stanicí na přečerpávání ropy.

Nerostné suroviny v UO: naleziště ropy (42 mil. tun), rašeliny (493 nalezišť s 33,2 mil. tun), sklářské písky, cement, křemík (50 mil. tun, největší naleziště – Inzeňskoe a Zabajkalské), křemen a písek (250 mil. tun), vápenec a suroviny pro kameninu.

Tradičně patří UO k regionům s vyspělým zemědělstvím, převládá živočišná výroba, z plodin se daří cukrové řepě a technickým kulturám.

Základní informace o Uljanovské oblasti (UO)
Federální okruhPrivolžský federální okruh
Rozloha37,3 tis. km2
Hlavní městoUljanovsk (630 tis. obyvatel)
Počet obyvatel1,3 mil. (0,95 % obyvatel RF, hustota zalidnění – 35,4 ob./km2, 73,2 % žije ve městech, 63,5 % je v produktivním věku)
Národnostní složeníRusové – 72,8 %, Tataři 11,4 %, Čuvaši – 8,3 %, Mordvinci – 4,4 %, Ukrajinci 1,3 %
Vzdálenost od Moskvy893 km
Další významná městaDimitrovgrad (130,7 tis. obyvatel), Inza (22 tis.), Baryš (18,9 tis.)
Administrativní dělení21 municipálních území, 6 měst a 30 obcí
Klimatické podmínkymírné kontinentální. Průměrná teplota: leden -13oC , červenec +19°C. Srážky 400 mm za rok
Oblast hraničína západě s Penzeňskou oblastí a Republikou Mordova, na severu s Čuvašií a Tatarstánem, na východě se Samarskou a na jihu se Saratovskou oblastí
Výkonná mocvláda Uljanovské oblasti v čele s gubernátorem
Zákonodárná mocZákonodárné shromáždění Uljanovské oblasti
Představitelé oblasti: k 01. 07. 2008
Gubernátor oblasti a předseda vládyMorozov Sergej Ivanovič

zpět na začátek

Klíčové makroekonomické ukazatele

Hrubý regionální produkt (HRP)

Poslední roky vykazuje ekonomika UO vysoká tempa ekonomického růstu a nízkou úroveň nezaměstnanosti, ale v r. 2008 činil  HRP pouze 147,889 mld. rublů (což je 0,6 % nárůst v porovnání s r. 2007). Největší podíl na HRP tvoří zpracovatelský průmysl 21,3 %, maloobchod a služby 17,7 %, doprava a spoje 13,6 %, 11 % zemědělství a lesní hospodářství a 7,5 % reality.

Rozpočet

UO vybrala k 1. 1. 2009 do rozpočtu všech úrovní 28,4 mld. rublů. Na straně výdajových rozpočtu UO bylo v r. 2008 přes 30 mld. rublů.V porovnání s r. 2008 je to o 42,2 % více.

Aktuální investiční rating

V roce 2008–2009 potvrdila agentura „Expert RA“ regionu UO investiční rating „3B1“, tedy snížený potenciál – mírné riziko.

Agentura „Expert RA–AK&M“ udělila UO dle národní stupnice kreditní rating „A“ se stabilní perspektivou. Vysoká úroveň spolehlivosti. Riziko špatného plnění je nízké. Pravděpodobnost restrukturalizace dluhu nebo jeho časti je minimální.

Objem investic

Objem investic do základního kapitálu za r. 2009 činil 48,7 mld. rublů (nebo 95 % k r. 2008) a v porovnání s r. 2004 je to nárůst více než 2krát. V r. 2009 přime zahraniční investice na osobu činily 5,9 USD.

Obrat zahraničního obchodu

Obrat zahraničního obchodu za r. 2009 činil 384 mil. USD (pokles o 52 % v porovnání s r. 2008), z toho export představoval 237 mil. USD (61 % z celkového obratu) a import 147 mil. USD (38 %). Saldo obchodní bilance bylo pozitivní, ve výši 90 mil. USD.

V r. 2009 obrat zahraničního obchodu se zeměmi mimo SNS činil 266 mil. USD (69 % celkového obratu), z toho export 137,6 mil. USD a import 129 mil. USD. Obrat se zeměmi SNS činil 118 mil. USD, z toho 100 mil. USD export, a 18 mil. USD import.

Struktura exportu: prostředky pozemní dopravy, jejich části a příslušenství 24,7 % z celého exportu (Turecko, Kazachstán, Ukrajina a jiné), zbraně a munice (20,3 %), vybavení a  mechanická zařízení (13,3 %, Indie, Ukrajina, ČR), nábytek a jeho příslušenství (13,2 %, Německo,Kazachstán, Chorvatsko).

Struktura importu: vybavení a mechanická zařízení (22,21 %, Německo,ČRE, Ukrajina), prostředky nezemní dopravy (13,7 %, Republika Korea, Irán, Čína), elektrické stroje a zařízení (10,48 %, Ukrajina, ČR, Taiwan), nářadí, optické a měřící přístroje a jejich příslušenství (8,6 %, Německo, USA, Ukrajina).

Klíčoví obchodní partnery regionu jsou v exportu: Ukrajina (15 %), Kazachstán (13 %), Německo (5 %), Egypt (13 %). V importu: Čína (23,3 %), Itálie (13 %), Japonsko (13,6 %), Republika Korea (7,7 %), Ukrajina (7,5 %), Německo (7,4 %).

Ekonomika

UO je jedním z mála regionů RF, který má předpoklady pro úspěšné fungování ekonomiky v „autonomním režimu" – výhodnou dopravně–geografickou polohu a úrodnou zem, zásoby ropy a plynu, stavební materiál, vodní zdroje s energetickým potenciálem, rozvinutou infrastrukturu a různorodý průmysl.

Průmyslový komplex oblasti tvoří 450 velkých a středních podniků. Klíčovým odvětvím průmyslu je strojírenství (54,1 % celkového objemu průmyslové výroby). Jedná se především o výrobu civilních a nákladních letadel (AN–124 a TU–204).

UO je jedním z center ruského automobilového průmyslu, zaujímá 5. místo v RF v objemu automobilové výroby (vyrábí se zde více než 30 % ruských autobusů a 10 % nákladních automobilů). Dále má oblast v Rusku monopolní postavení ve výrobě sanitních vozů a lodních motorů. Automobilový průmysl patří k nejperspektivnějším odvětvím z hlediska investic.

Důležitou roli hraje průmysl obrábění kovů. Oblast zaujímá 2. místo ve výrobě obráběcích strojů a zařízení pro chemický průmysl a zemědělství. Stálé významnější roli hraje energetika (17 %), následuje potravinářský průmysl – 13 %, jehož doménou je cukrovarnictví. Zpracování dřeva a papíru patří 5 % celkového objemu průmyslové výroby, stavební materiály mají 6 %, palivo 4 % a lehký průmysl 3 %.

Za účelem zvýšení investiční přitažlivosti UO a zabezpečení státní podpory prioritním investičním projektům, opírající se o zákon č. 019–ZO, byl nařízením vlády č. 225 ze dne 27.10.2005 vytvořen investiční fond UO. Zákon č. 019–ZO „O rozvoji investiční činnosti na území UO" platí v oblasti od 15.03.2005 a garantuje investorům osvobození od placení daní z majetku na 5 let, osvobození od placení nájmu za pozemky, používané pro realizaci investičních projektů a nejnižší sazby na odkup pozemků pod privatizovanými podniky v RF. Investičními projekty, které máji zvláštní význam pro UO, jsou pověřeni členové vlády UO.

Na základě oblastního cílového programu „Formování a rozvoj průmyslových zón v UO na r. 2008–2010", schváleného vládou UO (zákon č. 121–ZO ze dne 05.09.2007), byla v r. 2008 vytvořena první průmyslová zóna „Zavolžje". Celkové finanční výdaje z oblastního a městského rozpočtu na první etapu vybudování moderní infrastruktury činily 232 mil. rublů. V současné době začaly stavět továrny na území průmyslové zóny již 2 velké zahraniční společnosti – SABMiller a MARS.

Vytvoření průmyslové zóny umožní technickou rekonstrukci a modernizaci výroby, zavádění moderních technologií a zvýšení podílu vysoce technologické produkce na celkovém objemu HRP UO.

Investiční možnosti v UO

 • Budování industriálních parků a průmyslových zón v UO, vybavených potřebnou infrastrukturou. V rámci programu „Formování a rozvoj průmyslových zón na území UO v letech 2008–2010" je aktivně budována průmyslová zóna „Zavolžje" (plocha 500 ha). V dohledné době se počítá s vytvořením analogických zón v Novouljanovsku a Novospaském rajonu.
 • Rozvoj dopravně–logistické infrastruktury. V první řadě se jedná o projekt „Volžský tranzit". V rámci projektu, po ukončení dostavby mostu přes řeku Volhu, se v Uljanovsku plánuje vybudování velkého logistického centra, kombinujícího všechny druhy přepravy.
 • Prioritní klastry – výroba aut a autokomponentů, sklа a obalů ze skla, cementu a materiálů na úpravu povrchů, potravinářský průmysl a další.

zpět na začátek

Bilaterální vztahy s regionem

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

Dynamika vzájemné obchodní bilance mezi ČR a UO (od roku 2002)
 ObratExport UO do ČRImportSaldo mil. USD
mil. USDv %pořadímil. USDv %mil. USDv %
20021,3 -0,8 0,5 +0,3
20033,4 -0,6 2,8 -2,2
20042,8 -0,8 2,0 -1,2
20052,9 -1,4 1,5 -0,1
20063,8 -0,6 3,2 -2,6
20078,0  1,8 6,2 -4,4
200817,3  7,8 9,5 -1,7
200913,1  1,4 11,7 -10,3

Zdroj: Ministerstvo ekonomiky UO. Poznámka: Statistiku vzájemného obchodu, zejména u českého exportu, je třeba brát orientačně. Česká produkce do Uljanovské oblasti postupuje také přes celnice v jiných subjektech federace, a tudíž se do statistiky ZO UO nezapočítává.

Vzájemný obchod mezi ČR a UO pod vlivem globální krize přežil poslední dobou těžké období poklesu. Obrat vzájemného obchodu v r. 2009 činil 13.1 mil. USD (což je pokles o 24.3% v porovnání s r. 2008). Přitom export UO do ČR r. 2009 se snížil na 1,4 mil. USD (o více než 5 krát).

Hlavními exportními položkami jsou kotle a zařízení: 0,4 mil. USD (31 %), nábytek a postelové příslušenství: 0,4 mil.USD (31 %), dopravní prostředky: 0,3 mil. USD (20 %),  výrobky z černých kovu: 0,2 mil. USD (13 %).

Import zboží za r. 2009 činil 11,7 mil. USD (nárůst o více než 23 %). Hlavními importními položkami jsou: nerostná paliva, ropa a ropné produkty –1,5 mil. USD (42 %), kotle a zařízení –1,2 mil. USD (31 %), elektrické stroje a zařízení -0,4 mln. USD (10 %).

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně–ekonomické oblasti

 • 11/2005 – setkání gubernátora UO S. I. Morozova s hejtmanem Jihomoravského kraje ČR na Mezinárodním vědecko–průmyslovém foru v Nižněm Novgorodu. Obě strany se dohodly na rozvoji spolupráce regionů.
 • 11/2005 – prezentace exportního a investičního potenciálu UO na velvyslanectví ČR v Moskvě za účasti velvyslance ČR v RF.
 • 02/2006 – návštěva podnikatelské mise ČR Uljanovské oblasti v čele s vedoucím OEÚ. V průběhu návštěvy proběhla jednání o otázkách realizace společných projektů a organizaci výroby.
 • 06/2006 – oficiální návštěva velvyslance ČR v RF s pracovníky velvyslanectví, MPO ČR a podnikatelskou misí, pořádanou Komorou pro hospodářské styky se SNS v Uljanovské oblasti. Členové delegace se setkali s více než 20 představiteli Uljanovských podniků, seznámili se s ekonomickým potenciálem oblasti a položili první kamen sklářského závodu ve vesnici Krasnyj Gulaj.
 • 09/2006 – oficiální návštěva předsedy vlády UO S. I. Morozova s podnikatelskou delegaci v České republice.
 • 11/2006 – uljanovská delegace v ČR pod vedením 1. předsedy vlády UO V. P. Koziného. Delegace se účastnila mezinárodní konference „Česko–Ruský obchod a její financování".
 • 10/2007 – návštěva velvyslance ČR v RF v UO v doprovodu zástupců českých podnikatelských subjektů. Cílem cesty bylo podpořit již realizované projekty českých firem a hledat další možnosti rozšíření obchodně ekonomické spolupráce.
 • 10/2007 – účast představitelů UO v čele s gubernátorem na 3. zasedání česko–ruské mezivládní komise v Praze.
 • 01/2008 – na základě pozvání gubernátora UO S. I. Morozova se uskutečnila druhá pracovní návštěva velvyslance ČR v RF. Oficiální delegaci doprovázeli experti bankovní sféry (ČEB, EBRD, MIB), HK ČR, zástupce OEÚ ZÚ Moskva a podnikatelská mise pořádaná Komorou pro hospodářské styky se SNS, které se zúčastnilo osm českých firem.

Úspěšné příklady spolupráce

 • Výstavba sklárny na výrobu obalového skla (2. etapa) ve městě Krasnyj Gulaj Sengejleevského okresu v UO s účasti české firmy SKLOSTROJ TURNOV CZ.
 • Výstavba sklárny na výrobu obalového skla (2. a 3. etapa) v podniku „Tašlinskij GOK" v UO s účastí české firmy SKLOSTROJ TURNOV CZ.

Důležité kontakty v regionu

Instituce a organizace

Obchod a investice

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: