Rusko

Rozcestník informací o Rusku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Koronavirová pandemie zasáhla Rusko o něco později než evropské země, proto není statistika letošního prvního čtvrtletí touto krizí téměř ovlivněna. Restriktivní míry se naplno projeví až ve druhé čtvrtině tohoto roku. Ekonomiku, která se do té doby opírala o přebytkový státní rozpočet, kladnou obchodní bilanci, nízkou nezaměstnanost, vysoké rezervy zlata a klesající inflaci, podle všeho čeká za toto roční období v meziročním srovnání pokles až o osm procent. Kromě dopadu pandemie na ekonomiku se Rusko bude muset také vyrovnat s propadem cen ropy. Státní rozpočet na cenu 42 USD/barel a pokles cen povede k rozpočtovému deficitu, který může letos dosáhnout až 5 % HDP.

Vláda zatím do podpory ekonomiky vložila asi 2,7 % HDP a další pomoc ještě plánuje. Postiženým podnikům přispívá na mzdy, umožnila půlroční odklad splátek daní a velkým tzv. systémovým podnikům dotuje půjčky na doplnění oběžného kapitálu. Těžce zasažené stavební firmy budou mít možnost nechat si prodloužit platnost stavebního povolení, která vyprší na konci roku 2020 o jeden rok.

Díky nízkému vládnímu dluhu by také Rusko nemělo mít problém si na řešení dopadů krize půjčit peníze na finančních trzích, i když za půjčky musí platit vyšší úroky než vyspělé země. Vláda si zatím ale půjčovat nehodlá, stejně tak slibuje, že nebude zvyšovat daně. V první fázi hodlá využít peníze z Fondu národního bohatství, ve kterém se shromažďují přebytky z prodejů ropy při ceně nad 42 USD za barel a kde se do začátku krize nastřádalo přes sedm procent HDP.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Velké množství tramvají v ruských městech je československé výroby a potřebují, stejně jako trolejbusy a další prostředky městské hromadné dopravy včetně potřebné infrastruktury, generální opravy nebo úplnou výměnu. Deset největších ruských měst kromě Moskvy a Petrohradu má projít kompletní obnovou tramvajového a trolejbusového parku, plánuje se nakoupit přes 6 tis. tramvají a 5 tis. trolejbusů. Do programu se mohou zapojit i velcí investoři, kteří by převzali dlouhodobé provozování veřejné dopravy v těchto městech.

Od roku 2021 by všechny železniční nákladní vozy, které budou procházet generální opravou, měly být vybaveny kazetovými ložisky namísto stávajících kuličkových. V zemi existující výrobci budou mít kapacitní problém uspokojit vládou vyžadovanou změnu, protože nový druh ložisek má dosud jen necelých deset procent z více než 1,15 mil. železničních vagonů v Rusku. V Rusku není ani dostatek servisních center, která by dokázala tyto výměny, jež podle odhadů mohou představovat investiční náklady kolem 100 mld. Kč, provádět. Příležitost může být také pro výrobce oceli, protože v Rusku vyráběná ocel zatím nesplňuje všechny parametry na nový druh ložisek.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

V Rusku probíhá klimatická změna 2,5× rychleji, než je světový průměr, z cílových 87 má jen 80 % obyvatel přístup ke kvalitní pitné vodě a 89 % použité vody se bez očištění pouští do řek. V situaci, kdy navíc lidé a firmy vytváří 55–60 mil. tun tvrdého odpadu bez třídění ročně, jsou celostátní projekty „Čistá voda“ a „Nakládání s pevnými odpady“ příležitostí, jak využít ruské potřeby v těchto oblastech. Regiony dostaly právo plánovat stavby vlastních spaloven tuhého odpadu, podle odhadů by se jich v Rusku mohlo postavit 25–30.

Vláda chce, aby firmy i obyvatelé začali recyklovat odpady, cílem je recyklovat 36 % veškerého pevného odpadu. V Rusku je jen několik firem schopných vyprojektovat a postavit třídírnu odpadu, šance mají ty české firmy, které dokážou tyto služby zrealizovat. Plánuje se spuštění programu „Rozšířená zodpovědnost výrobce“, který přenese zodpovědnost za druhotné využití výrobku a jeho obalu na výrobce. Naprostá většina průmyslových firem nemá v této oblasti zkušenosti a při spouštění vlastních kapacit na nakládání s odpady může poptávat konzultační a asistenční služby. Vláda chce stimulovat třídění domácího odpadu, k čemuž budou potřeba velké nádoby na sběr plastů a barevného skla.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Ještě před pandemií covidu-19 spustilo Rusko dva národní programy, Zdravotnictví a Demografie, které jsou mezi třinácti prioritami ruské vlády do roku 2024. Jejich cílem je zlepšit úroveň zdravotnictví a významně prodloužit věk dožití v Rusku. Prezident na konci loňského roku do programu Zdravotnictví nechal přidat cca 9 mld. USD nad rámec plánovaných výdajů, především na obnovu tzv. první linie, tedy sítě poliklinik, první pomoci a regionálních lékařských center, které jsou ve špatném stavu a kam se pacienti obracejí s prvními příznaky zdravotních problémů.

Kromě lékařského, především diagnostického, vybavení těchto objektů budou potřeba stavební a instalační práce, doplněné následnou údržbou instalovaných přístrojů neoperačního charakteru, a školení zdravotnického personálu. Ruské nemocnice poptávají kyslíkové přístroje a uzavírací ventily k lahvím pro zdravotní plyny.

Roste poptávka po vitamínech a potravinových doplňcích. Ruské zdravotnictví poskytuje jen málo státem hrazených výkonů, a lidé proto investují do léků bez předpisu a vitamínů, aby posílili svou imunitu. Rusko také patří mezi státy, které nejvíce tlačí na zahraniční výrobce, aby svoje patentované léky poskytovali za nízké ceny. Mnoho z nich proto raději z ruského trhu odešlo. I to je důvod, proč je v Rusku výhodnější dodávat léky bez předpisu než dodávat patentované léky na předpis.

Velvyslanectví ČR v Moskvě
e-mail: commerce_moscow@mzv.cz
www.mzv.cz/moscow

Pravidelné novinky e-mailem