Zambie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0511 - Výrobky živočišného   původu jen ne z mrtvých zvířat

HS 8432 – Stroje, nářadí pro   zemědělství, lesnictví ap

HS 8701 – Traktory

HS 9012 - Mikroskopy jiné než   optické difraktografy 

HS 9016 - Váhy o citlivosti 5 cg a   citlivější, i závaží

 

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu   výrobu potravin aj

 

HS 3102 - Hnojiva minerální nebo   chemická dusíkatá

 

HS 3917 – Trouby, trubky, hadice,   příslušenství z plastů

 

HS 3603 - Zápalnice bleskovice   roznětky rozbušky apod

Chemie, plasty a gumárenský průmysl

HS 4011 - Pneumatiky nové z pryže

 

HS 4012 - Pneumatiky pryžové,   protektorované, použité apod.

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7214 – Tyče, pruty jiné z   železa n. oceli nelegované

HS 7308 – Konstrukce, části, desky,   tyče aj. ze železa n. oceli

Stavební průmysl

HS 8429 – Buldozery, srovnávače,   rypadla apod. s pohonem

HS 8430 - Stroje ost. srovnávací   ap., pluhy, frézy sněžné

HS 9406 - Stavby montované 

 

HS 8410 - Turbiny, kola vodní,   regulátory

Energetický průmysl

HS 8501 - Elektrické motory a   generátory

 

HS 8544 - Dráty, kabely, vodiče   elektr. ost., izolované, aj.

 

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny   hnací z kaučuku vulkan

Důlní, těžební průmysl

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací   nakládací manipulační

 

HS 8429 - Buldozery srovnávače   rypadla apod s pohonem

 

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap   buldozerů fréz aj

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

Perspektivní trh najdou všechny těžební, přepravní stroje a zařízení sléváren a rovněž všechny chemikálie využitelné při extrakci minerálů a zpracování rud.

Energetický průmysl

Zvyšuje se poptávka po elektrické energii. Instalovaná kapacitaje nedostatečná, dochází k častým výpadkům el. proudu. Existuje vysoká poptávka po generátorech jak v soukromých domech a veřejných budovách, tak i výrobě. Uplatnění najdou i zařízení na výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů (např. solární elektrárny), včetně zapojení off-grid.

Kovozpracovatelský průmysl, plasty a gumárenský průmysl

V souvislosti se stavebním boomem Zambie zaznamenává rychlý růst dovozu konstrukcí a částí ze železa a oceli (stavební ocel), plastových komponentů (možno rozšířit na všechny položky 39). Dále s rostoucím podílem automobilové dopravy roste i poptávka po pneumatikách.

Stavební průmysl

Plán Link Zambia 8000 potenciál pro sektory stavebních strojů (8429, 8430). Zambijská poptávka po stavebních strojích od nástupu nynější vlády v některých sektorech i zněkolikanásobila.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou strategie rozvoje Zambijské republiky. S růstem zambijského zemědělství souvisí i strmě stoupající poptávka po zemědělské technice. Například u traktorů lze pozorovat téměř exponenciální růst dovozů z hodnoty 15 mil. USD v roce 2003 na 108 mil. USD v roce 2013. Obdobně se vyvíjí poptávka po strojích a nářadí pro zemědělství a průmyslových hnojivech.

Vysoký potenciál existuje v chovatelském sektoru, konkrétně v oblasti umělé inseminace hospodářských zvířat. Díky kvalitnímu českému referenčnímu projektu existuje další prostor pro dodávky české laboratorní techniky (HS4: 9012, 9016 aj.) a dalšího přístrojového vybavení a spotřebního materiálu spojeného s umělou inseminací dobytka.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na  portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop)

 

 

.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Pořádané akce jsou přehledně uvedeny na http://10times.com/zambia/tradeshows

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: