Jednotné kontaktní místo Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade
pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy.