Konference řeší aktuální výzkum a vývoj a potenciál vzájemné spolupráce s Baskickem

Ve středu 24. března 2021 proběhla mezi ČR a Baskickem videokonference na téma leteckého a kosmického průmyslu. Akci organizují agentury CzechInvest a Basque Trade and Investment v rámci dlouhodobé spolupráce již dva roky.

Videokonference CZE Baskicko

Program akce volně navazuje na sérii sektorově orientovaných videokonferencí, z nichž první proběhla v září 2020 (s tématem kybernetické bezpečnosti).

Aktuální konference se zabývala českými a baskickými kapacitami v leteckém a kosmickém průmyslu. Řečníci se věnovali výzkumně-vývojovým aktivitám, potenciálu pro budoucí spolupráci, úspěšným příkladům účasti na evropských projektech a budoucímu směřování průmyslu v obou teritoriích.

Program zahájil náměstek pro průmysl z Odboru ekonomického rozvoje a infrastruktury autonomní vlády regionu Baskicka, Javier Zarraonandia Zuloaga a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Martina Tauberová.

V teritoriálně rozdělených blocích prezentovali baskický ekosystém zástupci Asociace leteckého a kosmického klastru Baskicka (HEGAN), Centra leteckých technologií (CTA), Asociace průmyslových odvětví aplikovaných znalostí a technologií v Baskicku (GAIA) a Baskického klastru pro mobilitu a logistiku (MLC ITS Euskadi).

Češi vyvinuli nový typ motoru pro cvičné akrobatické letouny

Následovaly příspěvky Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém (Agentura pro evropský GNSS; GSA) a zástupce Ministerstva dopravy, pod které v České republice spadají kosmické aktivity, České vesmírné aliance, Asociace leteckých a kosmických výrobců České republiky a Moravského leteckého klastru. 

Další baskicko-česká konference je plánována v nadcházejících měsících a zaměří se na propojování firem a významných průmyslových partnerů.  Zúčastnit se budou moci zástupci soukromého sektoru i další zájemci o danou oblast. Bližší informace budou zveřejněny na webu agentury CzechInvest.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Španělsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme