Byznys plán vám pomůže oddělit fakta od emocí (video)

Podstatou každého podnikatelského plánu je identifikovat potenciál trhu a stanovit možnosti podnikatelského rozvoje. Právě proto je při přípravě byznys plánu tak důležitý sběr informací, SWOT analýza, dobrá účetní práce a také zdravá skepse.

Nepodceňujte rešerše a analýzu dat

Účelem podnikatelského plánu je oddělit pojmy a dojmy; fakta a názory; věci životaschopné a sebedestruktivní. V praxi se lze setkal s desítkami začínajících podnikatelů, kteří své podnikání zahajují fixní vizí, která je pro ně srdeční záležitostí. Své vize se odmítají vzdát bez ohledu na to, že už při vytváření byznys plánu jejich představa nefunguje. Přitom platí, že co nejde spočítat a spojit na papíře, nebude většinou fungovat ani v reálném životě.

Někdo sestavuje svůj byznys plán pro banku, někdo pro investora. Pravda by ale měla být taková, že podnikatelský plán sestavujete především sami pro sebe. Během upřesňování svého podnikatelského záměru si můžete ujasňovat a tříbit své nápady, odhalovat do té doby netušená rizika, testovat své předpoklady o příjmech, nákladech a o tom, kolik peněz skutečně potřebujete. Nejde o to sepsat nějakou finální podobu byznys plánu, která se už nikdy nebude měnit. Byznys plán vám definuje směr. Podnikání je ale plné neustálých změn a úspěšný je ten, kdo se dokáže průběžně přizpůsobovat. Bez zdravého rozumu a spolehlivých dat se proto neobejdete.

Určitě jste se i vy už setkali s „příklady úspěšné praxe“ jiných podnikatelů. Sebeinspirativnější příklad některého z podnikatelů nelze ale bez rozmyslu uplatnit na jinou individuální situaci. Včetně té vaší. Úspěšný příklad z něčí praxe má vzbudit kreativitu a hledání nových neotřelých možnosti. Podnikatel může být nadšený z toho, že se svým týmem vytváří nový podnikatelský plán. Může být nadšený z realizace dobře promyšleného podnikatelského plánu. Měl by si ale dávat velký pozor, pokud by chtěl být nadšený a neměl dobře shromážděná fakta.

Udržujte si pozitivní přístup

Traduje se, že když chtěl Jan Antonín Baťa otevřít svou první pobočku v Africe, vyslal dva potenciální obchodní zástupce, aby zjistili, jaké jsou skutečné možnosti na africkém trhu. Jeden šel po západním pobřeží, druhý po východním.

Po mnoha zastávkách ten první prý napsal: „Vracím se domů, nejsou tu žádné podnikatelské možnosti. Tady prakticky všichni lidé chodí bez bot!“ Druhý ve stejné době telegrafoval do Zlína úplně opačnou zprávu: „Pošlete deset vagónů bot. Možnosti jsou tu obrovské. Tady většina lidí chodí bosa!!“

Asi si dovedete představit, kdo z těch dvou se nakonec stal obchodním zástupcem firmy Baťa na africkém kontinentu. Nás ale tato příhoda zajímá z jiného důvodu. Baťa měl v tu chvíli už zřejmě velmi dobře propočítáno všechno, co v Československu spočítat mohl: Jaký typ bot by v Africe prodával, jakým způsobem by je tam dopravoval. Shromážděná data a na nich vystavěné předpoklady potřeboval už jen ověřit přímo v autentickém africkém prostředí.

Nadšení vám chybějící informace nenahradí

Kdyby Baťa při vstupu na africký trh neměl žádná tvrdá data, pouze toho entuziastického nadšeného prodavače, byl by to obrovský podnikatelský hazard. A právě to je jedním z častých problémů podnikatelských plánů začínajících podnikatelů. Mají pocit, že mají úžasnou vizi, geniální plán a že není potřeba ho vůbec podrobovat žádným zkouškám, žádným analýzám, žádné kritice.

Jak tedy zajistit, aby se z nepřiměřeného a nevhodného podnikatelského nadšení nestala destruktivní »hurá akce« s rychlým koncem? Je potřeba, aby podnikatelský plán byl založen na faktech, aby byly pečlivě sesbírány údaje a aby byly poctivě zanalyzovány.

K realizaci podnikatelského záměru přistupte teprve ve chvíli, když už za sebou máte terénní průzkum trhu, kvalitní business research, SWOT analýzu, promyšlený marketing a jasně definované peněžní toky. Problémy se vám samozřejmě nevyhnou. S promyšleným podnikatelským plánem se ale řada z nich dá úspěšně překonat.

Nejde ani tak o to, aby váš podnikatelský plán odpovídal nějaké rigidní školní písemné struktuře. Jde o to, aby obsahoval kritickou analýzu všech možných rizik a navrhoval jasné funkční řešení. Takový byznys plán pak může fungovat jako dobrá mapa, s jejíž pomocí se vyhnete zbytečným výmolům, které vás na cestě čekají. Reálnou situaci se svým byznys plánem průběžně konfrontujte a nebojte se plán upravovat podle aktuálně probíhajících směn.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme