Jak napsat podnikatelský plán

S potřebou napsat podnikatelský plán se nebudou setkávat pouze firmy, které hledají investora nebo plánují další růst. Podnikatelský plán je často nutné předložit i v případě žádosti o financování z veřejných zdrojů. Jedním z hlavních úkolů agentury CzechInvest je podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů a rozvoj podnikatelského prostředí. S tím také souvisí určitá povinnost informovat a vzdělávat podnikatele. Právě proto vznikla tato publikace.

1. Předmluva

2. Podnikatelská morálka a etika

3. Psychologie finančních trhů a osobností, s nimiž se setkáváte

4. Co finanční trhy motivuje a co je odpuzuje

5. Co je podnikatelský plán?

6. Co obsahuje podnikatelský plán a jak vypadá

7. Podnikatelský plán v případě žádosti o dotace ze strukturálních fondů

8. Jak prezentovat

9. Závěr

1. Předmluva

Tato publikace navazuje na loni vydaného Finančního průvodce pro malé a střední podniky a jejím cílem je rozšířit a doplnit podnikatelům informace o přístupu k finančním prostředkům, a zároveň i způsobech, jak tyto prostředky získat.

Na rozdíl od Finančního průvodce se tentokrát zaměříme na užší, nicméně nejdůležitější část procesu získávání kapitálu, a sice jak připravit a prezentovat podnikatelský plán (PP). Přečtení Finančního průvodce není pro pochopení této příručky nezbytné, ale určitě bude výhodou, přestože zde klíčové myšlenky a odstavce z Finančního průvodce raději zopakuji tak, aby tato příručka byla nápomocná sama o sobě. Opět se budu snažit používat výrazy srozumitelné i laikům a pokud bude nutné použít angličtinu, bude vzápětí k dispozici i český ekvivalent.

Tato příručka bude hodně zaměřená na metody „best practice“, doslova přeloženo „nejlepší praxe“, které znamenají osvědčené a časem testované metody a postupy. Rozhodně vás ale nebudu navádět ke slepému kopírování – sám dávám přednost v jistých případech využít pouze dílčí postupy s ohledem na středoevropské zvyklosti, kulturu a historii.

Když jsem v květnu 2004 zastupoval Českou republiku na každoročním sjezdu EBAN (Evropské sdružení podnikatelských andělů), měl jsem měl možnost debatovat o situaci malých a středních podniků (MSP) v celé Evropě – jak ve státech, které jsou již delší dobu součástí Evropské unie, tak v právě přistupujících zemích.

Když jsem se ptal svého kolegy z Malty, jak složité je u nich pro menší podnikatele získat rizikový kapitál, lišácky se usmál a řekl: „To je jednoduché, vždyť stačí jen oslovit jednu ze tří rodin!“

Je pochopitelné, že v zemi s čtyřmi sty tisíci obyvateli je situace podstatně jiná než v zemi s deseti či padesáti miliony lidí, nicméně se musím přiznat, že jsem nepochopil, zda kolega mínil tři finanční instituce v rodinném vlastnictví či zda měl na mysli rodinu ve smyslu používaném na Sicílii, která se nachází pouze pár desítek kilometrů na sever od Malty. Každopádně v tom druhém případě by asi nebyly žádné problémy s vymáháním pozdní splátky či špatné investice.

Kolega ze SRN zase „vtipkoval“ na téma investic do bývalého východního Německa. Například říkal, že v případě, že jej někdo otravuje, aby investoval do začínajícího podniku či myšlenky, stačí, aby řekl: „Dobře, pošlete mi váš podnikatelský plán a já se na to podívám.“ Stačí to prý k tomu, aby už o nich nikdy nic neslyšel!

S tímto přístupem se lze setkat i u nás. Jak bankéři, tak fondy rizikového kapitálu si neustále stěžují na úroveň podnikatelských záměrů a plánů, a to od jejich koncepce až po prezentaci.I moje osobní zkušenost je, že podnikatelé mnohdy vůbec neuvažují o tom, co potřebuje investor, a zamýšlí se pouze nad tím, co potřebují oni. Tudy cesta k získání rizikového kapitálu opravdu nevede. Tato příručka má za úkol posunout stávající dovednosti podnikatelů na úroveň těch nejlepších tak, aby po pročtení a vstřebání těchto informací byla otázka podnikatelského plánu naprosto samozřejmým prvním krokem na cestě k úspěšnému podnikání.

pokračování dokumentu

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme