Český pavilon na EXPO v Dubaji představuje revoluční řešení v oblasti energetiky

Český pavilon na Všeobecné světové výstavě EXPO v Dubaji představuje v druhé polovině února inovace vyvinuté Akademií věd ČR v oblasti chytré energetiky.

Mezi vystavenými technickými exponáty mohou návštěvníci obdivovat setrvačník LeviGyr, nový model tokamaku COMPASS Upgrade či energetické uložiště PowerBox s hybridní elektrárnou. Dočasná prezentace Akademie věd tak tematicky doplňuje trvalý exponát českého pavilonu – model solí chlazeného jaderného minireaktoru vyvinutého Centrem výzkumu Řež doplněný o bateriové uložiště Fenix Group a nanooptiku od IQ Structures.

Český pavilon na EXPO v Dubaji představuje revoluční řešení v oblasti energetiky. Foto: MZV

České technologie zaměřené na udržitelnost jsou jedním z hlavních lákadel českého pavilonu v Dubaji. Udržitelnosti specificky v odvětví energetiky pak patří druhá polovina února, během níž představuje Akademie věd ČR v rámci dvoutýdenní rotační expozice čtyři koncepty řešení nakládání s energií.

Jedním z nich je dvoumetrový model tokamaku COMPASS Upgrade od Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, který bude sloužit k výzkumu využití jaderné fúze jako budoucího zdroje energie. Tato druhá generace tokamaku disponuje světově unikátními parametry, díky nimž má potenciál vyřešit klíčové problémy konceptu budoucích fúzních elektráren.

Pozornost budí i setrvačník LeviGyr, který v prostorách českého pavilonu ukazuje své schopnosti ukládání energie skrz rotační pohyb formou levitace zlaté mince. Do budoucna se přitom počítá s různými úložišti energie včetně setrvačníků, a to i v kontextu rostoucího využívání obnovitelných zdrojů. České řešení představené v Dubaji tak má potenciál brzy najít využití v energetické oblasti.

České nanotechnologie na EXPO ve Spojených arabských emirátech

Inovativní formu ukládání energie představuje rovněž modulární baterie PowerBox od společnosti HE3DA. Ty vynikají především mimořádnou bezpečností, kdy u nich díky použité technologii nehrozí rizika požáru či exploze, ale též chytrým managementem distribuce energie.

„Z hlediska Akademie věd je možnost popularizace výzkumných výsledků na mezinárodní úrovni a pro tak široký okruh zájemců obrovskou příležitostí,“ chválí si účast na EXPO v Dubaji člen Akademické rady Akademie věd a předseda Komise pro energetiku Jiří Plešek. „Jako nástroj dobře posloužila Strategie AV 21, která organizuje konsorcia výzkumných ústavů pro řešení aktuálních průřezových témat, jako je například právě energetika. O exponáty z rotační expozice projevilo zájem několik institucí, takže se po skončení EXPO plánuje jejich vystavení na několika místech v ČR,“ podotýká k účasti Akademie věd ČR na výstavě EXPO Jiří Plešek.

Čistší energie, ale též efektivní formy jejího skladování jsou klíčové I pro dosažení řady Cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. Přehled vybraných českých technologií, které na českém pavilonu v Dubaji Akademie věd ČR prezentuje, tak dokládá, že Česká republika má v dané oblasti co nabídnout.

Více o Expo 2020 v Dubaji

• Témata: Expo | Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme