Cestovní kanceláře a agentury budou moci žádat o podporu déle

Loni v listopadu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul COVID – Podpora cestovního ruchu na podporu cestovních kanceláří, agentur a průvodců v cestovním ruchu. V lednu ministerstvo vyslyšelo požadavky a posunulo lhůtu na podávání žádostí až do 29. ledna. Podnikatelé tak budou mít více času na přípravu a podání žádostí o podporu.

Petia_is / Shutterstock.com

„Vycházíme vstříc žadatelům, aby stihli podat žádosti o naši podporu. Uvědomujeme si současnou situaci a fakt, že například cestovní kanceláře a agentury jsou nyní vytíženy administrativními úkony spojenými s rušením zájezdů do zimních destinací a s řadou pracovníků na ošetřovném,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podnikatelům v cestovním ruchu už se proplácejí dotace

Program COVID-Podpora cestovního ruchu obsahuje dotační tituly na podporu cestovních kanceláří, agentur a průvodců v cestovním ruchu. Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií covid-19.

K 8. lednu bylo přijato 1 464 žádostí a vydáno rozhodnutí 279 žádostem za téměř 170 milionů korun. „První žádosti byly proplaceny již po dvou týdnech od jejich podání. Žádosti se vyřizují průběžně dle data a času podání,“ dodává Klára Dostálová.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme