ČMZRB se v rámci programu COVID Praha zaručí úvěry za 1,8 mld. Kč

Do programu COVID Praha se přihlásilo celkem 363 podnikatelů. Téměř 90 % žádostí bylo podáno správně. Předpokládaná výše zaručovaných úvěrů je 1,8 mld. Kč. Většina společností, které se do programu přihlásily, jsou z oboru služeb jako například maloobchodní prodejny, restaurace, hotely, zdravotnictví, cestovní kanceláře, eventové společnosti, wellness centra a autoservisy.

„Nejčastěji podnikatelé předkládali žádosti o záruky za úvěry do výše 5 milionů korun. Ta nejmenší byla za úvěr ve výši 50 tisíc korun, naopak nejvyšší zaručovaný úvěr dosahoval maximálního limitu programu 15 milionů korun,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Mezi žádostmi jasně dominuje obor služeb. Nejčastěji žádaly maloobchodní prodejny, restaurace, hotely, nebo třeba wellness centra a autoservisy.“

Zamítnuto bylo 39 žádostí, a to z těchto důvodů:

  • žadatel nedoložil požadovaný dokument (většinou se jednalo o nedoložení potvrzení financující bankou)
  • žadatel zaslal prázdný dokument bez možnosti jakékoliv identifikace
  • žadatel chtěl financovat projekt mimo Prahu
  • žadatel podal žádost po termínu uzavření příjmu žádostí
  • žadatel podal svou žádost vícekrát (v tomto případě byla zaevidovaná jen jedna a další podání zamítnuta

K nízkému podílu zamítnutých žádostí výrazně přispěly vzorové formuláře a videonávod připravené pro žadatele.

Více o programu COVID Praha

Navazující program COVID III na podporu podnikatelů včetně těch aktivních na území hlavního města Prahy byl včera schválen vládou a bude připraven na přelomu dubna a května. V jeho rámci bude ČMZRB ručit za úvěry komerčních bank, nicméně díky nové legislativě EU bude mechanismus mnohem jednodušší a podnikatel bude jednat pouze se svou bankou. Na program bude alokováno 150 mld. Kč, to znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 500 mld. Kč a podpořit tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců.

Za první čtyři měsíce letošního roku ČMZRB poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu v objemu přes 6,5 miliardy Kč a překonala tak průběžná čísla z roku 2019, který byl doposud historicky nejúspěšnější. Z více než 95 % se jednalo o malé podniky.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Hlavní město Praha

Doporučujeme