ČMZRB už letos poskytla 38 miliard korun více než 8 tisícům podnikatelů

Podnikatelům byla letos od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) za prvních osm měsíců letošního roku schválena podpora v objemu 38 mld. Kč, což představuje 2,5násobný meziroční nárůst. Zájem o podporu ve formě finančních nástrojů, tj. záruk a zvýhodněných úvěrů, je v letošním roce enormní a velkou měrou k tomu přispívá nejistota spojená s koronavirovou krizí. Celkově od začátku roku do 31. srpna 2020 pomohla ČMZRB podnikatelům profinancovat přes 8 000 projektů převážně provozního charakteru.

Přes dvě třetiny podpory, kterou ČMZRB ve spolupráci s komerčním sektorem v letošním roce podnikatelům poskytla, směřovala z programů COVID. Do konce srpna letošního roku tak bylo schváleno téměř 5 200 žádostí v objemu 26 mld. Kč napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. „Jen těchto dvacet šest miliard korun, které jsme podnikatelům poskytli v horizontu přelomu března a dubna až konce srpna letošního roku, představuje vyšší objem podpory, než který jsme podnikatelům poskytli za celý rok 2019, jež byl historicky nejúspěšnější,“ upozorňuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Vedle podpory směřující k vypořádání se s dopady koronavirové krize banka podnikatelům nabízí i běžné programy, jejichž smyslem je především usnadnit rozvoj a růst českých podniků. Jejich prostřednictvím za prvních osm měsíců letošního roku firmy na zaručených či napřímo poskytnutých úvěrech získaly 12 miliard Kč. Vzniklo tak dalších téměř 2 900 projektů nejen provozního, ale i investičního charakteru. „Mezi nimi jsou i první projekty související s předáváním rodinných firem novým vlastníkům nebo investiční projekty sociálních podniků,“ doplňuje Jiří Jirásek a upozorňuje tak na vzrůstající zájem o nové produkty banky, které byly zavedeny ještě před vypuknutím koronavirové krize.

Celkově tak díky ČMZRB a spolupracujícím komerčním bankám a leasingovým společnostem za prvních osm měsíců letošního nateklo do ekonomiky 38 miliard Kč. Nejčastěji tuto formu podpory čerpaly malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. „Bez ohledu na typ produktu v 85 % případů námi poskytovaná podpora směřuje živnostníkům a malým podnikatelům. Přes 14 % čerpají středně velké firmy a necelé půl procento podniky zaměstnávající více než 250 zaměstnanců,“ upřesňuje Jiří Jirásek.

Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřuje napříč regiony ČR. Nejvíce projektů je prostřednictvím ní realizováno na území Jihomoravského a Moravskoslezského kraje a v hlavním městě Praha. Podpora směřuje i napříč jednotlivými obory podnikaní. Nejčastěji ji však čerpají podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a v ubytovacích a stravovacích službách.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme