ČMZRB už letos poskytla 42 miliard korun téměř 9 tisícům podnikatelů

Podnikatelům byla letos od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) za první tři čtvrtletí schválena podpora v objemu přes 42 mld. Kč, což je téměř dvakrát tolik než za celý loňský rok, který byl historicky nejúspěšnější.

Zájem o podporu ve formě finančních nástrojů, tj. záruk a zvýhodněných úvěrů, je v letošním roce enormní a velkou měrou k tomu přispívá nejistota spojená s koronavirovou krizí. Celkově od začátku roku do 30. září 2020 pomohla ČMZRB podnikatelům profinancovat 8 866 projektů převážně provozního charakteru.

Přes dvě třetiny podpory, kterou ČMZRB ve spolupráci s komerčním sektorem v letošním roce podnikatelům poskytla, směřovala z programů COVID. Do konce třetího čtvrtletí letošního roku tak bylo schváleno více než 5 700 žádostí v objemu přes 29 mld. Kč napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Dalších 13 miliard Kč získali podnikatelé z běžných programů banky, jako je například Záruka 2015 až 2023 nebo Expanze, jejichž smyslem je především usnadnit rozvoj a růst českých podniků. Podporu z těchto programů čerpalo ve sledovaném období přes 3 100 malých a středně velkých firem.

„Tuto podporu podnikatelé využili nejen k úhradě svých provozních výdajů, ale také na investice, nejčastěji na pořízení nové technologie,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Mezi podpořenými projekty jsou i ty, které souvisejí s předáváním rodinných firem novým vlastníkům, investiční projekty sociálních podniků nebo projekty vedoucí k úspoře energie.“

Celkově tak díky ČMZRB, spolupracujícím komerčním bankám a leasingovým společnostem za první tři čtvrtletí letošního roku nateklo do ekonomiky přes 42 miliard Kč. Nejčastěji tuto formu podpory čerpaly malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. „Bez ohledu na typ produktu v 86 % případů námi poskytovaná podpora směřuje živnostníkům a malým podnikatelům. Necelých 14 % čerpají středně velké firmy a půl procento podniky zaměstnávající více než 250 zaměstnanců,“ upřesňuje Jiří Jirásek.

Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřuje napříč regiony ČR. Nejvíce projektů je prostřednictvím ní realizováno na území Jihomoravského a Moravskoslezského kraje a v hlavním městě Praha. Podpora směřuje i napříč jednotlivými obory podnikaní. Nejčastěji ji však čerpají podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a v ubytovacích a stravovacích službách.

Informace o aktuálních možnostech podpory podnikání hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme