COVID – Kultura 2 pomůže živému umění. Začíná výplata OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu může začít vyplácet dotace ze speciálního programu COVID – Kultura určeného na podporu živého umění. Od 25. listopadu odcházejí peníze na účty stovek osob samostatně výdělečně činných, kterým podnikání v sektoru profesionálního umění (hudba, divadlo, tanec) omezil covid-19 a související vládní restrikce.

Druhá výzva dostala poslední listopadovou středu notifikaci Evropské komise, od které se výplata podpory v kontextu s pandemií covid-19 odvíjí.

MPO vyřizuje stovky žádostí

„Ve druhé výzvě z programu COVID – Kultura a máme aktuálně nachystáno k proplacení 752 žádostí OSVČ o jednorázovou podporu v celkové hodnotě víc než 45 milionů korun. A k výplatě je připraveno i dalších čtrnáct žádostí za cca 14,8 milionů korun od podnikatelských subjektů. Další stovky žádostí máme nahodnocené,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Výplaty začnou obratem, hodnotí se průběžně a snahou všech je, aby umělci, kteří potřebují pomoci, dostali podporu co nejdřív,“ dodává.

COVID-Kultura 2: Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů

O dotaci z programu COVID – Kultura se žádá prostřednictvím informačního systému na webu MPO. Systém žadatele procesem podávání provede, k dispozici jsou také nejčastější otázky a odpovědi, ať již na webu MPO či webu Ministerstva kultury (www.mkcr.cz), s kterým MPO program připravilo. Informace poskytuje také linka pro podnikatele 1212, případně lze využít e-mail: kultura@mpo.cz.

„S rychlým vyřízením žádosti samozřejmě pomůže součinnost podnikatelů, kteří o dotaci žádají. Roli hraje to, zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje a přiloženy potřebné dokumenty. Pokud nikoliv, musí se žádost doplnit, což v praxi rozhodování prodlouží. Zejména u žádostí OSVČ nepředpokládáme žádné velké problémy, je opravdu jednoduchá,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí Pavel Vinkler. 

V první výzvě si řada podnikatelů stěžovala na přílišnou administrativní složitost, navíc na dotace nedosáhly všechny potřebné subjekty a nebyla určena pro jednotlivce, tedy OSVČ.

Koronavirus a podnikatelé: Kde hledat pomoc?

Žádat lze až do Vánoc

„Kultura vytváří rozsáhlý ekosystém lidských činností, které na sebe navzájem navazují. Vnímáme potřebu lidem v kultuře skutečně pomoci. Za realizační tým a projektové řízení programu COVID – Kultura děláme maximum, abychom vypláceli okamžitě. Směřovali jsme veškeré kroky k tomu, abychom mohli zahájit vyplácení schválených žádostí ihned po notifikaci od Evropské komise. V tuto chvilku se jedná o tisíce žádostí, které chceme vyplácet co nejdřív. Bereme jako samozřejmost, že projektový tým bude zpracovávat přípravu plateb během celého víkendu,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík. 

Na základě zájmu žadatelů o druhou výzvu z programu se prodloužil termín podávání žádostí, a to do 22. prosince 2020. Rovněž se – na základě podnětů od profesních organizací zastupujících živé umění – rozšířil okruh žadatelů. Nově mají na jednorázovou podporu pro OSVČ nárok také umělci nebo umělecko-technické profese, kteří na území ČR mají přechodný pobyt, a jde o podnikatele z Evropské unie (EU).

Zde se vychází z povinnosti státu zacházet s občany EU, kteří na území daného státu legálně pobývají, a to včetně poskytování sociální pomoci vyplývající ze směrnice 2004/38/ES o právech občanu EU. Také je nově možné souběžně čerpat dotaci z 2. výzvy z programu COVID – Kultura spolu s „ošetřovným“ pro OSVČ.    

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme