CRIF: Dotace na podporu zaměstnanosti využilo 42 tisíc společností a 13 tisíc podnikatelů

Státní podpůrný program Antivirus, který slouží k podpoře zaměstnanosti, využilo podle Registru smluv mezi březnem 2020 a únorem 2021 celkem 42 404 společností a 13 040 fyzických osob podnikatelů.

Do programu se tak zapojilo přibližně 11 % aktivních společností a 15 % podnikatelů se zaměstnanci. Nejčastěji program využívaly společnosti a podnikatelé v ubytování a stravování. Po přepočtu na počet společností a podnikatelů zde program využilo oproti průměru třikrát více firem a šestkrát více podnikatelů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.

„Celkově se programu Antivirus zatím zúčastnilo 8 % všech registrovaných společností. Z dlouhodobých statistik Registru ekonomických subjektů ale vyplývá, že přibližně třetina registrovaných společností nevykazuje žádnou činnost. Reálně tedy podporu využilo přibližně 11 % aktivních společností,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Potvrdilo se, že nejčastěji využívaly program Antivirus společnosti z nejvíce zasažených oborů. Například v ubytování a stravování program využila čtvrtina registrovaných společností, což je třikrát více než činí celostátní průměr. V ostatních činnostech, kam spadá řada osobních služeb, šlo o 18 % registrovaných firem a v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče šlo o 17 % společností. „Zajímavé je, že i v těch nejvíce postižených odvětvích využila prozatím program Antivirus pouze menšina firem. Zbylé společnosti o dotace z programu buď nepožádaly, nebo na něj nedosáhly,“ doplňuje Věra Kameníčková.

Co se týče krajů, nejvíce společností čerpaloprostředky z programu Antivirus na Zlínsku, kde se do něj zapojilo 14 % všech registrovaných společností. Následoval Jihočeský kraj s 13 % společností a Vysočina s 12,5 % registrovaných firem. Naopak v Praze program využilo pouze 5,5 % společností a na Karlovarsku a v Olomouckém kraji necelých 6 % firem.

Většina společností, která dotační program využila, byla před pandemií v dobré ekonomické kondici: 84 % firem je podle semaforu CRIBIS společnosti CRIF, který hodnotí existenci a míru závažnosti varovných informací firem, v zeleném pásmu, což znamená, že u nich není evidovaná varovná informace. Dalších 15 % je v oranžovém pásmu což znamená, že u nich jsou evidované jen méně závažné varovné informace. Pouze u 0,5 % společností lze nalézt červený semafor CRIBIS poukazující na existenci závažných varovných informací u daných firem typu likvidace, konkurz apod.

Antivirus využila šestina podnikatelů se zaměstnanci

Státní program na podporu zaměstnanosti je určený také pro podnikatele. Z 89 tisíc podnikatelů, kteří mají zaměstnance, ho využilo 13 tisíc, tedy 15 %. Třetina podnikatelů, kteří program Antivrus využili, působí v oblasti ubytování a stravování. Tento sektor se tak výrazně vymyká nejen v rámci obchodních společností, ale také mezi podnikateli. „Zatímco v rámci celé České republiky využilo program Antivirus pouze 0,6 % podnikatelů, v ubytování a stravování šlo o 3,4 % podnikatelů, což je téměř šetkrát více,“ vysvětluje Věra Kameníčková. S výrazným odstupem následuje doprava, kde program využilo 1 % podnikatelů.

Graf: Procento společností, které v jednotlivých odvětvích využily program Antivirus

Zdroj: CRIF

Věra Kameníčková zároveň upozorňuje na fakt, že procento podnikatelů, kteří dotační program využili, slouží pouze pro porovnání mezi obory: „Jelikož program je otevřený pouze pro společnosti a podnikatele, kteří mají zaměstnance a platí za ně sociální pojištění, většiny podnikatelů se logicky netýká.“

Velké rozdíly jsou také v rámci jednotlivých krajů. V Karlovarském kraji program využilo 0,9 % podnikatelů, v Pardubickém kraji a na Vysočině 0,8 %, zatímco v Praze pouze 0,4 %, tedy dvakrát méně. Ve Středočeském kraji šlo potom o 0,5 % registrovaných podnikatelů.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme