CRIF: Návrhů na firemní bankrot bylo v lednu nejméně za poslední rok

Během prvního měsíce letošního roku bylo v České republice vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností. Počet firemních insolvenčních návrhů byl nejnižší od ledna 2021.

V lednu 2022 zároveň vyhlásilo úpadek 481 fyzických osob podnikatelů. Ve statistikách je evidováno také 1 170 osobních bankrotů.

Ilustrační fotografie

Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Jen 71 návrhů na firemní úpadek je dokonce nejnižším číslem od května 2019. V lednu 2022 zaznamenali statistici také 427 návrhů na bankrot podnikatelů a 1 041 návrhů na osobní bankrot.

Bankrotů obchodních společností bylo stejné množství jako v prosinci 2021, ale počet insolvenčních návrhů se snížil o 15, což není obvyklé. Zmíněná čísla jsou totiž v lednu zpravidla vyšší než v prosinci. Mezi podnikateli se počet úpadků meziměsíčně zvýšil o 43, návrhů na bankrot ubylo o 70.

Za překvapivými čísly může být covid

„Lednový počet vyhlášených bankrotů i podaných insolvenčních návrhů podnikatelů může být částečně ovlivněný aktuální situací v podobě vysoké nemocnosti obyvatel. Obecně ale platí, že především počet firemních bankrotů v delším období roste a pravděpodobně bude růst i nadále,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

CRIF: V roce 2021 začalo podnikat nejvíce lidí od roku 2012

Kameníčková zároveň připomnela, že za posledních 12 měsících bylo vyhlášeno o pětinu více firemních bankrotů než vroce 2020.

Nejvíce bankrotů firem zaznamenal obchod

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v odvětví obchodu (15) a dále shodně ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu (7). Nejméně případů bylo naopak zaznamenáno v administrativních činnostech, kde takto skončila pouze jedna firma.

Nejvíce úpadků podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno ve stavebnictví (116) a v obchodě (96).

Největší společnost, u které byl vyhlášen v lednu bankrot, podnikala ve stavebnictví a sídlila v Olomouckém kraji. Šlo o společnost MS – Stavby. „Tato společnost patří k těm, které silně zasáhly důsledky epidemie koronaviru. V letech 2018 a 2019 dosahovala svých největších tržeb a například v roce 2019 přesahoval její zisk 11 milionů korun. O rok později se její tržby propadly na čtvrtinu a společnost se ocitla ve vysoké ztrátě,“ říká Jan Cikler z CRIF.

Z oblasti stavebnictví je také největší lednový insolvenční návrh. U něj je však pravděpodobné, že bude odmítnut.

V rámci krajů bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (29) a v Moravskoslezském kraji (9). V pěti krajích nebyl v lednu evidován jediný případ. Mezi podnikajícími fyzickými osobami je nejvíce případů v Praze (64), následuje Středočeský kraj s 51 úpadky podniků.

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme