CzechTrade: Predikce pro export v roce 2022 vyhlíží pozitivně

Rok 2021 byl pro export rekordní a jeho pozitivní trend by podle odborníků z agentury CzechTrade mohl přetrvat i v letošním roce.

Ačkoli exportéry čekají krizové situace, klíčové bude pružně reagovat na měnící se podmínky ve světě a neustále sledovat nové obchodní příležitosti. „Pandemie byla pro byznys zatěžkávací zkouškou, která se na exportu znatelně projevila a změnila oblast zahraničního obchodu. Aktuální stav nasvědčuje tomu, že se firmy zvládly rychle adaptovat a pro export v roce 2022 předpokládáme pozitivní vývoj, a to i díky opětovné možnosti osobního setkávání, které je pro budování obchodu klíčové,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Ilustrační fotografie

Český export v roce 2021 opět pokořil rekord, když dosáhl podle předběžných dat výše 3 935 mld. Kč a oproti loňsku vzrostl o 13 %. Ve srovnání s rokem 2020 však vzrostl i import do ČR, a to o více než 19 %. Celkově tak zahraniční obchod České republiky skončil zápornou bilancí, k čemuž došlo naposledy v roce 2010. Export dotahoval celoroční výsledky hlavně v závěru roku, přičemž vůbec nejsilnějším měsícem byl listopad (vývoz v hodnotě 381 mld. Kč) a také prosinec se držel na velmi slušné úrovni (vývoz ve výši 316 mld. Kč).

Není překvapením, že výrobky z ČR směřovaly opět nejvíce na sousední trhy. Podíl vývozu do Německa byl 31 %, následovalo Slovensko s 9,7 % a Polsko s podílem 7,1 %.

Dobře si v roce 2021 stála i česká průmyslová produkce, která vykázala meziroční nárůst o 6,4 %. Na dobré cestě je zakázkové krytí hodnocené podle nových zakázek ve vybraných odvětvích. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 16,2 %, tuzemské nové zakázky pak o 12,2 %. 

„Jak se bude vyvíjet export v roce 2022, odhadujeme v tuto chvíli z našich dosavadních poznatků ze zahraničních trhů. Předpokládáme, že se podnikatelé budou muset přizpůsobit a vyrovnat se s několika krizovými momenty, které budou přetrvávat jako následky pandemie COVID-19. Jedním z nich jsou stále vysoké ceny vstupů a surovin včetně energie, nedostatek kvalifikovaných pracovníků v některých oborech nebo vysoké náklady na dopravu. Bude potřeba překonat výše zmíněné těžkosti a čelit i složité situaci na některých trzích, např. Kazachstán, Ukrajina nebo Turecko, ale kondice českého průmyslu a uspokojivá zásoba zakázek českých firem nám dává důvod vyhlížet export v letošním roce v pozitivním světle,“ komentuje Radomil Doležal. 

Radomil Doležal: Exportéři se dotahují na před-covidovou úroveň

Pro české exportéry je důležité pružně reagovat na měnící se podmínky ve světě a neustále sledovat nové obchodní příležitosti. „Loňský rok byl pro české výrobce a exportéry poměrně složitý, o to více mě těší, že skončil s takto dobrými výsledky. CzechTrade vloni pomohl svými službami více než 1 500 firmám a realizoval více než 2 700 zakázek. To, že jsou naši klienti úspěšní a dokážou se prosadit ve světě, je pro nás všechny největší dárek k významnému výročí, které CzechTrade letos slaví. Je to už 25 let, co českým firmám otvíráme svět,“ uzavírá Radomil Doležal. 

Rozsáhlá síť zahraničních kanceláří

Ve všech situacích vč. krizových je pro české exportéry k dispozici rozsáhlá síť zahraničních kanceláří CzechTrade, která dokáže obratem poskytnou informace o situaci přímo z daného teritoria, a kromě přímého poradenství funguje i jako zpravodajský kanál pro Českou republiku. 

„Hodnota zahraničních kanceláří CzechTrade se v poslední době projevuje právě i během krizových situací v Evropě. V těchto momentech se ukazuje důležitost agentury nejen pro exportéry, ale i pro Českou republiku. Díky přítomnosti našich expertů přímo v dotčených regionech dokáže CzechTrade velmi rychle podávat informace českým vývozcům a reagovat na měnící se podmínky v místě. Zároveň jsou kanceláře CzechTrade stále důležitým prvkem pro vytváření dalších obchodních strategií českých firem. Jsem upřímně rád, že podmínky už dovolují, aby se firmy mohly osobně potkat s řediteli zahraničních kanceláří během akce Meeting Point CzechTrade, která se v této podobě konala naposledy v únoru 2020,“ uvádí Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry.

V návaznosti na aktuální dění ve světe agentura CzechTrade také přichystala novou službu, kterou budou moci čeští exportéři využívat už od dubna 2022. „Služba Digitální marketing a e-commerce pomůže podnikatelům nejen zorientovat se v této oblasti, ale také připravit svou firmu a zaměstnance tak, aby v budoucnu dokázali v tomto prostředí efektivně fungovat, budovat značku a prodávat své zboží a služby pomocí nástrojů digitálního marketingu,“ doplňuje Jan Kubata.

Meeting Point CzechTrade 2022

Ve dnech 15. a 16. února mají čeští exportéři možnost konzultovat své exportní záměry se 40 zahraničními experty CzechTrade, kteří jsou v Praze v rámci akce Meeting Point CzechTrade. Firmy mohou jednat také se specialisty z Klientského centra pro export, z Design Centra CzechTrade a informovat se na projekty NOVUMM a NOVUMM KET. Z důvodu dodržení aktuálních protipandemických opatření nebudou v Praze konzultovat experti z Austrálie, Číny, Japonska, Jižní Korey a Thajska. Zájemci však budou moci projednat své exportní záměry on-line, a to v následujícím týdnu od 21. února 2022.

Zájem exportérů o letošní Meeting Point CzechTrade je mimořádný. Na konzultace se přihlásilo 312 firem, které se zúčastní celkem 1 100 jednání.

Mezi nejvíce poptávané zahraniční kanceláře se řadí tradičně Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Maďarsko, Polsko a skandinávské a pobaltské země, ze vzdálených zemí například USA, SAE, Izrael, Mexiko a Brazílie.

Firmy se nejvíce dotazují na konkrétní obchodní příležitosti, aktuální podmínky pro dovoz zboží a pro vycestování do země nebo na připravované akce.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme