Dary pro Ukrajinu si lze odečíst z daní. Platí to i pro Ukrajince v ČR

Dary pro Ukrajinu, které dnes poskytuje válkou těžce zkoušené zemi mnoho Čechů, ale i Ukrajinců žijících v ČR, si mohou podnikatelé odečíst z daní. Podrobnosti najdete v následujícím textu na BusinessInfo.cz. Novela zákona přináší i některé novinky.

Pokud dar putuje české nebo ukrajinské neziskové organizaci, je možné jej odečíst od základu daně, a to i v případě, že nejde o peníze.  Také dary na vojenskou pomoc Ukrajině je nově možné odečíst z daní. Daňový základ sníží i dary ukrajinským uprchlíkům, ne však všem. Musí jít například o děti.

Ilustrační fotografie

Osvobozen od daně je také příjem ukrajinských zaměstnanců, když jim a jejich rodinným příslušníkům zaměstnavatel poskytne ubytování kvůli válečnému konfliktu.

Novelu zákona o dani z příjmu schválila vláda 9. března. Poslanci pro ni zvedli ruku 27. dubna. Pro hlasovalo 163 ze 169 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti. Rozumná je úprava také podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové. Senátoři pro novelu hlasovali v květnu.

O rok bylo prodlouženo zvýšení maximální hranice pro výši odečtených bezúplatných plnění na 30 % základu daně (platilo loni kvůli dopadům pandemie). Podrobnosti najdete v článku Chcete letos ušetřit na daních? Darujte krev, využijte hypotéku, zařiďte si připojištění

Odpočty je nově možné uplatnit i na dary, které budou určeny přímo Ukrajině (darované například prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví). Bude se to týkat i pomoci pro právnické nebo fyzické osoby, které na Ukrajině žijí nebo mají své sídlo a byly například postiženy válkou.

Ministerstvo financí v novele dokonce navrhlo, aby bylo možné odečíst od základu daně i hodnotu daru, který má podpořit obranu Ukrajiny včetně vojenského materiálu a zbraní. To zatím možné nebylo.

Daňově uznatelné budou i výdaje, které „poplatník vynaložil na poskytnutí nepeněžitých darů na pomoc Ukrajině v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území.“

Příklad: Firma, která provozuje autobusovou dopravu, využije své autobusy a zaměstnance na dobrovolnou přepravu ukrajinských uprchlíků z ukrajinsko-slovenských hranic do ČR. Náklady na pohonné hmoty, mzdy zaměstnanců a podobně pak budou daňově uznatelné, protože byly vynaloženy na humanitární účely, navrhuje vláda.

Daňový odpočet mohou využít i Ukrajinci

Další novinkou je, že možnost odpočtu bezúplatného plnění od základu daně mohou využít i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří alespoň 90 % zdanitelných příjmů. „Poskytnuté bezúplatné plnění prokazuje poskytovatel v souladu s Pokynem GFŘ D-22 dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí,“ upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Jak je to s daněmi a dary v zákoně (aktuální stav)?

Abyste dary mohli zahrnout do svého ročního zúčtování, musejí mít podle stávajícícho zákona hodnotu alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout dvě procenta vašeho základu daně z příjmu. Postačí přitom splnit pouze jednu z obou uvedených podmínek. Týká se fyzických osob.

Horní hranice je běžně 15 % základu daně (nad tuto hranici už odpočet není možný, loni byl ovšem limit zvýšen na 30 procent a nyní je možné, že to bude platit i pro rok 2022), u právnických osob potom maximálně 10 % základu daně při minimální hodnotě 2 000 korun.

Uplatnění odčitatelné položky definuje Zákon o daních z příjmů v § 15 ods. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby, kde je podstatný:

  • Subjekt obdarovaného
  • Účel daru
  • Spodní a horní limit výše daru

Lidé nejčastěji věnují Ukrajině peníze, darovat lze ale i jakékoliv nefinanční předměty či služby. Výše uvedené odpočty od základu daně platí pro peněžní i nepeněžní dary.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Pokud nevěnujete přímo finanční částku, je podstatná hodnota daru. Fyzická osoba darující část svého „soukromého majetku“ si může z daní odečíst jeho tržní cenu. U podnikajících fyzických osob a u právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku.

V případě, že nepeněžité dary poskytne plátce DPH, nesmí zapomenout na odvod DPH.

 V každém případě musí dárce k daňovému přiznání vždy přiložit potvrzení o poskytnutém daru. To by měly zmíněné neziskové organizace automaticky dodat.  

Co může daňový odpočet znemožnit?

  • Jsou-li dary poskytnuty ukrajinské dobročinné organizaci. Dle Zákona musí organizace sídlit v ČR nebo v EHP/EU.
  • Je-li dar poskytnut na účet Ukrajinského velvyslanectví – bankovní účet je tedy vlastněn organizací či státem mimo Evropský hospodářský prostor
  • Rozhodne-li se zaměstnavatel poskytnout dar svému ukrajinskému zaměstnanci, je třeba brát v potaz, že je jeho hodnota považována za příjem v souvislosti se zaměstnáním, dani tedy vždy podléhá.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění by se k jednorázovému příspěvku souvisejícímu s mimořádnou závažnou událostí vztahovat neměly.

jap, s využitím tiskové zprávy BDO

• Teritorium: Česká republika | Ukrajina
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme