Datovou schránku za rok využijí další skupiny podnikatelů, ale i veřejnost

Datovou schránku využívají především firmy a veřejné instituce. Od ledna roku 2023 se tento digitální nástroj otevře dalším skupinám podnikatelů a veřejnosti. Stát jim zřídí datovku automaticky, aniž by o to požádali.

K výrazné změně se státem a dalšími veřejnými institucemi dojde od 1. ledna roku 2023. Na základě novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (č. 300/2008 Sb.), která upravuje používání datových schránek, dojde k výraznému rozšíření okruhu osob, kterým bude datová schránka zřízena automaticky bez jejich žádosti.

Ilustrační obrázek | Foto: mojedatovka.cz

Podle odborníků bude mít přitom automatické zřízení datových schránek podstatný vliv nejen na způsob doručování dokumentů od úřadů, ale může to pro ně zakládat povinnost podání úřadům prostřednictvím datové schránky.

Právní průvodce BusinessInfo.cz: Datové schránky

Na začátku hrozí zmatek

„Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tomto noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty,“ komentuje očekávaný dopad novely Jan Kubica, advokát a partner společnosti Moore Legal CZ.

Kterých skupin podnikatelů a obyvatel se bude automatické zřízení datových schránek od ledna příštího roku týkat? Datovka bude zřízena:

  • Každé právnické osobě, která je zapsána v registru osob, tedy nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, jak tomu bylo doposud, ale také právnickým osobám, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
  • Každé fyzické podnikající osobě, advokátovi, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli. V současné době byly datové schránky podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ) zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nově však dojde ke zřízení datové schránky těmto osobám ze strany ministerstva vnitra automaticky.
  • Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tedy také nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud aktivně využívají prostředek kvalifikovaného systému elektronické identifikace (v současné době se jedná především o občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem, ID Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA ID), čipovou kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu nebo bankovní Identitu).

V posledním uvedeném případě může osoba na svou žádost datovou schránku znepřístupnit, tedy „deaktivovat“, prostřednictvím ministerstvo vnitra.

Doposud byly ze zákona datové schránky automaticky zřizovány zejména právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, tedy firmám. Přijetím novely se tento okruh rozšířil o další právnické osoby ‚zapisované do registru osob‘, například nadace či spolky, a také podnikající fyzické osoby, což jsou typicky živnostníci.

Využívejte elektronické podpisy a elektronickou identitu. Poradíme, jak na to

Sjednocení okamžiku doručení

Další významnou legislativní změnou je sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů. Okamžikem doručení u obou druhů dokumentů bude okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má oprávnění k přístupu k dodanému dokumentu. V případě, že se osoba do své datové schránky pravidelně nepřihlašuje, existuje i fikce doručení, kdy dokument je považován za doručený ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky.

„Cílem této úpravy je zabránit obstrukcím při doručování dokumentů bez nutnosti rozlišovat, zda se jedná o doručování právě soukromoprávního dokumentu, anebo dokumentu obsahujícího veřejnoprávní úkon. To lze hodnotit jako krok správným směrem,“ dodal Jan Kubica.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

Zájem o datovky zvýšila pandemie

Používání datových schránek změní nejenom nadcházející úprava, do jejich fungovaní se výrazným způsobem zapsala také současná pandemie koronaviru. Během ní si totiž datovou schránku zřídilo na tři sta tisíc Čechů, pandemie tak jejich počet téměř zdvojnásobila. Zatímco před pandemií si datovou schránku zřídilo více než tisíc lidí pouze jednou, od začátku pandemie si občané za týden zřídí v průměru tři tisíce datových schránek.

Rostoucí zájem ukazují i další data. Zatímco na začátku roku 2020 mělo svou datovou schránku 159 tisíc fyzických osob, loni v lednu to bylo 224 tisíc a v polovině roku 2021 jejich počet dosáhl již 300 tisíc. Spolu s právnickými osobami a úřady dosáhl v lednu roku 2022 počet datových schránek čísla 1 milion a 426 tisíc.

Ilustrační obrázek | Foto: mojedatovka.cz

„Datová schránka dává smysl především lidem, kteří potřebují komunikovat s úřady, ale nechtějí vyřizovat všechno osobně. Nechuť chodit na úřady nebo na poštu pak počet těchto lidí rychle zvedá. Pokud se nic nezmění, jen letos jich přibude dalších sto tisíc,“ říká Pavel Nemrava, ředitel divize eGovernment společnosti Software602, která má agendu datových stránek na starosti.

Zájem roste také díky tomu, jak přibývá služeb, které lze díky datové schránce zvládnout elektronicky, z pohodlí domova či firmy. Od června roku 2021 lze například požádat o výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí jeho platnosti elektronicky. Toto on-line podání bylo spolu s elektronickou dálniční známkou a Jednou jízdenkou na železnici jedním z významných posunů digitalizace v dopravě.

Ročně si přitom řidičák po uplynutí desetileté platnosti mění kolem půl až tři čtvrtě milionů lidí. Ti od loňského roku mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu. Na ten se pak musí dostavit až pro vyzvednutí nového řidičského oprávnění.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme