Využívejte elektronické podpisy a elektronickou identitu. Poradíme, jak na to

Stále více podnikatelů začíná s úřady a veřejnou správou komunikovat elektronicky. Využívají k tomu celou řadu nástrojů, které vám představí následující článek.

Dozvíte se, co je elektronická identita, zpřehledníme vám dostupné certifikáty k elektronickému podepisování, a také jejich praktické využití.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Digitalizace je sice všudypřítomná. Většina tuzemských podnikatelů ale rozhodně nemá ve zvyku komunikovat s orgány veřejné moci elektronicky. Přitom vyřizovat většinu záležitostí „online“ je snadné a pohodlné. Stačí si zřídit elektronickou identitu a nemáte už důvod chodit do podatelny. Jak tedy bezpečně postupovat? Důležitým nástrojem jsou prostředky elektronické identity a elektronické podpisy.

Elektronický podpis

Elektronický podpis lze zjednodušeně definovat jako certifikační nástroj, kterým můžete stvrdit svou identitu v internetovém prostředí. V právní teorii je „podpis“ dokumentu vykládán jako vyjádření písemného souhlasu s určitým projevem vůle, a je vyžadován k platnosti daného právního jednání. Když například při koupi nemovitosti uzavíráte s prodávajícím písemnou kupní smlouvu, stvrzujete podpisem smlouvy souhlas s koupí nemovitosti a zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

Pokud hodláte jakékoli právní jednání činit elektronicky, je vhodné se zamyslet nad tím, jakou formou písemnost podepsat, aby nebyla ohrožena její platnost a závaznost. Problematiku elektronických podpisů v rámci českého právního řádu upravuje zákon č. 297/2016 Sb., který dokresluje komplexní unijní úpravu plynoucí z Nařízení eIDAS, o němž se více informací dozvíte níže. Pojďme se nyní zaměřit na jednotlivé typy elektronických podpisů a jejich praktické využití.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme