Design ze Zlína až do Dubaje na Expo

Ateliér Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude reprezentovat Českou republiku na Všeobecné celosvětové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Na stálé expozici Českého národního pavilonu představí ve světové premiéře unikátní 3D tištěné stavební bloky SANDIQ. Jejich autorem je vedoucí Ateliéru Průmyslový design doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Současně, v expozici WATER INSPIRATION, bude v rámci ateliérového projektu s názvem AQUADEMIQ vystaveno celkem šest kolekcí funkčních produktů, které navrhli studenti a pedagogové ve spolupráci s předními českými výrobci, jejichž společným jmenovatelem je voda a ekologická udržitelnost.

„Účast ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji se zrodila díky dlouhodobé spolupráci s předním světovým výrobcem 3D tiskových materiálů společností Fillamentum a díky vstřícnosti jejího generálního ředitele Josefa Dolečka“, říká vedoucí ateliéru Průmyslový design doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

„Považuji Ateliér Průmyslový design zlínské univerzity za špičkové, designové pracoviště. Je skvělé, že tady dokáží dát našim materiálům tuto skvělou podobu. Jednoznačně se ukazuje, že Zlín vždycky byl a je v čele designu. Nabídnout spolupráci právě tomuto ateliéru na EXPO Dubaj byla logická volba,“ říká ředitel společnosti Fillamentum Josef Doleček.

„Byli jsme osloveni, abychom navrhli funkční produkt z plně rozložitelného materiálu s názvem NonOilen®, který společnost Fillamentum vyvinula. Cílem bylo, aby navržený výrobek, tištěný z tohoto revolučního kompozitního materiálu s příměsí lokálního pouštního písku, demonstroval na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji principy ekologické udržitelnosti prostřednictvím eko materiálů, místních surovin a distribuované výroby. Vznikl tak designérský návrh stavebního bloku SANDIQ, který jsem optimalizoval pro výrobní technologii 3D tisku robotickou rukou,“ pokračuje Martin Surman.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vnější textura pláště stavebního bloku přiznává stopu extruderu, prostřednictvím kterého je tištěn. Vzniklé horizontální plastické vrstvy se vzájemně zastiňují, což snižuje teplotu uvnitř bloku, zejména pak v prostoru se substrátem, ve kterém je umístěn kořenový systém rostliny.

Jednotlivé bloky se mohou vzájemně kombinovat a variovat do nejrůznějších prostorových tvarových sestav, které se vhodně přizpůsobí konkrétní terénní situaci. Během stavby je možno jednotlivé bloky postupně plnit pískem nebo zeminou, čímž dojde ke statickému zpevnění celé sestavy. Každý blok je opatřen vnitřním prostorem pro umístění rostliny ve volném substrátu, což následně umožňuje vzniklou sestavu osázet libovolným počtem rostlin.

Realizované stavební bloky SANDIQ byly vytištěny pomocí robotické ruky ve spolupráci s Ing. Davidem Škaroupkou, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a stanou se trvalou součástí interiéru Českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Unikátní AQUADEMIC vznikl díky spolupráci vědy a firem

„Díky laskavé podpoře generálního komisaře Jiřího Františka Potužníka jsme rovněž dostali příležitost představit náš ateliér v Českém národním pavilonu v expozici WATER INSPIRATION. Vystavíme zde v rámci projektu s názvem AQUADEMIQ téměř sedmdesát funkčních výrobků v celkem šesti designérských kolekcích, které vznikly ve spolupráci s předními českými výrobci a institucemi, a jejichž společným jmenovatelem je voda, ekologická udržitelnost a environmentální zodpovědnost,“ dodává Martin Surman.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Součástí projektu AQUADEMIQ jsou mimo jiné dvě designérské kolekce, které budou v Dubaji představeny ve světové premiéře. Jedná se o unikátní kolekci interiérových konviček z plastu s vysokým podílem recyklátu, navržených ve spolupráci s předním českým výrobcem plastových produktů společností Plastia s. r. o. a jedinečný set porcelánových květináčů vybavených specializovanou netkanou retenční textilií z recyklovaného plastu a povrchově pokovených titanem, které byly realizovány v kooperaci s firmami Retex s .r. o., A.B. TITAN s. r. o. a Laufen CZ s. r. o.

„Dále zde představíme kolekci porcelánových hrnků, vyrobených ve spolupráci s největším českým výrobcem porcelánu společností Thun 1794 a. s., která byla poprvé představena na největším světovém veletrhu spotřebního zboží Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem a kolekci produktů určených pro přípravu nápojů s názvem Party Time, která byla navržena v součinnosti s významným českým producentem kuchyňských potřeb firmou Tescoma s. r. o., a která byla rovněž představena na veletrhu Ambiente,“ popisuje Martin Surman.

Následovat bude kolekce porcelánových lázeňských pohárků s názvem Cucej, která byla s velkým ohlasem vystavena na světové přehlídce designu Dutch Design Week v Eindhovenu, a série konviček vzniklých v rámci celofakultního projektu Voda pro všechny ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.

„Po mnoha úspěších ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně na světových přehlídkách designu v Tokiu, Miláně, Eindhovenu apod. je pro nás světová výstava EXPO 2020 v Dubaji bezesporu jedním z vrcholů naší dvacetileté existence,“ říká závěrem Martin Surman.

Popis výstavních kolekcí

Stavební blok SANDIQ

Stavební blok SANDIQ, jehož autorem je vedoucí ateliéru Průmyslový design doc. MgA. Martin Surman, ArtD., je tištěný pomocí robotické ruky ze světově unikátního, plně rozložitelného materiálu s názvem NonOilen®, vyvinutého předním světovým výrobcem 3D tiskových materiálů společností Fillamentum.

Designérský návrh stavebního bloku SANDIQ je optimalizován pro výrobní technologii 3D tisku tohoto revolučního kompozitního materiálu s příměsí lokálního pouštního písku, jako demonstrace ekologické udržitelnosti prostřednictvím eko materiálů, místních surovin a distribuované výroby. Vnější textura pláště stavebního bloku přiznává stopu extruderu, prostřednictvím kterého je tištěn. Vzniklé horizontální plastické vrstvy se vzájemně zastiňují, což snižuje teplotu uvnitř bloku, zejména pak v prostoru se substrátem, ve kterém je umístěn kořenový systém rostliny.

ednotlivé bloky se mohou vzájemně kombinovat a variovat do nejrůznějších prostorových tvarových sestav, které se vhodně přizpůsobí konkrétní terénní situaci. Během stavby je možno jednotlivé bloky postupně plnit pískem nebo zeminou, čímž dojde ke statickému zpevnění celé sestavy. Každý blok je opatřen vnitřním prostorem pro umístění rostliny ve volném substrátu, což následně umožňuje vzniklou sestavu osázet libovolným počtem rostlin.

Kolekce interiérových konviček pro Plastia s. r. o.

Kolekce interiérových konviček určených pro zalévání pokojových rostlin je vyrobena z plastu s vysokým podílem recyklátu technologií vstřikování nebo vakuového tváření.

Design konviček, jejichž maximální objem byl omezen na 1,5 litru, se zaměřuje na bezproblémovou funkci, ergonomický úchop, originalitu tvarového řešení a potenciál pro průmyslovou produkci. Kolekce byla navržena a realizována ve spolupráci se společností Plastia s. r. o.

Kolekce porcelánových květináčů pro Retex s. r. o.

Kolekce květináčů určených pro hydroponické nebo klasické pěstování pokojových rostlin je vyrobena z porcelánu a povrchově pokovena titanem. Uvnitř každého květináče je umístěna unikátní netkaná retenční textilie vyrobená z recyklovaného plastu, která má schopnost zadržovat vodu a umožňuje rostlině prorůstat kořeny.

Důraz byl kladen na originalitu tvarového řešení a snadnou vyrobitelnost. Kolekce byla navržena a realizována ve spolupráci se společností Retex s. r. o., A.B. TITAN s. r. o. a Laufen CZ s. r. o.

Kolekce konviček Voda pro všechny

Kolekce interiérových konviček vznikla v rámci celofakultního projektu Voda pro všechny, který byl zaměřen na problematiku hospodaření s vodou. Zadáním designérského úkolu určeného studentům prvního ročníku ateliéru Průmyslový design bylo navrhnout konvičku na zalévání pokojových rostlin o maximálním objemu 1,5 litru s podmínkou osové symetrie finálního návrhu.

Výsledkem tvůrčího úkolu je ucelená kolekce konviček, ve které je kladen důraz na jejich tvarově inovativní pojetí, hledání nových variant držení, bezproblémovou funkci a snadnou vyrobitelnost. Tento projekt byl řešen ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kolekce porcelánových lázeňských pohárků Cucej

Projekt Cucej byl zaměřen na typicky český fenomén lázeňského pohárku a lázeňského prostředí obecně. Navržená kolekce porcelánových lázeňských pohárků komunikuje s aktuální produkcí a současně představuje nové vizuální a funkční přístupy v této produktové oblasti.

Návrhy pohárků reflektují metodiku designérské práce, akcentují optimální funkci a uživatelský komfort produktu, vizuální kvalitu a tvarovou invenci, respekt ke zvolené technologii a potenciál pro průmyslovou produkci.

Projekt Cucej byl s velkým ohlasem představen na světové přehlídce designu Dutch Design Week v nizozemském Eindhovenu. Následně byl prezentován na Designbloku v Praze v rámci expozice ateliéru Průmyslový design, která získala Cenu za nejlepší školní prezentaci.

Kolekce porcelánových hrnků pro Thun 1794 a. s.

Designérský projekt byl realizovaný ve spolupráci s největším českým výrobcem porcelánu společností Thun 1794 a. s. Studenti a pedagogové ateliéru Průmyslový design navrhli unikátní hrnky, které odpovídají technologickým postupům, běžně používaným ve výrobním provozu porcelánky. Jedná se zejména o metodu zatáčení a lití porcelánu.

První část realizace projektu proběhla v rámci sympozia v porcelánce Thun 1794 a. s. v Nové Roli, následná prototypace probíhala v dílnách ateliéru. Celá kolekce hrnků byla poprvé představena na největším světovém veletrhu spotřebního zboží Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem v rámci expozice společnosti Thun 1794 a. s.

Následně byla vystavena na mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového designu Mobitex v Brně, kde získala Mimořádné ocenění generálního ředitele Veletrhů Brno, a. s. a cenu odborné komise v rámci soutěže Grand Prix Mobitex.

Kolekce Party Time

Studenti a pedagogové ateliéru Průmyslový design ve spolupráci se společností Tescoma s. r. o., významným českým producentem kuchyňských potřeb, navrhli sérii hravých produktů určených pro volnočasové i společenské aktivity spojené s přípravou a konzumací nápojů.

Materiálově pestrá kolekce obsahuje široké spektrum produktů od filtrační láhve, přes odšťavňovače, luhovače, dekantační karafu až po set hrnků na kávu. Projekt byl s úspěchem prezentován na největším světovém veletrhu spotřebního zboží Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem v rámci expozice společnosti Tescoma s. r. o.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj
• Oblasti podnikání: Design | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme