Evropa chce prostřednictvím digitálních společenství podpořit digitální nezávislost

Vícevrstvá internetová infrastruktura se stává pro evropské hospodářství klíčovou. Digitální společenství budou základem naší digitální nezávislosti, zaznělo na webináři.

Evropské podniky a občané si začínají uvědomovat skutečné výhody propojeného světa, je tedy třeba, aby se Evropa chopila nových příležitostí strategickou podporou tzv. digitálních společenství. Ta mohou zajistit otevřený, inkluzivní a decentralizovaný přístup k digitálním zdrojům.

Ilustrační fotografie

Na přelomu ledna února proto pořádala evropská iniciativa New Generation Internet (NGI) webinář za účasti expertů zaměřený na problematiku digitálních společenství a digitální nezávislosti.

Digitální společenství jsou formou společenství, která zahrnují distribuci a společné vlastnictví informačních zdrojů a technologií. Patří proto k základním prostředkům pro dosažení digitální suverenity Evropy. Mohou totiž hrát skutečně důležitou roli pro jednotlivce a organizace tím, že zajistí otevřený, inkluzivní a decentralizovaný přístup k digitálním zdrojům.

Při správném nastavení podmínek tak digitální společenství přispívají k zachování kolektivní kontroly a ochrany dat, a v důsledku toho ke zvýšení bezpečnosti digitálních nástrojů a ochrany inovací.

Nejobdivovanější digitální svět často funguje jako společné vlastnictví

Jak upozornili odborníci ze Světového ekonomického fóra, již nyní existují důkazy, že přechod na společné digitální veřejné statky by mohl mít široce sdílené výhody.

Části digitálního světa – často ty nejužitečnější a nejobdivovanější – již dnes fungují jako společné statky:

  • Internetové protokoly, které jsou řízeny mezinárodními institucemi a otevřenými standardy,
  • software s otevřeným zdrojovým kódem, který tyto protokoly umožňuje a který je často spravován komunitou,
  • a také velká část klíčové informační vrstvy internetu, včetně Wikipedie, Digitální knihovny Commons a obsahu v rámci Creative Commons, které mají své vlastní struktury řízení inspirované společným vlastnictvím.

Aby se však tyto přístupy mohly rozvíjet a stát se životaschopnou alternativou k současné koncentraci internetových zdrojů, je nezbytné, aby se tvůrci politik, regulační orgány, veřejné orgány a všichni ostatní relevantní aktéři v internetové aréně sjednotili, definovali politiky spolupráce a současně cílené institucionální a finanční plány, které zaručí interoperabilitu a komunitní správu.

Důvěra, digitální suverenita, evropské hodnoty

To je důvod, proč kancelář NGI Outreach Office uspořádala 31. ledna 2023 webinář odborníků na téma Digitální společenství a digitální nezávislost. Webinář se konal online za účasti klíčových řečníků, mezi nimiž byli Gemma Carolillo, zástupkyně ředitele New Generation Internet, a Nele Leosk, velvyslankyně Estonska pro digitální záležitosti, společně s řadou panelových řečníků, jako byl např. Paul Keller, ředitel Open Future, Kasia Odrozek, ředitelka Mozilla Foundation, Melanie Dulong de Rosnay, ředitelka Centra CNRS pro internet a společnost, a Laureen Van Breen, ředitelka WikiRate.

Ilustrační fotografie

Podle Gemmy Carolillo jsou digitální společenství či komunity naprosto nezbytné z pohledu tří perspektiv. Jednak je to důvěra, která spočívá v transparentnosti informací, znalostí a zdrojů. Dále digitální nezávislost, již lze spatřovat tam, kde mohou inovátoři vyvíjet technologie v rámci prostředí, které je nijak neomezuje. A v němž mají přístup k cenově dostupným systémům, které je možné vylepšovat a kde inovace nepotřebují povolení.

A za třetí jde o zachování evropských hodnot, což je podle ní závazek Evropské unie vůči digitální transformaci. „Digitální principy jsou klíčové pro zajištění toho, abychom měli stejná práva online tak jako offline. Platí to i pro přístup k bezpečnosti a soukromí. Uživatelé musí mít plnou kontrolu nad veškerými svými údaji a být oprávněni s nimi nakládat,“ uvedla Gemma Carolillo.

Jak obnovit zdraví internetu? NGI podporuje otevřené důvěryhodné decentralizované aplikace

Třípilířový plán

Vůbec poprvé se na webináři diskutovalo o úloze iniciativy NGI jako způsobu podpory digitálních společenství a evropské digitální nezávislosti. Cílem je řídit rozhovory o evropských digitálních prioritách podporujících otevřený, svobodný, interoperabilní a bezpečný internet prostřednictvím zkoumání nejnovějšího vývoje digitálních společenství.

„New Generation Internet je jednou z iniciativ Komise, která pečuje o digitální společenství. Díky činnosti NGI již vzniklo široké portfolio projektů na principu otevřených zdrojů, a to jak v oblasti hardware, tak software, které pokrývají všechny vrstvy internetu. Plán na příští rok se točí kolem tří pilířů: strukturování ekosystému internetu zaměřeného na člověka, pilotní nasazení řešení NGI v klíčových odvětvích a mapování aktivních komunit ‚commoners‘ s cílem vypracovat plán lepší podpory podle jejich potřeb,“ doplnila Gemma Carolillo, zástupkyně ředitele NGI, zřízené Evropskou komisí.

O New Generation Internet (NGI)

Iniciativa NGI financuje digitální společenství a projekty založené na otevřených zdrojích, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. Také tyto komunity propojuje, což umožňuje sdílení odborných znalostí, vědomostí a rovněž soustředění internetových zdrojů. NGI současně aktivně podporuje otevřené výzvy vyhlašované Evropskou komisí a projektovými partnery NGI, které se zaměřují na strategické digitální komunity a dávají výzkumným pracovníkům a inovátorům příležitost získat financování a podporu pro jejich nápady.

Více na webu New Generation Internet.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme