Exportéry letos ocení za úspěchy v severní Evropě a Pobaltí

Již 22. ročník soutěže Exportní cena DHL pod záštitou agentury CzechTrade, která vyzdvihuje úspěšné české vývozce, odstartoval. Vzhledem k rychlému rozvoji on-line prodejů je letošní novinkou kategorie Exportér e-commerce.Tradičně si pak vítězové převezmou ceny v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Exportér teritoria a také ceny agentury CzechTrade – Nejúspěšnější klient a Exportní příběh roku.

Ve zbrusu nové kategorii Exportér E-commerce se hodnotí podíl českých výrobků na realizovaném vývozu a přístup firmy k digitální transformaci. Jinými slovy: klientsky přívětivá a srozumitelná struktura prodejního portálu, platební možnosti, zabezpečení proti kybernetickým útokům, způsob distribuce zboží a celkový přístup k inovacím.

„Svět globálního obchodování se mění a je to právě e-commerce, která zažívá aktuálně největší boom. Meziročně se jedná až o čtvrtinový růst. Hodnota přeshraničních nákupů by měla do roku 2020 přesáhnout bilion amerických dolarů, což je pro srovnání třikrát více než v roce 2015,“ upozorňuje Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro region střední Evropy.

„Řada českých firem už na tento trend úspěšně zareagovala a zaměřila se na online prodej a oslovení zákazníků z celého světa skrze vlastní e-shopy. Jelikož jsme rozmach e-commerce zaznamenali i mezi finalisty loňského ročníku, rozhodli jsme se pro tyto exportéry vytvořit samostatnou kategorii,“ dodává Drnec.

Zacíleno na sever

V kategorii Exportér teritoria si v letošním roce převezme cenu firma, která úspěšně vyváží své produkty či služby do severní Evropy a Pobaltských států. Jde tedy konkrétně o Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

Vítěz této kategorie je vybírán na základě míry růstu exportu v posledním roce. „Český export meziročně již několik let po sobě roste, po silném roce 2017 vzrostl loni o další 4 procenta. Tempo růstu by se mělo udržet i letos. Růstu pomáhají především tradiční exportní destinace českých firem – země Evropské unie, kterým se ekonomicky daří a rovněž ruský trh. I když jsou severní Evropa a Pobaltí pro české exportéry stále poměrně neobjevené země s celkovým podílem na objemu českého exportu pod 5 %, vidíme v nich potenciál především v oblastech jako strojírenství, stavebnictví, ale také dodávek dopravních a manipulačních prostředků,“ vysvětluje manažer strukturovaného exportního financování UniCredit Bank Jiří Flégl.

Stejně jako v předešlých ročnících budou české firmy oceněny v kategoriích Malá společnost, která je určena pro firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun, a Středně velká společnost, tedy firma do 250 zaměstnanců a s obratem do 1,5 miliardy korun.

Vývoz do Skandinávie roste

Exportní cena DHL se koná pod záštitou agentury pro podporu obchodu CzechTrade. Ta i letos ocení dva vývozce ve vlastních kategoriích, a to Exportní příběh roku a Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade.

„Skandinávské země, stejně jako země Pobaltí, jsou svou obchodní kulturou a mentalitou obyvatel velmi blízké té české. Jedná se o transparentní prostředí, které využívá moderních technologií. Všechny státy Pobaltí nabízejí zajímavé příležitosti, o čemž svědčí také dynamický růst HDP každého z nich. V uplynulém roce došlo k meziročnímu růstu vývozu ČR do této oblasti o 5,7 %. V případě rozvinutých severských ekonomik meziroční růst vývozu činí dokonce 7,1 %. Jsem přesvědčen, že české firmy mají šanci uspět na trzích severní Evropy díky svým produktům, jejichž cena i kvalita jsou ve srovnání se západoevropskými trhy plně konkurenceschopné,“ prohlašuje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Odborným garantem soutěže je společnost CRIF – Czech Credit Bureau.Se zájmem sledujeme, že obraty e-shopů stále rostou průměrně o desítky procent ročně a část z nich považuje export za svůj hlavní růstový cíl. Věřím tomu, že velikou šanci mají v zahraničí zejména naše specializované e-shopy, které mají možnost si zajistit financování a jejich služby jsou na vysoké úrovni,“ sděluje místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Zavedení nové kategorie podpořila i zakladatelka podnikatelské platformy Helas a spoluorganizátorka soutěže Helena Kohoutová. „Na základě naší analýzy exportérů víme, že zájem expandovat na zahraniční trhy prostřednictvím online prodejů měla jen v loňském ročníku téměř pětina zapojených exportérů,“ doplňuje. Více informací na stránkách Exportní ceny DHL.

Kdo se může do soutěže přihlásit?

Do Exportní ceny DHL pod záštitou CzechTrade se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu 1 milion Kč. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2017 a rok 2018) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2017.

Soutěžní kategorie

  • Malá společnost – kategorie je určena pro malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %
  • Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %.
  • Exportér E-commerce – Pro soutěžícího platí standardní podmínky účasti definované v pravidlech. Doplňující podmínkou je prodej alespoň 75% zboží objednaných prostřednictvím internetu. Hodnotí se podíl českých výrobků na realizovaném vývozu a přístup firmy k digitální transaformaci (klientsky přívětivá a srozumitelná struktura prodejního portálu, platební možnosti, stupeň zabezpečení proti kybernetickým útokům, způsob distribuce zboží a celkový přístup k inovacím).
  • Exportér teritoria – kategorie je určena exportérům s vývozem do vybraného teritoria. Nejúspěšnější exportér je vybírán podle míry růstu exportu za poslední rok.
  • Nejúspěšnější klient CzechTrade kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
  • Exportní příběh roku – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade. Její konzultanti vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.


Redakčně upravená tisková zpráva Helas

Doporučujeme